Опака обл. Търговище

Обща информация
 

Опака

 
 
5
 
53 993 
 
25
 
4.4 / 74%
 
Обяви за земеделска земя в Опака
Средни оценки
 
 
45
 
50

Арендатори в община Опака

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

Landlord Арендатор Декари Землища Общини Области
41
2019
На печалба
Категория: 5.1 / 24% 
Комасационен фактор: 3754 дка 
11 148 от 11 261 дка (-63) 
3 землища, 2 общини и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Търговище11 261 дка (-63)
Опака11 112 дка (-63)
Попово113 дка
Опака36 дка
55
2019
На печалба
Категория: 4.92 / 27% 
Комасационен фактор: 9939 дка 
9939 от 9939 дка (-295) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Търговище9939 дка (-295)
Опака9939 дка (-295)
64
2019
На печалба
Категория: 4.6 / 34% 
Комасационен фактор: 1759 дка 
8797 от 8797 дка (-285) 
5 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Търговище8797 дка (-285)
Опака3911 дка (-349)
Опака2704 дка (+29)
Опака1682 дка (+40)
Опака346 дка
Опака154 дка (-5)
15
2019
Категория: 4.07 / 50% 
Комасационен фактор: 7627 дка 
6958 (-86) от 30 508 дка (-206) 
4 землища, 4 общини и 4 области

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Силистра22 795 дка (-121)
ТутраканТутракан22 795 дка (-121)
Област: Търговище6958 дка (-86)
ОпакаЛюблен6958 дка (-86)
Област: Разград414 дка (+1)
Цар КалоянКостанденец414 дка (+1)
Област: Русе341 дка
ИвановоЦЕРОВЕЦ341 дка
34
2019
Категория: 4.19 / 45% 
Комасационен фактор: 2944 дка 
4416 от 5888 дка (+24) 
2 землища, 2 общини и 2 области

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Търговище4416 дка (+24)
Опака4416 дка (+24)
Област: Русе1472 дка
Иваново1472 дка
Категория: 4.34 / 40% 
Комасационен фактор: 978 дка 
2935 от 2935 дка (+285) 
3 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Търговище2935 дка (+285)
Опака2379 дка (+23)
Опака340 дка (+230)
Опака216 дка (+32)
Категория: 5.1 / 24% 
Комасационен фактор: 2235 дка 
2235 от 2235 дка (-121) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Търговище2235 дка (-121)
Опака2235 дка (-121)
Категория: 4 / 53% 
Комасационен фактор: 653 дка 
1499 (+576) от 22 196 дка (+8888) 
34 землища, 3 общини и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Търговище22 196 дка (+8888)
Попово2634 дка (-103)
Попово1890 дка (+317)
Попово1501 дка (+1501)
Попово1263 дка (+1263)
Попово1260 дка (+40)
Попово1194 дка (+468)
Опака1098 дка (+537)
Попово1041 дка (+1041)
Попово1029 дка (+752)
Попово1007 дка (+39)
Попово896 дка (+548)
Попово864 дка (+119)
Търговище779 дка (+51)
Попово724 дка (+1)
Попово684 дка (+32)
Попово662 дка (+662)
Попово628 дка (+193)
Търговище467 дка (+27)
Опака355 дка (+21)
Търговище349 дка (+258)
Попово348 дка (+348)
Попово293 дка (+293)
Попово284 дка (+27)
Попово163 дка (+163)
Попово155 дка (+43)
Търговище143 дка
Попово128 дка (+114)
Попово123 дка (+1)
Попово80 дка (+38)
Попово46 дка (+31)
Попово45 дка (+45)
Опака28 дка
Опака18 дка (+18)
Търговище17 дка
54
2019
На печалба
Категория: 3.91 / 58% 
Комасационен фактор: 703 дка 
873 (+108) от 2811 дка (+85) 
4 землища, 2 общини и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Търговище2811 дка (+85)
Попово1784 дка (-80)
Опака873 дка (+108)
Попово129 дка (+57)
Попово25 дка
62
2019
На печалба
Категория: 4.63 / 33% 
Комасационен фактор: 1032 дка 
778 (+4) от 7225 дка (-216) 
7 землища, 3 общини и 2 области

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Търговище5553 дка (+177)
Попово4012 дка (+25)
Опака778 дка (+4)
Попово467 дка (-148)
Попово296 дка (+296)
Област: Русе1672 дка (-393)
Две могили1006 дка (-393)
Две могили491 дка
Две могили175 дка
Категория: 4.67 / 32% 
Комасационен фактор: 346 дка 
692 от 692 дка (+155) 
2 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Търговище692 дка (+155)
Опака415 дка (+153)
Опака277 дка (+2)
Категория: 4.22 / 44% 
Комасационен фактор: 316 дка 
632 от 632 дка (+38) 
2 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Търговище632 дка (+38)
Опака348 дка (+38)
Опака284 дка
Категория: 4.88 / 28% 
Комасационен фактор: 290 дка 
580 от 580 дка (+28) 
2 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Търговище580 дка (+28)
Опака497 дка (+27)
Опака83 дка (+1)
Комасационен фактор: 303 дка 
303 от 303 дка (+5) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Търговище303 дка (+5)
Опака303 дка (+5)
Категория: 4.88 / 28% 
Комасационен фактор: 364 дка 
265 (+108) от 728 дка (+202) 
2 землища, 2 общини и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Търговище728 дка (+202)
Попово463 дка (+94)
Опака265 дка (+108)
Комасационен фактор: 207 дка 
207 от 207 дка (-23) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Търговище207 дка (-23)
Опака207 дка (-23)
Комасационен фактор: 204 дка 
204 от 204 дка (-181) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Търговище204 дка (-181)
Опака204 дка (-181)
Комасационен фактор: 183 дка 
183 от 183 дка (+2) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Търговище183 дка (+2)
Опака183 дка (+2)
Комасационен фактор: 161 дка 
161 от 161 дка 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Търговище161 дка
Опака161 дка
Комасационен фактор: 123 дка 
123 от 123 дка 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Търговище123 дка
Опака123 дка
Комасационен фактор: 119 дка 
119 от 119 дка (+15) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Търговище119 дка (+15)
Опака119 дка (+15)
Категория: 3.27 / 81% 
Комасационен фактор: 501 дка 
85 от 1502 дка (-422) 
3 землища, 2 общини и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Търговище1502 дка (-422)
Търговище1242 дка (-422)
Търговище175 дка
Опака85 дка
Комасационен фактор: 125 дка 
45 от 250 дка 
2 землища, 2 общини и 2 области

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Русе205 дка
Две могили205 дка
Област: Търговище45 дка
Опака45 дка
36
2019
На печалба
Категория: 4.16 / 46% 
Комасационен фактор: 396 дка 
0 от 791 дка (+171)
2 землища, 2 общини и 2 области

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Търговище443 дка (+192)
Попово443 дка (+192)
Област: Разград348 дка (-21)
Цар Калоян348 дка (-21)

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

общ. Опака обл. Търговище Страна
41
2019
На печалба
Категория: 5.1 / 24% 
Комасационен фактор: 3754 дка 
11 148 от 11 261 дка (-63) 
Търговище: 20 Страна: 518
55
2019
На печалба
Категория: 4.92 / 27% 
Комасационен фактор: 9939 дка 
9939 от 9939 дка (-295) 
Търговище: 25 Страна: 660
64
2019
На печалба
Категория: 4.6 / 34% 
Комасационен фактор: 1759 дка 
8797 от 8797 дка (-285) 
Търговище: 29 Страна: 808
15
2019
Категория: 4.07 / 50% 
Комасационен фактор: 7627 дка 
6958 (-86) от 30 508 дка (-206) 
Търговище: 40 Страна: 54
34
2019
Категория: 4.19 / 45% 
Комасационен фактор: 2944 дка 
4416 от 5888 дка (+24) 
Търговище: 64 Страна: 1413
Категория: 4.34 / 40% 
Комасационен фактор: 978 дка 
2935 от 2935 дка (+285) 
Търговище: 94 Страна: 2685
Категория: 5.1 / 24% 
Комасационен фактор: 2235 дка 
2235 от 2235 дка (-121) 
Търговище: 112 Страна: 3193
Категория: 4 / 53% 
Комасационен фактор: 653 дка 
1499 (+576) от 22 196 дка (+8888) 
Търговище: 4 Страна: 124
54
2019
На печалба
Категория: 3.91 / 58% 
Комасационен фактор: 703 дка 
873 (+108) от 2811 дка (+85) 
Търговище: 98 Страна: 2764
62
2019
На печалба
Категория: 4.63 / 33% 
Комасационен фактор: 1032 дка 
778 (+4) от 7225 дка (-216) 
Търговище: 44 Страна: 1096
Категория: 4.67 / 32% 
Комасационен фактор: 346 дка 
692 от 692 дка (+155) 
Търговище: 170 Страна: 6215
Категория: 4.22 / 44% 
Комасационен фактор: 316 дка 
632 от 632 дка (+38) 
Търговище: 178 Страна: 6536
Категория: 4.88 / 28% 
Комасационен фактор: 290 дка 
580 от 580 дка (+28) 
Търговище: 183 Страна: 6844
Комасационен фактор: 303 дка 
303 от 303 дка (+5) 
Търговище: 228 Страна: 9849
Категория: 4.88 / 28% 
Комасационен фактор: 364 дка 
265 (+108) от 728 дка (+202) 
Търговище: 168 Страна: 6033
Комасационен фактор: 207 дка 
207 от 207 дка (-23) 
Търговище: 269 Страна: 11524
Комасационен фактор: 204 дка 
204 от 204 дка (-181) 
Търговище: 270 Страна: 11577
Комасационен фактор: 183 дка 
183 от 183 дка (+2) 
Търговище: 283 Страна: 11962
Комасационен фактор: 161 дка 
161 от 161 дка 
Търговище: 295 Страна: 12371
Комасационен фактор: 123 дка 
123 от 123 дка 
Търговище: 309 Страна: 13101
Комасационен фактор: 119 дка 
119 от 119 дка (+15) 
Търговище: 312 Страна: 13166
Категория: 3.27 / 81% 
Комасационен фактор: 501 дка 
85 от 1502 дка (-422) 
Търговище: 130 Страна: 4042
Комасационен фактор: 125 дка 
45 от 250 дка 
Търговище: 346 Страна: 10775
36
2019
На печалба
Категория: 4.16 / 46% 
Комасационен фактор: 396 дка 
0 от 791 дка (+171)
Търговище: 206 Страна: 5726
0 от 0 дка
Търговище: 379 Страна: 15469

Ренти на арендаторите в undefined

Бели петна за община Опака, ренти по НСИ, пасища, ливади и околни ренти

Ренти по години

Арендатор
ЗК Христо Ботев - с. Люблен

Няма намерени резултати

Средни цени на земеделската земя в община Опака (2022)

5
ТримесечиеНСИ  Landlord  ОбявиМин.Макс
2020630
2021.41349213491349
20218431349213491349
2022.42934229342934
2022.3173336992500
2022.2154437992700
2022.1198749004000
202211001971126994000
2023.12344311333400
20232344311333400

Допълнителна информация за undefined

Това съдържание е ограничено. Можете да го отключите, като направите бартер или заплатите за него.

Този арендатор е физическо лице. Ако искате да разберете повече за него, най-добрият вариант е да се свържете с кметството на землището.

Няма намерени резултати

Финансови статистики в undefined по арендатори

Таблиците може да се сортират по години.

Обработвани декари от служител по години

Арендатор
ЗК Христо Ботев - с. Люблен

Приход от служител (хил. лв.) по години

Арендатор
ЗК Христо Ботев - с. Люблен

Приход от декар (лв.) по години

Арендатор
ЗК Христо Ботев - с. Люблен

Печалба от декар (лв.) по години

Арендатор
ЗК Христо Ботев - с. Люблен

История на декарите по години

Землище
Общо

Обща история на декарите по години

Общо

История на декарите по фирми по години

Арендатор
ЗК Христо Ботев - с. Люблен
Общо

История на декарите по години

Землище
Общо

История на декарите по години

Арендатор
ЗК Христо Ботев - с. Люблен
Общо

Landlord рейтинг по години

Арендатор19
41
55
64
ЗК Христо Ботев - с. Люблен15
34
54
62
36

Landlord рейтинг по години

Landlord рейтинг по фирми по години

Арендатор19
41
55
64
ЗК Христо Ботев - с. Люблен15
34
54
62
36

Няма намерени резултати

57 602 дка
53 993 дка
18 164
9747 (54%)
4.72
4
4

Декари по категория

КатегорияПлощ в дка
316 356
413 090
518 617
63401
71605
93870
10663

Анализ на почвата

Това съдържание е ограничено. Можете да го отключите, като направите бартер или заплатите за него.