Ситово обл. Силистра

Обща информация
 

Ситово

 
 
10
 
163 927 
 
76
 
3.9 / 80%
 
Обяви за земеделска земя в Ситово
Средни оценки
 
 
63
 
57

Арендатори в община Ситово

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

Landlord Арендатор Декари Землища Общини Области Холдинг
90
2019
На печалба
Категория: 3.41 / 75% 
Комасационен фактор: 6234 дка 
24 497 (-514) от 24 937 дка (-610) 
4 землища, 2 общини и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Силистра24 937 дка (-610)
Ситово24 160 дка (-553)
Силистра440 дка (-96)
Ситово231 дка (+39)
Ситово106 дка
54
2019
На печалба
Категория: 3.89 / 59% 
Комасационен фактор: 10 841 дка 
21 681 от 21 681 дка (+600) 
2 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Силистра21 681 дка (+600)
Ситово21 020 дка (+765)
Ситово661 дка (-165)
74
2019
На печалба
Категория: 3.53 / 71% 
Комасационен фактор: 6986 дка 
13 971 от 13 971 дка (-287) 
2 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Силистра13 971 дка (-287)
Ситово7350 дка (+129)
Ситово6621 дка (-416)
56
2019
На печалба
Категория: 4 / 53% 
Комасационен фактор: 3641 дка 
7282 от 7282 дка (-56) 
2 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Силистра7282 дка (-56)
СитовоДобротица7023 дка (-44)
СитовоИрник259 дка (-12)
68
2019
Категория: 3.53 / 71% 
Комасационен фактор: 2946 дка 
5891 от 5891 дка (+65) 
2 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Силистра5891 дка (+65)
Ситово2992 дка (-215)
Ситово2899 дка (+280)
63
2019
На печалба
Категория: 3.2 / 84% 
Комасационен фактор: 5127 дка 
5127 от 5127 дка (+43) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Силистра5127 дка (+43)
Ситово5127 дка (+43)
77
2019
На печалба
Категория: 3.33 / 78% 
Комасационен фактор: 1539 дка 
4458 от 4618 дка (-236) 
3 землища, 2 общини и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Силистра4618 дка (-236)
Ситово3926 дка
Ситово532 дка (-236)
Главиница160 дка
34
2019
Категория: 4 / 53% 
Комасационен фактор: 2229 дка 
4457 от 4457 дка (+19) 
2 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Силистра4457 дка (+19)
Ситово4198 дка (+7)
Ситово259 дка (+12)
74
2019
На печалба
Категория: 4 / 53% 
Комасационен фактор: 731 дка 
4153 (-975) от 4388 дка (-1055) 
6 землища, 4 общини и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Силистра4388 дка (-1055)
Ситово2657 дка (-720)
Ситово749 дка (-259)
Ситово747 дка (+4)
Силистра102 дка
Главиница75 дка (-13)
Дулово58 дка (-67)
92
2019
ХОЛДИНГ 15 410 дка (-307)  
87
2019
На печалба
Категория: 3.73 / 64% 
Комасационен фактор: 1844 дка 
3940 (-18) от 7374 дка (-245) 
4 землища, 3 общини и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Силистра7374 дка (-245)
Ситово3239 дка (-11)
Главиница1983 дка (+14)
Силистра1451 дка (-241)
Ситово701 дка (-7)
Категория: 3.99 / 54% 
Комасационен фактор: 720 дка 
3384 (-292) от 9357 дка (-480) 
13 землища, 3 общини и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Силистра9357 дка (-480)
Главиница1843 дка (+132)
Тутракан1636 дка (-343)
Главиница1202 дка (+14)
Ситово876 дка (-242)
Ситово862 дка
Ситово750 дка (-52)
Ситово622 дка (-20)
Тутракан499 дка
Главиница318 дка
Главиница302 дка (+9)
Ситово274 дка (+22)
Главиница106 дка
Тутракан67 дка
Комасационен фактор: 543 дка 
3257 от 3257 дка (-180) 
6 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Силистра3257 дка (-180)
Ситово2483 дка (-189)
Ситово248 дка (+11)
Ситово235 дка (-42)
Ситово183 дка (+48)
Ситово64 дка (-4)
Ситово44 дка (-4)
50
2019
На печалба
Категория: 3.97 / 55% 
Комасационен фактор: 736 дка 
3148 (+893) от 3679 дка (+925) 
5 землища, 3 общини и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Силистра3679 дка (+925)
Ситово1845 дка (+606)
Ситово822 дка (+287)
Ситово481 дка
Главиница296 дка (-10)
Дулово235 дка (+42)
Категория: 3.2 / 84% 
Комасационен фактор: 2657 дка 
2657 от 2657 дка 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Силистра2657 дка
Ситово2657 дка
50
2019
На печалба
Категория: 4.03 / 52% 
Комасационен фактор: 3724 дка 
2616 (-129) от 11 171 дка (-1367) 
3 землища, 2 общини и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Силистра11 171 дка (-1367)
Главиница8297 дка (-1250)
Ситово2616 дка (-129)
Главиница258 дка (+12)
92
2019
ХОЛДИНГ 15 410 дка (-307)  
Комасационен фактор: 1186 дка 
2371 от 2371 дка (-13) 
2 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Силистра2371 дка (-13)
Ситово1589 дка (-29)
Ситово782 дка (+16)
89
2019
На печалба
Категория: 4 / 53% 
Комасационен фактор: 1137 дка 
2274 от 2274 дка (+117) 
2 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Силистра2274 дка (+117)
Ситово1248 дка (-21)
Ситово1026 дка (+138)
Категория: 4 / 53% 
Комасационен фактор: 2006 дка 
2006 от 2006 дка (-309) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Силистра2006 дка (-309)
Ситово2006 дка (-309)
63
2019
На печалба
Категория: 4.03 / 52% 
Комасационен фактор: 673 дка 
2000 (-97) от 2020 дка (-77) 
3 землища, 2 общини и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Силистра2020 дка (-77)
Ситово1323 дка (-290)
Ситово677 дка (+193)
Главиница20 дка (+20)
Категория: 3.41 / 75% 
Комасационен фактор: 1960 дка 
1960 от 1960 дка (+57) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Силистра1960 дка (+57)
Ситово1960 дка (+57)
Категория: 4 / 53% 
Комасационен фактор: 975 дка 
1950 от 1950 дка (+261) 
2 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Силистра1950 дка (+261)
Ситово1466 дка (+229)
Ситово484 дка (+32)
Категория: 4 / 53% 
Комасационен фактор: 1947 дка 
1947 от 1947 дка (+16) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Силистра1947 дка (+16)
Ситово1947 дка (+16)
39
2019
Категория: 4 / 53% 
Комасационен фактор: 1925 дка 
1925 от 1925 дка (+6) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Силистра1925 дка (+6)
Ситово1925 дка (+6)
Категория: 4 / 53% 
Комасационен фактор: 887 дка 
1773 от 1773 дка (-133) 
2 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Силистра1773 дка (-133)
Ситово1208 дка (+17)
Ситово565 дка (-150)
66
2019
На печалба
Категория: 3.89 / 59% 
Комасационен фактор: 555 дка 
1708 (+1088) от 22 753 дка (+2794) 
41 землища, 6 общини и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Силистра22 753 дка (+2794)
Главиница3248 дка (-160)
Алфатар2205 дка (-47)
Кайнарджа2109 дка (+38)
Кайнарджа1324 дка (+527)
Тутракан1283 дка (-10)
Силистра1272 дка (+1272)
Алфатар782 дка (+64)
Силистра761 дка
Алфатар674 дка
Силистра656 дка (-61)
Силистра644 дка (+89)
Силистра634 дка (-1)
Тутракан557 дка (-177)
Кайнарджа551 дка (+15)
Кайнарджа514 дка (+489)
Ситово421 дка (+421)
Алфатар417 дка
Ситово372 дка (+13)
Ситово361 дка (+361)
Кайнарджа343 дка (-1)
Тутракан313 дка (+13)
Ситово297 дка (+297)
Главиница256 дка (-269)
Главиница253 дка
Силистра248 дка
Силистра233 дка (+2)
Главиница217 дка (-18)
Кайнарджа215 дка
Алфатар193 дка (+88)
Кайнарджа192 дка (-11)
Главиница178 дка
Главиница171 дка (-256)
Ситово167 дка (-94)
Силистра164 дка (+1)
Тутракан133 дка (+1)
Ситово90 дка (+90)
Главиница80 дка
Силистра75 дка
Кайнарджа68 дка (+68)
Тутракан50 дка (+50)
Алфатар32 дка
Комасационен фактор: 600 дка 
1654 (+39) от 1799 дка (-19) 
3 землища, 2 общини и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Силистра1799 дка (-19)
Ситово1615 дка
Главиница145 дка (-58)
Ситово39 дка (+39)
59
2019
На печалба
Категория: 3.24 / 82% 
Комасационен фактор: 5674 дка 
1539 (+217) от 22 697 дка (+181) 
4 землища, 2 общини и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Силистра22 697 дка (+181)
Главиница19 362 дка (-4)
Ситово1539 дка (+217)
Главиница1150 дка (-3)
Главиница646 дка (-29)
Категория: 4 / 53% 
Комасационен фактор: 512 дка 
1537 от 1537 дка (-18) 
3 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Силистра1537 дка (-18)
Ситово1357 дка (-23)
Ситово134 дка (-9)
Ситово46 дка (+14)
Категория: 3.41 / 75% 
Комасационен фактор: 1534 дка 
1534 от 1534 дка (+2) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Силистра1534 дка (+2)
Ситово1534 дка (+2)
Категория: 3.7 / 65% 
Комасационен фактор: 820 дка 
1473 от 2460 дка (+167) 
3 землища, 2 общини и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Силистра2460 дка (+167)
Ситово1267 дка (+66)
Силистра987 дка
Ситово206 дка (+101)

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

общ. Ситово обл. Силистра Страна Холдинг
90
2019
На печалба
Категория: 3.41 / 75% 
Комасационен фактор: 6234 дка 
24 497 (-514) от 24 937 дка (-610) 
Силистра: 7 Страна: 94
54
2019
На печалба
Категория: 3.89 / 59% 
Комасационен фактор: 10 841 дка 
21 681 от 21 681 дка (+600) 
Силистра: 12 Страна: 128
74
2019
На печалба
Категория: 3.53 / 71% 
Комасационен фактор: 6986 дка 
13 971 от 13 971 дка (-287) 
Силистра: 24 Страна: 336
56
2019
На печалба
Категория: 4 / 53% 
Комасационен фактор: 3641 дка 
7282 от 7282 дка (-56) 
Силистра: 57 Страна: 1086
68
2019
Категория: 3.53 / 71% 
Комасационен фактор: 2946 дка 
5891 от 5891 дка (+65) 
Силистра: 75 Страна: 1412
63
2019
На печалба
Категория: 3.2 / 84% 
Комасационен фактор: 5127 дка 
5127 от 5127 дка (+43) 
Силистра: 80 Страна: 1668
77
2019
На печалба
Категория: 3.33 / 78% 
Комасационен фактор: 1539 дка 
4458 от 4618 дка (-236) 
Силистра: 85 Страна: 1857
34
2019
Категория: 4 / 53% 
Комасационен фактор: 2229 дка 
4457 от 4457 дка (+19) 
Силистра: 86 Страна: 1925
74
2019
На печалба
Категория: 4 / 53% 
Комасационен фактор: 731 дка 
4153 (-975) от 4388 дка (-1055) 
Силистра: 87 Страна: 1947
92
2019
ХОЛДИНГ 15 410 дка (-307)  
Страна: 76
87
2019
На печалба
Категория: 3.73 / 64% 
Комасационен фактор: 1844 дка 
3940 (-18) от 7374 дка (-245) 
Силистра: 56 Страна: 1068
Категория: 3.99 / 54% 
Комасационен фактор: 720 дка 
3384 (-292) от 9357 дка (-480) 
Силистра: 41 Страна: 735
Комасационен фактор: 543 дка 
3257 от 3257 дка (-180) 
Силистра: 117 Страна: 2467
50
2019
На печалба
Категория: 3.97 / 55% 
Комасационен фактор: 736 дка 
3148 (+893) от 3679 дка (+925) 
Силистра: 105 Страна: 2253
Категория: 3.2 / 84% 
Комасационен фактор: 2657 дка 
2657 от 2657 дка 
Силистра: 129 Страна: 2863
50
2019
На печалба
Категория: 4.03 / 52% 
Комасационен фактор: 3724 дка 
2616 (-129) от 11 171 дка (-1367) 
Силистра: 35 Страна: 529
92
2019
ХОЛДИНГ 15 410 дка (-307)  
Страна: 76
Комасационен фактор: 1186 дка 
2371 от 2371 дка (-13) 
Силистра: 137 Страна: 3065
89
2019
На печалба
Категория: 4 / 53% 
Комасационен фактор: 1137 дка 
2274 от 2274 дка (+117) 
Силистра: 142 Страна: 3162
Категория: 4 / 53% 
Комасационен фактор: 2006 дка 
2006 от 2006 дка (-309) 
Силистра: 150 Страна: 3396
63
2019
На печалба
Категория: 4.03 / 52% 
Комасационен фактор: 673 дка 
2000 (-97) от 2020 дка (-77) 
Силистра: 149 Страна: 3385
Категория: 3.41 / 75% 
Комасационен фактор: 1960 дка 
1960 от 1960 дка (+57) 
Силистра: 154 Страна: 3453
Категория: 4 / 53% 
Комасационен фактор: 975 дка 
1950 от 1950 дка (+261) 
Силистра: 156 Страна: 3468
Категория: 4 / 53% 
Комасационен фактор: 1947 дка 
1947 от 1947 дка (+16) 
Силистра: 158 Страна: 3473
39
2019
Категория: 4 / 53% 
Комасационен фактор: 1925 дка 
1925 от 1925 дка (+6) 
Силистра: 160 Страна: 3501
Категория: 4 / 53% 
Комасационен фактор: 887 дка 
1773 от 1773 дка (-133) 
Силистра: 171 Страна: 3677
66
2019
На печалба
Категория: 3.89 / 59% 
Комасационен фактор: 555 дка 
1708 (+1088) от 22 753 дка (+2794) 
Силистра: 10 Страна: 117
Комасационен фактор: 600 дка 
1654 (+39) от 1799 дка (-19) 
Силистра: 169 Страна: 3649
59
2019
На печалба
Категория: 3.24 / 82% 
Комасационен фактор: 5674 дка 
1539 (+217) от 22 697 дка (+181) 
Силистра: 11 Страна: 118
Категория: 4 / 53% 
Комасационен фактор: 512 дка 
1537 от 1537 дка (-18) 
Силистра: 182 Страна: 4002
Категория: 3.41 / 75% 
Комасационен фактор: 1534 дка 
1534 от 1534 дка (+2) 
Силистра: 183 Страна: 4006
Категория: 3.7 / 65% 
Комасационен фактор: 820 дка 
1473 от 2460 дка (+167) 
Силистра: 135 Страна: 2995

Ренти на арендаторите в undefined

Бели петна за община Ситово, ренти по НСИ, пасища, ливади и околни ренти

Ренти по години

Арендатор
ЗК Мир - 93 - с. Добротица

Няма намерени резултати

Средни цени на земеделската земя в община Ситово (2022)

10
ТримесечиеНСИ  Landlord  ОбявиМин.Макс
20201088
2020.41100310001300
202010881100310001300
2021.4187563002499
2021.32037419492200
2021.21825214002250
2021.11800213002299
202112901903143002499
2022.432561115006666
2022.324348813333600
2022.23100325003850
2022.11031143372200
2022163423601163376666
2023.32533317993000
2023.23094819993600
2023.135231820004400
202333022917994400

Допълнителна информация за undefined

Това съдържание е ограничено. Можете да го отключите, като направите бартер или заплатите за него.

Този арендатор е физическо лице. Ако искате да разберете повече за него, най-добрият вариант е да се свържете с кметството на землището.

Няма намерени резултати

Финансови статистики в undefined по арендатори

Таблиците може да се сортират по години.

Обработвани декари от служител по години

Арендатор
ЗК Мир - 93 - с. Добротица

Приход от служител (хил. лв.) по години

Арендатор
ЗК Мир - 93 - с. Добротица

Приход от декар (лв.) по години

Арендатор
ЗК Мир - 93 - с. Добротица

Печалба от декар (лв.) по години

Арендатор
ЗК Мир - 93 - с. Добротица

История на декарите по години

Землище
Общо

Обща история на декарите по години

Общо

История на декарите по фирми по години

Арендатор
ЗК Мир - 93 - с. Добротица
Общо

История на декарите по години

Землище
Общо

История на декарите по години

Арендатор
ЗК Мир - 93 - с. Добротица
Общо

Landlord рейтинг по години

Арендатор19
90
54
74
ЗК Мир - 93 - с. Добротица56
68
63
77
34
74
87
50
50
89
63
39
66
59

Landlord рейтинг по години

Landlord рейтинг по фирми по години

Арендатор19
90
54
74
ЗК Мир - 93 - с. Добротица56
68
63
77
34
74
87
50
50
89
63
39
66
59

Няма намерени резултати

151 711 дка
163 927 дка
22 406
14 997 (67%)
3.82
4
4

Декари по категория

КатегорияПлощ в дка
11768
21140
359 060
471 052
513 660
61938
72516
8227
9101
10249

Анализ на почвата

Това съдържание е ограничено. Можете да го отключите, като направите бартер или заплатите за него.