Завет обл. Разград

Обща информация
 

Завет

 
 
6
 
120 789 
 
68
 
3.15 / 90%
 
Обяви за земеделска земя в Завет
Средни оценки
 
 
50
 
51

Арендатори в община Завет

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

Landlord Арендатор Декари Землища Общини Области Холдинг
37
2019
ХОЛДИНГ 27 734 дка (-902)  
38
2019
На печалба
Категория: 3.02 / 94% 
Комасационен фактор: 3905 дка 
19 523 от 19 523 дка (-3638) 
5 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Разград19 523 дка (-3638)
Завет15 203 дка (-481)
Завет4072 дка (-3287)
Завет118 дка
Завет81 дка (+81)
Завет49 дка (+49)
ХОЛДИНГ 39 769 дка (+527)  
43
2019
На печалба
Категория: 3.27 / 81% 
Комасационен фактор: 7614 дка 
11 926 (+451) от 22 843 дка (+201) 
3 землища, 2 общини и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Разград22 843 дка (+201)
Разград10 917 дка (-250)
Завет8633 дка (+95)
Завет3293 дка (+356)
50
2019
На печалба
Категория: 3.01 / 95% 
Комасационен фактор: 2854 дка 
11 399 (+929) от 11 417 дка (+947) 
4 землища, 2 общини и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Разград11 417 дка (+947)
Завет9712 дка (+599)
Завет1014 дка (+34)
Завет673 дка (+296)
Кубрат18 дка (+18)
Комасационен фактор: 970 дка 
10 940 (+8867) от 11 635 дка (+9097) 
12 землища, 3 общини и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Разград11 635 дка (+9097)
ЗаветВеселец8736 дка (+8736)
ЗаветПрелез1808 дка (+122)
ЗаветИван Шишманово348 дка (+8)
СамуилХърсово230 дка (+230)
ИсперихСвещари181 дка
ИсперихВазово89 дка
ИсперихИсперих79 дка
ИсперихСтаро селище62 дка
ЗаветЗавет48 дка (+1)
ИсперихДуховец33 дка
ИсперихБърдоква11 дка
ИсперихЛудогорци10 дка
ХОЛДИНГ 39 769 дка (+527)  
Категория: 3.05 / 92% 
Комасационен фактор: 9114 дка 
9114 от 9114 дка (+1453) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Разград9114 дка (+1453)
Завет9114 дка (+1453)
37
2019
ХОЛДИНГ 27 734 дка (-902)  
25
2019
На печалба
Категория: 3.05 / 92% 
Комасационен фактор: 1337 дка 
6686 от 6686 дка (+2066) 
5 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Разград6686 дка (+2066)
Завет3677 дка (-18)
Завет2852 дка (+2028)
Завет66 дка (+20)
Завет56 дка (+1)
Завет35 дка (+35)
ХОЛДИНГ 39 769 дка (+527)  
Категория: 3.15 / 87% 
Комасационен фактор: 3906 дка 
6394 (-1174) от 7812 дка (-1127) 
2 землища, 2 общини и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Разград7812 дка (-1127)
Завет6394 дка (-1174)
Разград1418 дка (+47)
75
2019
На печалба
Категория: 3.09 / 90% 
Комасационен фактор: 2046 дка 
3640 (-649) от 10 231 дка (+1591) 
5 землища, 2 общини и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Разград10 231 дка (+1591)
Завет3640 дка (-649)
Кубрат2465 дка (+1947)
Кубрат2419 дка (-3)
Кубрат960 дка (+960)
Кубрат747 дка (-664)
Категория: 3.02 / 94% 
Комасационен фактор: 1537 дка 
2460 от 3074 дка (-101) 
2 землища, 2 общини и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Разград3074 дка (-101)
Завет2460 дка (-101)
Исперих614 дка
Категория: 3.02 / 94% 
Комасационен фактор: 1193 дка 
2386 от 2386 дка (+25) 
2 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Разград2386 дка (+25)
Завет2120 дка (+25)
Завет266 дка
41
2019
Категория: 3.05 / 92% 
Комасационен фактор: 2287 дка 
2287 от 2287 дка (+715) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Разград2287 дка (+715)
Завет2287 дка (+715)
39
2019
На печалба
Категория: 3.05 / 92% 
Комасационен фактор: 1560 дка 
1560 от 1560 дка (+116) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Разград1560 дка (+116)
Завет1560 дка (+116)
35
2019
На печалба
Категория: 3.05 / 92% 
Комасационен фактор: 1547 дка 
1547 от 1547 дка (+35) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Разград1547 дка (+35)
Завет1547 дка (+35)
37
2019
ХОЛДИНГ 27 734 дка (-902)  
54
2019
Категория: 3.05 / 92% 
Комасационен фактор: 763 дка 
1525 от 1525 дка (+670) 
2 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Разград1525 дка (+670)
Завет1456 дка (+1048)
Завет69 дка (-378)
Категория: 3.05 / 92% 
Комасационен фактор: 1358 дка 
1358 (+1358) от 1358 дка 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Разград1358 дка (+1358)
Завет1358 дка (+1358)
Категория: 3.05 / 92% 
Комасационен фактор: 1237 дка 
1237 от 1237 дка 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Разград1237 дка
Завет1237 дка
Категория: 3.05 / 92% 
Комасационен фактор: 1220 дка 
1220 (+1220) от 1220 дка 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Разград1220 дка (+1220)
Завет1220 дка (+1220)
54
2019
На печалба
Категория: 3.11 / 89% 
Комасационен фактор: 789 дка 
1138 (+17) от 2368 дка (-309) 
3 землища, 2 общини и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Разград2368 дка (-309)
Кубрат1230 дка (-326)
Завет696 дка (-136)
Завет442 дка (+153)
52
2019
На печалба
Категория: 3.02 / 94% 
Комасационен фактор: 558 дка 
1115 от 1115 дка (+151) 
2 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Разград1115 дка (+151)
Завет947 дка (+81)
Завет168 дка (+70)
Категория: 3.2 / 84% 
Комасационен фактор: 1078 дка 
1078 от 1078 дка (+55) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Разград1078 дка (+55)
Завет1078 дка (+55)
Категория: 2.62 / 100% 
Комасационен фактор: 539 дка 
1007 (+707) от 3232 дка (+1332) 
6 землища, 2 общини и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Разград3232 дка (+1332)
Исперих2066 дка (+466)
Завет707 дка (+707)
Завет300 дка
Исперих64 дка (+64)
Исперих60 дка (+60)
Исперих35 дка (+35)
23
2019
Категория: 3.05 / 92% 
Комасационен фактор: 496 дка 
991 от 991 дка (+79) 
2 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Разград991 дка (+79)
Завет959 дка (+79)
Завет32 дка
Категория: 3.01 / 95% 
Комасационен фактор: 892 дка 
892 от 892 дка (-87) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Разград892 дка (-87)
Завет892 дка (-87)
Категория: 3.01 / 95% 
Комасационен фактор: 821 дка 
821 от 821 дка (+167) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Разград821 дка (+167)
Завет821 дка (+167)
Категория: 3.01 / 95% 
Комасационен фактор: 775 дка 
775 от 775 дка (+131) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Разград775 дка (+131)
Завет775 дка (+131)
Категория: 3.17 / 86% 
Комасационен фактор: 763 дка 
710 от 1526 дка (+816) 
2 землища, 2 общини и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Разград1526 дка (+816)
Разград816 дка (+816)
Завет710 дка
34
2019
ХОЛДИНГ 109 975 дка (+18 948)  
Категория: 3.11 / 89% 
Комасационен фактор: 1473 дка 
701 (+1) от 76 585 дка (+19 905) 
52 землища, 7 общини и 3 области

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Разград66 167 дка (+12 219)
Самуил16 059 дка (+199)
Исперих7610 дка (-50)
Исперих6667 дка (+155)
Исперих6137 дка (-76)
Исперих2387 дка (+199)
Цар Калоян2341 дка (+2341)
Цар Калоян2295 дка (+2295)
Исперих2272 дка (+33)
Самуил2226 дка (+236)
Исперих1862 дка (-242)
Исперих1813 дка (-3)
Исперих1809 дка (+22)
Исперих1423 дка (-71)
Исперих1209 дка
Исперих1159 дка (-76)
Самуил1064 дка (+1064)
Разград972 дка (+972)
Исперих719 дка (+1)
Завет701 дка (+1)
Разград694 дка (+694)
Разград588 дка (+588)
Разград551 дка (+551)
Самуил437 дка (+304)
Разград415 дка (+415)
Самуил410 дка (+410)
Разград284 дка (+284)
Разград278 дка (+278)
Самуил267 дка (+267)
Разград261 дка (+261)
Разград237 дка (+237)
Разград210 дка (+210)
Разград185 дка (+185)
Разград178 дка (+178)
Разград132 дка (+132)
Разград131 дка (+131)
Самуил55 дка (+55)
Самуил54 дка (+54)
Исперих27 дка (-51)
Самуил26 дка (+26)
Исперих12 дка
Исперих10 дка (+10)
Област: Русе7188 дка (+7188)
Русе5672 дка (+5672)
Русе1006 дка (+1006)
Русе406 дка (+406)
Русе104 дка (+104)
Област: Търговище3230 дка (+498)
Попово835 дка
Попово818 дка (+497)
Попово658 дка (+1)
Попово411 дка
Попово288 дка
Попово133 дка
Попово87 дка
Категория: 3.05 / 92% 
Комасационен фактор: 673 дка 
673 (+673) от 673 дка 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Разград673 дка (+673)
Завет673 дка (+673)
48
2019
На печалба
Категория: 3.24 / 82% 
Комасационен фактор: 451 дка 
629 (+46) от 18 505 дка (+2567) 
41 землища, 4 общини и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Разград18 505 дка (+2567)
Самуил2260 дка (+381)
Самуил2017 дка (+1924)
Исперих1063 дка (-282)
Самуил856 дка (+295)
Разград833 дка
Исперих803 дка (+69)
Исперих790 дка
Исперих787 дка (+73)
Исперих735 дка (+43)
Исперих606 дка
Исперих564 дка (-192)
Исперих487 дка (+48)
Исперих476 дка (+7)
Исперих465 дка (+47)
Разград453 дка (+1)
Самуил416 дка (-1)
Самуил410 дка (+79)
Исперих395 дка (+12)
Самуил369 дка (-4)
Завет351 дка (+9)
Исперих341 дка (+56)
Исперих334 дка (+28)
Самуил332 дка (+153)
Самуил321 дка (-210)
Исперих243 дка (-93)
Самуил240 дка (-18)
Самуил211 дка
Самуил204 дка (+1)
Исперих186 дка (-32)
Исперих186 дка (+107)
Разград165 дка
Исперих129 дка
Завет117 дка
Завет79 дка
Самуил71 дка
Исперих61 дка
Завет45 дка
Исперих39 дка (+1)
Завет37 дка (+37)
Самуил16 дка (+16)
Исперих12 дка (+12)
Категория: 3.01 / 95% 
Комасационен фактор: 629 дка 
629 от 629 дка (-2) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Разград629 дка (-2)
Завет629 дка (-2)

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

общ. Завет обл. Разград Страна Холдинг
37
2019
ХОЛДИНГ 27 734 дка (-902)  
Страна: 46
38
2019
На печалба
Категория: 3.02 / 94% 
Комасационен фактор: 3905 дка 
19 523 от 19 523 дка (-3638) 
Разград: 11 Страна: 152
ХОЛДИНГ 39 769 дка (+527)  
Страна: 28
43
2019
На печалба
Категория: 3.27 / 81% 
Комасационен фактор: 7614 дка 
11 926 (+451) от 22 843 дка (+201) 
Разград: 8 Страна: 115
50
2019
На печалба
Категория: 3.01 / 95% 
Комасационен фактор: 2854 дка 
11 399 (+929) от 11 417 дка (+947) 
Разград: 36 Страна: 501
Комасационен фактор: 970 дка 
10 940 (+8867) от 11 635 дка (+9097) 
Разград: 33 Страна: 478
ХОЛДИНГ 39 769 дка (+527)  
Страна: 28
Категория: 3.05 / 92% 
Комасационен фактор: 9114 дка 
9114 от 9114 дка (+1453) 
Разград: 48 Страна: 764
37
2019
ХОЛДИНГ 27 734 дка (-902)  
Страна: 46
25
2019
На печалба
Категория: 3.05 / 92% 
Комасационен фактор: 1337 дка 
6686 от 6686 дка (+2066) 
Разград: 67 Страна: 1206
ХОЛДИНГ 39 769 дка (+527)  
Страна: 28
Категория: 3.15 / 87% 
Комасационен фактор: 3906 дка 
6394 (-1174) от 7812 дка (-1127) 
Разград: 58 Страна: 969
75
2019
На печалба
Категория: 3.09 / 90% 
Комасационен фактор: 2046 дка 
3640 (-649) от 10 231 дка (+1591) 
Разград: 41 Страна: 613
Категория: 3.02 / 94% 
Комасационен фактор: 1537 дка 
2460 от 3074 дка (-101) 
Разград: 115 Страна: 2578
Категория: 3.02 / 94% 
Комасационен фактор: 1193 дка 
2386 от 2386 дка (+25) 
Разград: 136 Страна: 3051
41
2019
Категория: 3.05 / 92% 
Комасационен фактор: 2287 дка 
2287 от 2287 дка (+715) 
Разград: 139 Страна: 3152
39
2019
На печалба
Категория: 3.05 / 92% 
Комасационен фактор: 1560 дка 
1560 от 1560 дка (+116) 
Разград: 173 Страна: 3966
35
2019
На печалба
Категория: 3.05 / 92% 
Комасационен фактор: 1547 дка 
1547 от 1547 дка (+35) 
Разград: 174 Страна: 3980
37
2019
ХОЛДИНГ 27 734 дка (-902)  
Страна: 46
54
2019
Категория: 3.05 / 92% 
Комасационен фактор: 763 дка 
1525 от 1525 дка (+670) 
Разград: 177 Страна: 4014
Категория: 3.05 / 92% 
Комасационен фактор: 1358 дка 
1358 (+1358) от 1358 дка 
Разград: 190 Страна: 4267
Категория: 3.05 / 92% 
Комасационен фактор: 1237 дка 
1237 от 1237 дка 
Разград: 199 Страна: 4485
Категория: 3.05 / 92% 
Комасационен фактор: 1220 дка 
1220 (+1220) от 1220 дка 
Разград: 202 Страна: 4517
54
2019
На печалба
Категория: 3.11 / 89% 
Комасационен фактор: 789 дка 
1138 (+17) от 2368 дка (-309) 
Разград: 137 Страна: 3071
52
2019
На печалба
Категория: 3.02 / 94% 
Комасационен фактор: 558 дка 
1115 от 1115 дка (+151) 
Разград: 207 Страна: 4751
Категория: 3.2 / 84% 
Комасационен фактор: 1078 дка 
1078 от 1078 дка (+55) 
Разград: 212 Страна: 4833
Категория: 2.62 / 100% 
Комасационен фактор: 539 дка 
1007 (+707) от 3232 дка (+1332) 
Разград: 111 Страна: 2486
23
2019
Категория: 3.05 / 92% 
Комасационен фактор: 496 дка 
991 от 991 дка (+79) 
Разград: 216 Страна: 5052
Категория: 3.01 / 95% 
Комасационен фактор: 892 дка 
892 от 892 дка (-87) 
Разград: 229 Страна: 5346
Категория: 3.01 / 95% 
Комасационен фактор: 821 дка 
821 от 821 дка (+167) 
Разград: 237 Страна: 5601
Категория: 3.01 / 95% 
Комасационен фактор: 775 дка 
775 от 775 дка (+131) 
Разград: 247 Страна: 5806
Категория: 3.17 / 86% 
Комасационен фактор: 763 дка 
710 от 1526 дка (+816) 
Разград: 176 Страна: 4013
34
2019
ХОЛДИНГ 109 975 дка (+18 948)  
Страна: 7
Категория: 3.11 / 89% 
Комасационен фактор: 1473 дка 
701 (+1) от 76 585 дка (+19 905) 
Разград: 1 Страна: 9
Категория: 3.05 / 92% 
Комасационен фактор: 673 дка 
673 (+673) от 673 дка 
Разград: 263 Страна: 6322
48
2019
На печалба
Категория: 3.24 / 82% 
Комасационен фактор: 451 дка 
629 (+46) от 18 505 дка (+2567) 
Разград: 13 Страна: 173
Категория: 3.01 / 95% 
Комасационен фактор: 629 дка 
629 от 629 дка (-2) 
Разград: 273 Страна: 6553

Ренти на арендаторите в undefined

Бели петна за община Завет, ренти по НСИ, пасища, ливади и околни ренти

Ренти по години

Арендатор
Агросис ООД

Няма намерени резултати

Средни цени на земеделската земя в община Завет (2022)

6
ТримесечиеНСИ  Landlord  ОбявиМин.Макс
20201127
2021.31650116501650
2021.11600116001600
202111171625216001650
2022.43000429993000
2022.32800226003000
2022.22200122002200
20222828722003000
2023.28932893893
2023.13120518004000
2023248478934000

Допълнителна информация за undefined

Това съдържание е ограничено. Можете да го отключите, като направите бартер или заплатите за него.

Този арендатор е физическо лице. Ако искате да разберете повече за него, най-добрият вариант е да се свържете с кметството на землището.

Няма намерени резултати

Финансови статистики в undefined по арендатори

Таблиците може да се сортират по години.

Обработвани декари от служител по години

Арендатор
Агросис ООД

Приход от служител (хил. лв.) по години

Арендатор
Агросис ООД

Приход от декар (лв.) по години

Арендатор
Агросис ООД

Печалба от декар (лв.) по години

Арендатор
Агросис ООД

История на декарите по години

Землище
Общо

Обща история на декарите по години

Общо

История на декарите по фирми по години

Арендатор
Агросис ООД
Общо

История на декарите по години

Землище
Общо

История на декарите по години

Арендатор
Агросис ООД
Общо

Landlord рейтинг по години

Арендатор19
38
43
50
Агросис ООД
25
75
41
39
35
54
54
52
23
48

Landlord рейтинг по години

Landlord рейтинг по фирми по години

Арендатор19
38
43
50
Агросис ООД
25
75
41
39
35
54
54
52
23
48

Няма намерени резултати

113 446 дка
120 789 дка
14 383
10 909 (76%)
3.12
3
3

Декари по категория

КатегорияПлощ в дка
21821
3105 075
45486
5713
646
7232
84
969

Анализ на почвата

Това съдържание е ограничено. Можете да го отключите, като направите бартер или заплатите за него.