Чипровци обл. Монтана

Обща информация
 

Чипровци

 
 
9
 
13 460 
 
38
 
4.4 / 74%
 
Обяви за земеделска земя в Чипровци
Средни оценки
 
 
 
53

Арендатори в община Чипровци

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

Landlord Арендатор Декари Землища Общини Области
Категория: 3.55 / 70% 
Комасационен фактор: 382 дка 
1659 (-33) от 1910 дка (-34) 
5 землища, 2 общини и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Монтана1910 дка (-34)
Чипровци1163 дка (-86)
Георги Дамяново251 дка (-1)
Чипровци243 дка (+36)
Чипровци154 дка (+5)
Чипровци99 дка (+12)
Категория: 7 / 6% 
Комасационен фактор: 845 дка 
845 от 845 дка (+33) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Монтана845 дка (+33)
Чипровци845 дка (+33)
Категория: 5.1 / 24% 
Комасационен фактор: 675 дка 
675 от 675 дка (+61) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Монтана675 дка (+61)
Чипровци675 дка (+61)
Категория: 3.05 / 92% 
Комасационен фактор: 641 дка 
641 от 641 дка (+51) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Монтана641 дка (+51)
ЧипровциБЕЛИМЕЛ641 дка (+51)
Категория: 3.36 / 77% 
Комасационен фактор: 627 дка 
627 от 627 дка (+2) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Монтана627 дка (+2)
Чипровци627 дка (+2)
Категория: 5.1 / 24% 
Комасационен фактор: 584 дка 
584 от 584 дка (-196) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Монтана584 дка (-196)
Чипровци584 дка (-196)
Категория: 4 / 53% 
Комасационен фактор: 272 дка 
544 от 544 дка (-22) 
2 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Монтана544 дка (-22)
Чипровци364 дка (-22)
Чипровци180 дка
Комасационен фактор: 432 дка 
432 от 432 дка (+124) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Монтана432 дка (+124)
Чипровци432 дка (+124)
Комасационен фактор: 405 дка 
405 от 405 дка (+19) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Монтана405 дка (+19)
Чипровци405 дка (+19)
Комасационен фактор: 392 дка 
392 от 392 дка 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Монтана392 дка
Чипровци392 дка
Комасационен фактор: 384 дка 
384 от 384 дка (-34) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Монтана384 дка (-34)
Чипровци384 дка (-34)
Комасационен фактор: 375 дка 
375 от 375 дка (+8) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Монтана375 дка (+8)
Чипровци375 дка (+8)
Комасационен фактор: 239 дка 
359 от 478 дка (-5) 
2 землища, 2 общини и 2 области

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Монтана359 дка
Чипровци359 дка
Област: Перник119 дка (-5)
Ковачевци119 дка (-5)
Комасационен фактор: 339 дка 
339 от 339 дка (+2) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Монтана339 дка (+2)
Чипровци339 дка (+2)
Комасационен фактор: 332 дка 
332 от 332 дка (+1) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Монтана332 дка (+1)
Чипровци332 дка (+1)
Комасационен фактор: 317 дка 
317 от 317 дка (-97) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Монтана317 дка (-97)
Чипровци317 дка (-97)
Комасационен фактор: 308 дка 
308 (+308) от 308 дка 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Монтана308 дка (+308)
Чипровци308 дка (+308)
Комасационен фактор: 287 дка 
287 от 287 дка (-1) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Монтана287 дка (-1)
Чипровци287 дка (-1)
Комасационен фактор: 284 дка 
284 (+284) от 284 дка 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Монтана284 дка (+284)
Чипровци284 дка (+284)
Комасационен фактор: 281 дка 
281 от 281 дка (+16) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Монтана281 дка (+16)
Чипровци281 дка (+16)
Комасационен фактор: 138 дка 
275 от 275 дка (+38) 
2 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Монтана275 дка (+38)
Чипровци177 дка (+46)
Чипровци98 дка (-8)
Комасационен фактор: 273 дка 
273 от 273 дка (+61) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Монтана273 дка (+61)
Чипровци273 дка (+61)
Комасационен фактор: 262 дка 
262 от 262 дка 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Монтана262 дка
Чипровци262 дка
Комасационен фактор: 243 дка 
243 от 243 дка (-46) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Монтана243 дка (-46)
Чипровци243 дка (-46)
Комасационен фактор: 236 дка 
236 от 236 дка (+35) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Монтана236 дка (+35)
Чипровци236 дка (+35)
Комасационен фактор: 195 дка 
195 от 195 дка (-9) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Монтана195 дка (-9)
Чипровци195 дка (-9)
Комасационен фактор: 175 дка 
175 от 175 дка (-17) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Монтана175 дка (-17)
Чипровци175 дка (-17)
Комасационен фактор: 153 дка 
153 от 153 дка (+5) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Монтана153 дка (+5)
Чипровци153 дка (+5)
Комасационен фактор: 146 дка 
146 от 146 дка (-30) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Монтана146 дка (-30)
Чипровци146 дка (-30)
Комасационен фактор: 122 дка 
122 от 122 дка (+19) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Монтана122 дка (+19)
Чипровци122 дка (+19)

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

общ. Чипровци обл. Монтана Страна
Категория: 3.55 / 70% 
Комасационен фактор: 382 дка 
1659 (-33) от 1910 дка (-34) 
Монтана: 132 Страна: 3515
Категория: 7 / 6% 
Комасационен фактор: 845 дка 
845 от 845 дка (+33) 
Монтана: 198 Страна: 5525
Категория: 5.1 / 24% 
Комасационен фактор: 675 дка 
675 от 675 дка (+61) 
Монтана: 222 Страна: 6314
Категория: 3.05 / 92% 
Комасационен фактор: 641 дка 
641 от 641 дка (+51) 
Монтана: 230 Страна: 6484
Категория: 3.36 / 77% 
Комасационен фактор: 627 дка 
627 от 627 дка (+2) 
Монтана: 234 Страна: 6566
Категория: 5.1 / 24% 
Комасационен фактор: 584 дка 
584 от 584 дка (-196) 
Монтана: 243 Страна: 6816
Категория: 4 / 53% 
Комасационен фактор: 272 дка 
544 от 544 дка (-22) 
Монтана: 254 Страна: 7123
Комасационен фактор: 432 дка 
432 от 432 дка (+124) 
Монтана: 296 Страна: 8108
Комасационен фактор: 405 дка 
405 от 405 дка (+19) 
Монтана: 313 Страна: 8446
Комасационен фактор: 392 дка 
392 от 392 дка 
Монтана: 318 Страна: 8591
Комасационен фактор: 384 дка 
384 от 384 дка (-34) 
Монтана: 322 Страна: 8682
Комасационен фактор: 375 дка 
375 от 375 дка (+8) 
Монтана: 329 Страна: 8802
Комасационен фактор: 239 дка 
359 от 478 дка (-5) 
Монтана: 336 Страна: 7641
Комасационен фактор: 339 дка 
339 от 339 дка (+2) 
Монтана: 349 Страна: 9261
Комасационен фактор: 332 дка 
332 от 332 дка (+1) 
Монтана: 352 Страна: 9357
Комасационен фактор: 317 дка 
317 от 317 дка (-97) 
Монтана: 363 Страна: 9596
Комасационен фактор: 308 дка 
308 (+308) от 308 дка 
Монтана: 373 Страна: 9743
Комасационен фактор: 287 дка 
287 от 287 дка (-1) 
Монтана: 387 Страна: 10132
Комасационен фактор: 284 дка 
284 (+284) от 284 дка 
Монтана: 389 Страна: 10190
Комасационен фактор: 281 дка 
281 от 281 дка (+16) 
Монтана: 391 Страна: 10242
Комасационен фактор: 138 дка 
275 от 275 дка (+38) 
Монтана: 398 Страна: 10341
Комасационен фактор: 273 дка 
273 от 273 дка (+61) 
Монтана: 400 Страна: 10376
Комасационен фактор: 262 дка 
262 от 262 дка 
Монтана: 405 Страна: 10562
Комасационен фактор: 243 дка 
243 от 243 дка (-46) 
Монтана: 415 Страна: 10892
Комасационен фактор: 236 дка 
236 от 236 дка (+35) 
Монтана: 421 Страна: 11027
Комасационен фактор: 195 дка 
195 от 195 дка (-9) 
Монтана: 443 Страна: 11742
Комасационен фактор: 175 дка 
175 от 175 дка (-17) 
Монтана: 453 Страна: 12116
Комасационен фактор: 153 дка 
153 от 153 дка (+5) 
Монтана: 465 Страна: 12512
Комасационен фактор: 146 дка 
146 от 146 дка (-30) 
Монтана: 472 Страна: 12666
Комасационен фактор: 122 дка 
122 от 122 дка (+19) 
Монтана: 486 Страна: 13112

Ренти на арендаторите в undefined

Бели петна за община Чипровци, ренти по НСИ, пасища, ливади и околни ренти

Ренти по години

Арендатор
Бисер Ваньов Петков

Няма намерени резултати

Средни цени на земеделската земя в община Чипровци (2022)

9
ТримесечиеНСИ  Landlord  ОбявиМин.Макс
2021.24501450450
20214501450450

Допълнителна информация за undefined

Това съдържание е ограничено. Можете да го отключите, като направите бартер или заплатите за него.

Този арендатор е физическо лице. Ако искате да разберете повече за него, най-добрият вариант е да се свържете с кметството на землището.

Няма намерени резултати

Финансови статистики в undefined по арендатори

Таблиците може да се сортират по години.

Обработвани декари от служител по години

Арендатор
Бисер Ваньов Петков

Приход от служител (хил. лв.) по години

Арендатор
Бисер Ваньов Петков

Приход от декар (лв.) по години

Арендатор
Бисер Ваньов Петков

Печалба от декар (лв.) по години

Арендатор
Бисер Ваньов Петков

История на декарите по години

Землище
Общо

Обща история на декарите по години

Общо

История на декарите по фирми по години

Арендатор
Бисер Ваньов Петков
Общо

История на декарите по години

Землище
Общо

История на декарите по години

Арендатор
Бисер Ваньов Петков
Общо

Landlord рейтинг по години

Арендатор
Бисер Ваньов Петков

Landlord рейтинг по години

Landlord рейтинг по фирми по години

Арендатор
Бисер Ваньов Петков

Няма намерени резултати

17 790 дка
13 460 дка
36 470
8214 (23%)
4.71
3
4

Декари по категория

КатегорияПлощ в дка
140
21064
35853
41098
53841
61442
72155
8221
9765
101308

Анализ на почвата

Това съдържание е ограничено. Можете да го отключите, като направите бартер или заплатите за него.