Пордим обл. Плевен

Обща информация
 

Пордим

 
 
8
 
184 842 
 
56
 
3.25 / 89%
 
Обяви за земеделска земя в Пордим
Средни оценки
 
 
43
 
48

Арендатори в община Пордим

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

Landlord Арендатор Декари Землища Общини Области Холдинг
Категория: 3.38 / 76% 
Комасационен фактор: 5428 дка 
46 185 (+3840) от 65 141 дка (+9555) 
12 землища, 3 общини и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Плевен65 141 дка (+9555)
ПОРДИМ10 657 дка (+7482)
ПОРДИМ7554 дка (+152)
ПОРДИМ6974 дка (-119)
ПОРДИМ6817 дка (-4339)
ПОРДИМ6391 дка (-35)
Никопол5551 дка (+5551)
Никопол5383 дка (-282)
ПОРДИМ5209 дка (+408)
Плевен4059 дка
Плевен3963 дка (+446)
ПОРДИМ1713 дка (+130)
ПОРДИМ870 дка (+161)
72
2019
ХОЛДИНГ 981 678 дка (+63 485)  
65
2019
На печалба
Категория: 3.7 / 65% 
Комасационен фактор: 4027 дка 
25 136 (+6621) от 201 332 дка (+19 775) 
50 землища, 12 общини и 5 области

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Плевен127 784 дка (+141)
Левски19 162 дка (+583)
Гулянци18 373 дка (-3515)
Кнежа11 015 дка (-1132)
Кнежа8940 дка (+1100)
Гулянци8307 дка (-354)
Гулянци7935 дка (-2702)
ПОРДИМ7890 дка (+215)
ПОРДИМ7677 дка (+5260)
Гулянци6553 дка (+95)
Гулянци5995 дка (-76)
Плевен5823 дка (-412)
ПОРДИМ4730 дка (+82)
Гулянци3911 дка (-277)
Долни Дъбник3629 дка (+194)
ПОРДИМ2283 дка (+33)
Гулянци1502 дка (-94)
Гулянци1322 дка (+15)
ПОРДИМ1311 дка (+18)
ПОРДИМ1245 дка (+1013)
Гулянци181 дка (+95)
Област: Ловеч26 466 дка (+515)
Летница18 509 дка (+714)
Ловеч3452 дка (-185)
Ловеч1286 дка (-102)
Ловеч1124 дка (-19)
Ловеч1010 дка
Ловеч952 дка (+109)
Ловеч133 дка (-2)
Област: Видин19 102 дка (+19 102)
Димово6788 дка (+6788)
Димово4418 дка (+4418)
Димово3298 дка (+3298)
Димово2552 дка (+2552)
Димово1567 дка (+1567)
Димово385 дка (+385)
Димово94 дка (+94)
Област: Велико Търново16 681 дка (+25)
Павликени7874 дка (+10)
Полски Тръмбеш3098 дка
Павликени2620 дка (+33)
Полски Тръмбеш2512 дка (-11)
Павликени577 дка (-7)
Област: Габрово11 299 дка (-8)
Дряново2894 дка (-67)
Дряново2781 дка (-16)
Дряново1945 дка (-4)
Дряново751 дка (+10)
Дряново668 дка
Дряново646 дка (+51)
Дряново569 дка (+7)
Дряново355 дка
Дряново354 дка (+9)
Дряново204 дка (+1)
Дряново132 дка (+1)
55
2019
ХОЛДИНГ 23 238 дка (+1404)  
63
2019
На печалба
Категория: 3.13 / 88% 
Комасационен фактор: 5306 дка 
12 707 (+901) от 21 225 дка (+1108) 
4 землища, 2 общини и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Плевен21 225 дка (+1108)
Плевен8518 дка (+207)
ПОРДИМ8444 дка (+847)
ПОРДИМ2639 дка (+14)
ПОРДИМ1624 дка (+40)
Категория: 3.36 / 77% 
Комасационен фактор: 10 177 дка 
10 177 от 10 177 дка (+1977) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Плевен10 177 дка (+1977)
ПОРДИМВЪЛЧИТРЪН10 177 дка (+1977)
53
2019
Категория: 3.07 / 91% 
Комасационен фактор: 2243 дка 
8912 от 8973 дка (+344) 
4 землища, 2 общини и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Плевен8973 дка (+344)
ПОРДИМ7817 дка (-744)
ПОРДИМ1088 дка (+1088)
Плевен61 дка
ПОРДИМ7 дка
26
2019
Категория: 2.62 / 100% 
Комасационен фактор: 8217 дка 
8217 от 8217 дка (-154) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Плевен8217 дка (-154)
ПОРДИМ8217 дка (-154)
9
2019
Категория: 3.84 / 61% 
Комасационен фактор: 2358 дка 
7017 от 7075 дка (+36) 
3 землища, 2 общини и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Плевен7075 дка (+36)
ПОРДИМ6731 дка (-72)
ПОРДИМ286 дка (+108)
Плевен58 дка
29
2019
Категория: 3.84 / 61% 
Комасационен фактор: 3833 дка 
6919 (-433) от 7665 дка (-704) 
2 землища, 2 общини и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Плевен7665 дка (-704)
ПОРДИМ6919 дка (-433)
Плевен746 дка (-271)
42
2019
На печалба
Категория: 3.15 / 87% 
Комасационен фактор: 1923 дка 
6255 (+135) от 9615 дка (+419) 
5 землища, 2 общини и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Плевен9615 дка (+419)
ПОРДИМ3481 дка (+20)
Плевен3360 дка (+284)
ПОРДИМ1351 дка (+81)
ПОРДИМ1263 дка (+34)
ПОРДИМ160 дка
58
2019
ХОЛДИНГ 9241 дка (+1151)  
65
2019
Категория: 3.18 / 85% 
Комасационен фактор: 1537 дка 
6148 от 6148 дка (+319) 
4 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Плевен6148 дка (+319)
ПОРДИМ4390 дка (+342)
ПОРДИМ1031 дка (+341)
ПОРДИМ497 дка
ПОРДИМ230 дка (-364)
39
2019
На печалба
Категория: 3.18 / 85% 
Комасационен фактор: 1067 дка 
5334 от 5334 дка (+844) 
5 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Плевен5334 дка (+844)
ПОРДИМ2147 дка (+523)
ПОРДИМ1346 дка (+42)
ПОРДИМ952 дка
ПОРДИМ882 дка (+272)
ПОРДИМ7 дка (+7)
Категория: 3.22 / 83% 
Комасационен фактор: 798 дка 
3988 от 3988 дка (+514) 
5 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Плевен3988 дка (+514)
ПОРДИМ2568 дка (+390)
ПОРДИМ419 дка (+30)
ПОРДИМ344 дка (+46)
ПОРДИМ336 дка (+45)
ПОРДИМ321 дка (+3)
Категория: 3.17 / 86% 
Комасационен фактор: 3790 дка 
3790 от 3790 дка (+2886) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Плевен3790 дка (+2886)
ПОРДИМ3790 дка (+2886)
32
2019
На печалба
Категория: 3.31 / 79% 
Комасационен фактор: 1893 дка 
3786 от 3786 дка (-283) 
2 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Плевен3786 дка (-283)
ПОРДИМ2665 дка (-139)
ПОРДИМ1121 дка (-144)
71
2019
На печалба
Категория: 3.64 / 67% 
Комасационен фактор: 1959 дка 
3387 (+96) от 27 432 дка (+1452) 
14 землища, 7 общини и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Плевен27 432 дка (+1452)
Плевен7116 дка (+4)
Гулянци4748 дка (+1838)
Плевен3584 дка (+237)
ПОРДИМ3387 дка (+96)
Долна Митрополия3218 дка (-4)
Гулянци3181 дка
Плевен1056 дка (+34)
Плевен857 дка (+112)
Левски94 дка (+94)
Червен бряг85 дка (+85)
Никопол42 дка (+42)
Гулянци42 дка (+42)
Гулянци12 дка (-9)
Гулянци10 дка (-1119)
58
2019
ХОЛДИНГ 9241 дка (+1151)  
34
2019
На печалба
Категория: 3.17 / 86% 
Комасационен фактор: 1031 дка 
3093 от 3093 дка (+832) 
3 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Плевен3093 дка (+832)
ПОРДИМ1535 дка (+1197)
ПОРДИМ1394 дка (-529)
ПОРДИМ164 дка (+164)
29
2019
На печалба
Категория: 3.24 / 82% 
Комасационен фактор: 702 дка 
2978 (+57) от 4211 дка (+641) 
6 землища, 2 общини и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Плевен4211 дка (+641)
ПОРДИМ2916 дка (+57)
Плевен527 дка (-19)
Плевен424 дка (+424)
Плевен275 дка (+202)
ПОРДИМ62 дка
Плевен7 дка (-23)
Категория: 3.49 / 72% 
Комасационен фактор: 1333 дка 
2666 от 2666 дка (+772) 
2 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Плевен2666 дка (+772)
ПОРДИМ1462 дка (+874)
ПОРДИМ1204 дка (-102)
Категория: 3.2 / 84% 
Комасационен фактор: 2125 дка 
2125 от 2125 дка (+323) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Плевен2125 дка (+323)
ПОРДИМ2125 дка (+323)
46
2019
Категория: 3.17 / 86% 
Комасационен фактор: 636 дка 
1909 от 1909 дка (+855) 
3 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Плевен1909 дка (+855)
ПОРДИМ1379 дка (+957)
ПОРДИМ440 дка (+49)
ПОРДИМ90 дка (-151)
24
2019
Категория: 2.62 / 100% 
Комасационен фактор: 1760 дка 
1760 от 1760 дка (-66) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Плевен1760 дка (-66)
ПОРДИМ1760 дка (-66)
Категория: 3.36 / 77% 
Комасационен фактор: 1504 дка 
1504 от 1504 дка (+1091) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Плевен1504 дка (+1091)
ПОРДИМ1504 дка (+1091)
Комасационен фактор: 732 дка 
1191 (-5) от 3658 дка (-39) 
5 землища, 2 общини и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Плевен3658 дка (-39)
Плевен2361 дка (+509)
ПОРДИМ1108 дка (+16)
Плевен106 дка (-543)
ПОРДИМ72 дка
ПОРДИМ11 дка (-21)
55
2019
ХОЛДИНГ 23 238 дка (+1404)  
Категория: 3.15 / 87% 
Комасационен фактор: 344 дка 
1023 от 1720 дка (+3) 
5 землища, 2 общини и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Плевен1720 дка (+3)
ПОРДИМ741 дка
Плевен697 дка
ПОРДИМ116 дка (-28)
ПОРДИМ86 дка
ПОРДИМ80 дка (+31)
47
2019
На печалба
Категория: 3.36 / 77% 
Комасационен фактор: 1000 дка 
1000 от 1000 дка (-390) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Плевен1000 дка (-390)
ПОРДИМ1000 дка (-390)
Категория: 3.36 / 77% 
Комасационен фактор: 709 дка 
709 от 709 дка (-62) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Плевен709 дка (-62)
ПОРДИМ709 дка (-62)
22
2019
Категория: 3.15 / 87% 
Комасационен фактор: 286 дка 
571 от 571 дка (+8) 
2 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Плевен571 дка (+8)
ПОРДИМ329 дка (+78)
ПОРДИМ242 дка (-70)
55
2019
На печалба
Категория: 3.29 / 80% 
Комасационен фактор: 3343 дка 
556 от 16 717 дка (-957) 
5 землища, 3 общини и 2 области

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Ловеч12 235 дка (-793)
Летница12 235 дка (-793)
Област: Плевен4482 дка (-164)
Левски3480 дка (-68)
ПОРДИМ556 дка
Левски304 дка (-96)
Левски142 дка
Категория: 2.62 / 100% 
Комасационен фактор: 548 дка 
548 от 548 дка 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Плевен548 дка
ПОРДИМ548 дка
Категория: 3.36 / 77% 
Комасационен фактор: 509 дка 
509 от 509 дка (+5) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Плевен509 дка (+5)
ПОРДИМ509 дка (+5)

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

общ. Пордим обл. Плевен Страна Холдинг
Категория: 3.38 / 76% 
Комасационен фактор: 5428 дка 
46 185 (+3840) от 65 141 дка (+9555) 
Плевен: 3 Страна: 15
72
2019
ХОЛДИНГ 981 678 дка (+63 485)  
Страна: 1
65
2019
На печалба
Категория: 3.7 / 65% 
Комасационен фактор: 4027 дка 
25 136 (+6621) от 201 332 дка (+19 775) 
Плевен: 2 Страна: 4
55
2019
ХОЛДИНГ 23 238 дка (+1404)  
Страна: 57
63
2019
На печалба
Категория: 3.13 / 88% 
Комасационен фактор: 5306 дка 
12 707 (+901) от 21 225 дка (+1108) 
Плевен: 20 Страна: 133
Категория: 3.36 / 77% 
Комасационен фактор: 10 177 дка 
10 177 от 10 177 дка (+1977) 
Плевен: 80 Страна: 619
53
2019
Категория: 3.07 / 91% 
Комасационен фактор: 2243 дка 
8912 от 8973 дка (+344) 
Плевен: 92 Страна: 787
26
2019
Категория: 2.62 / 100% 
Комасационен фактор: 8217 дка 
8217 от 8217 дка (-154) 
Плевен: 101 Страна: 898
9
2019
Категория: 3.84 / 61% 
Комасационен фактор: 2358 дка 
7017 от 7075 дка (+36) 
Плевен: 113 Страна: 1120
29
2019
Категория: 3.84 / 61% 
Комасационен фактор: 3833 дка 
6919 (-433) от 7665 дка (-704) 
Плевен: 109 Страна: 1002
42
2019
На печалба
Категория: 3.15 / 87% 
Комасационен фактор: 1923 дка 
6255 (+135) от 9615 дка (+419) 
Плевен: 85 Страна: 701
58
2019
ХОЛДИНГ 9241 дка (+1151)  
Страна: 105
65
2019
Категория: 3.18 / 85% 
Комасационен фактор: 1537 дка 
6148 от 6148 дка (+319) 
Плевен: 137 Страна: 1338
39
2019
На печалба
Категория: 3.18 / 85% 
Комасационен фактор: 1067 дка 
5334 от 5334 дка (+844) 
Плевен: 156 Страна: 1587
Категория: 3.22 / 83% 
Комасационен фактор: 798 дка 
3988 от 3988 дка (+514) 
Плевен: 195 Страна: 2107
Категория: 3.17 / 86% 
Комасационен фактор: 3790 дка 
3790 от 3790 дка (+2886) 
Плевен: 202 Страна: 2194
32
2019
На печалба
Категория: 3.31 / 79% 
Комасационен фактор: 1893 дка 
3786 от 3786 дка (-283) 
Плевен: 203 Страна: 2196
71
2019
На печалба
Категория: 3.64 / 67% 
Комасационен фактор: 1959 дка 
3387 (+96) от 27 432 дка (+1452) 
Плевен: 13 Страна: 70
58
2019
ХОЛДИНГ 9241 дка (+1151)  
Страна: 105
34
2019
На печалба
Категория: 3.17 / 86% 
Комасационен фактор: 1031 дка 
3093 от 3093 дка (+832) 
Плевен: 222 Страна: 2566
29
2019
На печалба
Категория: 3.24 / 82% 
Комасационен фактор: 702 дка 
2978 (+57) от 4211 дка (+641) 
Плевен: 190 Страна: 2021
Категория: 3.49 / 72% 
Комасационен фактор: 1333 дка 
2666 от 2666 дка (+772) 
Плевен: 250 Страна: 2856
Категория: 3.2 / 84% 
Комасационен фактор: 2125 дка 
2125 от 2125 дка (+323) 
Плевен: 285 Страна: 3294
46
2019
Категория: 3.17 / 86% 
Комасационен фактор: 636 дка 
1909 от 1909 дка (+855) 
Плевен: 300 Страна: 3517
24
2019
Категория: 2.62 / 100% 
Комасационен фактор: 1760 дка 
1760 от 1760 дка (-66) 
Плевен: 315 Страна: 3697
Категория: 3.36 / 77% 
Комасационен фактор: 1504 дка 
1504 от 1504 дка (+1091) 
Плевен: 334 Страна: 4039
Комасационен фактор: 732 дка 
1191 (-5) от 3658 дка (-39) 
Плевен: 205 Страна: 2265
55
2019
ХОЛДИНГ 23 238 дка (+1404)  
Страна: 57
Категория: 3.15 / 87% 
Комасационен фактор: 344 дка 
1023 от 1720 дка (+3) 
Плевен: 317 Страна: 3736
47
2019
На печалба
Категория: 3.36 / 77% 
Комасационен фактор: 1000 дка 
1000 от 1000 дка (-390) 
Плевен: 403 Страна: 5031
Категория: 3.36 / 77% 
Комасационен фактор: 709 дка 
709 от 709 дка (-62) 
Плевен: 464 Страна: 6134
22
2019
Категория: 3.15 / 87% 
Комасационен фактор: 286 дка 
571 от 571 дка (+8) 
Плевен: 519 Страна: 6911
55
2019
На печалба
Категория: 3.29 / 80% 
Комасационен фактор: 3343 дка 
556 от 16 717 дка (-957) 
Плевен: 182 Страна: 226
Категория: 2.62 / 100% 
Комасационен фактор: 548 дка 
548 от 548 дка 
Плевен: 528 Страна: 7084
Категория: 3.36 / 77% 
Комасационен фактор: 509 дка 
509 от 509 дка (+5) 
Плевен: 537 Страна: 7397

Ренти на арендаторите в undefined

Бели петна за община Пордим, ренти по НСИ, пасища, ливади и околни ренти

Ренти по години

Арендатор
Агро Инг Инвест ООД

Няма намерени резултати

Средни цени на земеделската земя в община Пордим (2022)

8
ТримесечиеНСИ  Landlord  ОбявиМин.Макс
20201009
2021.42050214992600
2021.32200122002200
2021.21825216502000
2021.12150121502150
202117832016614992600
2022.43514630004200
2022.33200132003200
2022.25811581581
2022.11449114491449
20222223292495814200
2023.32750219003599
2023.23250419004000
2023.1229383814000
20232632143814000

Допълнителна информация за undefined

Това съдържание е ограничено. Можете да го отключите, като направите бартер или заплатите за него.

Този арендатор е физическо лице. Ако искате да разберете повече за него, най-добрият вариант е да се свържете с кметството на землището.

Няма намерени резултати

Финансови статистики в undefined по арендатори

Таблиците може да се сортират по години.

Обработвани декари от служител по години

Арендатор
Агро Инг Инвест ООД

Приход от служител (хил. лв.) по години

Арендатор
Агро Инг Инвест ООД

Приход от декар (лв.) по години

Арендатор
Агро Инг Инвест ООД

Печалба от декар (лв.) по години

Арендатор
Агро Инг Инвест ООД

История на декарите по години

Землище
Общо

Обща история на декарите по години

Общо

История на декарите по фирми по години

Арендатор
Агро Инг Инвест ООД
Общо

История на декарите по години

Землище
Общо

История на декарите по години

Арендатор
Агро Инг Инвест ООД
Общо

Landlord рейтинг по години

Арендатор19
65
63
Агро Инг Инвест ООД
53
26
9
29
42
65
39
32
71
34
29
46
24
47
22
55

Landlord рейтинг по години

Landlord рейтинг по фирми по години

Арендатор19
65
63
Агро Инг Инвест ООД
53
26
9
29
42
65
39
32
71
34
29
46
24
47
22
55

Няма намерени резултати

171 479 дка
184 842 дка
26 677
17 586 (66%)
3.33
3
3

Декари по категория

КатегорияПлощ в дка
1212
218 001
3107 575
427 333
513 843
64476
1039

Анализ на почвата

Това съдържание е ограничено. Можете да го отключите, като направите бартер или заплатите за него.