Агро Свет ООД

Обща информация
 
 
351 
Средни оценки
 
 

Няма активни арендатори.

Няма намерени резултати

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

351 дка (+52)
Комасационен фактор: 351 дка 
ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Бургас351 дка (+52)
Средец351 дка (+52)

Това съдържание е ограничено. Можете да го отключите, като направите бартер или заплатите за него.

Примерни ренти по години

Землище

Ренти на арендаторите в undefined

Бели петна за община , ренти по НСИ, пасища, ливади и околни ренти

Ренти по години

Арендатор

Няма намерени резултати

Средни цени на земеделската земя в област undefined (2022)

Няма намерени резултати

ТримесечиеНСИ  Landlord  ОбявиМин.Макс

Допълнителна информация за Агро Свет ООД

Това съдържание е ограничено. Можете да го отключите, като направите бартер или заплатите за него.

 
Да
 
102831521
 
7
 
1 237 000 лв.
 
61 000 лв.
 
 
 
-
 
Животновъдство
 
-
 
ЛИЛЯНА ДИМИТРОВА №1А обл.БУРГАС, гр.СРЕДЕЦ 8300
 
Бургас, Средец, бул./ул. Лиляна Димитрова № 1А, Средец
 
5000 лв.
 
2003 г.
 
-
 
-
 

Георги Янчев Патриков

Калоян Янчев Патриков

 

Георги Янчев Патриков (1,900.00 лв. / 38.00%)

Тодорка Манолова Патрикова (1,200.00 лв. / 24.00%)

Калоян Янчев Патриков (1,900.00 лв. / 38.00%)

 
-
 

пpоизводство на сeлскостопанска пpодукция с цeл пpодажба в пъpвоначалeн, пpepаботeн или обpаботeн вид, изгpажданe и eксплоатация на лозови масиви, пpоизводство и тъpговия с вино и спиpтни напитки, покупка на стоки или дpуги вeщи с цeл да ги пpeпpодадe в пъpвоначалeн, пpepаботeн или обpаботeн вид, пpодажба на стоки от собствeно пpоизводство, тъpговско пpeдставитeлство и посpeдничeство, комисионни, спeдициони, пpeвозни сдeлки в стpаната и чужбина, складови сдeлки, лицeнзионни сдeлки, стоков контpол, сдeлки с интeлeктуална собствeност, xотeлиepски, туpистичeски, peкламни, инфоpмационни, пpогpамни, импpeсаpски услуги или дpуги услуги, покупка, стpоeж или обзавeжданe на нeдвижими имоти с цeл пpодажба, лизинг.

Финансови данни за Агро Свет ООД

Финансови статистики в undefined по арендатори

Таблиците може да се сортират по години.

Обработвани декари от служител по години

Арендатор

Приход от служител (хил. лв.) по години

Арендатор

Приход от декар (лв.) по години

Арендатор

Печалба от декар (лв.) по години

Арендатор

История на декарите по години

Землище1819202122
60946520292299351
399398
Общо64936918292299351

Обща история на декарите по години

1819202122
Агро Свет ООД64936918292299351
Общо64936918292299351

История на декарите по фирми по години

Арендатор
Общо

История на декарите по години

Землище1819202122
60946520292299351
399398
Общо64936918292299351

История на декарите по години

Арендатор
Общо

Landlord рейтинг по години

Арендатор

Landlord рейтинг по години

Агро Свет ООД

Landlord рейтинг по фирми по години

Арендатор

Финансови статистики за Агро Свет ООД

Това съдържание е ограничено. Можете да го отключите, като направите бартер или заплатите за него.

Няма намерени резултати

Анализ на почвата

Това съдържание е ограничено. Можете да го отключите, като направите бартер или заплатите за него.