Вършец обл. Монтана

Обща информация
 

Вършец

 
 
8
 
13 895 
 
35
 
5.1 / 65%
 
Обяви за земеделска земя във Вършец
Средни оценки
 
 
 
53

Арендатори в община Вършец

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

Landlord Арендатор Декари Землища Общини Области
Категория: 4.12 / 48% 
Комасационен фактор: 1412 дка 
3353 (-93) от 4237 дка (-84) 
3 землища, 2 общини и 2 области

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Монтана3353 дка (-93)
Вършец2978 дка (-130)
Вършец375 дка (+37)
Област: Враца884 дка (+9)
Криводол884 дка (+9)
Категория: 4.16 / 46% 
Комасационен фактор: 1772 дка 
1772 от 1772 дка (+76) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Монтана1772 дка (+76)
Вършец1772 дка (+76)
Категория: 5.59 / 17% 
Комасационен фактор: 402 дка 
1609 от 1609 дка (+82) 
4 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Монтана1609 дка (+82)
Вършец624 дка (-58)
Вършец597 дка (+139)
Вършец335 дка (+5)
Вършец53 дка (-4)
Категория: 4.77 / 30% 
Комасационен фактор: 402 дка 
803 от 803 дка (+21) 
2 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Монтана803 дка (+21)
ВършецДОЛНО ОЗИРОВО455 дка (+17)
ВършецСТОЯНОВО348 дка (+4)
Категория: 4.41 / 38% 
Комасационен фактор: 588 дка 
588 от 588 дка (-14) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Монтана588 дка (-14)
Вършец588 дка (-14)
Категория: 4 / 53% 
Комасационен фактор: 553 дка 
553 от 553 дка (-30) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Монтана553 дка (-30)
Вършец553 дка (-30)
Комасационен фактор: 450 дка 
450 от 450 дка (-179) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Монтана450 дка (-179)
Вършец450 дка (-179)
Комасационен фактор: 429 дка 
429 от 429 дка (+155) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Монтана429 дка (+155)
Вършец429 дка (+155)
Комасационен фактор: 380 дка 
380 от 380 дка (-58) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Монтана380 дка (-58)
Вършец380 дка (-58)
Комасационен фактор: 187 дка 
374 от 374 дка (-12) 
2 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Монтана374 дка (-12)
Вършец244 дка (-12)
Вършец130 дка
Комасационен фактор: 296 дка 
296 от 296 дка 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Монтана296 дка
Вършец296 дка
Комасационен фактор: 278 дка 
278 от 278 дка (-38) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Монтана278 дка (-38)
Вършец278 дка (-38)
Комасационен фактор: 277 дка 
277 от 277 дка (+1) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Монтана277 дка (+1)
Вършец277 дка (+1)
Комасационен фактор: 214 дка 
214 от 214 дка (-51) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Монтана214 дка (-51)
Вършец214 дка (-51)
Комасационен фактор: 192 дка 
192 от 192 дка (-32) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Монтана192 дка (-32)
Вършец192 дка (-32)
Комасационен фактор: 179 дка 
179 от 179 дка (-2) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Монтана179 дка (-2)
Вършец179 дка (-2)
Комасационен фактор: 175 дка 
175 от 175 дка 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Монтана175 дка
Вършец175 дка
Категория: 3.77 / 63% 
Комасационен фактор: 229 дка 
171 (-7) от 917 дка (+739) 
4 землища, 2 общини и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Монтана917 дка (+739)
Бойчиновци539 дка (+539)
Вършец171 дка (-7)
Бойчиновци165 дка (+165)
Бойчиновци42 дка (+42)
Комасационен фактор: 164 дка 
164 от 164 дка (-2) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Монтана164 дка (-2)
Вършец164 дка (-2)
Комасационен фактор: 158 дка 
158 от 158 дка (+12) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Монтана158 дка (+12)
Вършец158 дка (+12)
Комасационен фактор: 147 дка 
147 (+147) от 147 дка 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Монтана147 дка (+147)
Вършец147 дка (+147)
Комасационен фактор: 145 дка 
145 от 145 дка (+111) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Монтана145 дка (+111)
Вършец145 дка (+111)
Комасационен фактор: 119 дка 
119 от 119 дка 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Монтана119 дка
Вършец119 дка
Комасационен фактор: 116 дка 
116 от 116 дка (-35) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Монтана116 дка (-35)
Вършец116 дка (-35)
Комасационен фактор: 101 дка 
101 от 101 дка (-15) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Монтана101 дка (-15)
Вършец101 дка (-15)
Комасационен фактор: 44 дка 
87 от 87 дка (-19) 
2 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Монтана87 дка (-19)
Вършец66 дка (-19)
Вършец21 дка
Комасационен фактор: 70 дка 
70 (+70) от 70 дка 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Монтана70 дка (+70)
Вършец70 дка (+70)
Комасационен фактор: 64 дка 
64 от 64 дка (+36) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Монтана64 дка (+36)
Вършец64 дка (+36)
Комасационен фактор: 46 дка 
46 (+46) от 46 дка 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Монтана46 дка (+46)
Вършец46 дка (+46)
Комасационен фактор: 34 дка 
34 от 34 дка 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Монтана34 дка
Вършец34 дка

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

общ. Вършец обл. Монтана Страна
Категория: 4.12 / 48% 
Комасационен фактор: 1412 дка 
3353 (-93) от 4237 дка (-84) 
Монтана: 86 Страна: 2014
Категория: 4.16 / 46% 
Комасационен фактор: 1772 дка 
1772 от 1772 дка (+76) 
Монтана: 138 Страна: 3679
Категория: 5.59 / 17% 
Комасационен фактор: 402 дка 
1609 от 1609 дка (+82) 
Монтана: 147 Страна: 3901
Категория: 4.77 / 30% 
Комасационен фактор: 402 дка 
803 от 803 дка (+21) 
Монтана: 207 Страна: 5672
Категория: 4.41 / 38% 
Комасационен фактор: 588 дка 
588 от 588 дка (-14) 
Монтана: 241 Страна: 6788
Категория: 4 / 53% 
Комасационен фактор: 553 дка 
553 от 553 дка (-30) 
Монтана: 249 Страна: 7042
Комасационен фактор: 450 дка 
450 от 450 дка (-179) 
Монтана: 287 Страна: 7921
Комасационен фактор: 429 дка 
429 от 429 дка (+155) 
Монтана: 299 Страна: 8139
Комасационен фактор: 380 дка 
380 от 380 дка (-58) 
Монтана: 325 Страна: 8732
Комасационен фактор: 187 дка 
374 от 374 дка (-12) 
Монтана: 330 Страна: 8818
Комасационен фактор: 296 дка 
296 от 296 дка 
Монтана: 379 Страна: 9962
Комасационен фактор: 278 дка 
278 от 278 дка (-38) 
Монтана: 393 Страна: 10293
Комасационен фактор: 277 дка 
277 от 277 дка (+1) 
Монтана: 394 Страна: 10320
Комасационен фактор: 214 дка 
214 от 214 дка (-51) 
Монтана: 434 Страна: 11401
Комасационен фактор: 192 дка 
192 от 192 дка (-32) 
Монтана: 444 Страна: 11800
Комасационен фактор: 179 дка 
179 от 179 дка (-2) 
Монтана: 450 Страна: 12026
Комасационен фактор: 175 дка 
175 от 175 дка 
Монтана: 452 Страна: 12115
Категория: 3.77 / 63% 
Комасационен фактор: 229 дка 
171 (-7) от 917 дка (+739) 
Монтана: 189 Страна: 5275
Комасационен фактор: 164 дка 
164 от 164 дка (-2) 
Монтана: 459 Страна: 12314
Комасационен фактор: 158 дка 
158 от 158 дка (+12) 
Монтана: 461 Страна: 12410
Комасационен фактор: 147 дка 
147 (+147) от 147 дка 
Монтана: 469 Страна: 12634
Комасационен фактор: 145 дка 
145 от 145 дка (+111) 
Монтана: 473 Страна: 12688
Комасационен фактор: 119 дка 
119 от 119 дка 
Монтана: 487 Страна: 13158
Комасационен фактор: 116 дка 
116 от 116 дка (-35) 
Монтана: 489 Страна: 13224
Комасационен фактор: 101 дка 
101 от 101 дка (-15) 
Монтана: 502 Страна: 13493
Комасационен фактор: 44 дка 
87 от 87 дка (-19) 
Монтана: 512 Страна: 13715
Комасационен фактор: 70 дка 
70 (+70) от 70 дка 
Монтана: 518 Страна: 13934
Комасационен фактор: 64 дка 
64 от 64 дка (+36) 
Монтана: 520 Страна: 14002
Комасационен фактор: 46 дка 
46 (+46) от 46 дка 
Монтана: 527 Страна: 14231
Комасационен фактор: 34 дка 
34 от 34 дка 
Монтана: 530 Страна: 14348

Ренти на арендаторите в undefined

Бели петна за община Вършец, ренти по НСИ, пасища, ливади и околни ренти

Ренти по години

Арендатор
Иван Добрилов Иванов

Няма намерени резултати

Средни цени на земеделската земя в община Вършец (2022)

8
ТримесечиеНСИ  Landlord  ОбявиМин.Макс
2021.496024491470
2021.36342499769
2021.25491549549
2021.15501550550
202171464491470
2022.2146159502444
2022146159502444
2023.22599125992599
2023.12200122002200
20232400222002599

Допълнителна информация за undefined

Това съдържание е ограничено. Можете да го отключите, като направите бартер или заплатите за него.

Този арендатор е физическо лице. Ако искате да разберете повече за него, най-добрият вариант е да се свържете с кметството на землището.

Няма намерени резултати

Финансови статистики в undefined по арендатори

Таблиците може да се сортират по години.

Обработвани декари от служител по години

Арендатор
Иван Добрилов Иванов

Приход от служител (хил. лв.) по години

Арендатор
Иван Добрилов Иванов

Приход от декар (лв.) по години

Арендатор
Иван Добрилов Иванов

Печалба от декар (лв.) по години

Арендатор
Иван Добрилов Иванов

История на декарите по години

Землище
Общо

Обща история на декарите по години

Общо

История на декарите по фирми по години

Арендатор
Иван Добрилов Иванов
Общо

История на декарите по години

Землище
Общо

История на декарите по години

Арендатор
Иван Добрилов Иванов
Общо

Landlord рейтинг по години

Арендатор
Иван Добрилов Иванов

Landlord рейтинг по години

Landlord рейтинг по фирми по години

Арендатор
Иван Добрилов Иванов

Няма намерени резултати

18 750 дка
13 895 дка
34 099
6098 (18%)
5.25
4
5

Декари по категория

КатегорияПлощ в дка
3865
47873
55099
61119
71952
81333
9509

Анализ на почвата

Това съдържание е ограничено. Можете да го отключите, като направите бартер или заплатите за него.