Белово обл. Пазарджик

Обща информация
 

Белово

 
 
7
 
10 335 
 
34
 
6.3 / 49%
 
Обяви за земеделска земя в Белово
Средни оценки
 
 
64
 
42

Арендатори в община Белово

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

Landlord Арендатор Декари Землища Общини Области
Категория: 5.95 / 13% 
Комасационен фактор: 628 дка 
1885 от 1885 дка (+54) 
3 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Пазарджик1885 дка (+54)
Белово1089 дка (+41)
Белово661 дка (+9)
Белово135 дка (+4)
Категория: 5.76 / 15% 
Комасационен фактор: 347 дка 
693 от 693 дка (+28) 
2 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Пазарджик693 дка (+28)
Белово546 дка (+24)
Белово147 дка (+4)
Категория: 5.76 / 15% 
Комасационен фактор: 198 дка 
593 от 593 дка (+51) 
3 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Пазарджик593 дка (+51)
Белово523 дка (+29)
Белово52 дка (+4)
Белово18 дка (+18)
Категория: 6.07 / 12% 
Комасационен фактор: 293 дка 
586 от 586 дка (+11) 
2 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Пазарджик586 дка (+11)
БеловоМененкьово449 дка (+18)
БеловоАканджиево137 дка (-7)
Категория: 5.59 / 17% 
Комасационен фактор: 194 дка 
581 от 581 дка (+48) 
3 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Пазарджик581 дка (+48)
Белово493 дка (+55)
Белово55 дка (+8)
Белово33 дка (-15)
Комасационен фактор: 466 дка 
466 от 466 дка (+323) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Пазарджик466 дка (+323)
Белово466 дка (+323)
Комасационен фактор: 443 дка 
443 от 443 дка (+28) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Пазарджик443 дка (+28)
Белово443 дка (+28)
Комасационен фактор: 379 дка 
379 от 379 дка (-217) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Пазарджик379 дка (-217)
Белово379 дка (-217)
Комасационен фактор: 351 дка 
351 от 351 дка (+9) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Пазарджик351 дка (+9)
Белово351 дка (+9)
Комасационен фактор: 327 дка 
327 от 327 дка (-48) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Пазарджик327 дка (-48)
Белово327 дка (-48)
Комасационен фактор: 319 дка 
319 от 319 дка (+77) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Пазарджик319 дка (+77)
Белово319 дка (+77)
Комасационен фактор: 144 дка 
287 (+287) от 287 дка 
2 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Пазарджик287 дка (+287)
Белово148 дка (+148)
Белово139 дка (+139)
Комасационен фактор: 285 дка 
285 от 285 дка (-35) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Пазарджик285 дка (-35)
Белово285 дка (-35)
Комасационен фактор: 269 дка 
269 от 269 дка (-6) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Пазарджик269 дка (-6)
Белово269 дка (-6)
Комасационен фактор: 262 дка 
262 от 262 дка (+138) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Пазарджик262 дка (+138)
Белово262 дка (+138)
Комасационен фактор: 237 дка 
237 от 237 дка (-38) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Пазарджик237 дка (-38)
Белово237 дка (-38)
Комасационен фактор: 225 дка 
225 от 225 дка (+111) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Пазарджик225 дка (+111)
Белово225 дка (+111)
Комасационен фактор: 214 дка 
214 от 214 дка (+34) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Пазарджик214 дка (+34)
Белово214 дка (+34)
64
2019
На печалба
Категория: 6.07 / 12% 
Комасационен фактор: 193 дка 
214 (+214) от 771 дка (+459) 
4 землища, 2 общини и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Пазарджик771 дка (+459)
Септември399 дка (+197)
Белово214 дка (+214)
Септември130 дка (+20)
Септември28 дка (+28)
Комасационен фактор: 207 дка 
207 (+207) от 207 дка 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Пазарджик207 дка (+207)
Белово207 дка (+207)
Комасационен фактор: 158 дка 
158 от 158 дка (+130) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Пазарджик158 дка (+130)
Белово158 дка (+130)
Комасационен фактор: 150 дка 
150 (+150) от 150 дка 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Пазарджик150 дка (+150)
Белово150 дка (+150)
Комасационен фактор: 74 дка 
147 от 147 дка (-94) 
2 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Пазарджик147 дка (-94)
Белово99 дка
Белово48 дка (-94)
Комасационен фактор: 139 дка 
139 от 139 дка (-34) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Пазарджик139 дка (-34)
Белово139 дка (-34)
Комасационен фактор: 130 дка 
130 от 130 дка (+11) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Пазарджик130 дка (+11)
Белово130 дка (+11)
Комасационен фактор: 61 дка 
121 от 121 дка (-10) 
2 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Пазарджик121 дка (-10)
Белово66 дка (-2)
Белово55 дка (-8)
Комасационен фактор: 102 дка 
102 от 102 дка (+66) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Пазарджик102 дка (+66)
Белово102 дка (+66)
Комасационен фактор: 99 дка 
99 от 99 дка (-41) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Пазарджик99 дка (-41)
Белово99 дка (-41)
Комасационен фактор: 86 дка 
86 от 86 дка 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Пазарджик86 дка
Белово86 дка
Комасационен фактор: 76 дка 
76 (+76) от 76 дка 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Пазарджик76 дка (+76)
Белово76 дка (+76)

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

общ. Белово обл. Пазарджик Страна
Категория: 5.95 / 13% 
Комасационен фактор: 628 дка 
1885 от 1885 дка (+54) 
Пазарджик: 35 Страна: 3541
Категория: 5.76 / 15% 
Комасационен фактор: 347 дка 
693 от 693 дка (+28) 
Пазарджик: 82 Страна: 6202
Категория: 5.76 / 15% 
Комасационен фактор: 198 дка 
593 от 593 дка (+51) 
Пазарджик: 92 Страна: 6760
Категория: 6.07 / 12% 
Комасационен фактор: 293 дка 
586 от 586 дка (+11) 
Пазарджик: 93 Страна: 6799
Категория: 5.59 / 17% 
Комасационен фактор: 194 дка 
581 от 581 дка (+48) 
Пазарджик: 94 Страна: 6833
Комасационен фактор: 466 дка 
466 от 466 дка (+323) 
Пазарджик: 106 Страна: 7756
Комасационен фактор: 443 дка 
443 от 443 дка (+28) 
Пазарджик: 112 Страна: 7996
Комасационен фактор: 379 дка 
379 от 379 дка (-217) 
Пазарджик: 127 Страна: 8746
Комасационен фактор: 351 дка 
351 от 351 дка (+9) 
Пазарджик: 135 Страна: 9105
Комасационен фактор: 327 дка 
327 от 327 дка (-48) 
Пазарджик: 142 Страна: 9432
Комасационен фактор: 319 дка 
319 от 319 дка (+77) 
Пазарджик: 147 Страна: 9566
Комасационен фактор: 144 дка 
287 (+287) от 287 дка 
Пазарджик: 159 Страна: 10133
Комасационен фактор: 285 дка 
285 от 285 дка (-35) 
Пазарджик: 160 Страна: 10172
Комасационен фактор: 269 дка 
269 от 269 дка (-6) 
Пазарджик: 167 Страна: 10437
Комасационен фактор: 262 дка 
262 от 262 дка (+138) 
Пазарджик: 171 Страна: 10563
Комасационен фактор: 237 дка 
237 от 237 дка (-38) 
Пазарджик: 181 Страна: 11012
Комасационен фактор: 225 дка 
225 от 225 дка (+111) 
Пазарджик: 188 Страна: 11214
Комасационен фактор: 214 дка 
214 от 214 дка (+34) 
Пазарджик: 194 Страна: 11402
64
2019
На печалба
Категория: 6.07 / 12% 
Комасационен фактор: 193 дка 
214 (+214) от 771 дка (+459) 
Пазарджик: 76 Страна: 5826
Комасационен фактор: 207 дка 
207 (+207) от 207 дка 
Пазарджик: 198 Страна: 11515
Комасационен фактор: 158 дка 
158 от 158 дка (+130) 
Пазарджик: 218 Страна: 12412
Комасационен фактор: 150 дка 
150 (+150) от 150 дка 
Пазарджик: 223 Страна: 12577
Комасационен фактор: 74 дка 
147 от 147 дка (-94) 
Пазарджик: 224 Страна: 12636
Комасационен фактор: 139 дка 
139 от 139 дка (-34) 
Пазарджик: 226 Страна: 12810
Комасационен фактор: 130 дка 
130 от 130 дка (+11) 
Пазарджик: 233 Страна: 12976
Комасационен фактор: 61 дка 
121 от 121 дка (-10) 
Пазарджик: 239 Страна: 13124
Комасационен фактор: 102 дка 
102 от 102 дка (+66) 
Пазарджик: 248 Страна: 13466
Комасационен фактор: 99 дка 
99 от 99 дка (-41) 
Пазарджик: 250 Страна: 13543
Комасационен фактор: 86 дка 
86 от 86 дка 
Пазарджик: 260 Страна: 13727
Комасационен фактор: 76 дка 
76 (+76) от 76 дка 
Пазарджик: 267 Страна: 13852

Ренти на арендаторите в undefined

Бели петна за община Белово, ренти по НСИ, пасища, ливади и околни ренти

Ренти по години

Арендатор
Васил Георгиев Кацарски

Няма намерени резултати

Средни цени на земеделската земя в община Белово (2022)

7
ТримесечиеНСИ  Landlord  ОбявиМин.Макс
2021.473743901000
2021.371333901000
202172773901000
2022.4110884083912
2022.385253881240
2022.250443321000
2022.11000110001000
2022896183323912
2023.396557281846
2023.24005305600
2023.16692339999
2023680123051846

Допълнителна информация за undefined

Това съдържание е ограничено. Можете да го отключите, като направите бартер или заплатите за него.

Този арендатор е физическо лице. Ако искате да разберете повече за него, най-добрият вариант е да се свържете с кметството на землището.

Няма намерени резултати

Финансови статистики в undefined по арендатори

Таблиците може да се сортират по години.

Обработвани декари от служител по години

Арендатор
Васил Георгиев Кацарски

Приход от служител (хил. лв.) по години

Арендатор
Васил Георгиев Кацарски

Приход от декар (лв.) по години

Арендатор
Васил Георгиев Кацарски

Печалба от декар (лв.) по години

Арендатор
Васил Георгиев Кацарски

История на декарите по години

Землище
Общо

Обща история на декарите по години

Общо

История на декарите по фирми по години

Арендатор
Васил Георгиев Кацарски
Общо

История на декарите по години

Землище
Общо

История на декарите по години

Арендатор
Васил Георгиев Кацарски
Общо

Landlord рейтинг по години

Арендатор19
Васил Георгиев Кацарски
64

Landlord рейтинг по години

Landlord рейтинг по фирми по години

Арендатор19
Васил Георгиев Кацарски
64

Няма намерени резултати

33 679 дка
10 335 дка
23 996
10 523 (44%)
6.6
9
6

Декари по категория

КатегорияПлощ в дка
42381
56604
67469
7598
81500
915 017
10109

Анализ на почвата

Това съдържание е ограничено. Можете да го отключите, като направите бартер или заплатите за него.