Лесичово обл. Пазарджик

Обща информация
 

Лесичово

 
 
6
 
21 707 
 
21
 
5.4 / 61%
 
Обяви за земеделска земя в Лесичово
Средни оценки
 
 
48
 
42

Арендатори в община Лесичово

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

Landlord Арендатор Декари Землища Общини Области Холдинг
ХОЛДИНГ 26 088 дка (-439)  
65
2019
Категория: 4.92 / 27% 
Комасационен фактор: 2702 дка 
3654 (-1) от 10 807 дка (+120) 
4 землища, 2 общини и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Пазарджик10 807 дка (+120)
Пазарджик6484 дка (+99)
Лесичово3654 дка (-1)
Пазарджик541 дка (+24)
Пазарджик128 дка (-2)
Категория: 5.86 / 14% 
Комасационен фактор: 1629 дка 
3257 от 3257 дка (+1596) 
2 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Пазарджик3257 дка (+1596)
Лесичово3117 дка (+1599)
Лесичово140 дка (-3)
ХОЛДИНГ 26 088 дка (-439)  
Категория: 5.1 / 24% 
Комасационен фактор: 2501 дка 
3063 (-76) от 7504 дка (-46) 
3 землища, 2 общини и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Пазарджик7504 дка (-46)
Пазарджик4441 дка (+30)
Лесичово2623 дка (-101)
Лесичово440 дка (+25)
44
2019
На печалба
Категория: 5.95 / 13% 
Комасационен фактор: 969 дка 
1937 от 1937 дка (-137) 
2 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Пазарджик1937 дка (-137)
ЛесичовоКалугерово1838 дка (-139)
ЛесичовоДинката99 дка (+2)
Категория: 5.29 / 21% 
Комасационен фактор: 468 дка 
1870 от 1870 дка (+212) 
4 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Пазарджик1870 дка (+212)
Лесичово1227 дка (+159)
Лесичово553 дка (-37)
Лесичово47 дка (+47)
Лесичово43 дка (+43)
64
2019
На печалба
Категория: 5.16 / 23% 
Комасационен фактор: 557 дка 
1419 (-37) от 5015 дка (-1270) 
9 землища, 2 общини и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Пазарджик5015 дка (-1270)
Септември2046 дка (-577)
Лесичово1097 дка (+44)
Септември676 дка (-114)
Лесичово322 дка (-81)
Септември314 дка (-261)
Септември244 дка (-114)
Септември149 дка (-96)
Септември100 дка
Септември67 дка (-71)
16
2019
На печалба
Комасационен фактор: 1363 дка 
1363 от 1363 дка 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Пазарджик1363 дка
Лесичово1363 дка
Категория: 4.63 / 33% 
Комасационен фактор: 1139 дка 
1139 от 1139 дка (-12) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Пазарджик1139 дка (-12)
Лесичово1139 дка (-12)
Комасационен фактор: 475 дка 
950 от 950 дка (+97) 
2 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Пазарджик950 дка (+97)
Лесичово626 дка (+84)
Лесичово324 дка (+13)
Категория: 4.63 / 33% 
Комасационен фактор: 644 дка 
644 от 644 дка (+96) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Пазарджик644 дка (+96)
Лесичово644 дка (+96)
Категория: 5.24 / 22% 
Комасационен фактор: 559 дка 
559 от 559 дка (+82) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Пазарджик559 дка (+82)
Лесичово559 дка (+82)
Комасационен фактор: 232 дка 
464 от 464 дка (-15) 
2 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Пазарджик464 дка (-15)
Лесичово451 дка (+7)
Лесичово13 дка (-22)
Комасационен фактор: 211 дка 
421 (+421) от 421 дка 
2 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Пазарджик421 дка (+421)
Лесичово370 дка (+370)
Лесичово51 дка (+51)
Комасационен фактор: 342 дка 
342 от 342 дка 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Пазарджик342 дка
Лесичово342 дка
Комасационен фактор: 285 дка 
285 от 285 дка (-13) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Пазарджик285 дка (-13)
Лесичово285 дка (-13)
Комасационен фактор: 243 дка 
243 от 243 дка (+11) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Пазарджик243 дка (+11)
Лесичово243 дка (+11)
Комасационен фактор: 236 дка 
236 (+236) от 236 дка 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Пазарджик236 дка (+236)
Лесичово236 дка (+236)
Комасационен фактор: 211 дка 
211 от 211 дка 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Пазарджик211 дка
Лесичово211 дка
Комасационен фактор: 109 дка 
109 от 109 дка (+2) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Пазарджик109 дка (+2)
Лесичово109 дка (+2)
Комасационен фактор: 36 дка 
36 (+36) от 36 дка 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Пазарджик36 дка (+36)
Лесичово36 дка (+36)
Комасационен фактор: 14 дка 
14 от 14 дка 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Пазарджик14 дка
Лесичово14 дка

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

общ. Лесичово обл. Пазарджик Страна Холдинг
ХОЛДИНГ 26 088 дка (-439)  
Страна: 53
65
2019
Категория: 4.92 / 27% 
Комасационен фактор: 2702 дка 
3654 (-1) от 10 807 дка (+120) 
Пазарджик: 3 Страна: 561
Категория: 5.86 / 14% 
Комасационен фактор: 1629 дка 
3257 от 3257 дка (+1596) 
Пазарджик: 21 Страна: 2466
ХОЛДИНГ 26 088 дка (-439)  
Страна: 53
Категория: 5.1 / 24% 
Комасационен фактор: 2501 дка 
3063 (-76) от 7504 дка (-46) 
Пазарджик: 8 Страна: 1044
44
2019
На печалба
Категория: 5.95 / 13% 
Комасационен фактор: 969 дка 
1937 от 1937 дка (-137) 
Пазарджик: 34 Страна: 3489
Категория: 5.29 / 21% 
Комасационен фактор: 468 дка 
1870 от 1870 дка (+212) 
Пазарджик: 36 Страна: 3559
64
2019
На печалба
Категория: 5.16 / 23% 
Комасационен фактор: 557 дка 
1419 (-37) от 5015 дка (-1270) 
Пазарджик: 14 Страна: 1698
16
2019
На печалба
Комасационен фактор: 1363 дка 
1363 от 1363 дка 
Пазарджик: 47 Страна: 4259
Категория: 4.63 / 33% 
Комасационен фактор: 1139 дка 
1139 от 1139 дка (-12) 
Пазарджик: 57 Страна: 4686
Комасационен фактор: 475 дка 
950 от 950 дка (+97) 
Пазарджик: 67 Страна: 5171
Категория: 4.63 / 33% 
Комасационен фактор: 644 дка 
644 от 644 дка (+96) 
Пазарджик: 88 Страна: 6470
Категория: 5.24 / 22% 
Комасационен фактор: 559 дка 
559 от 559 дка (+82) 
Пазарджик: 96 Страна: 6993
Комасационен фактор: 232 дка 
464 от 464 дка (-15) 
Пазарджик: 107 Страна: 7780
Комасационен фактор: 211 дка 
421 (+421) от 421 дка 
Пазарджик: 119 Страна: 8250
Комасационен фактор: 342 дка 
342 от 342 дка 
Пазарджик: 138 Страна: 9215
Комасационен фактор: 285 дка 
285 от 285 дка (-13) 
Пазарджик: 161 Страна: 10173
Комасационен фактор: 243 дка 
243 от 243 дка (+11) 
Пазарджик: 177 Страна: 10893
Комасационен фактор: 236 дка 
236 (+236) от 236 дка 
Пазарджик: 182 Страна: 11028
Комасационен фактор: 211 дка 
211 от 211 дка 
Пазарджик: 196 Страна: 11459
Комасационен фактор: 109 дка 
109 от 109 дка (+2) 
Пазарджик: 244 Страна: 13358
Комасационен фактор: 36 дка 
36 (+36) от 36 дка 
Пазарджик: 282 Страна: 14325
Комасационен фактор: 14 дка 
14 от 14 дка 
Пазарджик: 292 Страна: 14523

Ренти на арендаторите в undefined

Бели петна за община Лесичово, ренти по НСИ, пасища, ливади и околни ренти

Ренти по години

Арендатор
Биолим 2015 ЕООД

Няма намерени резултати

Средни цени на земеделската земя в община Лесичово (2022)

6
ТримесечиеНСИ  Landlord  ОбявиМин.Макс
2021.42484322906000
2021.32328293996000
2021.267173991500
20212231682906000
2022.41811162704000
2022.31923222804000
2022.21345272794000
2022.11427262795200
20221590912705200
2023.31818102705867
2023.21803172705867
2023.12165132705867
20231925402705867

Допълнителна информация за undefined

Това съдържание е ограничено. Можете да го отключите, като направите бартер или заплатите за него.

Този арендатор е физическо лице. Ако искате да разберете повече за него, най-добрият вариант е да се свържете с кметството на землището.

Няма намерени резултати

Финансови статистики в undefined по арендатори

Таблиците може да се сортират по години.

Обработвани декари от служител по години

Арендатор
Биолим 2015 ЕООД

Приход от служител (хил. лв.) по години

Арендатор
Биолим 2015 ЕООД

Приход от декар (лв.) по години

Арендатор
Биолим 2015 ЕООД

Печалба от декар (лв.) по години

Арендатор
Биолим 2015 ЕООД

История на декарите по години

Землище
Общо

Обща история на декарите по години

Общо

История на декарите по фирми по години

Арендатор
Биолим 2015 ЕООД
Общо

История на декарите по години

Землище
Общо

История на декарите по години

Арендатор
Биолим 2015 ЕООД
Общо

Landlord рейтинг по години

Арендатор19
65
Биолим 2015 ЕООД44
64
16

Landlord рейтинг по години

Landlord рейтинг по фирми по години

Арендатор19
65
Биолим 2015 ЕООД44
64
16

Няма намерени резултати

38 256 дка
21 707 дка
28 985
15 722 (54%)
5.82
4
5

Декари по категория

КатегорияПлощ в дка
10
48823
59852
67309
75373
83843
92988
1069

Анализ на почвата

Това съдържание е ограничено. Можете да го отключите, като направите бартер или заплатите за него.