Агро Зона ЕООД

Обща информация
 
 
6576 
Средни оценки
 
 

Няма активни арендатори.

Няма намерени резултати

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

75
2019
На печалба
6576 дка
Комасационен фактор: 2192 дка 
ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Варна6576 дка
Бяла2226 дка
Бяла2208 дка
Бяла2142 дка

Това съдържание е ограничено. Можете да го отключите, като направите бартер или заплатите за него.

Примерни ренти по години

Землище

Ренти на арендаторите в undefined

Бели петна за община , ренти по НСИ, пасища, ливади и околни ренти

Ренти по години

Арендатор

Няма намерени резултати

Средни цени на земеделската земя в област undefined (2022)

Няма намерени резултати

ТримесечиеНСИ  Landlord  ОбявиМин.Макс

Допълнителна информация за Агро Зона ЕООД

Това съдържание е ограничено. Можете да го отключите, като направите бартер или заплатите за него.

 
Да
 
202978956
 
3
 
1 782 000 лв.
 
36 000 лв.
 
 
 
-
 
Зърнопроизводство
 
-
 
ул. ХАН КРУМ №40 ет.4 ап.5 обл.ВАРНА, гр.ВАРНА 9000
 
Варна, Варна, р-н Одесос, ул. ХАН КРУМ № 40, ет. 4, ап. 5, Варна
 
100 лв.
 
2014 г.
 
-
 
-
 

Валентина Йорданова Галева

 

Валентина Йорданова Галева (100.00 лв. / 100.00%)

 
-
 

ВЪТРЕШНА И ВЪНШНА ТЪРГОВИЯ, ПРОИЗВОДСТВО, СЪХРАНЕНИЕ И ТЪРГОВИЯ СЪС СЕЛСКОСТОПАНСКА ПРОДУКЦИЯ, СЕМЕНА, ПОСЕВЕН МАТЕРИАЛ, ТОРОВЕ И ПРЕПАРАТИ ЗА РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА, ВЪТРЕШЕН И МЕЖДУНАРОДЕН ТРАНСПОРТ, СКЛАДОВА ДЕЙНОСТ, ПРОИЗВОДСТВО И ПОКУПКА НА СТОКИ ИЛИ ДРУГИ ВЕЩИ, С ЦЕЛ ПРОДАЖБА В ПЪРВОНАЧАЛЕН ИЛИ ОБРАБОТЕН ВИД, ПРОДАЖБА НА СТОКИ ОТ СОБСТВЕНО ПРОИЗВОДСТВО, РЕКЛАМНА, КОМИСИОННА ДЕЙНОСТ, СДЕЛКИ С ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ, ОТДАВАНЕ НА АВТОМОБИЛИ ПОД НАЕМ, ЛИЗИНГ, ТЪРГОВСКО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО И ПОСРЕДНИЧЕСТВО, ТЪРГОВСКА И ВЪНШНОТЪРГОВСКА ДЕЙНОСТ, ЕКСПОРТ, РЕЕКСПОРТ, ПОКУПКА, СТРОЕЖ ИЛИ ОБЗАВЕЖДАНЕ НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ С ЦЕЛ ПРОДАЖБА, КОНСУЛТАНТСКИ УСЛУГИ, ПОСРЕДНИЧЕСТВО ПРИ КРЕДИТИРАНЕ, КОНСУЛТАНТСКА И ЕКСПЕРТНА ДЕЙНОСТ, КАКТО И ВСЯКА ДРУГА ДЕЙНОСТ, НЕЗАБРАНЕНА СЪС ЗАКОН ИЛИ КОЯТО НЕ Е ОТ ПРЕДМЕТА НА ДЕЙНОСТ НА ДРУЖЕСТВОТО И Е В ОСОБЕН ЛИЦЕНЗИОНЕН ИЛИ РЕГИСТРАЦИОНЕН РЕЖИМ, НО БЪДЕ УПРАЖНЯВАНА СЛЕД ИЗДАВАНЕ НА НАДЛЕЖНИТЕ РАЗРЕШИТЕЛНИ ЗА ТОВА.

Финансови данни за Агро Зона ЕООД

Финансови статистики в undefined по арендатори

Таблиците може да се сортират по години.

Обработвани декари от служител по години

Арендатор

Приход от служител (хил. лв.) по години

Арендатор

Приход от декар (лв.) по години

Арендатор

Печалба от декар (лв.) по години

Арендатор

История на декарите по години

Землище1819202122
22492271222622262226
22622277220022082208
23242291212821422142
Общо68356839655465766576

Обща история на декарите по години

1819202122
Агро Зона ЕООД68356839655465766576
Общо68356839655465766576

История на декарите по фирми по години

Арендатор
Общо

История на декарите по години

Землище1819202122
22492271222622262226
22622277220022082208
23242291212821422142
Общо68356839655465766576

История на декарите по години

Арендатор
Общо

Landlord рейтинг по години

Арендатор

Landlord рейтинг по години

19
Агро Зона ЕООД75

Landlord рейтинг по фирми по години

Арендатор

Финансови статистики за Агро Зона ЕООД

Това съдържание е ограничено. Можете да го отключите, като направите бартер или заплатите за него.

Няма намерени резултати

Анализ на почвата

Това съдържание е ограничено. Можете да го отключите, като направите бартер или заплатите за него.