Сливо поле обл. Русе

Обща информация
 

Сливо поле

 
 
11
 
167 580 
 
75
 
3.85 / 81%
 
Обяви за земеделска земя в Сливо поле
Средни оценки
 
 
55
 
53

Арендатори в община Сливо поле

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

Landlord Арендатор Декари Землища Общини Области Холдинг
63
2019
На печалба
Категория: 3.36 / 77% 
Комасационен фактор: 2006 дка 
13 243 (-439) от 14 043 дка (+361) 
7 землища, 2 общини и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Русе14 043 дка (+361)
Сливо поле9654 дка (+106)
Сливо поле1655 дка (-296)
Русе800 дка (+800)
Сливо поле713 дка (-179)
Сливо поле660 дка
Сливо поле420 дка (-70)
Сливо поле141 дка
66
2019
На печалба
Категория: 3.86 / 60% 
Комасационен фактор: 5794 дка 
11 588 от 11 588 дка (+106) 
2 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Русе11 588 дка (+106)
Сливо поле11 375 дка (-21)
Сливо поле213 дка (+127)
30
2019
Категория: 3.8 / 62% 
Комасационен фактор: 3390 дка 
10 170 от 10 170 дка (-133) 
3 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Русе10 170 дка (-133)
Сливо поле9140 дка (-144)
Сливо поле783 дка (+11)
Сливо поле247 дка
61
2019
На печалба
Категория: 3.8 / 62% 
Комасационен фактор: 8462 дка 
8462 от 8462 дка (+90) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Русе8462 дка (+90)
Сливо полеРЯХОВО8462 дка (+90)
Категория: 3.55 / 70% 
Комасационен фактор: 950 дка 
8239 (-232) от 9501 дка (-282) 
10 землища, 2 общини и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Русе9501 дка (-282)
Сливо поле4382 дка (+21)
Сливо поле1938 дка (-212)
Сливо поле895 дка (-143)
Русе688 дка (-50)
Сливо поле424 дка (+11)
Сливо поле314 дка (-2)
Русе295 дка
Русе279 дка
Сливо поле193 дка
Сливо поле93 дка (+93)
49
2019
На печалба
Категория: 3.8 / 62% 
Комасационен фактор: 1459 дка 
8116 (+9) от 8752 дка (+5) 
6 землища, 2 общини и 2 области

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Русе8116 дка (+9)
Сливо поле6805 дка (+8)
Сливо поле997 дка (+1)
Сливо поле218 дка
Сливо поле96 дка
Област: Разград636 дка (-4)
Кубрат364 дка (-4)
Кубрат272 дка
76
2019
На печалба
Категория: 3.29 / 80% 
Комасационен фактор: 3508 дка 
7015 от 7015 дка (-196) 
2 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Русе7015 дка (-196)
Сливо поле5352 дка (-159)
Сливо поле1663 дка (-37)
57
2019
На печалба
Категория: 3.2 / 84% 
Комасационен фактор: 2914 дка 
5828 от 5828 дка (+25) 
2 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Русе5828 дка (+25)
Сливо поле5764 дка (-39)
Сливо поле64 дка (+64)
43
2019
ХОЛДИНГ 13 044 дка (+120)  
43
2019
На печалба
Категория: 3.86 / 60% 
Комасационен фактор: 1240 дка 
5667 (+11) от 9916 дка (+98) 
8 землища, 2 общини и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Русе9916 дка (+98)
Сливо поле4788 дка (+6)
Русе2344 дка (-15)
Русе940 дка (+108)
Сливо поле813 дка (-12)
Русе619 дка (-6)
Русе316 дка
Сливо поле66 дка (+17)
Русе30 дка
79
2019
Категория: 3.24 / 82% 
Комасационен фактор: 876 дка 
3991 (+101) от 5255 дка (+165) 
6 землища, 2 общини и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Русе5255 дка (+165)
Сливо поле2604 дка (+62)
Русе1264 дка (+64)
Сливо поле960 дка (-111)
Сливо поле149 дка (+149)
Сливо поле145 дка
Сливо поле133 дка (+1)
63
2019
На печалба
Категория: 3.2 / 84% 
Комасационен фактор: 1007 дка 
3909 от 4028 дка (-346) 
4 землища, 2 общини и 2 области

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Русе3909 дка (-346)
Сливо поле3671 дка (-346)
Сливо поле197 дка
Сливо поле41 дка
Област: Разград119 дка
Кубрат119 дка
Категория: 3.17 / 86% 
Комасационен фактор: 3870 дка 
3870 от 3870 дка (+8) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Русе3870 дка (+8)
Сливо поле3870 дка (+8)
58
2019
На печалба
Категория: 3.24 / 82% 
Комасационен фактор: 1261 дка 
3782 от 3782 дка (+192) 
3 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Русе3782 дка (+192)
Сливо поле3330 дка (+160)
Сливо поле418 дка (-2)
Сливо поле34 дка (+34)
31
2019
На печалба
Категория: 3.8 / 62% 
Комасационен фактор: 3249 дка 
3249 от 3249 дка (-73) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Русе3249 дка (-73)
Сливо поле3249 дка (-73)
Категория: 3.55 / 70% 
Комасационен фактор: 1564 дка 
3128 от 3128 дка (-71) 
2 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Русе3128 дка (-71)
Сливо поле1962 дка (+41)
Сливо поле1166 дка (-112)
Категория: 3.91 / 58% 
Комасационен фактор: 3080 дка 
3080 от 3080 дка (+266) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Русе3080 дка (+266)
Сливо поле3080 дка (+266)
ХОЛДИНГ 4427 дка (+58)  
Категория: 3.31 / 79% 
Комасационен фактор: 286 дка 
2789 от 2859 дка (-290) 
10 землища, 2 общини и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Русе2859 дка (-290)
Сливо поле1363 дка (-137)
Сливо поле699 дка (+110)
Сливо поле215 дка (-5)
Сливо поле154 дка (-89)
Сливо поле121 дка (-110)
Сливо поле108 дка (+5)
Сливо поле80 дка (-63)
Русе70 дка
Сливо поле39 дка (-1)
Сливо поле10 дка
Категория: 3.58 / 69% 
Комасационен фактор: 642 дка 
2568 от 2568 дка (+350) 
4 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Русе2568 дка (+350)
Сливо поле1048 дка (+245)
Сливо поле1003 дка (+105)
Сливо поле385 дка
Сливо поле132 дка
37
2019
Категория: 3.84 / 61% 
Комасационен фактор: 1257 дка 
2513 от 2513 дка (+917) 
2 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Русе2513 дка (+917)
Сливо поле1998 дка (+402)
Сливо поле515 дка (+515)
26
2019
Категория: 3.11 / 89% 
Комасационен фактор: 2493 дка 
2493 от 2493 дка (-19) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Русе2493 дка (-19)
Сливо поле2493 дка (-19)
74
2019
На печалба
Категория: 3.22 / 83% 
Комасационен фактор: 1219 дка 
2437 от 2437 дка (+214) 
2 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Русе2437 дка (+214)
Сливо поле2313 дка (+90)
Сливо поле124 дка (+124)
Категория: 3.2 / 84% 
Комасационен фактор: 611 дка 
2291 (+509) от 4275 дка (+794) 
7 землища, 2 общини и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Русе4275 дка (+794)
Сливо поле1678 дка (+307)
Русе1549 дка (+17)
Русе435 дка (+268)
Сливо поле344 дка (+158)
Сливо поле236 дка (+24)
Сливо поле20 дка (+20)
Сливо поле13 дка
54
2019
На печалба
Категория: 3.8 / 62% 
Комасационен фактор: 528 дка 
2039 (+2) от 3694 дка (+602) 
7 землища, 2 общини и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Русе3694 дка (+602)
Сливо поле1624 дка (+1)
Русе893 дка
Русе459 дка (+459)
Русе303 дка (+141)
Сливо поле196 дка (+2)
Сливо поле120 дка
Сливо поле99 дка (-1)
51
2019
Категория: 3.17 / 86% 
Комасационен фактор: 1986 дка 
1986 от 1986 дка (+809) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Русе1986 дка (+809)
Сливо поле1986 дка (+809)
41
2019
На печалба
Категория: 3.22 / 83% 
Комасационен фактор: 976 дка 
1952 от 1952 дка (+50) 
2 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Русе1952 дка (+50)
Сливо поле1434 дка (-4)
Сливо поле518 дка (+54)
47
2019
На печалба
Категория: 3.77 / 63% 
Комасационен фактор: 964 дка 
1927 от 1927 дка (+12) 
2 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Русе1927 дка (+12)
Сливо поле1068 дка (+1)
Сливо поле859 дка (+11)
56
2019
На печалба
Категория: 3.18 / 85% 
Комасационен фактор: 888 дка 
1776 от 1776 дка (-453) 
2 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Русе1776 дка (-453)
Сливо поле1697 дка (-432)
Сливо поле79 дка (-21)
43
2019
ХОЛДИНГ 13 044 дка (+120)  
80
2019
На печалба
Категория: 3.99 / 54% 
Комасационен фактор: 782 дка 
1775 от 3128 дка (+22) 
4 землища, 2 общини и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Русе3128 дка (+22)
Сливо поле1775 дка
Русе850 дка
Русе266 дка (+22)
Русе237 дка
Категория: 3.91 / 58% 
Комасационен фактор: 1665 дка 
1665 от 1665 дка (+67) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Русе1665 дка (+67)
Сливо поле1665 дка (+67)
ХОЛДИНГ 4427 дка (+58)  
Категория: 3.27 / 81% 
Комасационен фактор: 196 дка 
1568 от 1568 дка (+348) 
8 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Русе1568 дка (+348)
Сливо поле1122 дка (+127)
Сливо поле186 дка (+163)
Сливо поле98 дка (+98)
Сливо поле77 дка
Сливо поле36 дка
Сливо поле25 дка (-1)
Сливо поле21 дка (-25)
Сливо поле3 дка (-14)

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

общ. Сливо поле обл. Русе Страна Холдинг
63
2019
На печалба
Категория: 3.36 / 77% 
Комасационен фактор: 2006 дка 
13 243 (-439) от 14 043 дка (+361) 
Русе: 12 Страна: 331
66
2019
На печалба
Категория: 3.86 / 60% 
Комасационен фактор: 5794 дка 
11 588 от 11 588 дка (+106) 
Русе: 20 Страна: 485
30
2019
Категория: 3.8 / 62% 
Комасационен фактор: 3390 дка 
10 170 от 10 170 дка (-133) 
Русе: 28 Страна: 621
61
2019
На печалба
Категория: 3.8 / 62% 
Комасационен фактор: 8462 дка 
8462 от 8462 дка (+90) 
Русе: 37 Страна: 863
Категория: 3.55 / 70% 
Комасационен фактор: 950 дка 
8239 (-232) от 9501 дка (-282) 
Русе: 32 Страна: 715
49
2019
На печалба
Категория: 3.8 / 62% 
Комасационен фактор: 1459 дка 
8116 (+9) от 8752 дка (+5) 
Русе: 40 Страна: 816
76
2019
На печалба
Категория: 3.29 / 80% 
Комасационен фактор: 3508 дка 
7015 от 7015 дка (-196) 
Русе: 57 Страна: 1135
57
2019
На печалба
Категория: 3.2 / 84% 
Комасационен фактор: 2914 дка 
5828 от 5828 дка (+25) 
Русе: 73 Страна: 1440
43
2019
ХОЛДИНГ 13 044 дка (+120)  
Страна: 89
43
2019
На печалба
Категория: 3.86 / 60% 
Комасационен фактор: 1240 дка 
5667 (+11) от 9916 дка (+98) 
Русе: 31 Страна: 669
79
2019
Категория: 3.24 / 82% 
Комасационен фактор: 876 дка 
3991 (+101) от 5255 дка (+165) 
Русе: 86 Страна: 1612
63
2019
На печалба
Категория: 3.2 / 84% 
Комасационен фактор: 1007 дка 
3909 от 4028 дка (-346) 
Русе: 115 Страна: 2098
Категория: 3.17 / 86% 
Комасационен фактор: 3870 дка 
3870 от 3870 дка (+8) 
Русе: 118 Страна: 2156
58
2019
На печалба
Категория: 3.24 / 82% 
Комасационен фактор: 1261 дка 
3782 от 3782 дка (+192) 
Русе: 124 Страна: 2199
31
2019
На печалба
Категория: 3.8 / 62% 
Комасационен фактор: 3249 дка 
3249 от 3249 дка (-73) 
Русе: 143 Страна: 2475
Категория: 3.55 / 70% 
Комасационен фактор: 1564 дка 
3128 от 3128 дка (-71) 
Русе: 146 Страна: 2540
Категория: 3.91 / 58% 
Комасационен фактор: 3080 дка 
3080 от 3080 дка (+266) 
Русе: 149 Страна: 2575
ХОЛДИНГ 4427 дка (+58)  
Страна: 128
Категория: 3.31 / 79% 
Комасационен фактор: 286 дка 
2789 от 2859 дка (-290) 
Русе: 155 Страна: 2733
Категория: 3.58 / 69% 
Комасационен фактор: 642 дка 
2568 от 2568 дка (+350) 
Русе: 163 Страна: 2915
37
2019
Категория: 3.84 / 61% 
Комасационен фактор: 1257 дка 
2513 от 2513 дка (+917) 
Русе: 167 Страна: 2951
26
2019
Категория: 3.11 / 89% 
Комасационен фактор: 2493 дка 
2493 от 2493 дка (-19) 
Русе: 168 Страна: 2971
74
2019
На печалба
Категория: 3.22 / 83% 
Комасационен фактор: 1219 дка 
2437 от 2437 дка (+214) 
Русе: 172 Страна: 3012
Категория: 3.2 / 84% 
Комасационен фактор: 611 дка 
2291 (+509) от 4275 дка (+794) 
Русе: 104 Страна: 1997
54
2019
На печалба
Категория: 3.8 / 62% 
Комасационен фактор: 528 дка 
2039 (+2) от 3694 дка (+602) 
Русе: 128 Страна: 2245
51
2019
Категория: 3.17 / 86% 
Комасационен фактор: 1986 дка 
1986 от 1986 дка (+809) 
Русе: 191 Страна: 3418
41
2019
На печалба
Категория: 3.22 / 83% 
Комасационен фактор: 976 дка 
1952 от 1952 дка (+50) 
Русе: 196 Страна: 3465
47
2019
На печалба
Категория: 3.77 / 63% 
Комасационен фактор: 964 дка 
1927 от 1927 дка (+12) 
Русе: 198 Страна: 3499
56
2019
На печалба
Категория: 3.18 / 85% 
Комасационен фактор: 888 дка 
1776 от 1776 дка (-453) 
Русе: 206 Страна: 3671
43
2019
ХОЛДИНГ 13 044 дка (+120)  
Страна: 89
80
2019
На печалба
Категория: 3.99 / 54% 
Комасационен фактор: 782 дка 
1775 от 3128 дка (+22) 
Русе: 147 Страна: 2541
Категория: 3.91 / 58% 
Комасационен фактор: 1665 дка 
1665 от 1665 дка (+67) 
Русе: 215 Страна: 3808
ХОЛДИНГ 4427 дка (+58)  
Страна: 128
Категория: 3.27 / 81% 
Комасационен фактор: 196 дка 
1568 от 1568 дка (+348) 
Русе: 222 Страна: 3958

Ренти на арендаторите в undefined

Бели петна за община Сливо поле, ренти по НСИ, пасища, ливади и околни ренти

Ренти по години

Арендатор
ЕТ Венелин Йорданов - АВВ

Няма намерени резултати

Средни цени на земеделската земя в община Сливо поле (2022)

11
ТримесечиеНСИ  Landlord  ОбявиМин.Макс
20201381
2021.32499124992499
2021.22000319992000
202115682124419992499
2022.33399133993399
2022.12499124992499
202221792949224993399
2023.35433343006000
2023.14000434005000
20234614734006000

Допълнителна информация за undefined

Това съдържание е ограничено. Можете да го отключите, като направите бартер или заплатите за него.

Този арендатор е физическо лице. Ако искате да разберете повече за него, най-добрият вариант е да се свържете с кметството на землището.

Няма намерени резултати

Финансови статистики в undefined по арендатори

Таблиците може да се сортират по години.

Обработвани декари от служител по години

Арендатор
ЕТ Венелин Йорданов - АВВ

Приход от служител (хил. лв.) по години

Арендатор
ЕТ Венелин Йорданов - АВВ

Приход от декар (лв.) по години

Арендатор
ЕТ Венелин Йорданов - АВВ

Печалба от декар (лв.) по години

Арендатор
ЕТ Венелин Йорданов - АВВ

История на декарите по години

Землище
Общо

Обща история на декарите по години

Общо

История на декарите по фирми по години

Арендатор
ЕТ Венелин Йорданов - АВВ
Общо

История на декарите по години

Землище
Общо

История на декарите по години

Арендатор
ЕТ Венелин Йорданов - АВВ
Общо

Landlord рейтинг по години

Арендатор19
63
66
30
ЕТ Венелин Йорданов - АВВ61
49
76
57
43
79
63
58
31
37
26
74
54
51
41
47
56
80

Landlord рейтинг по години

Landlord рейтинг по фирми по години

Арендатор19
63
66
30
ЕТ Венелин Йорданов - АВВ61
49
76
57
43
79
63
58
31
37
26
74
54
51
41
47
56
80

Няма намерени резултати

159 719 дка
167 580 дка
23 987
14 055 (59%)
3.68
3
4

Декари по категория

КатегорияПлощ в дка
394 883
444 054
514 171
66545
955
1012

Анализ на почвата

Това съдържание е ограничено. Можете да го отключите, като направите бартер или заплатите за него.