Агро груп Жеков ЕООД

Обща информация
 
 
336 
Средни оценки
 
 

Няма активни арендатори.

Няма намерени резултати

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

336 дка (+132)
Комасационен фактор: 168 дка 
ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Бургас336 дка (+132)
Карнобат204 дка
Карнобат132 дка (+132)

Това съдържание е ограничено. Можете да го отключите, като направите бартер или заплатите за него.

Примерни ренти по години

Землище

Ренти на арендаторите в undefined

Бели петна за община , ренти по НСИ, пасища, ливади и околни ренти

Ренти по години

Арендатор

Няма намерени резултати

Средни цени на земеделската земя в област undefined (2022)

Няма намерени резултати

ТримесечиеНСИ  Landlord  ОбявиМин.Макс

Допълнителна информация за Агро груп Жеков ЕООД

Това съдържание е ограничено. Можете да го отключите, като направите бартер или заплатите за него.

 
Да
 
206400932
 
-
 
 
 
-
 
-
 
-
 
-
 
-
 
1000 лв.
 
2021 г.
 
-
 
-
 

Светослав Стойков Жеков

 

Светослав Стойков Жеков (1,000.00 лв. / 100.00%)

 
-
 

производство, отглеждане и търговия със селскостопански култури, животни и извършване на всякакъв вид селскостопанска и земеделска дейност. покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба стоки от собствено производство, сделки по търговско представителство и посредничество, превозни, хотелиерски, туристически, информационни, импресарски сделки, сделки с програмни продукти, комисионни сделки, сделки с интелектуална собственост, транспортни, превозни и спедиционни сделки на стоки и товари в страната и чужбина, таксиметрови пътнически и товарни превози в страната и чужбина, сделки по предоставяне на финансово-счетоводни услуги, оказионна дейност, покупка, строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел отдаване под наем и продажба, лизинг и всички други услуги и дейности незабранени от закона.

Няма намерени резултати

Финансови статистики в undefined по арендатори

Таблиците може да се сортират по години.

Обработвани декари от служител по години

Арендатор

Приход от служител (хил. лв.) по години

Арендатор

Приход от декар (лв.) по години

Арендатор

Печалба от декар (лв.) по години

Арендатор

История на декарите по години

Землище2122
204204
132
Общо204336

Обща история на декарите по години

2122
Агро груп Жеков ЕООД204336
Общо204336

История на декарите по фирми по години

Арендатор
Общо

История на декарите по години

Землище2122
204204
132
Общо204336

История на декарите по години

Арендатор
Общо

Landlord рейтинг по години

Арендатор

Landlord рейтинг по години

Агро груп Жеков ЕООД

Landlord рейтинг по фирми по години

Арендатор

Финансови статистики за Агро груп Жеков ЕООД

Това съдържание е ограничено. Можете да го отключите, като направите бартер или заплатите за него.

Няма намерени резултати

Анализ на почвата

Това съдържание е ограничено. Можете да го отключите, като направите бартер или заплатите за него.