Агро - БГ ЕООД

Обща информация
 
 
10 767 
Средни оценки
 
 

Няма активни арендатори.

Няма намерени резултати

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

44
2019
10 767 дка (-805)
Комасационен фактор: 2692 дка 
ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Бургас10 767 дка (-805)
Средец8046 дка (-270)
Средец2309 дка (-510)
Средец318 дка (-69)
Средец94 дка (+44)

Това съдържание е ограничено. Можете да го отключите, като направите бартер или заплатите за него.

Примерни ренти по години

Землище

Ренти на арендаторите в undefined

Бели петна за община , ренти по НСИ, пасища, ливади и околни ренти

Ренти по години

Арендатор

Няма намерени резултати

Средни цени на земеделската земя в област undefined (2022)

Няма намерени резултати

ТримесечиеНСИ  Landlord  ОбявиМин.Макс

Допълнителна информация за Агро - БГ ЕООД

Това съдържание е ограничено. Можете да го отключите, като направите бартер или заплатите за него.

 
Да
 
119667521
 
10
 
1 726 000 лв.
 
0 лв.
 
 
 
-
 
Зърнопроизводство
 
-
 
с. Малина , Бургас обл.БУРГАС, с.МАЛИНА 8327
 
-
 
5000 лв.
 
2006 г.
 
-
 
-
 

Светла Петкова Константинова

 

Светла Петкова Константинова (5,000.00 лв. / 100.00%)

 

ТРАКИЙСКО СДРУЖЕНИЕ-ПАМУК - ООД (30 лв. от 100 лв.)

 

изгpажданe на тpайни насъждeния въpxу зeмeдeлски зeми, аpeндуванe на зeмeдeлска зeмя, лозаpство, пpоизводство и тъpговия със сeлскостопански пpодукти, pибовъдство, пpозводство и пpepаботка на стоки с цeл пpодажба, покупка на стоки и дpуги вeщи с цeл пpeпpодажба, пpeвозни, комисионни, посpeдничeски и peкламни сдeлки, външно-тъpговски сдeлки, складови и лизингови сдeлки, всякакъв вид тъpговски сдeлки допустими от закона.

Финансови данни за Агро - БГ ЕООД

Финансови статистики в undefined по арендатори

Таблиците може да се сортират по години.

Обработвани декари от служител по години

Арендатор

Приход от служител (хил. лв.) по години

Арендатор

Приход от декар (лв.) по години

Арендатор

Печалба от декар (лв.) по години

Арендатор

История на декарите по години

Землище1819202122
72828053832183168046
14702487280228192309
317387387387318
1061095094
Общо917511 03611 51011 57210 767

Обща история на декарите по години

1819202122
Агро - БГ ЕООД917511 03611 51011 57210 767
Общо917511 03611 51011 57210 767

История на декарите по фирми по години

Арендатор
Общо

История на декарите по години

Землище1819202122
72828053832183168046
14702487280228192309
317387387387318
1061095094
Общо917511 03611 51011 57210 767

История на декарите по години

Арендатор
Общо

Landlord рейтинг по години

Арендатор

Landlord рейтинг по години

19
Агро - БГ ЕООД44

Landlord рейтинг по фирми по години

Арендатор

Финансови статистики за Агро - БГ ЕООД

Това съдържание е ограничено. Можете да го отключите, като направите бартер или заплатите за него.

Няма намерени резултати

Анализ на почвата

Това съдържание е ограничено. Можете да го отключите, като направите бартер или заплатите за него.