Агро лайф трейдинг ООД

Обща информация
 
 
4646 
Средни оценки
 
 

Няма активни арендатори.

Няма намерени резултати

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

4646 дка (+257)
Комасационен фактор: 929 дка 
ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Бургас4646 дка (+257)
Карнобат2798 дка (-91)
Карнобат1034 дка (-14)
Карнобат514 дка (+356)
Карнобат214 дка (+7)
Карнобат86 дка (-1)

Това съдържание е ограничено. Можете да го отключите, като направите бартер или заплатите за него.

Примерни ренти по години

Землище

Ренти на арендаторите в undefined

Бели петна за община , ренти по НСИ, пасища, ливади и околни ренти

Ренти по години

Арендатор

Няма намерени резултати

Средни цени на земеделската земя в област undefined (2022)

Няма намерени резултати

ТримесечиеНСИ  Landlord  ОбявиМин.Макс

Допълнителна информация за Агро лайф трейдинг ООД

Това съдържание е ограничено. Можете да го отключите, като направите бартер или заплатите за него.

 
Да
 
102663856
 
6
 
673 000 лв.
 
23 000 лв.
 
 
 
-
 
Зърнопроизводство
 
-
 
жк Производствена зона СеверТрета №8 обл.БУРГАС, гр.КАРНОБАТ 8400
 
Бургас, Карнобат, бул./ул. Трета № 8, Карнобат
 
5000 лв.
 
2000 г.
 
-
 
-
 

Атанас Пламенов Костадинов

Иванка Димова Костадинова

 

Атанас Пламенов Костадинов (2,500.00 лв. / 50.00%)

Иванка Димова Костадинова (2,500.00 лв. / 50.00%)

 
-
 

покупка на стоки или дpуги вeщи с цeл да ги пpeпpодадe в пъpвоначалeн, пpepаботeн или обpаботeн вид, пpодажба на стоки от собствeно пpоизводство, тъpговско пpeдставитeлство и посpeдничeство, комисионни, спeдиционни и пpeвозни сдeлки, складови сдeлки, лицeнзионни сдeлки, стоков контpол, сдeлки с интeлeктуална собствeност, xотeлиepски, туpистичeски, peкламни, инфоpмационни, пpогpамни, импpeсаpски или дpуги услуги, покупка, стpоeж или обзавeжданe на нeдвижими имоти с цeл пpодажба, лизинг, наeманe и аpeндованe на зeмeдeлски зeми, пpоизводство и тъpговия със сeлскостопанска пpодукция, сeлскостопански, животновъдни и мeлиоpативни услуги.

Финансови данни за Агро лайф трейдинг ООД

Финансови статистики в undefined по арендатори

Таблиците може да се сортират по години.

Обработвани декари от служител по години

Арендатор

Приход от служител (хил. лв.) по години

Арендатор

Приход от декар (лв.) по години

Арендатор

Печалба от декар (лв.) по години

Арендатор

История на декарите по години

Землище2122
158514
8786
10481034
28892798
207214
Общо43894646

Обща история на декарите по години

2122
Агро лайф трейдинг ООД43894646
Общо43894646

История на декарите по фирми по години

Арендатор
Общо

История на декарите по години

Землище2122
158514
8786
10481034
28892798
207214
Общо43894646

История на декарите по години

Арендатор
Общо

Landlord рейтинг по години

Арендатор

Landlord рейтинг по години

Агро лайф трейдинг ООД

Landlord рейтинг по фирми по години

Арендатор

Финансови статистики за Агро лайф трейдинг ООД

Това съдържание е ограничено. Можете да го отключите, като направите бартер или заплатите за него.

Няма намерени резултати

Анализ на почвата

Това съдържание е ограничено. Можете да го отключите, като направите бартер или заплатите за него.