Агра ЕАД

Обща информация
 
 
8078 
Средни оценки
 
 

Няма активни арендатори.

Няма намерени резултати

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

72
2019
ХОЛДИНГ 169 756 дка (+25 124)  
8078 дка (-3989)
Комасационен фактор: 1616 дка 
ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Варна8078 дка (-3989)
Провадия5198 дка (-3972)
Аврен2208 дка (+9)
Провадия470 дка (-173)
Провадия147 дка (+147)
Провадия55 дка

Това съдържание е ограничено. Можете да го отключите, като направите бартер или заплатите за него.

Примерни ренти по години

Землище

Ренти на арендаторите в undefined

Бели петна за община , ренти по НСИ, пасища, ливади и околни ренти

Ренти по години

Арендатор

Няма намерени резултати

Средни цени на земеделската земя в област undefined (2022)

Няма намерени резултати

ТримесечиеНСИ  Landlord  ОбявиМин.Макс

Допълнителна информация за Агра ЕАД

Това съдържание е ограничено. Можете да го отключите, като направите бартер или заплатите за него.

 
Да
 
124690525
 
-
 
-
 
1 100 001 лв.
 
 
 
-
 
-
 
-
 
бул.Княз Борис 1 №111 вх.Бизнес Център ет.9 обл.ВАРНА, гр.ВАРНА 9000
 
Варна, Варна, р-н Приморски, бул. Княз Борис 1 № 111, вх. Бизнес Център, ет. 9, Варна
 
11 954 500 лв.
 
2006 г.
 
-
 

Иван Недялков Стефанов

Емил Веселинов Райков

Милана Стефчева Събева

 
-
 
-
 
-
 

Производство, преработка, изкупуване и търговия в страната и чужбина на всички видове селскостопанска продукция от растителен и животински произход, производство и търговия със зърнени храни и производи, мелничарска промишленост, складова дейност, търговско посредничество и агентство, комисионна, спедиционна и лизингова дейност, покупка, строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, архитектурна, проектантска и строителна дейност, инженеринг, бартер и реекспорт, търговска дейност – внос и износ в страната и чужбина, както и всяка друга незабранена дейност, за която не се изискват особени разрешения и няма ограничителен режим за извършването й в страната и чужбина

Финансови данни за Агра ЕАД

Финансови статистики в undefined по арендатори

Таблиците може да се сортират по години.

Обработвани декари от служител по години

Арендатор

Приход от служител (хил. лв.) по години

Арендатор

Приход от декар (лв.) по години

Арендатор

Печалба от декар (лв.) по години

Арендатор

История на декарите по години

Землище1819202122
10 0109818928291705198
592600579643470
147
5755555555
22322200220021992208
Общо12 89112 67312 11612 0678078

Обща история на декарите по години

1819202122
Агра ЕАД12 89112 67312 11612 0678078
Общо12 89112 67312 11612 0678078

История на декарите по фирми по години

Арендатор
Общо

История на декарите по години

Землище1819202122
10 0109818928291705198
592600579643470
147
5755555555
22322200220021992208
Общо12 89112 67312 11612 0678078

История на декарите по години

Арендатор
Общо

Landlord рейтинг по години

Арендатор

Landlord рейтинг по години

Агра ЕАД

Landlord рейтинг по фирми по години

Арендатор

Финансови статистики за Агра ЕАД

Това съдържание е ограничено. Можете да го отключите, като направите бартер или заплатите за него.

Няма намерени резултати

Анализ на почвата

Това съдържание е ограничено. Можете да го отключите, като направите бартер или заплатите за него.