Пещера обл. Пазарджик

Обща информация
 

Пещера

 
 
3
 
8598 
 
25
 
6.4 / 48%
 
Обяви за земеделска земя в Пещера
Средни оценки
 
 
40
 
42

Арендатори в община Пещера

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

Landlord Арендатор Декари Землища Общини Области
54
2019
На печалба
Категория: 5.67 / 16% 
Комасационен фактор: 3523 дка 
3523 от 3523 дка (+47) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Пазарджик3523 дка (+47)
Пещера3523 дка (+47)
Комасационен фактор: 485 дка 
485 от 485 дка (+76) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Пазарджик485 дка (+76)
Пещера485 дка (+76)
Комасационен фактор: 526 дка 
483 (+2) от 1052 дка (-22) 
2 землища, 2 общини и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Пазарджик1052 дка (-22)
Пазарджик569 дка (-24)
Пещера483 дка (+2)
Комасационен фактор: 469 дка 
469 от 469 дка (+33) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Пазарджик469 дка (+33)
ПещераКапитан Димитриево469 дка (+33)
Комасационен фактор: 459 дка 
459 от 459 дка (+57) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Пазарджик459 дка (+57)
Пещера459 дка (+57)
Комасационен фактор: 433 дка 
433 от 433 дка (+54) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Пазарджик433 дка (+54)
Пещера433 дка (+54)
Комасационен фактор: 419 дка 
419 от 419 дка (+44) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Пазарджик419 дка (+44)
Пещера419 дка (+44)
Комасационен фактор: 410 дка 
410 от 410 дка (+79) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Пазарджик410 дка (+79)
Пещера410 дка (+79)
Категория: 4.92 / 27% 
Комасационен фактор: 332 дка 
339 (+39) от 663 дка (-143) 
2 землища, 2 общини и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Пазарджик663 дка (-143)
Пещера339 дка (+39)
Пазарджик324 дка (-182)
25
2019
Категория: 4.03 / 52% 
Комасационен фактор: 2360 дка 
201 от 4719 дка (+577) 
2 землища, 2 общини и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Пазарджик4719 дка (+577)
Пазарджик4518 дка (+577)
Пещера201 дка
Комасационен фактор: 190 дка 
190 от 190 дка 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Пазарджик190 дка
Пещера190 дка
Комасационен фактор: 1127 дка 
148 от 4509 дка (+697) 
4 землища, 2 общини и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Пазарджик4509 дка (+697)
Пазарджик3846 дка (+571)
Пазарджик471 дка (+126)
Пещера148 дка
Пазарджик44 дка
Комасационен фактор: 131 дка 
143 от 261 дка (+1) 
2 землища, 2 общини и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Пазарджик261 дка (+1)
Пещера143 дка (+1)
Пазарджик118 дка
Комасационен фактор: 128 дка 
128 от 128 дка 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Пазарджик128 дка
Пещера128 дка
Комасационен фактор: 156 дка 
115 (-176) от 312 дка (+21) 
2 землища, 2 общини и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Пазарджик312 дка (+21)
Пазарджик197 дка (+197)
Пещера115 дка (-176)
Комасационен фактор: 91 дка 
91 (+91) от 91 дка (-108) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Пазарджик91 дка (+91)
Пещера91 дка (+91)
Комасационен фактор: 75 дка 
75 от 75 дка (-20) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Пазарджик75 дка (-20)
Пещера75 дка (-20)
Комасационен фактор: 60 дка 
60 (+60) от 60 дка 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Пазарджик60 дка (+60)
Пещера60 дка (+60)
Комасационен фактор: 50 дка 
50 (+50) от 50 дка 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Пазарджик50 дка (+50)
Пещера50 дка (+50)
Комасационен фактор: 46 дка 
46 от 46 дка (-73) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Пазарджик46 дка (-73)
Пещера46 дка (-73)
Комасационен фактор: 44 дка 
44 от 44 дка (-14) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Пазарджик44 дка (-14)
Пещера44 дка (-14)
Комасационен фактор: 13 дка 
13 от 13 дка (-31) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Пазарджик13 дка (-31)
Пещера13 дка (-31)

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

общ. Пещера обл. Пазарджик Страна
54
2019
На печалба
Категория: 5.67 / 16% 
Комасационен фактор: 3523 дка 
3523 от 3523 дка (+47) 
Пазарджик: 20 Страна: 2323
Комасационен фактор: 485 дка 
485 от 485 дка (+76) 
Пазарджик: 103 Страна: 7584
Комасационен фактор: 526 дка 
483 (+2) от 1052 дка (-22) 
Пазарджик: 62 Страна: 4890
Комасационен фактор: 469 дка 
469 от 469 дка (+33) 
Пазарджик: 105 Страна: 7718
Комасационен фактор: 459 дка 
459 от 459 дка (+57) 
Пазарджик: 110 Страна: 7823
Комасационен фактор: 433 дка 
433 от 433 дка (+54) 
Пазарджик: 117 Страна: 8099
Комасационен фактор: 419 дка 
419 от 419 дка (+44) 
Пазарджик: 120 Страна: 8272
Комасационен фактор: 410 дка 
410 от 410 дка (+79) 
Пазарджик: 122 Страна: 8391
Категория: 4.92 / 27% 
Комасационен фактор: 332 дка 
339 (+39) от 663 дка (-143) 
Пазарджик: 85 Страна: 6366
25
2019
Категория: 4.03 / 52% 
Комасационен фактор: 2360 дка 
201 от 4719 дка (+577) 
Пазарджик: 16 Страна: 1816
Комасационен фактор: 190 дка 
190 от 190 дка 
Пазарджик: 205 Страна: 11842
Комасационен фактор: 1127 дка 
148 от 4509 дка (+697) 
Пазарджик: 17 Страна: 1903
Комасационен фактор: 131 дка 
143 от 261 дка (+1) 
Пазарджик: 172 Страна: 10589
Комасационен фактор: 128 дка 
128 от 128 дка 
Пазарджик: 235 Страна: 13014
Комасационен фактор: 156 дка 
115 (-176) от 312 дка (+21) 
Пазарджик: 150 Страна: 9678
Комасационен фактор: 91 дка 
91 (+91) от 91 дка (-108) 
Пазарджик: 256 Страна: 13664
Комасационен фактор: 75 дка 
75 от 75 дка (-20) 
Пазарджик: 269 Страна: 13866
Комасационен фактор: 60 дка 
60 (+60) от 60 дка 
Пазарджик: 271 Страна: 14053
Комасационен фактор: 50 дка 
50 (+50) от 50 дка 
Пазарджик: 276 Страна: 14184
Комасационен фактор: 46 дка 
46 от 46 дка (-73) 
Пазарджик: 277 Страна: 14233
Комасационен фактор: 44 дка 
44 от 44 дка (-14) 
Пазарджик: 279 Страна: 14256
Комасационен фактор: 13 дка 
13 от 13 дка (-31) 
Пазарджик: 293 Страна: 14531
0 от 0 дка (+6)
Пазарджик: 305 Страна: 15024
0 от 0 дка
Пазарджик: 306 Страна: 15025
0 от 0 дка
Пазарджик: 307 Страна: 15026

Ренти на арендаторите в undefined

Бели петна за община Пещера, ренти по НСИ, пасища, ливади и околни ренти

Ренти по години

Арендатор
Наско Митков Хаджиев

Няма намерени резултати

Средни цени на земеделската земя в община Пещера (2022)

3
ТримесечиеНСИ  Landlord  ОбявиМин.Макс
2020500
2021.41664710002500
2021.31050310001150
2021.21450114501450
202114771110002500
2022.41000110001000
2022.31000110001000
2022.22500125002500
2022.11667610002500
20221611910002500
2023.33097315004042
2023.24042140424042
2023.14042140424042
20233475515004042

Допълнителна информация за undefined

Това съдържание е ограничено. Можете да го отключите, като направите бартер или заплатите за него.

Този арендатор е физическо лице. Ако искате да разберете повече за него, най-добрият вариант е да се свържете с кметството на землището.

Няма намерени резултати

Финансови статистики в undefined по арендатори

Таблиците може да се сортират по години.

Обработвани декари от служител по години

Арендатор
Наско Митков Хаджиев

Приход от служител (хил. лв.) по години

Арендатор
Наско Митков Хаджиев

Приход от декар (лв.) по години

Арендатор
Наско Митков Хаджиев

Печалба от декар (лв.) по години

Арендатор
Наско Митков Хаджиев

История на декарите по години

Землище
Общо

Обща история на декарите по години

Общо

История на декарите по фирми по години

Арендатор
Наско Митков Хаджиев
Общо

История на декарите по години

Землище
Общо

История на декарите по години

Арендатор
Наско Митков Хаджиев
Общо

Landlord рейтинг по години

Арендатор19
54
Наско Митков Хаджиев
25

Landlord рейтинг по години

Landlord рейтинг по фирми по години

Арендатор19
54
Наско Митков Хаджиев
25

Няма намерени резултати

20 726 дка
8598 дка
22 919
9626 (42%)
6.83
5
6

Декари по категория

КатегорияПлощ в дка
3255
43347
55559
6826
754
86106
94565
1014

Анализ на почвата

Това съдържание е ограничено. Можете да го отключите, като направите бартер или заплатите за него.