Плевен обл. Плевен

Обща информация
 

Плевен

 
 
25
 
527 948 
 
135
 
3.3 / 88%
 
Обяви за земеделска земя в Плевен
Средни оценки
 
 
48
 
48

Арендатори в община Плевен

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

Landlord Арендатор Декари Землища Общини Области Холдинг
72
2019
ХОЛДИНГ 981 678 дка (+63 485)  
76
2019
Категория: 3.99 / 54% 
Комасационен фактор: 3663 дка 
35 113 (+1791) от 183 160 дка (+18 058) 
50 землища, 11 общини и 7 области

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Габрово58 698 дка (+1857)
Севлиево14 745 дка (+397)
Севлиево8286 дка (+257)
Севлиево8107 дка (-24)
Севлиево6789 дка (+188)
Севлиево5076 дка (+727)
Севлиево3003 дка (+368)
Севлиево2973 дка (-30)
Севлиево2509 дка (+13)
Севлиево1928 дка (-33)
Севлиево1740 дка (-11)
Севлиево827 дка (-7)
Севлиево806 дка (-9)
Севлиево761 дка (+16)
Севлиево623 дка (-3)
Севлиево299 дка (+7)
Севлиево179 дка (+1)
Севлиево32 дка
Севлиево15 дка
Област: Плевен37 342 дка (+2356)
Плевен9847 дка (+426)
Плевен5280 дка (-150)
Плевен4848 дка (+552)
Плевен4815 дка (+24)
Плевен3841 дка (+401)
Плевен3331 дка (+121)
Плевен3151 дка (+417)
Кнежа2229 дка (+565)
Област: Враца26 187 дка (+32)
Козлодуй15 392 дка (-46)
Козлодуй10 795 дка (+78)
Област: Видин23 172 дка (+9618)
Ружинци6424 дка (+6424)
Ружинци4561 дка (+147)
Ружинци4330 дка (+122)
Ружинци2124 дка (+2124)
Макреш2043 дка (+22)
Макреш1444 дка (+22)
Белоградчик1065 дка (-35)
Макреш715 дка (+715)
Ружинци289 дка (-4)
Ружинци96 дка
Ружинци81 дка (+81)
Област: Монтана21 402 дка (+82)
Вълчедръм12 054 дка (+189)
Вълчедръм6422 дка (-42)
Вълчедръм1532 дка (+6)
Вълчедръм742 дка
Вълчедръм634 дка (-71)
Вълчедръм18 дка
Област: Ловеч16 207 дка (+3961)
Луковит8162 дка (-84)
Луковит4229 дка (+229)
Ловеч3663 дка (+3663)
Ловеч153 дка (+153)
Област: Велико Търново152 дка (+152)
Велико Търново152 дка (+152)
Категория: 3.27 / 81% 
Комасационен фактор: 4959 дка 
34 712 от 34 712 дка (-538) 
7 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Плевен34 712 дка (-538)
Плевен16 401 дка (-943)
Плевен10 209 дка
Плевен2954 дка (+9)
Плевен2004 дка (-348)
Плевен1638 дка
Плевен1313 дка (+635)
Плевен193 дка (+109)
72
2019
ХОЛДИНГ 981 678 дка (+63 485)  
64
2019
На печалба
Категория: 3.61 / 68% 
Комасационен фактор: 3740 дка 
26 498 (-517) от 201 974 дка (+5373) 
54 землища, 11 общини и 5 области

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Видин67 967 дка (+6405)
Кула13 255 дка (+67)
Бойница7548 дка (+7548)
Кула5446 дка (+21)
Кула5173 дка (+20)
Видин3434 дка (+15)
Видин3103 дка (+16)
Видин2986 дка (+6)
Видин2821 дка (+12)
Бойница2652 дка (+4)
Кула2626 дка (+7)
Видин2325 дка (-11)
Видин2185 дка (+11)
Бойница2100 дка (-245)
Бойница1743 дка (-474)
Видин1716 дка (+24)
Кула1595 дка (+118)
Видин1336 дка (+29)
Видин1111 дка (+16)
Видин972 дка (+5)
Кула913 дка (-1004)
Видин815 дка (+8)
Видин767 дка (+1)
Видин760 дка (+8)
Видин350 дка
Видин111 дка (+111)
Ружинци92 дка (+92)
Грамада32 дка
Област: Монтана51 552 дка (-967)
Брусарци11 125 дка (-532)
Медковец8535 дка (+639)
Брусарци8458 дка (-66)
Брусарци5671 дка (-454)
Брусарци5294 дка (-186)
Брусарци3818 дка (-98)
Брусарци2938 дка (+139)
Брусарци2177 дка (-12)
Брусарци1800 дка (-147)
Монтана851 дка (-151)
Брусарци681 дка (-100)
Монтана98 дка
Медковец65 дка (+1)
Брусарци41 дка
Област: Враца38 634 дка (-749)
Козлодуй38 634 дка (-749)
Област: Плевен26 498 дка (-517)
Плевен9355 дка (-117)
Плевен6425 дка (-1202)
Плевен5512 дка (+564)
Плевен5206 дка (+238)
Област: Ловеч17 323 дка (+1201)
Угърчин4650 дка (-155)
Угърчин4224 дка
Угърчин2924 дка (+2025)
Угърчин2499 дка (-829)
Угърчин1692 дка (-467)
Угърчин864 дка (+157)
Угърчин435 дка (+435)
Угърчин35 дка (+35)
28
2019
На печалба
Категория: 3.91 / 58% 
Комасационен фактор: 11 518 дка 
23 035 от 23 035 дка (-680) 
2 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Плевен23 035 дка (-680)
ПлевенВЪРБИЦА22 921 дка (-681)
ПлевенПЛЕВЕН114 дка (+1)
41
2019
На печалба
Категория: 3.27 / 81% 
Комасационен фактор: 2911 дка 
19 955 от 20 374 дка (-206) 
7 землища, 2 общини и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Плевен20 374 дка (-206)
Плевен10 208 дка (-13)
Плевен5063 дка (-5)
Плевен3269 дка (-154)
Плевен796 дка
Плевен526 дка (-5)
Долни Дъбник419 дка
Плевен93 дка (-29)
49
2019
ХОЛДИНГ 22 883 дка (+700)  
55
2019
На печалба
Категория: 3.53 / 71% 
Комасационен фактор: 10 267 дка 
18 341 (+647) от 20 534 дка (+687) 
2 землища, 2 общини и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Плевен20 534 дка (+687)
Плевен18 341 дка (+647)
Никопол2193 дка (+40)
44
2019
На печалба
Категория: 4.3 / 41% 
Комасационен фактор: 18 202 дка 
18 202 от 18 202 дка (+76) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Плевен18 202 дка (+76)
Плевен18 202 дка (+76)
55
2019
На печалба
Категория: 3.43 / 74% 
Комасационен фактор: 4187 дка 
16 748 от 16 748 дка (+425) 
4 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Плевен16 748 дка (+425)
Плевен5509 дка (-34)
Плевен5329 дка (-897)
Плевен4187 дка (+1367)
Плевен1723 дка (-11)
48
2019
На печалба
Категория: 3.58 / 69% 
Комасационен фактор: 2582 дка 
13 697 (-1696) от 18 071 дка (-2366) 
7 землища, 3 общини и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Плевен18 071 дка (-2366)
Плевен5146 дка (-764)
Плевен5138 дка (-953)
Долна Митрополия4122 дка (-670)
Плевен1847 дка (-8)
Плевен1259 дка (+57)
Плевен307 дка (-28)
ПОРДИМ252 дка
45
2019
ХОЛДИНГ 37 184 дка (+1777)  
Категория: 3.8 / 62% 
Комасационен фактор: 5461 дка 
13 616 (+345) от 16 384 дка (+462) 
3 землища, 3 общини и 2 области

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Плевен13 717 дка (+446)
Плевен13 616 дка (+345)
Долни Дъбник101 дка (+101)
Област: Ловеч2667 дка (+16)
Луковит2667 дка (+16)
59
2019
На печалба
Категория: 4.05 / 51% 
Комасационен фактор: 4369 дка 
13 107 от 13 107 дка (+70) 
3 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Плевен13 107 дка (+70)
Плевен11 501 дка (+88)
Плевен1429 дка (-18)
Плевен177 дка
71
2019
На печалба
Категория: 3.64 / 67% 
Комасационен фактор: 1959 дка 
12 613 (+387) от 27 432 дка (+1452) 
14 землища, 7 общини и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Плевен27 432 дка (+1452)
Плевен7116 дка (+4)
Гулянци4748 дка (+1838)
Плевен3584 дка (+237)
ПОРДИМ3387 дка (+96)
Долна Митрополия3218 дка (-4)
Гулянци3181 дка
Плевен1056 дка (+34)
Плевен857 дка (+112)
Левски94 дка (+94)
Червен бряг85 дка (+85)
Никопол42 дка (+42)
Гулянци42 дка (+42)
Гулянци12 дка (-9)
Гулянци10 дка (-1119)
23
2019
Категория: 3.27 / 81% 
Комасационен фактор: 12 318 дка 
12 318 от 12 318 дка (-192) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Плевен12 318 дка (-192)
Плевен12 318 дка (-192)
Категория: 3.27 / 81% 
Комасационен фактор: 6081 дка 
12 161 (+12 161) от 12 161 дка 
2 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Плевен12 161 дка (+12 161)
Плевен10 474 дка (+10 474)
Плевен1687 дка (+1687)
55
2019
На печалба
Категория: 3.27 / 81% 
Комасационен фактор: 4976 дка 
9952 от 9952 дка (+29) 
2 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Плевен9952 дка (+29)
Плевен6228 дка (+33)
Плевен3724 дка (-4)
46
2019
На печалба
Категория: 3.61 / 68% 
Комасационен фактор: 2442 дка 
9667 (+345) от 12 212 дка (+361) 
5 землища, 3 общини и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Плевен12 212 дка (+361)
Плевен9420 дка (+191)
Гулянци2507 дка (+123)
Плевен154 дка (+154)
Плевен93 дка
ПОРДИМ38 дка (-107)
40
2019
На печалба
Категория: 3.64 / 67% 
Комасационен фактор: 2049 дка 
9411 (+17) от 16 394 дка (+80) 
8 землища, 3 общини и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Плевен16 394 дка (+80)
Плевен7061 дка (+89)
Никопол4289 дка (-269)
Плевен1688 дка
Никопол1003 дка (-50)
Левски809 дка (+406)
Никопол704 дка (-24)
Плевен662 дка (-72)
Никопол178 дка
Категория: 3.27 / 81% 
Комасационен фактор: 9347 дка 
9347 от 9347 дка (-77) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Плевен9347 дка (-77)
Плевен9347 дка (-77)
41
2019
Категория: 3.17 / 86% 
Комасационен фактор: 2325 дка 
9301 от 9301 дка (-853) 
4 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Плевен9301 дка (-853)
Плевен8936 дка (-556)
Плевен291 дка
Плевен59 дка
Плевен15 дка (-297)
46
2019
Категория: 3.36 / 77% 
Комасационен фактор: 1432 дка 
9138 (+1409) от 10 024 дка (+1308) 
7 землища, 2 общини и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Плевен10 024 дка (+1308)
Плевен4670 дка (+690)
Плевен1871 дка (-27)
Плевен1542 дка (+764)
Долна Митрополия886 дка (-101)
Плевен830 дка
Плевен180 дка (-18)
Плевен45 дка
46
2019
На печалба
Категория: 4.07 / 50% 
Комасационен фактор: 1704 дка 
9098 (+293) от 11 928 дка (+593) 
7 землища, 2 общини и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Плевен11 928 дка (+593)
Плевен4647 дка (+71)
Плевен3129 дка (+222)
Долна Митрополия1064 дка (+3)
Долна Митрополия943 дка (-526)
Долна Митрополия823 дка (+823)
Плевен741 дка
Плевен581 дка
55
2019
ХОЛДИНГ 23 238 дка (+1404)  
63
2019
На печалба
Категория: 3.13 / 88% 
Комасационен фактор: 5306 дка 
8518 (+207) от 21 225 дка (+1108) 
4 землища, 2 общини и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Плевен21 225 дка (+1108)
Плевен8518 дка (+207)
ПОРДИМ8444 дка (+847)
ПОРДИМ2639 дка (+14)
ПОРДИМ1624 дка (+40)
Категория: 3.91 / 58% 
Комасационен фактор: 8045 дка 
8045 от 8045 дка (+783) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Плевен8045 дка (+783)
Плевен8045 дка (+783)
Категория: 3.38 / 76% 
Комасационен фактор: 5428 дка 
8022 (+446) от 65 141 дка (+9555) 
12 землища, 3 общини и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Плевен65 141 дка (+9555)
ПОРДИМ10 657 дка (+7482)
ПОРДИМ7554 дка (+152)
ПОРДИМ6974 дка (-119)
ПОРДИМ6817 дка (-4339)
ПОРДИМ6391 дка (-35)
Никопол5551 дка (+5551)
Никопол5383 дка (-282)
ПОРДИМ5209 дка (+408)
Плевен4059 дка
Плевен3963 дка (+446)
ПОРДИМ1713 дка (+130)
ПОРДИМ870 дка (+161)
17
2019
Категория: 3.45 / 73% 
Комасационен фактор: 7769 дка 
7769 от 7769 дка (-428) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Плевен7769 дка (-428)
Плевен7769 дка (-428)
87
2019
ХОЛДИНГ 200 785 дка (-8338)  
Комасационен фактор: 2214 дка 
7665 (+977) от 59 776 дка (-1203) 
27 землища, 10 общини и 3 области

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Плевен42 190 дка (+873)
Червен бряг10 946 дка (+148)
Плевен4182 дка (+548)
Червен бряг3657 дка (+5)
Кнежа3008 дка
Червен бряг2924 дка (-12)
Плевен2639 дка
Червен бряг2279 дка
Долна Митрополия2150 дка (-303)
Червен бряг1594 дка (-652)
Червен бряг1509 дка (-4)
Гулянци1290 дка (-97)
Червен бряг785 дка (+785)
Гулянци748 дка (-41)
Искър721 дка
Долни Дъбник705 дка (-1)
Червен бряг569 дка (-5)
Плевен525 дка (+429)
Долни Дъбник452 дка
Червен бряг430 дка
Гулянци386 дка (+73)
Червен бряг372 дка
Плевен319 дка
Област: Враца14 030 дка (+80)
Враца6433 дка
Криводол4404 дка (+50)
Криводол3145 дка (+30)
Криводол48 дка
Област: Монтана3556 дка (-2156)
Монтана3556 дка (-2156)
Категория: 3.89 / 59% 
Комасационен фактор: 3369 дка 
6575 от 6737 дка (+1273) 
2 землища, 2 общини и 2 области

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Плевен6575 дка (+1273)
Плевен6575 дка (+1273)
Област: Ловеч162 дка
Луковит162 дка
26
2019
Категория: 3.41 / 75% 
Комасационен фактор: 1060 дка 
6360 от 6360 дка (-1267) 
6 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Плевен6360 дка (-1267)
Плевен2680 дка (-533)
Плевен1586 дка (+101)
Плевен979 дка (+83)
Плевен552 дка (-1112)
Плевен400 дка (+252)
Плевен163 дка (-58)
Категория: 3.11 / 89% 
Комасационен фактор: 6115 дка 
6115 от 6115 дка (-172) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Плевен6115 дка (-172)
Плевен6115 дка (-172)
60
2019
На печалба
Категория: 3.31 / 79% 
Комасационен фактор: 2919 дка 
5837 от 5837 дка (+119) 
2 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Плевен5837 дка (+119)
Плевен5495 дка (+122)
Плевен342 дка (-3)

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

общ. Плевен обл. Плевен Страна Холдинг
72
2019
ХОЛДИНГ 981 678 дка (+63 485)  
Страна: 1
76
2019
Категория: 3.99 / 54% 
Комасационен фактор: 3663 дка 
35 113 (+1791) от 183 160 дка (+18 058) 
Плевен: 7 Страна: 6
Категория: 3.27 / 81% 
Комасационен фактор: 4959 дка 
34 712 от 34 712 дка (-538) 
Плевен: 9 Страна: 41
72
2019
ХОЛДИНГ 981 678 дка (+63 485)  
Страна: 1
64
2019
На печалба
Категория: 3.61 / 68% 
Комасационен фактор: 3740 дка 
26 498 (-517) от 201 974 дка (+5373) 
Плевен: 15 Страна: 3
28
2019
На печалба
Категория: 3.91 / 58% 
Комасационен фактор: 11 518 дка 
23 035 от 23 035 дка (-680) 
Плевен: 17 Страна: 113
41
2019
На печалба
Категория: 3.27 / 81% 
Комасационен фактор: 2911 дка 
19 955 от 20 374 дка (-206) 
Плевен: 24 Страна: 144
49
2019
ХОЛДИНГ 22 883 дка (+700)  
Страна: 58
55
2019
На печалба
Категория: 3.53 / 71% 
Комасационен фактор: 10 267 дка 
18 341 (+647) от 20 534 дка (+687) 
Плевен: 23 Страна: 142
44
2019
На печалба
Категория: 4.3 / 41% 
Комасационен фактор: 18 202 дка 
18 202 от 18 202 дка (+76) 
Плевен: 31 Страна: 177
55
2019
На печалба
Категория: 3.43 / 74% 
Комасационен фактор: 4187 дка 
16 748 от 16 748 дка (+425) 
Плевен: 34 Страна: 224
48
2019
На печалба
Категория: 3.58 / 69% 
Комасационен фактор: 2582 дка 
13 697 (-1696) от 18 071 дка (-2366) 
Плевен: 32 Страна: 181
45
2019
ХОЛДИНГ 37 184 дка (+1777)  
Страна: 33
Категория: 3.8 / 62% 
Комасационен фактор: 5461 дка 
13 616 (+345) от 16 384 дка (+462) 
Плевен: 44 Страна: 238
59
2019
На печалба
Категория: 4.05 / 51% 
Комасационен фактор: 4369 дка 
13 107 от 13 107 дка (+70) 
Плевен: 48 Страна: 381
71
2019
На печалба
Категория: 3.64 / 67% 
Комасационен фактор: 1959 дка 
12 613 (+387) от 27 432 дка (+1452) 
Плевен: 13 Страна: 70
23
2019
Категория: 3.27 / 81% 
Комасационен фактор: 12 318 дка 
12 318 от 12 318 дка (-192) 
Плевен: 53 Страна: 423
Категория: 3.27 / 81% 
Комасационен фактор: 6081 дка 
12 161 (+12 161) от 12 161 дка 
Плевен: 56 Страна: 434
55
2019
На печалба
Категория: 3.27 / 81% 
Комасационен фактор: 4976 дка 
9952 от 9952 дка (+29) 
Плевен: 83 Страна: 657
46
2019
На печалба
Категория: 3.61 / 68% 
Комасационен фактор: 2442 дка 
9667 (+345) от 12 212 дка (+361) 
Плевен: 54 Страна: 430
40
2019
На печалба
Категория: 3.64 / 67% 
Комасационен фактор: 2049 дка 
9411 (+17) от 16 394 дка (+80) 
Плевен: 36 Страна: 237
Категория: 3.27 / 81% 
Комасационен фактор: 9347 дка 
9347 от 9347 дка (-77) 
Плевен: 87 Страна: 737
41
2019
Категория: 3.17 / 86% 
Комасационен фактор: 2325 дка 
9301 от 9301 дка (-853) 
Плевен: 88 Страна: 743
46
2019
Категория: 3.36 / 77% 
Комасационен фактор: 1432 дка 
9138 (+1409) от 10 024 дка (+1308) 
Плевен: 82 Страна: 647
46
2019
На печалба
Категория: 4.07 / 50% 
Комасационен фактор: 1704 дка 
9098 (+293) от 11 928 дка (+593) 
Плевен: 60 Страна: 455
55
2019
ХОЛДИНГ 23 238 дка (+1404)  
Страна: 57
63
2019
На печалба
Категория: 3.13 / 88% 
Комасационен фактор: 5306 дка 
8518 (+207) от 21 225 дка (+1108) 
Плевен: 20 Страна: 133
Категория: 3.91 / 58% 
Комасационен фактор: 8045 дка 
8045 от 8045 дка (+783) 
Плевен: 102 Страна: 935
Категория: 3.38 / 76% 
Комасационен фактор: 5428 дка 
8022 (+446) от 65 141 дка (+9555) 
Плевен: 3 Страна: 15
17
2019
Категория: 3.45 / 73% 
Комасационен фактор: 7769 дка 
7769 от 7769 дка (-428) 
Плевен: 107 Страна: 981
87
2019
ХОЛДИНГ 200 785 дка (-8338)  
Страна: 3
Комасационен фактор: 2214 дка 
7665 (+977) от 59 776 дка (-1203) 
Плевен: 5 Страна: 17
Категория: 3.89 / 59% 
Комасационен фактор: 3369 дка 
6575 от 6737 дка (+1273) 
Плевен: 121 Страна: 1190
26
2019
Категория: 3.41 / 75% 
Комасационен фактор: 1060 дка 
6360 от 6360 дка (-1267) 
Плевен: 128 Страна: 1275
Категория: 3.11 / 89% 
Комасационен фактор: 6115 дка 
6115 от 6115 дка (-172) 
Плевен: 138 Страна: 1351
60
2019
На печалба
Категория: 3.31 / 79% 
Комасационен фактор: 2919 дка 
5837 от 5837 дка (+119) 
Плевен: 144 Страна: 1438

Ренти на арендаторите в undefined

Бели петна за община Плевен, ренти по НСИ, пасища, ливади и околни ренти

Ренти по години

Арендатор
ЧПТК Зора

Няма намерени резултати

Средни цени на земеделската земя в община Плевен (2022)

25
ТримесечиеНСИ  Landlord  ОбявиМин.Макс
20201004
2021.41941272996000
2021.31439113493500
2021.21091105501750
2021.1118367001549
202112901597542996000
2022.42389333506845
2022.32433275006845
2022.22543257006845
2022.11837307506845
2022127422891153506845
2023.32623235626845
2023.22582405006845
2023.12471673336845
202325321303336845

Допълнителна информация за undefined

Това съдържание е ограничено. Можете да го отключите, като направите бартер или заплатите за него.

Този арендатор е физическо лице. Ако искате да разберете повече за него, най-добрият вариант е да се свържете с кметството на землището.

Няма намерени резултати

Финансови статистики в undefined по арендатори

Таблиците може да се сортират по години.

Обработвани декари от служител по години

Арендатор
ЧПТК Зора

Приход от служител (хил. лв.) по години

Арендатор
ЧПТК Зора

Приход от декар (лв.) по години

Арендатор
ЧПТК Зора

Печалба от декар (лв.) по години

Арендатор
ЧПТК Зора

История на декарите по години

Землище
Общо

Обща история на декарите по години

Общо

История на декарите по фирми по години

Арендатор
ЧПТК Зора
Общо

История на декарите по години

Землище
Общо

История на декарите по години

Арендатор
ЧПТК Зора
Общо

Landlord рейтинг по години

Арендатор19
76
64
ЧПТК Зора28
41
55
44
55
48
59
71
23
55
46
40
41
46
46
63
17
26
60

Landlord рейтинг по години

Landlord рейтинг по фирми по години

Арендатор19
76
64
ЧПТК Зора28
41
55
44
55
48
59
71
23
55
46
40
41
46
46
63
17
26
60

Няма намерени резултати

482 525 дка
527 948 дка
147 581
61 384 (42%)
3.69
3
3

Декари по категория

КатегорияПлощ в дка
21932
3273 860
4137 518
533 518
633 798
7215
836
91332
10317

Анализ на почвата

Това съдържание е ограничено. Можете да го отключите, като направите бартер или заплатите за него.