Долни Дъбник обл. Плевен

Обща информация
 

Долни Дъбник

 
 
7
 
181 612 
 
74
 
3.25 / 89%
 
Обяви за земеделска земя в Долни Дъбник
Средни оценки
 
 
53
 
48

Арендатори в община Долни Дъбник

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

Landlord Арендатор Декари Землища Общини Области Холдинг
57
2019
На печалба
Категория: 3.33 / 78% 
Комасационен фактор: 4920 дка 
14 759 от 14 759 дка (+191) 
3 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Плевен14 759 дка (+191)
Долни Дъбник9291 дка (+461)
Долни Дъбник5390 дка (-270)
Долни Дъбник78 дка
67
2019
На печалба
Категория: 3.18 / 85% 
Комасационен фактор: 5910 дка 
11 819 от 11 819 дка (+526) 
2 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Плевен11 819 дка (+526)
Долни Дъбник10 365 дка (+811)
Долни Дъбник1454 дка (-285)
45
2019
ХОЛДИНГ 37 184 дка (+1777)  
66
2019
На печалба
Категория: 3.45 / 73% 
Комасационен фактор: 5200 дка 
11 499 (+253) от 20 800 дка (+1315) 
4 землища, 2 общини и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Плевен20 800 дка (+1315)
Долни Дъбник11 398 дка (+253)
Червен бряг6389 дка (+867)
Червен бряг2912 дка (+195)
Долни Дъбник101 дка
64
2019
На печалба
Категория: 3.77 / 63% 
Комасационен фактор: 2894 дка 
10 985 (-347) от 11 574 дка (+242) 
4 землища, 2 общини и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Плевен11 574 дка (+242)
Долни ДъбникДолни Дъбник10 506 дка (-347)
ИскърПИСАРОВО589 дка (+589)
Долни ДъбникКрушовица360 дка
Долни ДъбникГорни Дъбник119 дка
65
2019
На печалба
Категория: 3.67 / 66% 
Комасационен фактор: 2050 дка 
9222 от 10 252 дка (-292) 
5 землища, 2 общини и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Плевен10 252 дка (-292)
Долни Дъбник8448 дка (-183)
Искър1030 дка
Долни Дъбник442 дка (-3)
Долни Дъбник219 дка (-98)
Долни Дъбник113 дка (-8)
Категория: 3.31 / 79% 
Комасационен фактор: 3461 дка 
6921 от 6921 дка (+222) 
2 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Плевен6921 дка (+222)
Долни Дъбник5950 дка (+33)
Долни Дъбник971 дка (+189)
40
2019
На печалба
Категория: 3.7 / 65% 
Комасационен фактор: 6899 дка 
6899 от 6899 дка (+2) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Плевен6899 дка (+2)
Долни Дъбник6899 дка (+2)
60
2019
На печалба
Категория: 3.7 / 65% 
Комасационен фактор: 3399 дка 
6798 от 6798 дка (+11) 
2 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Плевен6798 дка (+11)
Долни Дъбник6739 дка (+11)
Долни Дъбник59 дка
48
2019
На печалба
Категория: 3.27 / 81% 
Комасационен фактор: 6263 дка 
6263 от 6263 дка (-1621) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Плевен6263 дка (-1621)
Долни Дъбник6263 дка (-1621)
40
2019
ХОЛДИНГ 11 977 дка (+1011)  
60
2019
На печалба
Категория: 3.17 / 86% 
Комасационен фактор: 1570 дка 
5912 (+1097) от 6278 дка (+1025) 
4 землища, 2 общини и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Плевен6278 дка (+1025)
Долни Дъбник3366 дка (+1095)
Долни Дъбник2353 дка (+2)
Искър366 дка (-72)
Долни Дъбник193 дка
40
2019
ХОЛДИНГ 11 977 дка (+1011)  
Категория: 3.18 / 85% 
Комасационен фактор: 1425 дка 
5471 (+138) от 5699 дка (-14) 
4 землища, 2 общини и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Плевен5699 дка (-14)
Долни Дъбник3173 дка (+77)
Долни Дъбник2197 дка (+74)
Искър228 дка (-152)
Долни Дъбник101 дка (-13)
Категория: 3.58 / 69% 
Комасационен фактор: 979 дка 
5147 (+96) от 5876 дка (+80) 
6 землища, 2 общини и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Плевен5876 дка (+80)
Долни Дъбник2969 дка (+32)
Долни Дъбник1138 дка (+1)
Долни Дъбник883 дка (+42)
Искър501 дка (-16)
Искър228 дка
Долни Дъбник157 дка (+21)
Категория: 3.61 / 68% 
Комасационен фактор: 1729 дка 
4504 (+299) от 5187 дка (-265) 
3 землища, 2 общини и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Плевен5187 дка (-265)
Долни Дъбник3258 дка (+282)
Долни Дъбник1246 дка (+17)
Искър683 дка (-564)
Категория: 3.73 / 64% 
Комасационен фактор: 1040 дка 
4097 от 4158 дка (+2) 
4 землища, 2 общини и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Плевен4158 дка (+2)
Долни Дъбник3661 дка (+2)
Долни Дъбник328 дка
Долни Дъбник108 дка
Искър61 дка
44
2019
Категория: 3.27 / 81% 
Комасационен фактор: 1250 дка 
3751 от 3751 дка (+156) 
3 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Плевен3751 дка (+156)
Долни Дъбник2992 дка (-22)
Долни Дъбник629 дка (+178)
Долни Дъбник130 дка
72
2019
ХОЛДИНГ 981 678 дка (+63 485)  
65
2019
На печалба
Категория: 3.7 / 65% 
Комасационен фактор: 4027 дка 
3629 (+194) от 201 332 дка (+19 775) 
50 землища, 12 общини и 5 области

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Плевен127 784 дка (+141)
Левски19 162 дка (+583)
Гулянци18 373 дка (-3515)
Кнежа11 015 дка (-1132)
Кнежа8940 дка (+1100)
Гулянци8307 дка (-354)
Гулянци7935 дка (-2702)
ПОРДИМ7890 дка (+215)
ПОРДИМ7677 дка (+5260)
Гулянци6553 дка (+95)
Гулянци5995 дка (-76)
Плевен5823 дка (-412)
ПОРДИМ4730 дка (+82)
Гулянци3911 дка (-277)
Долни Дъбник3629 дка (+194)
ПОРДИМ2283 дка (+33)
Гулянци1502 дка (-94)
Гулянци1322 дка (+15)
ПОРДИМ1311 дка (+18)
ПОРДИМ1245 дка (+1013)
Гулянци181 дка (+95)
Област: Ловеч26 466 дка (+515)
Летница18 509 дка (+714)
Ловеч3452 дка (-185)
Ловеч1286 дка (-102)
Ловеч1124 дка (-19)
Ловеч1010 дка
Ловеч952 дка (+109)
Ловеч133 дка (-2)
Област: Видин19 102 дка (+19 102)
Димово6788 дка (+6788)
Димово4418 дка (+4418)
Димово3298 дка (+3298)
Димово2552 дка (+2552)
Димово1567 дка (+1567)
Димово385 дка (+385)
Димово94 дка (+94)
Област: Велико Търново16 681 дка (+25)
Павликени7874 дка (+10)
Полски Тръмбеш3098 дка
Павликени2620 дка (+33)
Полски Тръмбеш2512 дка (-11)
Павликени577 дка (-7)
Област: Габрово11 299 дка (-8)
Дряново2894 дка (-67)
Дряново2781 дка (-16)
Дряново1945 дка (-4)
Дряново751 дка (+10)
Дряново668 дка
Дряново646 дка (+51)
Дряново569 дка (+7)
Дряново355 дка
Дряново354 дка (+9)
Дряново204 дка (+1)
Дряново132 дка (+1)
43
2019
На печалба
Категория: 3.17 / 86% 
Комасационен фактор: 1531 дка 
3061 от 3061 дка (+133) 
2 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Плевен3061 дка (+133)
Долни Дъбник2898 дка (+149)
Долни Дъбник163 дка (-16)
Категория: 3.7 / 65% 
Комасационен фактор: 3058 дка 
3058 от 3058 дка (-4) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Плевен3058 дка (-4)
Долни Дъбник3058 дка (-4)
58
2019
На печалба
Категория: 3.7 / 65% 
Комасационен фактор: 1477 дка 
2954 от 2954 дка (-78) 
2 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Плевен2954 дка (-78)
Долни Дъбник2605 дка (-1)
Долни Дъбник349 дка (-77)
64
2019
На печалба
Категория: 3.02 / 94% 
Комасационен фактор: 1162 дка 
2758 (-11) от 3487 дка (-207) 
3 землища, 2 общини и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Плевен3487 дка (-207)
Долни Дъбник2714 дка (+12)
Искър729 дка (-196)
Долни Дъбник44 дка (-23)
61
2019
На печалба
Категория: 2.98 / 96% 
Комасационен фактор: 1541 дка 
2736 от 3081 дка (-7) 
2 землища, 2 общини и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Плевен3081 дка (-7)
Долни Дъбник2736 дка (-7)
Искър345 дка
Категория: 2.95 / 97% 
Комасационен фактор: 2670 дка 
2670 от 2670 дка (-267) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Плевен2670 дка (-267)
Долни Дъбник2670 дка (-267)
48
2019
Категория: 3.67 / 66% 
Комасационен фактор: 577 дка 
2418 (+45) от 2886 дка (+148) 
5 землища, 2 общини и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Плевен2886 дка (+148)
Долни Дъбник2176 дка (+53)
Искър468 дка (+103)
Долни Дъбник203 дка
Долни Дъбник20 дка (-8)
Долни Дъбник19 дка
Категория: 3.77 / 63% 
Комасационен фактор: 795 дка 
2281 от 2384 дка (-17) 
3 землища, 2 общини и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Плевен2384 дка (-17)
Долни Дъбник2235 дка (-15)
Плевен103 дка
Долни Дъбник46 дка (-2)
Категория: 3.05 / 92% 
Комасационен фактор: 1318 дка 
2269 (+10) от 5273 дка (+181) 
4 землища, 3 общини и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Плевен5273 дка (+181)
Червен бряг2690 дка (+170)
Долни Дъбник2256 дка (-3)
Искър314 дка (+1)
Долни Дъбник13 дка (+13)
Категория: 2.95 / 97% 
Комасационен фактор: 2207 дка 
2207 от 2207 дка (+7) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Плевен2207 дка (+7)
Долни Дъбник2207 дка (+7)
66
2019
Категория: 3.58 / 69% 
Комасационен фактор: 1491 дка 
1965 (-21) от 2982 дка (-862) 
2 землища, 2 общини и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Плевен2982 дка (-862)
Долни Дъбник1965 дка (-21)
Плевен1017 дка (-841)
53
2019
Категория: 3.27 / 81% 
Комасационен фактор: 1828 дка 
1828 от 1828 дка (+105) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Плевен1828 дка (+105)
Долни Дъбник1828 дка (+105)
Категория: 2.98 / 96% 
Комасационен фактор: 886 дка 
1651 (+1651) от 1772 дка 
2 землища, 2 общини и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Плевен1772 дка (+1772)
Долни Дъбник1651 дка (+1651)
Искър121 дка (+121)
Категория: 3.8 / 62% 
Комасационен фактор: 1576 дка 
1576 от 1576 дка (-5) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Плевен1576 дка (-5)
Долни Дъбник1576 дка (-5)

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

общ. Долни Дъбник обл. Плевен Страна Холдинг
57
2019
На печалба
Категория: 3.33 / 78% 
Комасационен фактор: 4920 дка 
14 759 от 14 759 дка (+191) 
Плевен: 41 Страна: 300
67
2019
На печалба
Категория: 3.18 / 85% 
Комасационен фактор: 5910 дка 
11 819 от 11 819 дка (+526) 
Плевен: 63 Страна: 464
45
2019
ХОЛДИНГ 37 184 дка (+1777)  
Страна: 33
66
2019
На печалба
Категория: 3.45 / 73% 
Комасационен фактор: 5200 дка 
11 499 (+253) от 20 800 дка (+1315) 
Плевен: 22 Страна: 139
64
2019
На печалба
Категория: 3.77 / 63% 
Комасационен фактор: 2894 дка 
10 985 (-347) от 11 574 дка (+242) 
Плевен: 64 Страна: 486
65
2019
На печалба
Категория: 3.67 / 66% 
Комасационен фактор: 2050 дка 
9222 от 10 252 дка (-292) 
Плевен: 77 Страна: 612
Категория: 3.31 / 79% 
Комасационен фактор: 3461 дка 
6921 от 6921 дка (+222) 
Плевен: 115 Страна: 1152
40
2019
На печалба
Категория: 3.7 / 65% 
Комасационен фактор: 6899 дка 
6899 от 6899 дка (+2) 
Плевен: 116 Страна: 1155
60
2019
На печалба
Категория: 3.7 / 65% 
Комасационен фактор: 3399 дка 
6798 от 6798 дка (+11) 
Плевен: 117 Страна: 1173
48
2019
На печалба
Категория: 3.27 / 81% 
Комасационен фактор: 6263 дка 
6263 от 6263 дка (-1621) 
Плевен: 133 Страна: 1301
40
2019
ХОЛДИНГ 11 977 дка (+1011)  
Страна: 96
60
2019
На печалба
Категория: 3.17 / 86% 
Комасационен фактор: 1570 дка 
5912 (+1097) от 6278 дка (+1025) 
Плевен: 130 Страна: 1293
40
2019
ХОЛДИНГ 11 977 дка (+1011)  
Страна: 96
Категория: 3.18 / 85% 
Комасационен фактор: 1425 дка 
5471 (+138) от 5699 дка (-14) 
Плевен: 148 Страна: 1484
Категория: 3.58 / 69% 
Комасационен фактор: 979 дка 
5147 (+96) от 5876 дка (+80) 
Плевен: 143 Страна: 1421
Категория: 3.61 / 68% 
Комасационен фактор: 1729 дка 
4504 (+299) от 5187 дка (-265) 
Плевен: 161 Страна: 1644
Категория: 3.73 / 64% 
Комасационен фактор: 1040 дка 
4097 от 4158 дка (+2) 
Плевен: 192 Страна: 2043
44
2019
Категория: 3.27 / 81% 
Комасационен фактор: 1250 дка 
3751 от 3751 дка (+156) 
Плевен: 204 Страна: 2218
72
2019
ХОЛДИНГ 981 678 дка (+63 485)  
Страна: 1
65
2019
На печалба
Категория: 3.7 / 65% 
Комасационен фактор: 4027 дка 
3629 (+194) от 201 332 дка (+19 775) 
Плевен: 2 Страна: 4
43
2019
На печалба
Категория: 3.17 / 86% 
Комасационен фактор: 1531 дка 
3061 от 3061 дка (+133) 
Плевен: 225 Страна: 2589
Категория: 3.7 / 65% 
Комасационен фактор: 3058 дка 
3058 от 3058 дка (-4) 
Плевен: 226 Страна: 2592
58
2019
На печалба
Категория: 3.7 / 65% 
Комасационен фактор: 1477 дка 
2954 от 2954 дка (-78) 
Плевен: 231 Страна: 2666
64
2019
На печалба
Категория: 3.02 / 94% 
Комасационен фактор: 1162 дка 
2758 (-11) от 3487 дка (-207) 
Плевен: 210 Страна: 2338
61
2019
На печалба
Категория: 2.98 / 96% 
Комасационен фактор: 1541 дка 
2736 от 3081 дка (-7) 
Плевен: 223 Страна: 2574
Категория: 2.95 / 97% 
Комасационен фактор: 2670 дка 
2670 от 2670 дка (-267) 
Плевен: 249 Страна: 2855
48
2019
Категория: 3.67 / 66% 
Комасационен фактор: 577 дка 
2418 (+45) от 2886 дка (+148) 
Плевен: 236 Страна: 2711
Категория: 3.77 / 63% 
Комасационен фактор: 795 дка 
2281 от 2384 дка (-17) 
Плевен: 269 Страна: 3052
Категория: 3.05 / 92% 
Комасационен фактор: 1318 дка 
2269 (+10) от 5273 дка (+181) 
Плевен: 159 Страна: 1605
Категория: 2.95 / 97% 
Комасационен фактор: 2207 дка 
2207 от 2207 дка (+7) 
Плевен: 280 Страна: 3220
66
2019
Категория: 3.58 / 69% 
Комасационен фактор: 1491 дка 
1965 (-21) от 2982 дка (-862) 
Плевен: 228 Страна: 2650
53
2019
Категория: 3.27 / 81% 
Комасационен фактор: 1828 дка 
1828 от 1828 дка (+105) 
Плевен: 308 Страна: 3609
Категория: 2.98 / 96% 
Комасационен фактор: 886 дка 
1651 (+1651) от 1772 дка 
Плевен: 314 Страна: 3680
Категория: 3.8 / 62% 
Комасационен фактор: 1576 дка 
1576 от 1576 дка (-5) 
Плевен: 327 Страна: 3942

Ренти на арендаторите в undefined

Бели петна за община Долни Дъбник, ренти по НСИ, пасища, ливади и околни ренти

Ренти по години

Арендатор
Камелия - Васил Гетов 2 ЕООД

Няма намерени резултати

Средни цени на земеделската земя в община Долни Дъбник (2022)

7
ТримесечиеНСИ  Landlord  ОбявиМин.Макс
20201050
2021.4157044952143
2021.31881315002143
2021.26001600600
20211447156584952143
2022.43048625004191
2022.32982918504191
2022.2172864324191
2022.1211236954191
202213292577244324191
2023.3199024813499
2023.22658217163599
2023.13029105744191
20232828144814191

Допълнителна информация за undefined

Това съдържание е ограничено. Можете да го отключите, като направите бартер или заплатите за него.

Този арендатор е физическо лице. Ако искате да разберете повече за него, най-добрият вариант е да се свържете с кметството на землището.

Няма намерени резултати

Финансови статистики в undefined по арендатори

Таблиците може да се сортират по години.

Обработвани декари от служител по години

Арендатор
Камелия - Васил Гетов 2 ЕООД

Приход от служител (хил. лв.) по години

Арендатор
Камелия - Васил Гетов 2 ЕООД

Приход от декар (лв.) по години

Арендатор
Камелия - Васил Гетов 2 ЕООД

Печалба от декар (лв.) по години

Арендатор
Камелия - Васил Гетов 2 ЕООД

История на декарите по години

Землище
Общо

Обща история на декарите по години

Общо

История на декарите по фирми по години

Арендатор
Камелия - Васил Гетов 2 ЕООД
Общо

История на декарите по години

Землище
Общо

История на декарите по години

Арендатор
Камелия - Васил Гетов 2 ЕООД
Общо

Landlord рейтинг по години

Арендатор19
57
67
66
Камелия - Васил Гетов 2 ЕООД64
65
40
60
48
60
44
65
43
58
64
61
48
66
53

Landlord рейтинг по години

Landlord рейтинг по фирми по години

Арендатор19
57
67
66
Камелия - Васил Гетов 2 ЕООД64
65
40
60
48
60
44
65
43
58
64
61
48
66
53

Няма намерени резултати

191 893 дка
181 612 дка
54 043
24 673 (46%)
3.4
3
3

Декари по категория

КатегорияПлощ в дка
120
216 566
3101 575
459 599
512 898
6628
10606

Анализ на почвата

Това съдържание е ограничено. Можете да го отключите, като направите бартер или заплатите за него.