Русе обл. Русе

Обща информация
 

Русе

 
 
14
 
296 283 
 
122
 
3.3 / 88%
 
Обяви за земеделска земя в Русе
Средни оценки
 
 
58
 
53

Арендатори в община Русе

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

Landlord Арендатор Декари Землища Общини Области Холдинг
60
2019
На печалба
Категория: 3.17 / 86% 
Комасационен фактор: 8653 дка 
16 521 (-146) от 17 305 дка (-150) 
2 землища, 2 общини и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Русе17 305 дка (-150)
Русе16 521 дка (-146)
Ветово784 дка (-4)
56
2019
На печалба
Категория: 4.16 / 46% 
Комасационен фактор: 14 434 дка 
14 434 от 14 434 дка (-26) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Русе14 434 дка (-26)
Русе14 434 дка (-26)
72
2019
На печалба
Категория: 3.18 / 85% 
Комасационен фактор: 1926 дка 
13 449 от 13 484 дка (+135) 
7 землища, 2 общини и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Русе13 484 дка (+135)
Русе4747 дка (+37)
Русе3352 дка (+1)
Русе3204 дка (+29)
Русе1347 дка (+4)
Русе668 дка (-13)
Русе131 дка (+77)
Сливо поле35 дка
41
2019
На печалба
Категория: 3.61 / 68% 
Комасационен фактор: 4401 дка 
13 204 от 13 204 дка (-184) 
3 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Русе13 204 дка (-184)
РусеДолно Абланово8556 дка (-266)
РусеЧервена вода3600 дка (+82)
РусеНово село1048 дка
55
2019
На печалба
Категория: 3.17 / 86% 
Комасационен фактор: 6293 дка 
12 586 от 12 586 дка (-530) 
2 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Русе12 586 дка (-530)
Русе12 539 дка (-530)
Русе47 дка
49
2019
На печалба
Категория: 4.41 / 38% 
Комасационен фактор: 5810 дка 
11 613 от 11 620 дка (-30) 
2 землища, 2 общини и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Русе11 620 дка (-30)
Русе11 613 дка (-30)
Иваново7 дка
64
2019
ХОЛДИНГ 34 943 дка (+17)  
67
2019
На печалба
Категория: 4 / 53% 
Комасационен фактор: 3145 дка 
8248 от 18 867 дка (+16) 
6 землища, 2 общини и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Русе18 867 дка (+16)
Иваново10 112 дка
Русе3072 дка (+2)
Русе1999 дка (+14)
Русе1807 дка
Русе1370 дка
Иваново507 дка
49
2019
На печалба
Категория: 3.17 / 86% 
Комасационен фактор: 3970 дка 
7939 от 7939 дка (+88) 
2 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Русе7939 дка (+88)
Русе7878 дка (+88)
Русе61 дка
59
2019
На печалба
Категория: 3.15 / 87% 
Комасационен фактор: 1880 дка 
7519 от 7519 дка (+10) 
4 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Русе7519 дка (+10)
Русе5591 дка (-79)
Русе1040 дка (+78)
Русе822 дка (+2)
Русе66 дка (+9)
Категория: 3.11 / 89% 
Комасационен фактор: 2506 дка 
7518 от 7518 дка (+22) 
3 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Русе7518 дка (+22)
Русе7206 дка (+21)
Русе287 дка (+1)
Русе25 дка
63
2019
На печалба
Категория: 3.07 / 91% 
Комасационен фактор: 1846 дка 
7382 от 7382 дка (+406) 
4 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Русе7382 дка (+406)
Русе7081 дка (+487)
Русе178 дка
Русе108 дка
Русе15 дка (-81)
34
2019
ХОЛДИНГ 109 975 дка (+18 948)  
Категория: 3.11 / 89% 
Комасационен фактор: 1473 дка 
7188 (+7188) от 76 585 дка (+19 905) 
52 землища, 7 общини и 3 области

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Разград66 167 дка (+12 219)
Самуил16 059 дка (+199)
Исперих7610 дка (-50)
Исперих6667 дка (+155)
Исперих6137 дка (-76)
Исперих2387 дка (+199)
Цар Калоян2341 дка (+2341)
Цар Калоян2295 дка (+2295)
Исперих2272 дка (+33)
Самуил2226 дка (+236)
Исперих1862 дка (-242)
Исперих1813 дка (-3)
Исперих1809 дка (+22)
Исперих1423 дка (-71)
Исперих1209 дка
Исперих1159 дка (-76)
Самуил1064 дка (+1064)
Разград972 дка (+972)
Исперих719 дка (+1)
Завет701 дка (+1)
Разград694 дка (+694)
Разград588 дка (+588)
Разград551 дка (+551)
Самуил437 дка (+304)
Разград415 дка (+415)
Самуил410 дка (+410)
Разград284 дка (+284)
Разград278 дка (+278)
Самуил267 дка (+267)
Разград261 дка (+261)
Разград237 дка (+237)
Разград210 дка (+210)
Разград185 дка (+185)
Разград178 дка (+178)
Разград132 дка (+132)
Разград131 дка (+131)
Самуил55 дка (+55)
Самуил54 дка (+54)
Исперих27 дка (-51)
Самуил26 дка (+26)
Исперих12 дка
Исперих10 дка (+10)
Област: Русе7188 дка (+7188)
Русе5672 дка (+5672)
Русе1006 дка (+1006)
Русе406 дка (+406)
Русе104 дка (+104)
Област: Търговище3230 дка (+498)
Попово835 дка
Попово818 дка (+497)
Попово658 дка (+1)
Попово411 дка
Попово288 дка
Попово133 дка
Попово87 дка
50
2019
На печалба
Категория: 4.14 / 47% 
Комасационен фактор: 2133 дка 
6398 от 6398 дка (-3) 
3 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Русе6398 дка (-3)
Русе6208 дка (-99)
Русе157 дка (+96)
Русе33 дка
60
2019
На печалба
Категория: 3.33 / 78% 
Комасационен фактор: 1582 дка 
6327 от 6327 дка (+143) 
4 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Русе6327 дка (+143)
Русе5514 дка (+136)
Русе427 дка
Русе209 дка
Русе177 дка (+7)
53
2019
На печалба
Категория: 3.17 / 86% 
Комасационен фактор: 2076 дка 
6227 от 6227 дка (-11) 
3 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Русе6227 дка (-11)
Русе5858 дка (+241)
Русе272 дка (-252)
Русе97 дка
54
2019
На печалба
Категория: 3.2 / 84% 
Комасационен фактор: 6121 дка 
6121 от 6121 дка (+114) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Русе6121 дка (+114)
Русе6121 дка (+114)
50
2019
На печалба
Категория: 3.11 / 89% 
Комасационен фактор: 5426 дка 
5426 от 5426 дка (+164) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Русе5426 дка (+164)
Русе5426 дка (+164)
Категория: 3.38 / 76% 
Комасационен фактор: 3387 дка 
5321 (-110) от 6773 дка (-587) 
2 землища, 2 общини и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Русе6773 дка (-587)
Русе5321 дка (-110)
Ветово1452 дка (-477)
62
2019
На печалба
Категория: 3.27 / 81% 
Комасационен фактор: 1746 дка 
5239 от 5239 дка (-28) 
3 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Русе5239 дка (-28)
Русе3819 дка (+2)
Русе1013 дка (-30)
Русе407 дка
34
2019
Категория: 3.86 / 60% 
Комасационен фактор: 4598 дка 
4598 от 4598 дка (-23) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Русе4598 дка (-23)
Русе4598 дка (-23)
Категория: 3.15 / 87% 
Комасационен фактор: 1424 дка 
4272 от 4272 дка 
3 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Русе4272 дка
Русе3320 дка
Русе730 дка
Русе222 дка
Категория: 3.2 / 84% 
Комасационен фактор: 2134 дка 
4268 от 4268 дка (-387) 
2 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Русе4268 дка (-387)
Русе4107 дка (-195)
Русе161 дка (-192)
43
2019
ХОЛДИНГ 13 044 дка (+120)  
43
2019
На печалба
Категория: 3.86 / 60% 
Комасационен фактор: 1240 дка 
4249 (+87) от 9916 дка (+98) 
8 землища, 2 общини и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Русе9916 дка (+98)
Сливо поле4788 дка (+6)
Русе2344 дка (-15)
Русе940 дка (+108)
Сливо поле813 дка (-12)
Русе619 дка (-6)
Русе316 дка
Сливо поле66 дка (+17)
Русе30 дка
Категория: 3.17 / 86% 
Комасационен фактор: 1987 дка 
3973 от 3973 дка 
2 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Русе3973 дка
Русе3697 дка
Русе276 дка
64
2019
ХОЛДИНГ 34 943 дка (+17)  
Категория: 3.55 / 70% 
Комасационен фактор: 1293 дка 
3918 от 5170 дка (+1) 
4 землища, 2 общини и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Русе5170 дка (+1)
Русе2658 дка (+1)
Русе1260 дка
Иваново834 дка
Иваново418 дка
53
2019
На печалба
Категория: 3.17 / 86% 
Комасационен фактор: 3894 дка 
3894 от 3894 дка (+104) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Русе3894 дка (+104)
Русе3894 дка (+104)
Категория: 3.17 / 86% 
Комасационен фактор: 3719 дка 
3719 от 3719 дка (+36) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Русе3719 дка (+36)
Русе3719 дка (+36)
40
2019
На печалба
Категория: 3.86 / 60% 
Комасационен фактор: 3126 дка 
3126 от 3126 дка (+19) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Русе3126 дка (+19)
Русе3126 дка (+19)
88
2019
Категория: 4 / 53% 
Комасационен фактор: 1497 дка 
2994 от 2994 дка (-380) 
2 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Русе2994 дка (-380)
Русе1508 дка (-383)
Русе1486 дка (+3)
Категория: 3.11 / 89% 
Комасационен фактор: 1434 дка 
2867 от 2867 дка (-143) 
2 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Русе2867 дка (-143)
Русе2428 дка (-143)
Русе439 дка

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

общ. Русе обл. Русе Страна Холдинг
60
2019
На печалба
Категория: 3.17 / 86% 
Комасационен фактор: 8653 дка 
16 521 (-146) от 17 305 дка (-150) 
Русе: 8 Страна: 204
56
2019
На печалба
Категория: 4.16 / 46% 
Комасационен фактор: 14 434 дка 
14 434 от 14 434 дка (-26) 
Русе: 11 Страна: 311
72
2019
На печалба
Категория: 3.18 / 85% 
Комасационен фактор: 1926 дка 
13 449 от 13 484 дка (+135) 
Русе: 15 Страна: 363
41
2019
На печалба
Категория: 3.61 / 68% 
Комасационен фактор: 4401 дка 
13 204 от 13 204 дка (-184) 
Русе: 16 Страна: 375
55
2019
На печалба
Категория: 3.17 / 86% 
Комасационен фактор: 6293 дка 
12 586 от 12 586 дка (-530) 
Русе: 17 Страна: 407
49
2019
На печалба
Категория: 4.41 / 38% 
Комасационен фактор: 5810 дка 
11 613 от 11 620 дка (-30) 
Русе: 19 Страна: 480
64
2019
ХОЛДИНГ 34 943 дка (+17)  
Страна: 38
67
2019
На печалба
Категория: 4 / 53% 
Комасационен фактор: 3145 дка 
8248 от 18 867 дка (+16) 
Русе: 7 Страна: 166
49
2019
На печалба
Категория: 3.17 / 86% 
Комасационен фактор: 3970 дка 
7939 от 7939 дка (+88) 
Русе: 43 Страна: 946
59
2019
На печалба
Категория: 3.15 / 87% 
Комасационен фактор: 1880 дка 
7519 от 7519 дка (+10) 
Русе: 52 Страна: 1039
Категория: 3.11 / 89% 
Комасационен фактор: 2506 дка 
7518 от 7518 дка (+22) 
Русе: 53 Страна: 1040
63
2019
На печалба
Категория: 3.07 / 91% 
Комасационен фактор: 1846 дка 
7382 от 7382 дка (+406) 
Русе: 55 Страна: 1066
34
2019
ХОЛДИНГ 109 975 дка (+18 948)  
Страна: 7
Категория: 3.11 / 89% 
Комасационен фактор: 1473 дка 
7188 (+7188) от 76 585 дка (+19 905) 
Русе: 56 Страна: 9
50
2019
На печалба
Категория: 4.14 / 47% 
Комасационен фактор: 2133 дка 
6398 от 6398 дка (-3) 
Русе: 65 Страна: 1269
60
2019
На печалба
Категория: 3.33 / 78% 
Комасационен фактор: 1582 дка 
6327 от 6327 дка (+143) 
Русе: 66 Страна: 1280
53
2019
На печалба
Категория: 3.17 / 86% 
Комасационен фактор: 2076 дка 
6227 от 6227 дка (-11) 
Русе: 68 Страна: 1314
54
2019
На печалба
Категория: 3.2 / 84% 
Комасационен фактор: 6121 дка 
6121 от 6121 дка (+114) 
Русе: 71 Страна: 1349
50
2019
На печалба
Категория: 3.11 / 89% 
Комасационен фактор: 5426 дка 
5426 от 5426 дка (+164) 
Русе: 79 Страна: 1561
Категория: 3.38 / 76% 
Комасационен фактор: 3387 дка 
5321 (-110) от 6773 дка (-587) 
Русе: 59 Страна: 1182
62
2019
На печалба
Категория: 3.27 / 81% 
Комасационен фактор: 1746 дка 
5239 от 5239 дка (-28) 
Русе: 89 Страна: 1620
34
2019
Категория: 3.86 / 60% 
Комасационен фактор: 4598 дка 
4598 от 4598 дка (-23) 
Русе: 101 Страна: 1867
Категория: 3.15 / 87% 
Комасационен фактор: 1424 дка 
4272 от 4272 дка 
Русе: 105 Страна: 1999
Категория: 3.2 / 84% 
Комасационен фактор: 2134 дка 
4268 от 4268 дка (-387) 
Русе: 106 Страна: 2001
43
2019
ХОЛДИНГ 13 044 дка (+120)  
Страна: 89
43
2019
На печалба
Категория: 3.86 / 60% 
Комасационен фактор: 1240 дка 
4249 (+87) от 9916 дка (+98) 
Русе: 31 Страна: 669
Категория: 3.17 / 86% 
Комасационен фактор: 1987 дка 
3973 от 3973 дка 
Русе: 114 Страна: 2112
64
2019
ХОЛДИНГ 34 943 дка (+17)  
Страна: 38
Категория: 3.55 / 70% 
Комасационен фактор: 1293 дка 
3918 от 5170 дка (+1) 
Русе: 91 Страна: 1652
53
2019
На печалба
Категория: 3.17 / 86% 
Комасационен фактор: 3894 дка 
3894 от 3894 дка (+104) 
Русе: 117 Страна: 2147
Категория: 3.17 / 86% 
Комасационен фактор: 3719 дка 
3719 от 3719 дка (+36) 
Русе: 126 Страна: 2233
40
2019
На печалба
Категория: 3.86 / 60% 
Комасационен фактор: 3126 дка 
3126 от 3126 дка (+19) 
Русе: 148 Страна: 2543
88
2019
Категория: 4 / 53% 
Комасационен фактор: 1497 дка 
2994 от 2994 дка (-380) 
Русе: 151 Страна: 2639
Категория: 3.11 / 89% 
Комасационен фактор: 1434 дка 
2867 от 2867 дка (-143) 
Русе: 154 Страна: 2722

Ренти на арендаторите в undefined

Бели петна за община Русе, ренти по НСИ, пасища, ливади и околни ренти

Ренти по години

Арендатор
Харвест АД

Няма намерени резултати

Средни цени на земеделската земя в община Русе (2022)

14
ТримесечиеНСИ  Landlord  ОбявиМин.Макс
20201253
2021.4268686675750
2021.3146043492143
2021.2154739402600
202112242131153495750
2022.42551353766700
2022.32746252665000
2022.23785204005474
2022.13023114535806
202217672933912666700
2023.33522158936700
2023.236894013005670
2023.13103333706700
20233441883706700

Допълнителна информация за undefined

Това съдържание е ограничено. Можете да го отключите, като направите бартер или заплатите за него.

Този арендатор е физическо лице. Ако искате да разберете повече за него, най-добрият вариант е да се свържете с кметството на землището.

Няма намерени резултати

Финансови статистики в undefined по арендатори

Таблиците може да се сортират по години.

Обработвани декари от служител по години

Арендатор
Харвест АД

Приход от служител (хил. лв.) по години

Арендатор
Харвест АД

Приход от декар (лв.) по години

Арендатор
Харвест АД

Печалба от декар (лв.) по години

Арендатор
Харвест АД

История на декарите по години

Землище
Общо

Обща история на декарите по години

Общо

История на декарите по фирми по години

Арендатор
Харвест АД
Общо

История на декарите по години

Землище
Общо

История на декарите по години

Арендатор
Харвест АД
Общо

Landlord рейтинг по години

Арендатор19
60
56
72
Харвест АД41
55
49
67
49
59
63
50
60
53
54
50
62
34
43
53
40
88

Landlord рейтинг по години

Landlord рейтинг по фирми по години

Арендатор19
60
56
72
Харвест АД41
55
49
67
49
59
63
50
60
53
54
50
62
34
43
53
40
88

Няма намерени резултати

301 807 дка
296 283 дка
77 341
30 389 (39%)
3.54
3
3

Декари по категория

КатегорияПлощ в дка
21404
3199 618
467 472
523 506
64689
75083
935

Анализ на почвата

Това съдържание е ограничено. Можете да го отключите, като направите бартер или заплатите за него.