Георги Дамяново обл. Монтана

Обща информация
 

Георги Дамяново

 
 
11
 
16 488 
 
36
 
5.3 / 62%
 
Обяви за земеделска земя в Георги Дамяново
Средни оценки
 
 
45
 
53

Арендатори в община Георги Дамяново

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

Landlord Арендатор Декари Землища Общини Области
45
2019
На печалба
Категория: 4.82 / 29% 
Комасационен фактор: 997 дка 
3104 (+117) от 8974 дка (+900) 
9 землища, 3 общини и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Монтана8974 дка (+900)
Берковица2467 дка (+52)
Монтана1820 дка (+57)
Георги Дамяново1236 дка (-3)
Монтана990 дка (+81)
Георги Дамяново650 дка (-4)
Георги Дамяново629 дка (+124)
Берковица593 дка (+593)
Георги Дамяново470 дка
Георги Дамяново119 дка
Категория: 4.92 / 27% 
Комасационен фактор: 1224 дка 
2448 от 2448 дка (+258) 
2 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Монтана2448 дка (+258)
Георги Дамяново1688 дка (+196)
Георги Дамяново760 дка (+62)
Категория: 4.6 / 34% 
Комасационен фактор: 1112 дка 
2224 от 2224 дка (+360) 
2 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Монтана2224 дка (+360)
Георги Дамяново1261 дка (+160)
Георги Дамяново963 дка (+200)
Категория: 4.37 / 39% 
Комасационен фактор: 535 дка 
1604 от 1604 дка (+23) 
3 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Монтана1604 дка (+23)
Георги ДамяновоГАВРИЛ ГЕНОВО772 дка (-43)
Георги ДамяновоГЕОРГИ ДАМЯНОВО602 дка (+37)
Георги ДамяновоВИДЛИЦА230 дка (+29)
Комасационен фактор: 1212 дка 
1077 (+5) от 3637 дка (+56) 
3 землища, 2 общини и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Монтана3637 дка (+56)
Берковица2291 дка (-26)
Георги Дамяново1077 дка (+5)
Берковица269 дка (+77)
Категория: 4.92 / 27% 
Комасационен фактор: 746 дка 
746 от 746 дка (+122) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Монтана746 дка (+122)
Георги Дамяново746 дка (+122)
Категория: 4.3 / 41% 
Комасационен фактор: 584 дка 
584 от 584 дка (+101) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Монтана584 дка (+101)
Георги Дамяново584 дка (+101)
Комасационен фактор: 486 дка 
486 от 486 дка (+30) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Монтана486 дка (+30)
Георги Дамяново486 дка (+30)
Комасационен фактор: 451 дка 
451 от 451 дка 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Монтана451 дка
Георги Дамяново451 дка
Комасационен фактор: 426 дка 
426 от 426 дка 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Монтана426 дка
Георги Дамяново426 дка
Комасационен фактор: 409 дка 
409 от 409 дка (+2) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Монтана409 дка (+2)
Георги Дамяново409 дка (+2)
Комасационен фактор: 390 дка 
390 от 390 дка (-90) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Монтана390 дка (-90)
Георги Дамяново390 дка (-90)
Комасационен фактор: 188 дка 
375 от 375 дка (+13) 
2 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Монтана375 дка (+13)
Георги Дамяново190 дка (+12)
Георги Дамяново185 дка (+1)
Комасационен фактор: 171 дка 
342 от 342 дка (-15) 
2 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Монтана342 дка (-15)
Георги Дамяново217 дка (-33)
Георги Дамяново125 дка (+18)
Комасационен фактор: 310 дка 
310 от 310 дка (+12) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Монтана310 дка (+12)
Георги Дамяново310 дка (+12)
Комасационен фактор: 146 дка 
292 от 292 дка (-1) 
2 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Монтана292 дка (-1)
Георги Дамяново161 дка (-2)
Георги Дамяново131 дка (+1)
Комасационен фактор: 137 дка 
273 от 273 дка (+17) 
2 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Монтана273 дка (+17)
Георги Дамяново202 дка (+18)
Георги Дамяново71 дка (-1)
Категория: 3.55 / 70% 
Комасационен фактор: 382 дка 
251 (-1) от 1910 дка (-34) 
5 землища, 2 общини и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Монтана1910 дка (-34)
Чипровци1163 дка (-86)
Георги Дамяново251 дка (-1)
Чипровци243 дка (+36)
Чипровци154 дка (+5)
Чипровци99 дка (+12)
Комасационен фактор: 121 дка 
242 от 242 дка (-1) 
2 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Монтана242 дка (-1)
Георги Дамяново137 дка (+5)
Георги Дамяново105 дка (-6)
Комасационен фактор: 238 дка 
238 от 238 дка 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Монтана238 дка
Георги Дамяново238 дка
Комасационен фактор: 217 дка 
217 от 217 дка (+25) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Монтана217 дка (+25)
Георги Дамяново217 дка (+25)
Комасационен фактор: 212 дка 
212 от 212 дка 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Монтана212 дка
Георги Дамяново212 дка
Комасационен фактор: 170 дка 
170 от 170 дка 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Монтана170 дка
Георги Дамяново170 дка
Комасационен фактор: 161 дка 
161 от 161 дка (+80) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Монтана161 дка (+80)
Георги Дамяново161 дка (+80)
Комасационен фактор: 144 дка 
144 от 144 дка (-2) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Монтана144 дка (-2)
Георги Дамяново144 дка (-2)
Комасационен фактор: 116 дка 
116 от 116 дка (+30) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Монтана116 дка (+30)
Георги Дамяново116 дка (+30)
Комасационен фактор: 112 дка 
112 от 112 дка (+10) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Монтана112 дка (+10)
Георги Дамяново112 дка (+10)
Комасационен фактор: 104 дка 
104 от 104 дка (+14) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Монтана104 дка (+14)
Георги Дамяново104 дка (+14)

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

общ. Георги Дамяново обл. Монтана Страна
45
2019
На печалба
Категория: 4.82 / 29% 
Комасационен фактор: 997 дка 
3104 (+117) от 8974 дка (+900) 
Монтана: 36 Страна: 786
Категория: 4.92 / 27% 
Комасационен фактор: 1224 дка 
2448 от 2448 дка (+258) 
Монтана: 111 Страна: 3004
Категория: 4.6 / 34% 
Комасационен фактор: 1112 дка 
2224 от 2224 дка (+360) 
Монтана: 125 Страна: 3201
Категория: 4.37 / 39% 
Комасационен фактор: 535 дка 
1604 от 1604 дка (+23) 
Монтана: 148 Страна: 3905
Комасационен фактор: 1212 дка 
1077 (+5) от 3637 дка (+56) 
Монтана: 78 Страна: 2274
Категория: 4.92 / 27% 
Комасационен фактор: 746 дка 
746 от 746 дка (+122) 
Монтана: 212 Страна: 5942
Категория: 4.3 / 41% 
Комасационен фактор: 584 дка 
584 от 584 дка (+101) 
Монтана: 242 Страна: 6815
Комасационен фактор: 486 дка 
486 от 486 дка (+30) 
Монтана: 276 Страна: 7575
Комасационен фактор: 451 дка 
451 от 451 дка 
Монтана: 286 Страна: 7912
Комасационен фактор: 426 дка 
426 от 426 дка 
Монтана: 301 Страна: 8190
Комасационен фактор: 409 дка 
409 от 409 дка (+2) 
Монтана: 308 Страна: 8405
Комасационен фактор: 390 дка 
390 от 390 дка (-90) 
Монтана: 319 Страна: 8613
Комасационен фактор: 188 дка 
375 от 375 дка (+13) 
Монтана: 328 Страна: 8801
Комасационен фактор: 171 дка 
342 от 342 дка (-15) 
Монтана: 345 Страна: 9214
Комасационен фактор: 310 дка 
310 от 310 дка (+12) 
Монтана: 369 Страна: 9710
Комасационен фактор: 146 дка 
292 от 292 дка (-1) 
Монтана: 381 Страна: 10038
Комасационен фактор: 137 дка 
273 от 273 дка (+17) 
Монтана: 399 Страна: 10375
Категория: 3.55 / 70% 
Комасационен фактор: 382 дка 
251 (-1) от 1910 дка (-34) 
Монтана: 132 Страна: 3515
Комасационен фактор: 121 дка 
242 от 242 дка (-1) 
Монтана: 416 Страна: 10914
Комасационен фактор: 238 дка 
238 от 238 дка 
Монтана: 420 Страна: 10987
Комасационен фактор: 217 дка 
217 от 217 дка (+25) 
Монтана: 432 Страна: 11354
Комасационен фактор: 212 дка 
212 от 212 дка 
Монтана: 436 Страна: 11438
Комасационен фактор: 170 дка 
170 от 170 дка 
Монтана: 455 Страна: 12205
Комасационен фактор: 161 дка 
161 от 161 дка (+80) 
Монтана: 460 Страна: 12361
Комасационен фактор: 144 дка 
144 от 144 дка (-2) 
Монтана: 475 Страна: 12711
Комасационен фактор: 116 дка 
116 от 116 дка (+30) 
Монтана: 490 Страна: 13225
Комасационен фактор: 112 дка 
112 от 112 дка (+10) 
Монтана: 492 Страна: 13300
Комасационен фактор: 104 дка 
104 от 104 дка (+14) 
Монтана: 497 Страна: 13438
0 от 0 дка
Монтана: 558 Страна: 14988
0 от 0 дка
Монтана: 559 Страна: 14989

Ренти на арендаторите в undefined

Бели петна за община Георги Дамяново, ренти по НСИ, пасища, ливади и околни ренти

Ренти по години

Арендатор
Цветомир Емилов Николов

Няма намерени резултати

Средни цени на земеделската земя в община Георги Дамяново (2022)

11
ТримесечиеНСИ  Landlord  ОбявиМин.Макс
2021.4112429001349
2021.35501550550
2021.25502550550
2021.16501650650
202150075865501349
2022.42050217992300
2022.3137429501799
2022.1115029501349
2022152469502300
2023.31400210001799
2023.22775218003750
2023.11933317992000
20232021710003750

Допълнителна информация за undefined

Това съдържание е ограничено. Можете да го отключите, като направите бартер или заплатите за него.

Този арендатор е физическо лице. Ако искате да разберете повече за него, най-добрият вариант е да се свържете с кметството на землището.

Няма намерени резултати

Финансови статистики в undefined по арендатори

Таблиците може да се сортират по години.

Обработвани декари от служител по години

Арендатор
Цветомир Емилов Николов

Приход от служител (хил. лв.) по години

Арендатор
Цветомир Емилов Николов

Приход от декар (лв.) по години

Арендатор
Цветомир Емилов Николов

Печалба от декар (лв.) по години

Арендатор
Цветомир Емилов Николов

История на декарите по години

Землище
Общо

Обща история на декарите по години

Общо

История на декарите по фирми по години

Арендатор
Цветомир Емилов Николов
Общо

История на декарите по години

Землище
Общо

История на декарите по години

Арендатор
Цветомир Емилов Николов
Общо

Landlord рейтинг по години

Арендатор19
45
Цветомир Емилов Николов

Landlord рейтинг по години

Landlord рейтинг по фирми по години

Арендатор19
45
Цветомир Емилов Николов

Няма намерени резултати

31 424 дка
16 488 дка
32 734
9964 (30%)
5.54
4
5

Декари по категория

КатегорияПлощ в дка
11
33468
49046
54675
63438
72016
82500
95021
101260

Анализ на почвата

Това съдържание е ограничено. Можете да го отключите, като направите бартер или заплатите за него.