Агро Инвест 2019 ЕООД

Обща информация
 
 
1251 
Средни оценки
 
 

Няма активни арендатори.

Няма намерени резултати

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

1251 дка (+1012)
Комасационен фактор: 313 дка 
ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Благоевград1251 дка (+1251)
Петрич684 дка (+684)
Петрич222 дка (+222)
Петрич207 дка (+207)
Петрич138 дка (+138)

Това съдържание е ограничено. Можете да го отключите, като направите бартер или заплатите за него.

Примерни ренти по години

Землище

Ренти на арендаторите в undefined

Бели петна за община , ренти по НСИ, пасища, ливади и околни ренти

Ренти по години

Арендатор

Няма намерени резултати

Средни цени на земеделската земя в област undefined (2022)

Няма намерени резултати

ТримесечиеНСИ  Landlord  ОбявиМин.Макс

Допълнителна информация за Агро Инвест 2019 ЕООД

Това съдържание е ограничено. Можете да го отключите, като направите бартер или заплатите за него.

 
Да
 
205860671
 
-
 
 
-
 
 
-
 
-
 
-
 
ул. "Македония"№32 обл.БЛАГОЕВГРАД, гр.ПЕТРИЧ 2850
 
Благоевград, Петрич, ул. "Македония"№ 32, Петрич
 
100 лв.
 
2019 г.
 
-
 
-
 

Станой Иванов Златков

 

Станой Иванов Златков (100.00 лв. / 100.00%)

 
-
 

ПОКУПКА НА СТОКИ ИЛИ ДРУГИ ВЕЩИ С ЦЕЛ ДА ГИ ПРЕПРОДАДЕ В ПЪРВОНАЧАЛЕН, ПРЕРАБОТЕН ИЛИ ОБРАБОТЕН ВИД, ПОКУПКА И ПРОДАЖБА НА СЕЛСКОСТОПАНСКА ПРОДУКЦИЯ, ТЪРГОВСКО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО И ПОСРЕДНИЧЕСТВО, КОМИСИОННИ, СПЕДИЦИОННИ И ПРЕВОЗНИ СДЕЛКИ В СТРАНАТА И ЧУЖБИНА, СКЛАДОВИ СДЕЛКИ, СДЕЛКИ С ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ, ТАКСИМЕТРОВИ И ТРАНСПОРТНИ УСЛУГИ В СТРАНАТА И ЧУЖБИНА, ВНОС И ИЗНОС НА СТОКИ, ХОТЕЛИЕРСКИ, ТУРИСТИЧЕСКИ, РЕСТОРАНТЬОРСКИ И ИМПРЕСАРСКИ УСЛУГИ, ПРОДАЖБА НА ЦИГАРИ, АЛКОХОЛНИ НАПИТКИ И ДРУГИ АКЦИЗНИ СТОКИ (СЛЕД ВЗЕМАНЕ НА СЪОТВЕТНОТО РАЗРЕШЕНИЕ ПО УСТАНОВЕНИЯ РЕД), ПОКУПКА, СТРОЕЖ И ОБЗАВЕЖДАНЕ НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ С ЦЕЛ ПРОДАЖБА И ВСЯКАКЪВ ДРУГ ВИД ДЕЙНОСТ, НЕЗАБРАНЕНА ОТ ЗАКОНА.

Няма намерени резултати

Финансови статистики в undefined по арендатори

Таблиците може да се сортират по години.

Обработвани декари от служител по години

Арендатор

Приход от служител (хил. лв.) по години

Арендатор

Приход от декар (лв.) по години

Арендатор

Печалба от декар (лв.) по години

Арендатор

История на декарите по години

Землище2022
207
138
684
239222
Общо2391251

Обща история на декарите по години

2022
Агро Инвест 2019 ЕООД2391251
Общо2391251

История на декарите по фирми по години

Арендатор
Общо

История на декарите по години

Землище2022
207
138
684
239222
Общо2391251

История на декарите по години

Арендатор
Общо

Landlord рейтинг по години

Арендатор

Landlord рейтинг по години

Агро Инвест 2019 ЕООД

Landlord рейтинг по фирми по години

Арендатор

Финансови статистики за Агро Инвест 2019 ЕООД

Това съдържание е ограничено. Можете да го отключите, като направите бартер или заплатите за него.

Няма намерени резултати

Анализ на почвата

Това съдържание е ограничено. Можете да го отключите, като направите бартер или заплатите за него.