Панагюрище обл. Пазарджик

Обща информация
 

Панагюрище

 
 
5
 
38 626 
 
69
 
7.5 / 34%
 
Обяви за земеделска земя в Панагюрище
Средни оценки
 
 
19
 
42

Арендатори в община Панагюрище

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

Landlord Арендатор Декари Землища Общини Области
19
2019
Категория: 7.91 / 3% 
Комасационен фактор: 1899 дка 
5697 от 5697 дка (+103) 
3 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Пазарджик5697 дка (+103)
Панагюрище5349 дка (+103)
Панагюрище214 дка
Панагюрище134 дка
58
2019
На печалба
Категория: 6.07 / 12% 
Комасационен фактор: 3175 дка 
3175 от 3175 дка (-31) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Пазарджик3175 дка (-31)
Панагюрище3175 дка (-31)
24
2019
На печалба
Категория: 6.07 / 12% 
Комасационен фактор: 2476 дка 
2476 от 2476 дка (+196) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Пазарджик2476 дка (+196)
Панагюрище2476 дка (+196)
Категория: 6.07 / 12% 
Комасационен фактор: 1823 дка 
1823 от 1823 дка (-222) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Пазарджик1823 дка (-222)
ПанагюрищеПопинци1823 дка (-222)
7
2019
Категория: 6.07 / 12% 
Комасационен фактор: 814 дка 
1628 от 1628 дка (+174) 
2 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Пазарджик1628 дка (+174)
Панагюрище1606 дка (+152)
Панагюрище22 дка (+22)
18
2019
На печалба
Категория: 6.07 / 12% 
Комасационен фактор: 1433 дка 
1433 от 1433 дка (-46) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Пазарджик1433 дка (-46)
Панагюрище1433 дка (-46)
4
2019
Категория: 6.07 / 12% 
Комасационен фактор: 1326 дка 
1326 от 1326 дка (-20) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Пазарджик1326 дка (-20)
Панагюрище1326 дка (-20)
Категория: 6.07 / 12% 
Комасационен фактор: 1312 дка 
1312 от 1312 дка (+345) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Пазарджик1312 дка (+345)
Панагюрище1312 дка (+345)
6
2019
Категория: 6.07 / 12% 
Комасационен фактор: 1290 дка 
1290 от 1290 дка (-171) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Пазарджик1290 дка (-171)
Панагюрище1290 дка (-171)
Категория: 6.31 / 10% 
Комасационен фактор: 536 дка 
1072 от 1072 дка (+83) 
2 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Пазарджик1072 дка (+83)
Панагюрище998 дка (+89)
Панагюрище74 дка (-6)
Категория: 8.47 / 2% 
Комасационен фактор: 848 дка 
848 (+848) от 848 дка (+53) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Пазарджик848 дка (+848)
Панагюрище848 дка (+848)
Категория: 8.47 / 2% 
Комасационен фактор: 762 дка 
762 (+762) от 762 дка (+511) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Пазарджик762 дка (+762)
Панагюрище762 дка (+762)
Комасационен фактор: 233 дка 
699 от 699 дка (+99) 
3 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Пазарджик699 дка (+99)
Панагюрище669 дка (+195)
Панагюрище19 дка (-107)
Панагюрище11 дка (+11)
Комасационен фактор: 209 дка 
628 от 628 дка (+155) 
3 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Пазарджик628 дка (+155)
Панагюрище342 дка (+140)
Панагюрище258 дка
Панагюрище28 дка (+15)
Категория: 6.07 / 12% 
Комасационен фактор: 574 дка 
574 от 574 дка (+101) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Пазарджик574 дка (+101)
Панагюрище574 дка (+101)
Категория: 6.07 / 12% 
Комасационен фактор: 558 дка 
558 от 558 дка (-233) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Пазарджик558 дка (-233)
Панагюрище558 дка (-233)
Категория: 8.47 / 2% 
Комасационен фактор: 505 дка 
505 от 505 дка 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Пазарджик505 дка
Панагюрище505 дка
Комасационен фактор: 489 дка 
489 (+489) от 489 дка (-74) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Пазарджик489 дка (+489)
Панагюрище489 дка (+489)
Комасационен фактор: 458 дка 
458 от 458 дка (+30) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Пазарджик458 дка (+30)
Панагюрище458 дка (+30)
Комасационен фактор: 440 дка 
440 от 440 дка (-2) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Пазарджик440 дка (-2)
Панагюрище440 дка (-2)
Комасационен фактор: 438 дка 
438 от 438 дка (-62) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Пазарджик438 дка (-62)
Панагюрище438 дка (-62)
Комасационен фактор: 390 дка 
390 от 390 дка (+10) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Пазарджик390 дка (+10)
Панагюрище390 дка (+10)
Комасационен фактор: 380 дка 
380 от 380 дка (+19) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Пазарджик380 дка (+19)
Панагюрище380 дка (+19)
Комасационен фактор: 369 дка 
369 (+369) от 369 дка 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Пазарджик369 дка (+369)
Панагюрище369 дка (+369)
Комасационен фактор: 361 дка 
361 от 361 дка (+227) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Пазарджик361 дка (+227)
Панагюрище361 дка (+227)
Комасационен фактор: 355 дка 
355 от 355 дка (+120) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Пазарджик355 дка (+120)
Панагюрище355 дка (+120)
Комасационен фактор: 345 дка 
345 от 345 дка (+20) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Пазарджик345 дка (+20)
Панагюрище345 дка (+20)
Комасационен фактор: 345 дка 
345 (+345) от 345 дка 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Пазарджик345 дка (+345)
Панагюрище345 дка (+345)
Комасационен фактор: 332 дка 
332 от 332 дка (+10) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Пазарджик332 дка (+10)
Панагюрище332 дка (+10)
Комасационен фактор: 325 дка 
325 от 325 дка (+189) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Пазарджик325 дка (+189)
Панагюрище325 дка (+189)

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

общ. Панагюрище обл. Пазарджик Страна
19
2019
Категория: 7.91 / 3% 
Комасационен фактор: 1899 дка 
5697 от 5697 дка (+103) 
Пазарджик: 12 Страна: 1485
58
2019
На печалба
Категория: 6.07 / 12% 
Комасационен фактор: 3175 дка 
3175 от 3175 дка (-31) 
Пазарджик: 22 Страна: 2517
24
2019
На печалба
Категория: 6.07 / 12% 
Комасационен фактор: 2476 дка 
2476 от 2476 дка (+196) 
Пазарджик: 28 Страна: 2981
Категория: 6.07 / 12% 
Комасационен фактор: 1823 дка 
1823 от 1823 дка (-222) 
Пазарджик: 39 Страна: 3614
7
2019
Категория: 6.07 / 12% 
Комасационен фактор: 814 дка 
1628 от 1628 дка (+174) 
Пазарджик: 41 Страна: 3864
18
2019
На печалба
Категория: 6.07 / 12% 
Комасационен фактор: 1433 дка 
1433 от 1433 дка (-46) 
Пазарджик: 46 Страна: 4142
4
2019
Категория: 6.07 / 12% 
Комасационен фактор: 1326 дка 
1326 от 1326 дка (-20) 
Пазарджик: 49 Страна: 4309
Категория: 6.07 / 12% 
Комасационен фактор: 1312 дка 
1312 от 1312 дка (+345) 
Пазарджик: 50 Страна: 4333
6
2019
Категория: 6.07 / 12% 
Комасационен фактор: 1290 дка 
1290 от 1290 дка (-171) 
Пазарджик: 51 Страна: 4380
Категория: 6.31 / 10% 
Комасационен фактор: 536 дка 
1072 от 1072 дка (+83) 
Пазарджик: 59 Страна: 4852
Категория: 8.47 / 2% 
Комасационен фактор: 848 дка 
848 (+848) от 848 дка (+53) 
Пазарджик: 71 Страна: 5514
Категория: 8.47 / 2% 
Комасационен фактор: 762 дка 
762 (+762) от 762 дка (+511) 
Пазарджик: 78 Страна: 5868
Комасационен фактор: 233 дка 
699 от 699 дка (+99) 
Пазарджик: 81 Страна: 6183
Комасационен фактор: 209 дка 
628 от 628 дка (+155) 
Пазарджик: 89 Страна: 6558
Категория: 6.07 / 12% 
Комасационен фактор: 574 дка 
574 от 574 дка (+101) 
Пазарджик: 95 Страна: 6889
Категория: 6.07 / 12% 
Комасационен фактор: 558 дка 
558 от 558 дка (-233) 
Пазарджик: 97 Страна: 7002
Категория: 8.47 / 2% 
Комасационен фактор: 505 дка 
505 от 505 дка 
Пазарджик: 100 Страна: 7425
Комасационен фактор: 489 дка 
489 (+489) от 489 дка (-74) 
Пазарджик: 102 Страна: 7551
Комасационен фактор: 458 дка 
458 от 458 дка (+30) 
Пазарджик: 111 Страна: 7835
Комасационен фактор: 440 дка 
440 от 440 дка (-2) 
Пазарджик: 114 Страна: 8026
Комасационен фактор: 438 дка 
438 от 438 дка (-62) 
Пазарджик: 115 Страна: 8042
Комасационен фактор: 390 дка 
390 от 390 дка (+10) 
Пазарджик: 125 Страна: 8614
Комасационен фактор: 380 дка 
380 от 380 дка (+19) 
Пазарджик: 126 Страна: 8733
Комасационен фактор: 369 дка 
369 (+369) от 369 дка 
Пазарджик: 129 Страна: 8884
Комасационен фактор: 361 дка 
361 от 361 дка (+227) 
Пазарджик: 131 Страна: 8966
Комасационен фактор: 355 дка 
355 от 355 дка (+120) 
Пазарджик: 134 Страна: 9043
Комасационен фактор: 345 дка 
345 от 345 дка (+20) 
Пазарджик: 136 Страна: 9180
Комасационен фактор: 345 дка 
345 (+345) от 345 дка 
Пазарджик: 137 Страна: 9181
Комасационен фактор: 332 дка 
332 от 332 дка (+10) 
Пазарджик: 141 Страна: 9358
Комасационен фактор: 325 дка 
325 от 325 дка (+189) 
Пазарджик: 144 Страна: 9469

Ренти на арендаторите в undefined

Бели петна за община Панагюрище, ренти по НСИ, пасища, ливади и околни ренти

Ренти по години

Арендатор
ЗПК Попинци

Няма намерени резултати

Средни цени на земеделската земя в община Панагюрище (2022)

5
ТримесечиеНСИ  Landlord  ОбявиМин.Макс
2021.4150792996000
2021.3153292686000
20211520182686000
2022.4322575695867
2022.3170182595000
2022.2202585005867
2022.15426322643
20221919292595867
2023.3285645005867
2023.2193795005867
2023.1309195005867
20232576225005867

Допълнителна информация за undefined

Това съдържание е ограничено. Можете да го отключите, като направите бартер или заплатите за него.

Този арендатор е физическо лице. Ако искате да разберете повече за него, най-добрият вариант е да се свържете с кметството на землището.

Няма намерени резултати

Финансови статистики в undefined по арендатори

Таблиците може да се сортират по години.

Обработвани декари от служител по години

Арендатор
ЗПК Попинци

Приход от служител (хил. лв.) по години

Арендатор
ЗПК Попинци

Приход от декар (лв.) по години

Арендатор
ЗПК Попинци

Печалба от декар (лв.) по години

Арендатор
ЗПК Попинци

История на декарите по години

Землище
Общо

Обща история на декарите по години

Общо

История на декарите по фирми по години

Арендатор
ЗПК Попинци
Общо

История на декарите по години

Землище
Общо

История на декарите по години

Арендатор
ЗПК Попинци
Общо

Landlord рейтинг по години

Арендатор19
19
58
24
ЗПК Попинци
7
18
4
6

Landlord рейтинг по години

Landlord рейтинг по фирми по години

Арендатор19
19
58
24
ЗПК Попинци
7
18
4
6

Няма намерени резултати

83 409 дка
38 626 дка
52 218
22 312 (43%)
6.92
9
8

Декари по категория

КатегорияПлощ в дка
34598
45151
512 829
610 609
74848
811 668
927 780
105927

Анализ на почвата

Това съдържание е ограничено. Можете да го отключите, като направите бартер или заплатите за него.