Монтана обл. Монтана

Обща информация
 

Монтана

 
 
23
 
284 250 
 
150
 
4.1 / 78%
 
Обяви за земеделска земя в Монтана
Средни оценки
 
 
49
 
53

Арендатори в община Монтана

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

Landlord Арендатор Декари Землища Общини Области Холдинг
Комасационен фактор: 8909 дка 
17 818 от 17 818 дка (+688) 
2 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Монтана17 818 дка (+688)
Монтана10 386 дка (+330)
Монтана7432 дка (+358)
85
2019
ХОЛДИНГ 363 484 дка (+60 516)  
79
2019
На печалба
Категория: 3.43 / 74% 
Комасационен фактор: 2981 дка 
17 196 (+704) от 56 630 дка (+7691) 
19 землища, 6 общини и 2 области

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Монтана39 500 дка (+5709)
Вълчедръм8414 дка (+253)
Монтана7329 дка (+820)
Вълчедръм4879 дка (+4879)
Монтана4058 дка (-53)
Вълчедръм3710 дка
Монтана2668 дка (+14)
Вълчедръм2012 дка
Монтана1967 дка (+184)
Якимово1432 дка (-127)
Якимово1009 дка
Монтана978 дка (-27)
Якимово425 дка
Якимово284 дка
Монтана196 дка (-234)
Бойчиновци123 дка
Вълчедръм16 дка
Област: Видин17 130 дка (+1982)
Димово10 028 дка (+586)
Димово6148 дка (+442)
Ружинци954 дка (+954)
28
2019
ХОЛДИНГ 26 586 дка (+31)  
30
2019
На печалба
Категория: 3.77 / 63% 
Комасационен фактор: 3869 дка 
15 474 от 15 474 дка (+274) 
4 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Монтана15 474 дка (+274)
Монтана7785 дка (-161)
Монтана6562 дка (+42)
Монтана585 дка (+393)
Монтана542 дка
88
2019
ХОЛДИНГ 102 547 дка (-650)  
Комасационен фактор: 3270 дка 
12 891 (+236) от 32 703 дка (+22) 
10 землища, 5 общини и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Монтана32 703 дка (+22)
Лом14 302 дка (+64)
Монтана8549 дка (+126)
Монтана3190 дка (+72)
Якимово2222 дка (-147)
Медковец1640 дка (+29)
Медковец957 дка (-267)
Монтана899 дка (+24)
Лом601 дка (+17)
Монтана253 дка (+14)
Бойчиновци90 дка (+90)
51
2019
На печалба
Категория: 3.27 / 81% 
Комасационен фактор: 1746 дка 
12 346 (+1797) от 20 957 дка (+2684) 
12 землища, 3 общини и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Монтана20 957 дка (+2684)
БойчиновциЕРДЕН7576 дка (+338)
МонтанаБЛАГОВО4671 дка (+595)
МонтанаТРИФОНОВО2723 дка (-59)
МонтанаМОНТАНА1555 дка (+655)
МонтанаДОЛНО БЕЛОТИНЦИ1118 дка (-56)
МонтанаБЕЗДЕНИЦА937 дка (+29)
МонтанаСТУБЕЛ590 дка (+366)
БерковицаБОРОВЦИ527 дка (+41)
БерковицаЗАМФИРОВО508 дка (+508)
МонтанаНИКОЛОВО418 дка (+116)
МонтанаКРАПЧЕНЕ205 дка (+22)
МонтанаВИРОВЕ129 дка (+129)
28
2019
ХОЛДИНГ 26 586 дка (+31)  
28
2019
На печалба
Категория: 3.55 / 70% 
Комасационен фактор: 3704 дка 
11 112 от 11 112 дка (-243) 
3 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Монтана11 112 дка (-243)
Монтана6718 дка (-210)
Монтана2612 дка (-17)
Монтана1782 дка (-16)
ХОЛДИНГ 69 471 дка (+23 264)  
86
2019
На печалба
Категория: 3.43 / 74% 
Комасационен фактор: 999 дка 
9540 (+221) от 40 967 дка (+12 613) 
41 землища, 10 общини и 2 области

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Монтана22 379 дка (+3289)
Медковец5280 дка (+2869)
Монтана4904 дка
Монтана1577 дка (-78)
Лом1277 дка
Бойчиновци1082 дка (+1082)
Бойчиновци907 дка (-82)
Лом883 дка (+308)
Монтана832 дка (+43)
Бойчиновци752 дка (+34)
Бойчиновци694 дка (+36)
Монтана682 дка (+177)
Монтана662 дка (+63)
Монтана613 дка
Лом542 дка (-266)
Медковец470 дка (-1126)
Бойчиновци448 дка (+73)
Монтана270 дка (+16)
Брусарци176 дка
Брусарци131 дка (+131)
Берковица93 дка
Берковица58 дка
Бойчиновци37 дка
Берковица9 дка (+9)
Област: Видин18 588 дка (+9324)
Ружинци4309 дка (+4309)
Димово3381 дка (+127)
Димово2262 дка (+2262)
Димово2231 дка
Ружинци1464 дка (+1464)
Ружинци1105 дка (+997)
Димово1087 дка (-997)
Димово684 дка (+97)
Ружинци593 дка (+593)
Димово526 дка (+35)
Димово263 дка (-6)
Димово191 дка (+191)
Димово139 дка (+139)
Брегово118 дка (+118)
Димово105 дка (-5)
Макреш68 дка
Ружинци38 дка
Макреш24 дка
30
2019
Категория: 3.41 / 75% 
Комасационен фактор: 9295 дка 
9295 от 9295 дка (-1126) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Монтана9295 дка (-1126)
Монтана9295 дка (-1126)
Категория: 3.91 / 58% 
Комасационен фактор: 975 дка 
8775 от 8775 дка (+282) 
9 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Монтана8775 дка (+282)
Монтана4774 дка (+327)
Монтана1194 дка (-60)
Монтана618 дка (+4)
Монтана563 дка
Монтана396 дка
Монтана349 дка (-6)
Монтана318 дка (-11)
Монтана298 дка (+1)
Монтана265 дка (+27)
Категория: 3.7 / 65% 
Комасационен фактор: 1994 дка 
7977 от 7977 дка (-50) 
4 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Монтана7977 дка (-50)
Монтана4797 дка (+4)
Монтана1954 дка (+50)
Монтана643 дка (-280)
Монтана583 дка (+176)
79
2019
На печалба
Категория: 4.67 / 32% 
Комасационен фактор: 3839 дка 
7677 от 7677 дка (+160) 
2 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Монтана7677 дка (+160)
Монтана7590 дка (+73)
Монтана87 дка (+87)
74
2019
На печалба
Категория: 3.86 / 60% 
Комасационен фактор: 1252 дка 
7184 (+148) от 7514 дка (+478) 
6 землища, 2 общини и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Монтана7514 дка (+478)
Монтана3844 дка (+296)
Монтана2304 дка (-10)
Монтана544 дка (-131)
Монтана405 дка (-7)
Берковица330 дка (+330)
Монтана87 дка
64
2019
На печалба
Категория: 4.37 / 39% 
Комасационен фактор: 1753 дка 
7013 от 7013 дка (+295) 
4 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Монтана7013 дка (+295)
Монтана4756 дка (+79)
Монтана2061 дка (+216)
Монтана155 дка
Монтана41 дка
Категория: 3.55 / 70% 
Комасационен фактор: 1025 дка 
6149 от 6149 дка (+75) 
6 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Монтана6149 дка (+75)
Монтана3072 дка (-54)
Монтана1515 дка (+52)
Монтана913 дка (+106)
Монтана322 дка (+8)
Монтана319 дка (-37)
Монтана8 дка
27
2019
На печалба
Категория: 3.17 / 86% 
Комасационен фактор: 6131 дка 
6131 от 6131 дка (-305) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Монтана6131 дка (-305)
Монтана6131 дка (-305)
ХОЛДИНГ 69 471 дка (+23 264)  
Комасационен фактор: 1217 дка 
5898 (+5898) от 23 125 дка (+9201) 
19 землища, 5 общини и 2 области

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Видин14 021 дка (+3904)
Димово3705 дка (+2675)
Димово2669 дка
Димово2088 дка
Димово1012 дка (+1012)
Ружинци903 дка (+903)
Ружинци805 дка (-869)
Димово755 дка
Димово635 дка
Чупрене382 дка
Чупрене360 дка
Димово293 дка (+101)
Димово207 дка
Чупрене138 дка (+13)
Ружинци59 дка (+59)
Чупрене10 дка (+10)
Област: Монтана9104 дка (+5297)
Монтана5898 дка (+5898)
Лом1863 дка (-105)
Лом928 дка (+928)
Лом415 дка (-1424)
39
2019
Категория: 4.22 / 44% 
Комасационен фактор: 932 дка 
5350 (-210) от 5591 дка (-183) 
6 землища, 2 общини и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Монтана5591 дка (-183)
Монтана3298 дка (-12)
Монтана1481 дка (-198)
Бойчиновци241 дка (+27)
Монтана228 дка
Монтана226 дка
Монтана117 дка
85
2019
ХОЛДИНГ 363 484 дка (+60 516)  
86
2019
На печалба
Категория: 3.01 / 95% 
Комасационен фактор: 2868 дка 
5207 (+1123) от 306 854 дка (+52 825) 
107 землища, 22 общини и 3 области

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Монтана167 346 дка (+11 450)
Якимово27 489 дка (+125)
Вълчедръм17 652 дка (+100)
Якимово12 558 дка (-237)
Вълчедръм12 449 дка (+3192)
Вълчедръм12 395 дка (-591)
Вълчедръм9953 дка (-5129)
Вълчедръм8827 дка (-42)
Якимово8585 дка (+872)
Вълчедръм8069 дка (+3708)
Медковец8027 дка (+1604)
Бойчиновци4537 дка (-421)
Бойчиновци3646 дка (+140)
Бойчиновци3465 дка (+3465)
Бойчиновци3143 дка (+141)
Монтана3089 дка (-139)
Вълчедръм2935 дка (-773)
Брусарци2380 дка (+681)
Медковец2339 дка (+247)
Бойчиновци2048 дка (+320)
Брусарци1717 дка (-15)
Брусарци1607 дка (+680)
Монтана1531 дка (+1127)
Якимово1460 дка (+87)
Вълчедръм950 дка (+268)
Бойчиновци680 дка (+680)
Бойчиновци674 дка (+4)
Лом590 дка (+1)
Вълчедръм570 дка (+1)
Бойчиновци532 дка (+532)
Бойчиновци504 дка (+9)
Брусарци443 дка (+29)
Брусарци404 дка (+404)
Лом360 дка
Медковец335 дка (+143)
Монтана267 дка (-1)
Медковец248 дка (+8)
Бойчиновци178 дка
Брусарци154 дка
Монтана132 дка (+132)
Медковец108 дка
Берковица94 дка (+94)
Монтана71 дка (-90)
Монтана58 дка (+43)
Монтана35 дка (+35)
Монтана24 дка (+16)
Вълчедръм18 дка
Вълчедръм16 дка
Област: Видин111 746 дка (+33 566)
Грамада14 500 дка (+5)
Бойница12 462 дка (+12 462)
Ружинци9880 дка (+9880)
Ружинци7430 дка (+305)
Видин7370 дка (+328)
Макреш7245 дка (+168)
Макреш6404 дка (+117)
Димово3945 дка (+246)
Димово3686 дка (+448)
Димово3000 дка (+62)
Грамада2970 дка (-1)
Видин2887 дка (+462)
Ружинци2681 дка (+2681)
Ружинци2453 дка (+96)
Бойница2327 дка (+589)
Бойница2183 дка (+164)
Бойница2170 дка (+357)
Грамада2103 дка (+1)
Бойница1547 дка (+475)
Димово1401 дка
Ружинци1256 дка (+234)
Видин1189 дка (+145)
Видин1139 дка (+223)
Грамада992 дка (+6)
Видин833 дка (+226)
Димово745 дка (+745)
Бойница589 дка (+41)
Кула575 дка (+575)
Димово575 дка (+75)
Димово575 дка (+7)
Бойница572 дка (+248)
Брегово546 дка (+546)
Макреш475 дка (-257)
Макреш447 дка (+447)
Брегово423 дка (+423)
Видин297 дка (+1)
Димово295 дка
Димово275 дка
Кула268 дка
Макреш265 дка (+265)
Видин228 дка (+228)
Брегово214 дка (+214)
Видин145 дка (+145)
Ружинци73 дка (+73)
Ново село43 дка (+43)
Димово34 дка (+34)
Димово22 дка (+22)
Димово12 дка (+12)
Област: Враца27 762 дка (+7809)
Хайредин7288 дка (-572)
Козлодуй4333 дка (+88)
Хайредин4280 дка (+252)
Борован4134 дка (+4134)
Хайредин1728 дка (+51)
Враца1668 дка (+1668)
Козлодуй1624 дка (+107)
Враца1405 дка (+1405)
Хайредин858 дка (+350)
Борован275 дка (+275)
Мизия126 дка (+126)
Хайредин43 дка (-75)
53
2019
ХОЛДИНГ 73 018 дка (+111)  
54
2019
На печалба
Категория: 3.45 / 73% 
Комасационен фактор: 5216 дка 
4702 (+147) от 73 018 дка (+111) 
14 землища, 7 общини и 2 области

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Монтана37 505 дка (+340)
Якимово11 363 дка (-27)
Бойчиновци11 129 дка (+181)
Якимово5311 дка (+37)
Монтана4702 дка (+147)
Бойчиновци3348 дка (+69)
Якимово1652 дка (-67)
Област: Враца35 513 дка (-229)
Мизия13 256 дка (-100)
Мизия8175 дка (-15)
Козлодуй5653 дка (-112)
Мизия3796 дка (-47)
Козлодуй2327 дка (+1)
Бяла Слатина1209 дка (+76)
Хайредин989 дка (-32)
Мизия108 дка
Категория: 4.82 / 29% 
Комасационен фактор: 2385 дка 
4698 (+4698) от 4769 дка 
2 землища, 2 общини и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Монтана4769 дка (+4769)
Монтана4698 дка (+4698)
Брусарци71 дка (+71)
42
2019
На печалба
Категория: 3.86 / 60% 
Комасационен фактор: 1386 дка 
4157 от 4157 дка (+395) 
3 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Монтана4157 дка (+395)
Монтана2905 дка (+114)
Монтана1231 дка (+260)
Монтана21 дка (+21)
32
2019
На печалба
Категория: 4.07 / 50% 
Комасационен фактор: 2066 дка 
4131 от 4131 дка (-257) 
2 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Монтана4131 дка (-257)
Монтана4069 дка (-239)
Монтана62 дка (-18)
Категория: 4.82 / 29% 
Комасационен фактор: 4083 дка 
4083 от 4083 дка 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Монтана4083 дка
Монтана4083 дка
15
2019
На печалба
Категория: 3.17 / 86% 
Комасационен фактор: 2037 дка 
4073 от 4073 дка (-24) 
2 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Монтана4073 дка (-24)
Монтана3953 дка (-144)
Монтана120 дка (+120)
86
2019
На печалба
Категория: 3.45 / 73% 
Комасационен фактор: 1031 дка 
3716 (-1060) от 6183 дка (+1067) 
6 землища, 3 общини и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Монтана6183 дка (+1067)
Монтана2041 дка (-115)
Медковец1675 дка (+1335)
Монтана1429 дка (-945)
Якимово792 дка (+792)
Монтана235 дка
Монтана11 дка
Категория: 4.07 / 50% 
Комасационен фактор: 3665 дка 
3665 от 3665 дка (-160) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Монтана3665 дка (-160)
Монтана3665 дка (-160)
87
2019
ХОЛДИНГ 200 785 дка (-8338)  
Комасационен фактор: 2214 дка 
3556 (-2156) от 59 776 дка (-1203) 
27 землища, 10 общини и 3 области

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Плевен42 190 дка (+873)
Червен бряг10 946 дка (+148)
Плевен4182 дка (+548)
Червен бряг3657 дка (+5)
Кнежа3008 дка
Червен бряг2924 дка (-12)
Плевен2639 дка
Червен бряг2279 дка
Долна Митрополия2150 дка (-303)
Червен бряг1594 дка (-652)
Червен бряг1509 дка (-4)
Гулянци1290 дка (-97)
Червен бряг785 дка (+785)
Гулянци748 дка (-41)
Искър721 дка
Долни Дъбник705 дка (-1)
Червен бряг569 дка (-5)
Плевен525 дка (+429)
Долни Дъбник452 дка
Червен бряг430 дка
Гулянци386 дка (+73)
Червен бряг372 дка
Плевен319 дка
Област: Враца14 030 дка (+80)
Враца6433 дка
Криводол4404 дка (+50)
Криводол3145 дка (+30)
Криводол48 дка
Област: Монтана3556 дка (-2156)
Монтана3556 дка (-2156)
Категория: 3.36 / 77% 
Комасационен фактор: 3434 дка 
3434 (+3434) от 3434 дка 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Монтана3434 дка (+3434)
Монтана3434 дка (+3434)
Категория: 4.67 / 32% 
Комасационен фактор: 1536 дка 
3071 от 3071 дка (+748) 
2 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Монтана3071 дка (+748)
Монтана1750 дка (+733)
Монтана1321 дка (+15)
60
2019
Категория: 3.55 / 70% 
Комасационен фактор: 748 дка 
2992 от 2992 дка (+506) 
4 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Монтана2992 дка (+506)
Монтана951 дка (-9)
Монтана799 дка (-12)
Монтана697 дка (-18)
Монтана545 дка (+545)

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

общ. Монтана обл. Монтана Страна Холдинг
Комасационен фактор: 8909 дка 
17 818 от 17 818 дка (+688) 
Монтана: 15 Страна: 190
85
2019
ХОЛДИНГ 363 484 дка (+60 516)  
Страна: 2
79
2019
На печалба
Категория: 3.43 / 74% 
Комасационен фактор: 2981 дка 
17 196 (+704) от 56 630 дка (+7691) 
Монтана: 5 Страна: 19
28
2019
ХОЛДИНГ 26 586 дка (+31)  
Страна: 50
30
2019
На печалба
Категория: 3.77 / 63% 
Комасационен фактор: 3869 дка 
15 474 от 15 474 дка (+274) 
Монтана: 18 Страна: 268
88
2019
ХОЛДИНГ 102 547 дка (-650)  
Страна: 8
Комасационен фактор: 3270 дка 
12 891 (+236) от 32 703 дка (+22) 
Монтана: 7 Страна: 47
51
2019
На печалба
Категория: 3.27 / 81% 
Комасационен фактор: 1746 дка 
12 346 (+1797) от 20 957 дка (+2684) 
Монтана: 13 Страна: 136
28
2019
ХОЛДИНГ 26 586 дка (+31)  
Страна: 50
28
2019
На печалба
Категория: 3.55 / 70% 
Комасационен фактор: 3704 дка 
11 112 от 11 112 дка (-243) 
Монтана: 23 Страна: 534
ХОЛДИНГ 69 471 дка (+23 264)  
Страна: 13
86
2019
На печалба
Категория: 3.43 / 74% 
Комасационен фактор: 999 дка 
9540 (+221) от 40 967 дка (+12 613) 
Монтана: 11 Страна: 28
30
2019
Категория: 3.41 / 75% 
Комасационен фактор: 9295 дка 
9295 от 9295 дка (-1126) 
Монтана: 31 Страна: 744
Категория: 3.91 / 58% 
Комасационен фактор: 975 дка 
8775 от 8775 дка (+282) 
Монтана: 37 Страна: 812
Категория: 3.7 / 65% 
Комасационен фактор: 1994 дка 
7977 от 7977 дка (-50) 
Монтана: 40 Страна: 942
79
2019
На печалба
Категория: 4.67 / 32% 
Комасационен фактор: 3839 дка 
7677 от 7677 дка (+160) 
Монтана: 42 Страна: 997
74
2019
На печалба
Категория: 3.86 / 60% 
Комасационен фактор: 1252 дка 
7184 (+148) от 7514 дка (+478) 
Монтана: 44 Страна: 1042
64
2019
На печалба
Категория: 4.37 / 39% 
Комасационен фактор: 1753 дка 
7013 от 7013 дка (+295) 
Монтана: 46 Страна: 1136
Категория: 3.55 / 70% 
Комасационен фактор: 1025 дка 
6149 от 6149 дка (+75) 
Монтана: 50 Страна: 1337
27
2019
На печалба
Категория: 3.17 / 86% 
Комасационен фактор: 6131 дка 
6131 от 6131 дка (-305) 
Монтана: 52 Страна: 1347
ХОЛДИНГ 69 471 дка (+23 264)  
Страна: 13
Комасационен фактор: 1217 дка 
5898 (+5898) от 23 125 дка (+9201) 
Монтана: 33 Страна: 112
39
2019
Категория: 4.22 / 44% 
Комасационен фактор: 932 дка 
5350 (-210) от 5591 дка (-183) 
Монтана: 55 Страна: 1512
85
2019
ХОЛДИНГ 363 484 дка (+60 516)  
Страна: 2
86
2019
На печалба
Категория: 3.01 / 95% 
Комасационен фактор: 2868 дка 
5207 (+1123) от 306 854 дка (+52 825) 
Монтана: 1 Страна: 1
53
2019
ХОЛДИНГ 73 018 дка (+111)  
Страна: 12
54
2019
На печалба
Категория: 3.45 / 73% 
Комасационен фактор: 5216 дка 
4702 (+147) от 73 018 дка (+111) 
Монтана: 6 Страна: 12
Категория: 4.82 / 29% 
Комасационен фактор: 2385 дка 
4698 (+4698) от 4769 дка 
Монтана: 59 Страна: 1800
42
2019
На печалба
Категория: 3.86 / 60% 
Комасационен фактор: 1386 дка 
4157 от 4157 дка (+395) 
Монтана: 65 Страна: 2045
32
2019
На печалба
Категория: 4.07 / 50% 
Комасационен фактор: 2066 дка 
4131 от 4131 дка (-257) 
Монтана: 66 Страна: 2057
Категория: 4.82 / 29% 
Комасационен фактор: 4083 дка 
4083 от 4083 дка 
Монтана: 67 Страна: 2076
15
2019
На печалба
Категория: 3.17 / 86% 
Комасационен фактор: 2037 дка 
4073 от 4073 дка (-24) 
Монтана: 68 Страна: 2082
86
2019
На печалба
Категория: 3.45 / 73% 
Комасационен фактор: 1031 дка 
3716 (-1060) от 6183 дка (+1067) 
Монтана: 49 Страна: 1332
Категория: 4.07 / 50% 
Комасационен фактор: 3665 дка 
3665 от 3665 дка (-160) 
Монтана: 77 Страна: 2259
87
2019
ХОЛДИНГ 200 785 дка (-8338)  
Страна: 3
Комасационен фактор: 2214 дка 
3556 (-2156) от 59 776 дка (-1203) 
Монтана: 81 Страна: 17
Категория: 3.36 / 77% 
Комасационен фактор: 3434 дка 
3434 (+3434) от 3434 дка 
Монтана: 83 Страна: 2366
Категория: 4.67 / 32% 
Комасационен фактор: 1536 дка 
3071 от 3071 дка (+748) 
Монтана: 90 Страна: 2579
60
2019
Категория: 3.55 / 70% 
Комасационен фактор: 748 дка 
2992 от 2992 дка (+506) 
Монтана: 92 Страна: 2641

Ренти на арендаторите в undefined

Бели петна за община Монтана, ренти по НСИ, пасища, ливади и околни ренти

Ренти по години

Арендатор
Видов Груп ЕООД

Няма намерени резултати

Средни цени на земеделската земя в община Монтана (2022)

23
ТримесечиеНСИ  Landlord  ОбявиМин.Макс
20201043
2021.41522102502000
2021.3127548001700
2021.2105028001299
2021.16504550800
202114301251202502000
2022.4256879995000
2022.32318109505622
2022.2221284535622
2022.12155174806500
202215382273424536500
2023.32650133506666
2023.22293133503499
2023.1206778683300
20232386333506666

Допълнителна информация за undefined

Това съдържание е ограничено. Можете да го отключите, като направите бартер или заплатите за него.

Този арендатор е физическо лице. Ако искате да разберете повече за него, най-добрият вариант е да се свържете с кметството на землището.

Няма намерени резултати

Финансови статистики в undefined по арендатори

Таблиците може да се сортират по години.

Обработвани декари от служител по години

Арендатор
Видов Груп ЕООД

Приход от служител (хил. лв.) по години

Арендатор
Видов Груп ЕООД

Приход от декар (лв.) по години

Арендатор
Видов Груп ЕООД

Печалба от декар (лв.) по години

Арендатор
Видов Груп ЕООД

История на декарите по години

Землище
Общо

Обща история на декарите по години

Общо

История на декарите по фирми по години

Арендатор
Видов Груп ЕООД
Общо

История на декарите по години

Землище
Общо

История на декарите по години

Арендатор
Видов Груп ЕООД
Общо

Landlord рейтинг по години

Арендатор19
79
30
Видов Груп ЕООД51
28
86
30
79
74
64
27
39
86
54
42
32
15
86
60

Landlord рейтинг по години

Landlord рейтинг по фирми по години

Арендатор19
79
30
Видов Груп ЕООД51
28
86
30
79
74
64
27
39
86
54
42
32
15
86
60

Няма намерени резултати

300 270 дка
284 250 дка
115 172
54 333 (47%)
4.1
3
4

Декари по категория

КатегорияПлощ в дка
113
218 927
3124 370
476 687
544 094
625 113
75079
8330
93821
101837

Анализ на почвата

Това съдържание е ограничено. Можете да го отключите, като направите бартер или заплатите за него.