Кубрат обл. Разград

Обща информация
 

Кубрат

 
 
17
 
312 349 
 
131
 
3.25 / 89%
 
Обяви за земеделска земя в Кубрат
Средни оценки
 
 
50
 
51

Арендатори в община Кубрат

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

Landlord Арендатор Декари Землища Общини Области Холдинг
79
2019
На печалба
Категория: 3.15 / 87% 
Комасационен фактор: 3393 дка 
30 302 от 30 536 дка (-728) 
9 землища, 2 общини и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Разград30 536 дка (-728)
Кубрат9217 дка (-1405)
Кубрат8327 дка (+323)
Кубрат4523 дка (-59)
Кубрат3281 дка (-98)
Кубрат2848 дка (+83)
Кубрат857 дка (+427)
Кубрат819 дка
Кубрат430 дка (+1)
Завет234 дка
48
2019
На печалба
Категория: 3.29 / 80% 
Комасационен фактор: 5446 дка 
17 414 (-232) от 27 231 дка (+338) 
5 землища, 3 общини и 2 области

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Разград26 544 дка (+212)
Разград9130 дка (+444)
Кубрат8934 дка (-402)
Кубрат8480 дка (+170)
Област: Русе687 дка (+126)
Ветово637 дка (+76)
Ветово50 дка (+50)
63
2019
На печалба
Категория: 3.43 / 74% 
Комасационен фактор: 3859 дка 
15 435 от 15 435 дка (+1511) 
4 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Разград15 435 дка (+1511)
Кубрат7349 дка (+1018)
Кубрат5999 дка (+153)
Кубрат1787 дка (+40)
Кубрат300 дка (+300)
65
2019
Категория: 3.2 / 84% 
Комасационен фактор: 3697 дка 
14 789 от 14 789 дка (-713) 
4 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Разград14 789 дка (-713)
КубратКубрат12 675 дка (-172)
КубратМедовене1329 дка (+5)
КубратЗадруга606 дка (-545)
КубратСавин179 дка (-1)
50
2019
ХОЛДИНГ 26 375 дка (+723)  
51
2019
На печалба
Категория: 3.27 / 81% 
Комасационен фактор: 1158 дка 
12 650 (+8) от 13 901 дка (+17) 
12 землища, 3 общини и 2 области

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Разград13 471 дка (-413)
Кубрат4404 дка (+618)
Кубрат3197 дка (-647)
Кубрат2158 дка (-231)
Кубрат1081 дка (+15)
Разград821 дка (-421)
Кубрат553 дка
Кубрат507 дка (-1)
Кубрат305 дка
Кубрат198 дка (+7)
Кубрат174 дка (+174)
Кубрат73 дка (+73)
Област: Русе430 дка (+430)
Русе430 дка (+430)
64
2019
На печалба
Категория: 3.31 / 79% 
Комасационен фактор: 6091 дка 
12 182 от 12 182 дка (-426) 
2 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Разград12 182 дка (-426)
Кубрат10 375 дка (-83)
Кубрат1807 дка (-343)
Категория: 3.18 / 85% 
Комасационен фактор: 1284 дка 
11 559 от 11 559 дка (-3) 
9 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Разград11 559 дка (-3)
Кубрат4808 дка (+115)
Кубрат3350 дка (-54)
Кубрат1441 дка (-677)
Кубрат591 дка (+71)
Кубрат493 дка
Кубрат491 дка (+491)
Кубрат307 дка (-27)
Кубрат63 дка (+63)
Кубрат15 дка (+15)
54
2019
ХОЛДИНГ 19 140 дка (-175)  
58
2019
На печалба
Категория: 3.33 / 78% 
Комасационен фактор: 5006 дка 
10 011 от 10 011 дка (+124) 
2 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Разград10 011 дка (+124)
Кубрат8828 дка (-30)
Кубрат1183 дка (+154)
54
2019
ХОЛДИНГ 19 140 дка (-175)  
53
2019
На печалба
Категория: 3.36 / 77% 
Комасационен фактор: 2282 дка 
9129 от 9129 дка (-299) 
4 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Разград9129 дка (-299)
Кубрат7262 дка (-26)
Кубрат1425 дка (-273)
Кубрат420 дка
Кубрат22 дка
50
2019
ХОЛДИНГ 26 375 дка (+723)  
57
2019
На печалба
Категория: 3.2 / 84% 
Комасационен фактор: 1134 дка 
8771 (+630) от 12 474 дка (+706) 
11 землища, 4 общини и 2 области

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Разград9185 дка (-66)
Кубрат2402 дка (+757)
Кубрат2077 дка (+442)
Кубрат1751 дка (-134)
Кубрат1329 дка (-115)
Кубрат705 дка (-554)
Разград414 дка (-696)
Кубрат273 дка
Кубрат181 дка (+181)
Кубрат53 дка (+53)
Област: Русе3289 дка (+772)
Русе2463 дка (+475)
Ветово826 дка (+297)
54
2019
На печалба
Категория: 3.27 / 81% 
Комасационен фактор: 1731 дка 
8653 от 8653 дка (+178) 
5 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Разград8653 дка (+178)
Кубрат5803 дка (+178)
Кубрат1516 дка (-447)
Кубрат1230 дка (+429)
Кубрат86 дка
Кубрат18 дка (+18)
62
2019
На печалба
Категория: 3.2 / 84% 
Комасационен фактор: 2446 дка 
7338 от 7338 дка (-31) 
3 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Разград7338 дка (-31)
Кубрат5915 дка (-78)
Кубрат1370 дка (-6)
Кубрат53 дка (+53)
53
2019
На печалба
Категория: 3.29 / 80% 
Комасационен фактор: 1451 дка 
7256 от 7256 дка (+184) 
5 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Разград7256 дка (+184)
Кубрат5284 дка (+58)
Кубрат574 дка (+42)
Кубрат569 дка (+1)
Кубрат555 дка (+1)
Кубрат274 дка (+82)
50
2019
На печалба
Категория: 3.11 / 89% 
Комасационен фактор: 7016 дка 
7016 от 7016 дка (+223) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Разград7016 дка (+223)
Кубрат7016 дка (+223)
51
2019
На печалба
Категория: 3.18 / 85% 
Комасационен фактор: 1652 дка 
6607 от 6607 дка (+291) 
4 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Разград6607 дка (+291)
Кубрат4077 дка (+180)
Кубрат1955 дка (+36)
Кубрат529 дка (+29)
Кубрат46 дка (+46)
75
2019
На печалба
Категория: 3.09 / 90% 
Комасационен фактор: 2046 дка 
6591 (+2240) от 10 231 дка (+1591) 
5 землища, 2 общини и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Разград10 231 дка (+1591)
Завет3640 дка (-649)
Кубрат2465 дка (+1947)
Кубрат2419 дка (-3)
Кубрат960 дка (+960)
Кубрат747 дка (-664)
Категория: 3.17 / 86% 
Комасационен фактор: 1535 дка 
6138 от 6138 дка (+512) 
4 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Разград6138 дка (+512)
Кубрат5408 дка (+383)
Кубрат495 дка
Кубрат170 дка (+64)
Кубрат65 дка (+65)
60
2019
Категория: 3.27 / 81% 
Комасационен фактор: 2941 дка 
5882 от 5882 дка (+242) 
2 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Разград5882 дка (+242)
Кубрат4005 дка (+42)
Кубрат1877 дка (+200)
Категория: 3.27 / 81% 
Комасационен фактор: 1109 дка 
5546 от 5546 дка (-65) 
5 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Разград5546 дка (-65)
Кубрат2655 дка (+76)
Кубрат1565 дка (+22)
Кубрат969 дка (-38)
Кубрат268 дка (+63)
Кубрат89 дка (-188)
42
2019
На печалба
Категория: 3.15 / 87% 
Комасационен фактор: 936 дка 
4680 от 4680 дка (+1245) 
5 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Разград4680 дка (+1245)
Кубрат3457 дка (+1177)
Кубрат451 дка (-23)
Кубрат369 дка
Кубрат312 дка
Кубрат91 дка (+91)
Категория: 3.04 / 93% 
Комасационен фактор: 1088 дка 
4353 от 4353 дка (+775) 
4 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Разград4353 дка (+775)
Кубрат2988 дка (+583)
Кубрат585 дка (+162)
Кубрат565 дка (+30)
Кубрат215 дка
65
2019
На печалба
Категория: 3.45 / 73% 
Комасационен фактор: 1380 дка 
4141 от 4141 дка (+10) 
3 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Разград4141 дка (+10)
Кубрат2328 дка (+8)
Кубрат1210 дка (+1)
Кубрат603 дка (+1)
85
2019
ХОЛДИНГ 12 757 дка (+522)  
88
2019
На печалба
Категория: 3.64 / 67% 
Комасационен фактор: 1092 дка 
3652 (+4) от 6549 дка (-8) 
6 землища, 2 общини и 2 области

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Разград3652 дка (+4)
Кубрат1990 дка (+37)
Кубрат1182 дка (-34)
Кубрат480 дка (+1)
Област: Силистра2897 дка (-12)
Тутракан1898 дка (-15)
Тутракан637 дка (+29)
Тутракан362 дка (-26)
Категория: 3.31 / 79% 
Комасационен фактор: 3583 дка 
3583 от 3583 дка (+12) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Разград3583 дка (+12)
Кубрат3583 дка (+12)
Категория: 3.2 / 84% 
Комасационен фактор: 3389 дка 
3389 от 3389 дка (-336) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Разград3389 дка (-336)
Кубрат3389 дка (-336)
40
2019
Категория: 3.2 / 84% 
Комасационен фактор: 1154 дка 
3312 от 3462 дка (+200) 
3 землища, 2 общини и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Разград3462 дка (+200)
Кубрат2885 дка (+196)
Кубрат427 дка (+4)
Разград150 дка
Категория: 3.24 / 82% 
Комасационен фактор: 610 дка 
3268 (+241) от 3658 дка (+631) 
6 землища, 2 общини и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Разград3658 дка (+631)
Кубрат1937 дка (+163)
Кубрат495 дка (+325)
Кубрат443 дка (+128)
Разград390 дка (+390)
Кубрат252 дка (+252)
Кубрат141 дка (-627)
49
2019
На печалба
Категория: 3.07 / 91% 
Комасационен фактор: 870 дка 
3201 от 3479 дка (+81) 
4 землища, 2 общини и 2 области

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Разград3201 дка (+81)
Кубрат2761 дка (+81)
Кубрат284 дка
Кубрат156 дка
Област: Русе278 дка
Русе278 дка
Категория: 3.2 / 84% 
Комасационен фактор: 1370 дка 
3075 (+28) от 4111 дка (-21) 
3 землища, 2 общини и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Разград4111 дка (-21)
Кубрат3075 дка (+28)
Исперих1009 дка (-52)
Исперих27 дка (+3)
Категория: 3.11 / 89% 
Комасационен фактор: 3006 дка 
3006 от 3006 дка (+1146) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Разград3006 дка (+1146)
Кубрат3006 дка (+1146)

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

общ. Кубрат обл. Разград Страна Холдинг
79
2019
На печалба
Категория: 3.15 / 87% 
Комасационен фактор: 3393 дка 
30 302 от 30 536 дка (-728) 
Разград: 3 Страна: 53
48
2019
На печалба
Категория: 3.29 / 80% 
Комасационен фактор: 5446 дка 
17 414 (-232) от 27 231 дка (+338) 
Разград: 4 Страна: 74
63
2019
На печалба
Категория: 3.43 / 74% 
Комасационен фактор: 3859 дка 
15 435 от 15 435 дка (+1511) 
Разград: 15 Страна: 270
65
2019
Категория: 3.2 / 84% 
Комасационен фактор: 3697 дка 
14 789 от 14 789 дка (-713) 
Разград: 19 Страна: 298
50
2019
ХОЛДИНГ 26 375 дка (+723)  
Страна: 51
51
2019
На печалба
Категория: 3.27 / 81% 
Комасационен фактор: 1158 дка 
12 650 (+8) от 13 901 дка (+17) 
Разград: 23 Страна: 341
64
2019
На печалба
Категория: 3.31 / 79% 
Комасационен фактор: 6091 дка 
12 182 от 12 182 дка (-426) 
Разград: 29 Страна: 432
Категория: 3.18 / 85% 
Комасационен фактор: 1284 дка 
11 559 от 11 559 дка (-3) 
Разград: 34 Страна: 489
54
2019
ХОЛДИНГ 19 140 дка (-175)  
Страна: 62
58
2019
На печалба
Категория: 3.33 / 78% 
Комасационен фактор: 5006 дка 
10 011 от 10 011 дка (+124) 
Разград: 42 Страна: 648
54
2019
ХОЛДИНГ 19 140 дка (-175)  
Страна: 62
53
2019
На печалба
Категория: 3.36 / 77% 
Комасационен фактор: 2282 дка 
9129 от 9129 дка (-299) 
Разград: 47 Страна: 763
50
2019
ХОЛДИНГ 26 375 дка (+723)  
Страна: 51
57
2019
На печалба
Категория: 3.2 / 84% 
Комасационен фактор: 1134 дка 
8771 (+630) от 12 474 дка (+706) 
Разград: 46 Страна: 414
54
2019
На печалба
Категория: 3.27 / 81% 
Комасационен фактор: 1731 дка 
8653 от 8653 дка (+178) 
Разград: 53 Страна: 827
62
2019
На печалба
Категория: 3.2 / 84% 
Комасационен фактор: 2446 дка 
7338 от 7338 дка (-31) 
Разград: 63 Страна: 1074
53
2019
На печалба
Категория: 3.29 / 80% 
Комасационен фактор: 1451 дка 
7256 от 7256 дка (+184) 
Разград: 64 Страна: 1090
50
2019
На печалба
Категория: 3.11 / 89% 
Комасационен фактор: 7016 дка 
7016 от 7016 дка (+223) 
Разград: 65 Страна: 1134
51
2019
На печалба
Категория: 3.18 / 85% 
Комасационен фактор: 1652 дка 
6607 от 6607 дка (+291) 
Разград: 69 Страна: 1221
75
2019
На печалба
Категория: 3.09 / 90% 
Комасационен фактор: 2046 дка 
6591 (+2240) от 10 231 дка (+1591) 
Разград: 41 Страна: 613
Категория: 3.17 / 86% 
Комасационен фактор: 1535 дка 
6138 от 6138 дка (+512) 
Разград: 72 Страна: 1343
60
2019
Категория: 3.27 / 81% 
Комасационен фактор: 2941 дка 
5882 от 5882 дка (+242) 
Разград: 76 Страна: 1418
Категория: 3.27 / 81% 
Комасационен фактор: 1109 дка 
5546 от 5546 дка (-65) 
Разград: 79 Страна: 1526
42
2019
На печалба
Категория: 3.15 / 87% 
Комасационен фактор: 936 дка 
4680 от 4680 дка (+1245) 
Разград: 85 Страна: 1831
Категория: 3.04 / 93% 
Комасационен фактор: 1088 дка 
4353 от 4353 дка (+775) 
Разград: 90 Страна: 1969
65
2019
На печалба
Категория: 3.45 / 73% 
Комасационен фактор: 1380 дка 
4141 от 4141 дка (+10) 
Разград: 93 Страна: 2054
85
2019
ХОЛДИНГ 12 757 дка (+522)  
Страна: 90
88
2019
На печалба
Категория: 3.64 / 67% 
Комасационен фактор: 1092 дка 
3652 (+4) от 6549 дка (-8) 
Разград: 102 Страна: 1234
Категория: 3.31 / 79% 
Комасационен фактор: 3583 дка 
3583 от 3583 дка (+12) 
Разград: 104 Страна: 2301
Категория: 3.2 / 84% 
Комасационен фактор: 3389 дка 
3389 от 3389 дка (-336) 
Разград: 108 Страна: 2390
40
2019
Категория: 3.2 / 84% 
Комасационен фактор: 1154 дка 
3312 от 3462 дка (+200) 
Разград: 105 Страна: 2356
Категория: 3.24 / 82% 
Комасационен фактор: 610 дка 
3268 (+241) от 3658 дка (+631) 
Разград: 101 Страна: 2266
49
2019
На печалба
Категория: 3.07 / 91% 
Комасационен фактор: 870 дка 
3201 от 3479 дка (+81) 
Разград: 113 Страна: 2345
Категория: 3.2 / 84% 
Комасационен фактор: 1370 дка 
3075 (+28) от 4111 дка (-21) 
Разград: 94 Страна: 2062
Категория: 3.11 / 89% 
Комасационен фактор: 3006 дка 
3006 от 3006 дка (+1146) 
Разград: 116 Страна: 2631

Ренти на арендаторите в undefined

Бели петна за община Кубрат, ренти по НСИ, пасища, ливади и околни ренти

Ренти по години

Арендатор
ЗК Кубрат

Няма намерени резултати

Средни цени на земеделската земя в община Кубрат (2022)

17
ТримесечиеНСИ  Landlord  ОбявиМин.Макс
20201275
2021.45491549549
2021.3118335992000
2021.2122426491799
2021.11799215991999
20211245126885492000
2022.43609430003913
2022.33233330003600
2022.22700127002700
202217153354827003913
2023.33706730005565
2023.23293105704000
2023.133521428003826
20233413315705565

Допълнителна информация за undefined

Това съдържание е ограничено. Можете да го отключите, като направите бартер или заплатите за него.

Този арендатор е физическо лице. Ако искате да разберете повече за него, най-добрият вариант е да се свържете с кметството на землището.

Няма намерени резултати

Финансови статистики в undefined по арендатори

Таблиците може да се сортират по години.

Обработвани декари от служител по години

Арендатор
ЗК Кубрат

Приход от служител (хил. лв.) по години

Арендатор
ЗК Кубрат

Приход от декар (лв.) по години

Арендатор
ЗК Кубрат

Печалба от декар (лв.) по години

Арендатор
ЗК Кубрат

История на декарите по години

Землище
Общо

Обща история на декарите по години

Общо

История на декарите по фирми по години

Арендатор
ЗК Кубрат
Общо

История на декарите по години

Землище
Общо

История на декарите по години

Арендатор
ЗК Кубрат
Общо

Landlord рейтинг по години

Арендатор19
79
48
63
ЗК Кубрат65
51
64
58
53
57
54
62
53
50
51
75
60
42
65
88
40
49

Landlord рейтинг по години

Landlord рейтинг по фирми по години

Арендатор19
79
48
63
ЗК Кубрат65
51
64
58
53
57
54
62
53
50
51
75
60
42
65
88
40
49

Няма намерени резултати

263 380 дка
312 349 дка
36 608
22 951 (63%)
3.4
3
3

Декари по категория

КатегорияПлощ в дка
2172
3199 930
434 339
514 979
613 549
9395
1018

Анализ на почвата

Това съдържание е ограничено. Можете да го отключите, като направите бартер или заплатите за него.