Тутракан обл. Силистра

Обща информация
 

Тутракан

 
 
13
 
194 057 
 
95
 
3.9 / 80%
 
Обяви за земеделска земя в Тутракан
Средни оценки
 
 
58
 
57

Арендатори в община Тутракан

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

Landlord Арендатор Декари Землища Общини Области Холдинг
62
2019
На печалба
Категория: 3.17 / 86% 
Комасационен фактор: 3429 дка 
25 604 (+197) от 27 431 дка (+118) 
8 землища, 3 общини и 2 области

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Силистра26 644 дка (+159)
Тутракан20 780 дка (+332)
Тутракан2328 дка (-141)
Тутракан1645 дка
Главиница1040 дка (-38)
Тутракан438 дка (+6)
Тутракан413 дка
Област: Разград787 дка (-41)
Кубрат610 дка (-41)
Кубрат177 дка
15
2019
Категория: 4.07 / 50% 
Комасационен фактор: 7627 дка 
22 795 (-121) от 30 508 дка (-206) 
4 землища, 4 общини и 4 области

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Силистра22 795 дка (-121)
Тутракан22 795 дка (-121)
Област: Търговище6958 дка (-86)
Опака6958 дка (-86)
Област: Разград414 дка (+1)
Цар Калоян414 дка (+1)
Област: Русе341 дка
Иваново341 дка
50
2019
На печалба
Категория: 3.58 / 69% 
Комасационен фактор: 4315 дка 
17 259 от 17 259 дка (-445) 
4 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Силистра17 259 дка (-445)
Тутракан9119 дка (-156)
Тутракан5471 дка (-221)
Тутракан2309 дка (+109)
Тутракан360 дка (-177)
47
2019
На печалба
Категория: 4.63 / 33% 
Комасационен фактор: 13 600 дка 
13 600 от 13 600 дка (+116) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Силистра13 600 дка (+116)
ТутраканВарненци13 600 дка (+116)
36
2019
Категория: 4.07 / 50% 
Комасационен фактор: 3453 дка 
10 358 от 10 358 дка (+1644) 
3 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Силистра10 358 дка (+1644)
Тутракан6738 дка (+1568)
Тутракан3179 дка (-3)
Тутракан441 дка (+79)
61
2019
На печалба
Категория: 3.84 / 61% 
Комасационен фактор: 881 дка 
6513 (+427) от 7930 дка (+444) 
9 землища, 2 общини и 2 области

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Силистра6513 дка (+427)
Тутракан4272 дка (+268)
Тутракан973 дка (+72)
Тутракан430 дка (+14)
Тутракан367 дка (+49)
Тутракан237 дка (+24)
Тутракан120 дка
Тутракан114 дка
Област: Разград1417 дка (+17)
Кубрат835 дка (+47)
Кубрат582 дка (-30)
85
2019
ХОЛДИНГ 12 757 дка (+522)  
80
2019
Категория: 3.64 / 67% 
Комасационен фактор: 3104 дка 
6208 от 6208 дка (+530) 
2 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Силистра6208 дка (+530)
Тутракан3278 дка (+429)
Тутракан2930 дка (+101)
Категория: 4.07 / 50% 
Комасационен фактор: 1193 дка 
5967 от 5967 дка (-174) 
5 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Силистра5967 дка (-174)
Тутракан2663 дка (-670)
Тутракан1434 дка (+168)
Тутракан1226 дка (+70)
Тутракан339 дка (+258)
Тутракан305 дка
Категория: 4.16 / 46% 
Комасационен фактор: 1415 дка 
4244 от 4244 дка (+700) 
3 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Силистра4244 дка (+700)
Тутракан2878 дка (+594)
Тутракан852 дка (+14)
Тутракан514 дка (+92)
Категория: 3.27 / 81% 
Комасационен фактор: 4050 дка 
4050 от 4050 дка (-131) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Силистра4050 дка (-131)
Тутракан4050 дка (-131)
Категория: 3.86 / 60% 
Комасационен фактор: 1985 дка 
3969 от 3969 дка (+2) 
2 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Силистра3969 дка (+2)
Тутракан2891 дка (+27)
Тутракан1078 дка (-25)
54
2019
На печалба
Категория: 3.41 / 75% 
Комасационен фактор: 786 дка 
3929 от 3929 дка (+271) 
5 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Силистра3929 дка (+271)
Тутракан1898 дка (+16)
Тутракан1098 дка (+253)
Тутракан487 дка
Тутракан297 дка
Тутракан149 дка (+2)
72
2019
На печалба
Категория: 4.12 / 48% 
Комасационен фактор: 1184 дка 
3553 от 3553 дка (+533) 
3 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Силистра3553 дка (+533)
Тутракан2539 дка (+339)
Тутракан856 дка (+36)
Тутракан158 дка (+158)
Комасационен фактор: 1576 дка 
3151 от 3151 дка (+2493) 
2 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Силистра3151 дка (+2493)
Тутракан2742 дка (+2084)
Тутракан409 дка (+409)
85
2019
ХОЛДИНГ 12 757 дка (+522)  
88
2019
На печалба
Категория: 3.64 / 67% 
Комасационен фактор: 1092 дка 
2897 (-12) от 6549 дка (-8) 
6 землища, 2 общини и 2 области

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Разград3652 дка (+4)
Кубрат1990 дка (+37)
Кубрат1182 дка (-34)
Кубрат480 дка (+1)
Област: Силистра2897 дка (-12)
Тутракан1898 дка (-15)
Тутракан637 дка (+29)
Тутракан362 дка (-26)
73
2019
На печалба
Категория: 3.67 / 66% 
Комасационен фактор: 2498 дка 
2498 от 2498 дка 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Силистра2498 дка
Тутракан2498 дка
66
2019
На печалба
Категория: 3.89 / 59% 
Комасационен фактор: 555 дка 
2336 (-123) от 22 753 дка (+2794) 
41 землища, 6 общини и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Силистра22 753 дка (+2794)
Главиница3248 дка (-160)
Алфатар2205 дка (-47)
Кайнарджа2109 дка (+38)
Кайнарджа1324 дка (+527)
Тутракан1283 дка (-10)
Силистра1272 дка (+1272)
Алфатар782 дка (+64)
Силистра761 дка
Алфатар674 дка
Силистра656 дка (-61)
Силистра644 дка (+89)
Силистра634 дка (-1)
Тутракан557 дка (-177)
Кайнарджа551 дка (+15)
Кайнарджа514 дка (+489)
Ситово421 дка (+421)
Алфатар417 дка
Ситово372 дка (+13)
Ситово361 дка (+361)
Кайнарджа343 дка (-1)
Тутракан313 дка (+13)
Ситово297 дка (+297)
Главиница256 дка (-269)
Главиница253 дка
Силистра248 дка
Силистра233 дка (+2)
Главиница217 дка (-18)
Кайнарджа215 дка
Алфатар193 дка (+88)
Кайнарджа192 дка (-11)
Главиница178 дка
Главиница171 дка (-256)
Ситово167 дка (-94)
Силистра164 дка (+1)
Тутракан133 дка (+1)
Ситово90 дка (+90)
Главиница80 дка
Силистра75 дка
Кайнарджа68 дка (+68)
Тутракан50 дка (+50)
Алфатар32 дка
Категория: 3.53 / 71% 
Комасационен фактор: 1093 дка 
2260 (-16) от 6556 дка (+22) 
6 землища, 2 общини и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Силистра6556 дка (+22)
Главиница1840 дка (+33)
Тутракан1521 дка (-31)
Главиница1295 дка (+31)
Главиница1059 дка
Тутракан739 дка (+15)
Главиница102 дка (-26)
Категория: 3.99 / 54% 
Комасационен фактор: 720 дка 
2202 (-343) от 9357 дка (-480) 
13 землища, 3 общини и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Силистра9357 дка (-480)
Главиница1843 дка (+132)
Тутракан1636 дка (-343)
Главиница1202 дка (+14)
Ситово876 дка (-242)
Ситово862 дка
Ситово750 дка (-52)
Ситово622 дка (-20)
Тутракан499 дка
Главиница318 дка
Главиница302 дка (+9)
Ситово274 дка (+22)
Главиница106 дка
Тутракан67 дка
84
2019
На печалба
Категория: 3.31 / 79% 
Комасационен фактор: 1258 дка 
2139 (+347) от 8808 дка (+1119) 
7 землища, 2 общини и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Силистра8808 дка (+1119)
Главиница2483 дка (+877)
Главиница2293 дка (-168)
Тутракан1412 дка (+145)
Главиница968 дка (+30)
Главиница925 дка (+33)
Тутракан536 дка (+11)
Тутракан191 дка (+191)
Категория: 3.29 / 80% 
Комасационен фактор: 1889 дка 
2084 (+184) от 3777 дка (+86) 
2 землища, 2 общини и 2 области

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Силистра2084 дка (+184)
Тутракан2084 дка (+184)
Област: Разград1693 дка (-98)
Кубрат1693 дка (-98)
Категория: 3.27 / 81% 
Комасационен фактор: 1919 дка 
1919 от 1919 дка (+3) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Силистра1919 дка (+3)
Тутракан1919 дка (+3)
49
2019
На печалба
Категория: 3.93 / 57% 
Комасационен фактор: 385 дка 
1895 (-95) от 2307 дка (-107) 
6 землища, 2 общини и 2 области

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Силистра1895 дка (-95)
Тутракан1424 дка (-150)
Тутракан310 дка
Тутракан66 дка
Тутракан55 дка (+55)
Тутракан40 дка
Област: Разград412 дка (-12)
Кубрат412 дка (-12)
Категория: 3.29 / 80% 
Комасационен фактор: 878 дка 
1756 от 1756 дка (+103) 
2 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Силистра1756 дка (+103)
Тутракан1691 дка (+114)
Тутракан65 дка (-11)
55
2019
На печалба
Категория: 3.67 / 66% 
Комасационен фактор: 1724 дка 
1724 от 1724 дка 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Силистра1724 дка
Тутракан1724 дка
Категория: 3.27 / 81% 
Комасационен фактор: 508 дка 
1525 от 1525 дка (+68) 
3 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Силистра1525 дка (+68)
Тутракан1352 дка
Тутракан105 дка
Тутракан68 дка (+68)
Категория: 3.67 / 66% 
Комасационен фактор: 1483 дка 
1483 от 1483 дка 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Силистра1483 дка
Тутракан1483 дка
76
2019
На печалба
Категория: 3.27 / 81% 
Комасационен фактор: 1261 дка 
1261 от 1261 дка (+249) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Силистра1261 дка (+249)
Тутракан1261 дка (+249)
81
2019
На печалба
Категория: 4.12 / 48% 
Комасационен фактор: 420 дка 
1259 от 1259 дка (-59) 
3 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Силистра1259 дка (-59)
Тутракан1052 дка
Тутракан118 дка (-59)
Тутракан89 дка
45
2019
На печалба
Категория: 3.31 / 79% 
Комасационен фактор: 592 дка 
1183 от 1183 дка (+76) 
2 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Силистра1183 дка (+76)
Тутракан1115 дка (+8)
Тутракан68 дка (+68)

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

общ. Тутракан обл. Силистра Страна Холдинг
62
2019
На печалба
Категория: 3.17 / 86% 
Комасационен фактор: 3429 дка 
25 604 (+197) от 27 431 дка (+118) 
Силистра: 5 Страна: 71
15
2019
Категория: 4.07 / 50% 
Комасационен фактор: 7627 дка 
22 795 (-121) от 30 508 дка (-206) 
Силистра: 9 Страна: 54
50
2019
На печалба
Категория: 3.58 / 69% 
Комасационен фактор: 4315 дка 
17 259 от 17 259 дка (-445) 
Силистра: 18 Страна: 207
47
2019
На печалба
Категория: 4.63 / 33% 
Комасационен фактор: 13 600 дка 
13 600 от 13 600 дка (+116) 
Силистра: 25 Страна: 358
36
2019
Категория: 4.07 / 50% 
Комасационен фактор: 3453 дка 
10 358 от 10 358 дка (+1644) 
Силистра: 38 Страна: 601
61
2019
На печалба
Категория: 3.84 / 61% 
Комасационен фактор: 881 дка 
6513 (+427) от 7930 дка (+444) 
Силистра: 67 Страна: 949
85
2019
ХОЛДИНГ 12 757 дка (+522)  
Страна: 90
80
2019
Категория: 3.64 / 67% 
Комасационен фактор: 3104 дка 
6208 от 6208 дка (+530) 
Силистра: 70 Страна: 1325
Категория: 4.07 / 50% 
Комасационен фактор: 1193 дка 
5967 от 5967 дка (-174) 
Силистра: 74 Страна: 1395
Категория: 4.16 / 46% 
Комасационен фактор: 1415 дка 
4244 от 4244 дка (+700) 
Силистра: 90 Страна: 2013
Категория: 3.27 / 81% 
Комасационен фактор: 4050 дка 
4050 от 4050 дка (-131) 
Силистра: 96 Страна: 2092
Категория: 3.86 / 60% 
Комасационен фактор: 1985 дка 
3969 от 3969 дка (+2) 
Силистра: 97 Страна: 2114
54
2019
На печалба
Категория: 3.41 / 75% 
Комасационен фактор: 786 дка 
3929 от 3929 дка (+271) 
Силистра: 99 Страна: 2129
72
2019
На печалба
Категория: 4.12 / 48% 
Комасационен фактор: 1184 дка 
3553 от 3553 дка (+533) 
Силистра: 107 Страна: 2315
Комасационен фактор: 1576 дка 
3151 от 3151 дка (+2493) 
Силистра: 119 Страна: 2529
85
2019
ХОЛДИНГ 12 757 дка (+522)  
Страна: 90
88
2019
На печалба
Категория: 3.64 / 67% 
Комасационен фактор: 1092 дка 
2897 (-12) от 6549 дка (-8) 
Силистра: 125 Страна: 1234
73
2019
На печалба
Категория: 3.67 / 66% 
Комасационен фактор: 2498 дка 
2498 от 2498 дка 
Силистра: 133 Страна: 2968
66
2019
На печалба
Категория: 3.89 / 59% 
Комасационен фактор: 555 дка 
2336 (-123) от 22 753 дка (+2794) 
Силистра: 10 Страна: 117
Категория: 3.53 / 71% 
Комасационен фактор: 1093 дка 
2260 (-16) от 6556 дка (+22) 
Силистра: 63 Страна: 1231
Категория: 3.99 / 54% 
Комасационен фактор: 720 дка 
2202 (-343) от 9357 дка (-480) 
Силистра: 41 Страна: 735
84
2019
На печалба
Категория: 3.31 / 79% 
Комасационен фактор: 1258 дка 
2139 (+347) от 8808 дка (+1119) 
Силистра: 47 Страна: 803
Категория: 3.29 / 80% 
Комасационен фактор: 1889 дка 
2084 (+184) от 3777 дка (+86) 
Силистра: 148 Страна: 2203
Категория: 3.27 / 81% 
Комасационен фактор: 1919 дка 
1919 от 1919 дка (+3) 
Силистра: 162 Страна: 3507
49
2019
На печалба
Категория: 3.93 / 57% 
Комасационен фактор: 385 дка 
1895 (-95) от 2307 дка (-107) 
Силистра: 164 Страна: 3132
Категория: 3.29 / 80% 
Комасационен фактор: 878 дка 
1756 от 1756 дка (+103) 
Силистра: 172 Страна: 3703
55
2019
На печалба
Категория: 3.67 / 66% 
Комасационен фактор: 1724 дка 
1724 от 1724 дка 
Силистра: 177 Страна: 3732
Категория: 3.27 / 81% 
Комасационен фактор: 508 дка 
1525 от 1525 дка (+68) 
Силистра: 185 Страна: 4015
Категория: 3.67 / 66% 
Комасационен фактор: 1483 дка 
1483 от 1483 дка 
Силистра: 187 Страна: 4069
76
2019
На печалба
Категория: 3.27 / 81% 
Комасационен фактор: 1261 дка 
1261 от 1261 дка (+249) 
Силистра: 195 Страна: 4424
81
2019
На печалба
Категория: 4.12 / 48% 
Комасационен фактор: 420 дка 
1259 от 1259 дка (-59) 
Силистра: 196 Страна: 4433
45
2019
На печалба
Категория: 3.31 / 79% 
Комасационен фактор: 592 дка 
1183 от 1183 дка (+76) 
Силистра: 201 Страна: 4593

Ренти на арендаторите в undefined

Бели петна за община Тутракан, ренти по НСИ, пасища, ливади и околни ренти

Ренти по години

Арендатор
ЗК Прогрес - с. Варненци

Няма намерени резултати

Средни цени на земеделската земя в община Тутракан (2022)

13
ТримесечиеНСИ  Landlord  ОбявиМин.Макс
20201305
2021.422371210002800
2021.32000219992000
2021.2200686502400
2021.12116320002249
202115522129256502800
2022.42853214314100
2022.32583515006766
2022.23520525855867
2022.12850425003100
202220502724814316766
2023.33412726003999
2023.237051029994524
2023.136881129994000
202336252826004524

Допълнителна информация за undefined

Това съдържание е ограничено. Можете да го отключите, като направите бартер или заплатите за него.

Този арендатор е физическо лице. Ако искате да разберете повече за него, най-добрият вариант е да се свържете с кметството на землището.

Няма намерени резултати

Финансови статистики в undefined по арендатори

Таблиците може да се сортират по години.

Обработвани декари от служител по години

Арендатор
ЗК Прогрес - с. Варненци

Приход от служител (хил. лв.) по години

Арендатор
ЗК Прогрес - с. Варненци

Приход от декар (лв.) по години

Арендатор
ЗК Прогрес - с. Варненци

Печалба от декар (лв.) по години

Арендатор
ЗК Прогрес - с. Варненци

История на декарите по години

Землище
Общо

Обща история на декарите по години

Общо

История на декарите по фирми по години

Арендатор
ЗК Прогрес - с. Варненци
Общо

История на декарите по години

Землище
Общо

История на декарите по години

Арендатор
ЗК Прогрес - с. Варненци
Общо

Landlord рейтинг по години

Арендатор19
62
15
50
ЗК Прогрес - с. Варненци47
36
61
80
54
72
88
73
66
84
49
55
76
81
45

Landlord рейтинг по години

Landlord рейтинг по фирми по години

Арендатор19
62
15
50
ЗК Прогрес - с. Варненци47
36
61
80
54
72
88
73
66
84
49
55
76
81
45

Няма намерени резултати

194 320 дка
194 057 дка
27 037
16 879 (62%)
3.71
4
4

Декари по категория

КатегорияПлощ в дка
112 479
24044
357 011
490 239
522 888
67657
102

Анализ на почвата

Това съдържание е ограничено. Можете да го отключите, като направите бартер или заплатите за него.