Агро - Дас ЕООД

Обща информация
 
 
193 
Средни оценки
 
 

Няма активни арендатори.

Няма намерени резултати

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

193 дка
Комасационен фактор: 193 дка 
ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Варна193 дка (+193)
Ветрино193 дка (+193)

Това съдържание е ограничено. Можете да го отключите, като направите бартер или заплатите за него.

Примерни ренти по години

Землище

Ренти на арендаторите в undefined

Бели петна за община , ренти по НСИ, пасища, ливади и околни ренти

Ренти по години

Арендатор

Няма намерени резултати

Средни цени на земеделската земя в област undefined (2022)

Няма намерени резултати

ТримесечиеНСИ  Landlord  ОбявиМин.Макс

Допълнителна информация за Агро - Дас ЕООД

Това съдържание е ограничено. Можете да го отключите, като направите бартер или заплатите за него.

 
Да
 
205447217
 
-
 
 
 
-
 
-
 
-
 
кв. Север бл.10 вх.В ет.2 ап.66 обл.ВАРНА, гр.ПРОВАДИЯ 9200
 
Варна, Провадия, бул./ул. кв. Север, бл. 10, вх. В, ет. 2, ап. 66, Провадия
 
100 лв.
 
2018 г.
 
-
 
-
 

Асен Христов Асенов

 

Асен Христов Асенов (100.00 лв. / 100.00%)

 
-
 

извършване на земеделски услуги, агротехника, обработка и култивиране на селскостопански земи, производство, изкупуване, преработка и реализация на селскостопанска продукция и нейните промишлени изделия, както и на посадъчен материал в страната и чужбина, животновъдство и растениевъдство, проектантски, консултантски, маркетингови услуги в областта на промишлеността, икономиката и други, транспортни услуги в страната и чужбина, комисионна, лизингова, рекламна дейност на търговско представителство, строителна и монтажна дейност на промишлени селскостопански и битови сгради, търговия в страната и чужбина, както и всякакви търговски и стопански сделки, незабранени със закон.

Няма намерени резултати

Финансови статистики в undefined по арендатори

Таблиците може да се сортират по години.

Обработвани декари от служител по години

Арендатор

Приход от служител (хил. лв.) по години

Арендатор

Приход от декар (лв.) по години

Арендатор

Печалба от декар (лв.) по години

Арендатор

История на декарите по години

Землище22
193
Общо193

Обща история на декарите по години

22
Агро - Дас ЕООД193
Общо193

История на декарите по фирми по години

Арендатор
Общо

История на декарите по години

Землище22
193
Общо193

История на декарите по години

Арендатор
Общо

Landlord рейтинг по години

Арендатор

Landlord рейтинг по години

Агро - Дас ЕООД

Landlord рейтинг по фирми по години

Арендатор

Финансови статистики за Агро - Дас ЕООД

Това съдържание е ограничено. Можете да го отключите, като направите бартер или заплатите за него.

Няма намерени резултати

Анализ на почвата

Това съдържание е ограничено. Можете да го отключите, като направите бартер или заплатите за него.