Искър обл. Плевен

Обща информация
 

Искър

 
 
4
 
210 489 
 
99
 
3.3 / 88%
 
Обяви за земеделска земя в Искър
Средни оценки
 
 
55
 
48

Арендатори в община Искър

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

Landlord Арендатор Декари Землища Общини Области Холдинг
87
2019
ХОЛДИНГ 200 785 дка (-8338)  
68
2019
На печалба
Категория: 3.73 / 64% 
Комасационен фактор: 5627 дка 
16 386 (-1072) от 33 762 дка (-1366) 
6 землища, 4 общини и 3 области

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Плевен19 337 дка (-1072)
Искър16 386 дка (-1072)
Червен бряг2951 дка
Област: Враца10 564 дка (-506)
Оряхово10 029 дка (-496)
Оряхово466 дка (+24)
Оряхово69 дка (-34)
Област: Ловеч3861 дка (+212)
Луковит3861 дка (+212)
72
2019
На печалба
Категория: 3.31 / 79% 
Комасационен фактор: 6998 дка 
13 996 от 13 996 дка (-3) 
2 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Плевен13 996 дка (-3)
Искър13 806 дка (-3)
Искър190 дка
36
2019
Категория: 3.2 / 84% 
Комасационен фактор: 5722 дка 
11 200 (-864) от 11 444 дка (-875) 
2 землища, 2 общини и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Плевен11 444 дка (-875)
Искър11 200 дка (-864)
Долни Дъбник244 дка (-11)
Категория: 3.11 / 89% 
Комасационен фактор: 10 654 дка 
10 654 от 10 654 дка (+130) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Плевен10 654 дка (+130)
ИскърДолни Луковит10 654 дка (+130)
63
2019
На печалба
Категория: 3.31 / 79% 
Комасационен фактор: 10 367 дка 
10 367 от 10 367 дка (+353) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Плевен10 367 дка (+353)
Искър10 367 дка (+353)
57
2019
На печалба
Категория: 3.49 / 72% 
Комасационен фактор: 2786 дка 
8359 от 8359 дка (-921) 
3 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Плевен8359 дка (-921)
Искър5071 дка (-310)
Искър2446 дка (-778)
Искър842 дка (+167)
60
2019
На печалба
Категория: 3.2 / 84% 
Комасационен фактор: 7926 дка 
7926 от 7926 дка (+683) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Плевен7926 дка (+683)
Искър7926 дка (+683)
31
2019
Категория: 3.41 / 75% 
Комасационен фактор: 2557 дка 
7172 (+1852) от 7670 дка (+1941) 
3 землища, 2 общини и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Плевен7670 дка (+1941)
Искър5139 дка (-181)
Искър2033 дка (+2033)
Долна Митрополия498 дка (+89)
53
2019
ХОЛДИНГ 13 870 дка (+306)  
54
2019
На печалба
Категория: 3.13 / 88% 
Комасационен фактор: 6026 дка 
7075 (+601) от 12 051 дка (-313) 
2 землища, 2 общини и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Плевен12 051 дка (-313)
Искър7075 дка (+601)
Кнежа4976 дка (-914)
25
2019
Категория: 4 / 53% 
Комасационен фактор: 6976 дка 
6976 от 6976 дка (-645) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Плевен6976 дка (-645)
Искър6976 дка (-645)
26
2019
На печалба
Категория: 3.33 / 78% 
Комасационен фактор: 2214 дка 
6642 от 6642 дка (-1015) 
3 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Плевен6642 дка (-1015)
Искър5511 дка (-1018)
Искър872 дка (+3)
Искър259 дка
Категория: 3.31 / 79% 
Комасационен фактор: 3297 дка 
6593 от 6593 дка (+392) 
2 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Плевен6593 дка (+392)
Искър6339 дка (+290)
Искър254 дка (+102)
Категория: 3.11 / 89% 
Комасационен фактор: 6208 дка 
6208 от 6208 дка (-22) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Плевен6208 дка (-22)
Искър6208 дка (-22)
60
2019
На печалба
Категория: 3.31 / 79% 
Комасационен фактор: 5832 дка 
5832 от 5832 дка (-102) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Плевен5832 дка (-102)
Искър5832 дка (-102)
Категория: 3.2 / 84% 
Комасационен фактор: 5119 дка 
5119 от 5119 дка (+28) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Плевен5119 дка (+28)
Искър5119 дка (+28)
46
2019
На печалба
Категория: 3.36 / 77% 
Комасационен фактор: 3138 дка 
4565 (-1069) от 6275 дка (-971) 
2 землища, 2 общини и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Плевен6275 дка (-971)
Искър4565 дка (-1069)
Долна Митрополия1710 дка (+98)
Категория: 4 / 53% 
Комасационен фактор: 4491 дка 
4491 от 4491 дка (+174) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Плевен4491 дка (+174)
Искър4491 дка (+174)
Категория: 3.31 / 79% 
Комасационен фактор: 1464 дка 
4392 от 4392 дка (-314) 
3 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Плевен4392 дка (-314)
Искър3322 дка (-5)
Искър900 дка (-137)
Искър170 дка (-172)
56
2019
На печалба
Категория: 3.27 / 81% 
Комасационен фактор: 813 дка 
2717 (-250) от 3251 дка (-413) 
4 землища, 3 общини и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Плевен3251 дка (-413)
Искър2456 дка (-250)
Долна Митрополия387 дка (-163)
Искър261 дка
Кнежа147 дка
Категория: 4 / 53% 
Комасационен фактор: 2717 дка 
2717 от 2717 дка (+314) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Плевен2717 дка (+314)
Искър2717 дка (+314)
Категория: 3.84 / 61% 
Комасационен фактор: 1678 дка 
2655 (+37) от 6710 дка (+847) 
4 землища, 3 общини и 2 области

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Плевен6269 дка (+848)
Долна Митрополия2693 дка (-110)
Искър2655 дка (+37)
Долна Митрополия921 дка (+921)
Област: Враца441 дка (-1)
Оряхово441 дка (-1)
Категория: 4 / 53% 
Комасационен фактор: 2474 дка 
2474 от 2474 дка (-12) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Плевен2474 дка (-12)
Искър2474 дка (-12)
Категория: 4 / 53% 
Комасационен фактор: 2395 дка 
2395 от 2395 дка (+227) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Плевен2395 дка (+227)
Искър2395 дка (+227)
Категория: 3.58 / 69% 
Комасационен фактор: 1900 дка 
1789 (+8) от 3799 дка (+1) 
2 землища, 2 общини и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Плевен3799 дка (+1)
Долна Митрополия2010 дка (-7)
Искър1789 дка (+8)
24
2019
На печалба
Категория: 3.89 / 59% 
Комасационен фактор: 3385 дка 
1762 (+1762) от 10 155 дка (+5798) 
3 землища, 2 общини и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Плевен10 155 дка (+5798)
Долна Митрополия4357 дка
Долна Митрополия4036 дка (+4036)
Искър1762 дка (+1762)
Категория: 3.11 / 89% 
Комасационен фактор: 1571 дка 
1571 от 1571 дка 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Плевен1571 дка
Искър1571 дка
44
2019
Категория: 3.11 / 89% 
Комасационен фактор: 1408 дка 
1408 от 1408 дка (+24) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Плевен1408 дка (+24)
Искър1408 дка (+24)
Категория: 3.31 / 79% 
Комасационен фактор: 1300 дка 
1300 от 1300 дка (+73) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Плевен1300 дка (+73)
Искър1300 дка (+73)
91
2019
На печалба
Категория: 3.2 / 84% 
Комасационен фактор: 1295 дка 
1295 от 1295 дка (+181) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Плевен1295 дка (+181)
Искър1295 дка (+181)
Категория: 3.31 / 79% 
Комасационен фактор: 1292 дка 
1292 от 1292 дка (+101) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Плевен1292 дка (+101)
Искър1292 дка (+101)

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

общ. Искър обл. Плевен Страна Холдинг
87
2019
ХОЛДИНГ 200 785 дка (-8338)  
Страна: 3
68
2019
На печалба
Категория: 3.73 / 64% 
Комасационен фактор: 5627 дка 
16 386 (-1072) от 33 762 дка (-1366) 
Плевен: 29 Страна: 44
72
2019
На печалба
Категория: 3.31 / 79% 
Комасационен фактор: 6998 дка 
13 996 от 13 996 дка (-3) 
Плевен: 42 Страна: 335
36
2019
Категория: 3.2 / 84% 
Комасационен фактор: 5722 дка 
11 200 (-864) от 11 444 дка (-875) 
Плевен: 66 Страна: 498
Категория: 3.11 / 89% 
Комасационен фактор: 10 654 дка 
10 654 от 10 654 дка (+130) 
Плевен: 71 Страна: 572
63
2019
На печалба
Категория: 3.31 / 79% 
Комасационен фактор: 10 367 дка 
10 367 от 10 367 дка (+353) 
Плевен: 76 Страна: 600
57
2019
На печалба
Категория: 3.49 / 72% 
Комасационен фактор: 2786 дка 
8359 от 8359 дка (-921) 
Плевен: 96 Страна: 879
60
2019
На печалба
Категория: 3.2 / 84% 
Комасационен фактор: 7926 дка 
7926 от 7926 дка (+683) 
Плевен: 103 Страна: 950
31
2019
Категория: 3.41 / 75% 
Комасационен фактор: 2557 дка 
7172 (+1852) от 7670 дка (+1941) 
Плевен: 108 Страна: 1000
53
2019
ХОЛДИНГ 13 870 дка (+306)  
Страна: 85
54
2019
На печалба
Категория: 3.13 / 88% 
Комасационен фактор: 6026 дка 
7075 (+601) от 12 051 дка (-313) 
Плевен: 57 Страна: 444
25
2019
Категория: 4 / 53% 
Комасационен фактор: 6976 дка 
6976 от 6976 дка (-645) 
Плевен: 114 Страна: 1144
26
2019
На печалба
Категория: 3.33 / 78% 
Комасационен фактор: 2214 дка 
6642 от 6642 дка (-1015) 
Плевен: 119 Страна: 1215
Категория: 3.31 / 79% 
Комасационен фактор: 3297 дка 
6593 от 6593 дка (+392) 
Плевен: 120 Страна: 1225
Категория: 3.11 / 89% 
Комасационен фактор: 6208 дка 
6208 от 6208 дка (-22) 
Плевен: 135 Страна: 1324
60
2019
На печалба
Категория: 3.31 / 79% 
Комасационен фактор: 5832 дка 
5832 от 5832 дка (-102) 
Плевен: 145 Страна: 1439
Категория: 3.2 / 84% 
Комасационен фактор: 5119 дка 
5119 от 5119 дка (+28) 
Плевен: 163 Страна: 1672
46
2019
На печалба
Категория: 3.36 / 77% 
Комасационен фактор: 3138 дка 
4565 (-1069) от 6275 дка (-971) 
Плевен: 131 Страна: 1295
Категория: 4 / 53% 
Комасационен фактор: 4491 дка 
4491 от 4491 дка (+174) 
Плевен: 181 Страна: 1912
Категория: 3.31 / 79% 
Комасационен фактор: 1464 дка 
4392 от 4392 дка (-314) 
Плевен: 185 Страна: 1946
56
2019
На печалба
Категория: 3.27 / 81% 
Комасационен фактор: 813 дка 
2717 (-250) от 3251 дка (-413) 
Плевен: 218 Страна: 2473
Категория: 4 / 53% 
Комасационен фактор: 2717 дка 
2717 от 2717 дка (+314) 
Плевен: 247 Страна: 2828
Категория: 3.84 / 61% 
Комасационен фактор: 1678 дка 
2655 (+37) от 6710 дка (+847) 
Плевен: 132 Страна: 1199
Категория: 4 / 53% 
Комасационен фактор: 2474 дка 
2474 от 2474 дка (-12) 
Плевен: 261 Страна: 2984
Категория: 4 / 53% 
Комасационен фактор: 2395 дка 
2395 от 2395 дка (+227) 
Плевен: 267 Страна: 3043
Категория: 3.58 / 69% 
Комасационен фактор: 1900 дка 
1789 (+8) от 3799 дка (+1) 
Плевен: 201 Страна: 2187
24
2019
На печалба
Категория: 3.89 / 59% 
Комасационен фактор: 3385 дка 
1762 (+1762) от 10 155 дка (+5798) 
Плевен: 81 Страна: 626
Категория: 3.11 / 89% 
Комасационен фактор: 1571 дка 
1571 от 1571 дка 
Плевен: 328 Страна: 3954
44
2019
Категория: 3.11 / 89% 
Комасационен фактор: 1408 дка 
1408 от 1408 дка (+24) 
Плевен: 341 Страна: 4194
Категория: 3.31 / 79% 
Комасационен фактор: 1300 дка 
1300 от 1300 дка (+73) 
Плевен: 355 Страна: 4360
91
2019
На печалба
Категория: 3.2 / 84% 
Комасационен фактор: 1295 дка 
1295 от 1295 дка (+181) 
Плевен: 356 Страна: 4372
Категория: 3.31 / 79% 
Комасационен фактор: 1292 дка 
1292 от 1292 дка (+101) 
Плевен: 357 Страна: 4377

Ренти на арендаторите в undefined

Бели петна за община Искър, ренти по НСИ, пасища, ливади и околни ренти

Ренти по години

Арендатор
Ивайло Стефанов Стефанов

Няма намерени резултати

Средни цени на земеделската земя в община Искър (2022)

4
ТримесечиеНСИ  Landlord  ОбявиМин.Макс
20201241
2021.42174218492500
2021.31849118491849
2021.21700216501749
202113181919516502500
2022.32800228002800
2022.23000330003000
2022.11849118491849
202216912742618493000
2023.33466325004900
2023.24800148004800
2023.1106735941308
2023262875944900

Допълнителна информация за undefined

Това съдържание е ограничено. Можете да го отключите, като направите бартер или заплатите за него.

Този арендатор е физическо лице. Ако искате да разберете повече за него, най-добрият вариант е да се свържете с кметството на землището.

Няма намерени резултати

Финансови статистики в undefined по арендатори

Таблиците може да се сортират по години.

Обработвани декари от служител по години

Арендатор
Ивайло Стефанов Стефанов

Приход от служител (хил. лв.) по години

Арендатор
Ивайло Стефанов Стефанов

Приход от декар (лв.) по години

Арендатор
Ивайло Стефанов Стефанов

Печалба от декар (лв.) по години

Арендатор
Ивайло Стефанов Стефанов

История на декарите по години

Землище
Общо

Обща история на декарите по години

Общо

История на декарите по фирми по години

Арендатор
Ивайло Стефанов Стефанов
Общо

История на декарите по години

Землище
Общо

История на декарите по години

Арендатор
Ивайло Стефанов Стефанов
Общо

Landlord рейтинг по години

Арендатор19
68
72
36
Ивайло Стефанов Стефанов
63
57
60
31
54
25
26
60
46
56
24
44
91

Landlord рейтинг по години

Landlord рейтинг по фирми по години

Арендатор19
68
72
36
Ивайло Стефанов Стефанов
63
57
60
31
54
25
26
60
46
56
24
44
91

Няма намерени резултати

165 494 дка
210 489 дка
29 472
19 189 (65%)
3.55
3
3

Декари по категория

КатегорияПлощ в дка
25335
378 142
466 707
58297
66992
722

Анализ на почвата

Това съдържание е ограничено. Можете да го отключите, като направите бартер или заплатите за него.