Берковица обл. Монтана

Обща информация
 

Берковица

 
 
19
 
49 559 
 
75
 
5.6 / 58%
 
Обяви за земеделска земя в Берковица
Средни оценки
 
 
54
 
53

Арендатори в община Берковица

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

Landlord Арендатор Декари Землища Общини Области
19
2019
Категория: 4.88 / 28% 
Комасационен фактор: 694 дка 
8721 от 9028 дка (-6689) 
13 землища, 2 общини и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Монтана9028 дка (-6689)
Берковица4722 дка (-6399)
Берковица1049 дка (+134)
Берковица1031 дка (-422)
Берковица678 дка (-13)
Берковица603 дка (+68)
Монтана307 дка
Берковица122 дка (-79)
Берковица111 дка (-35)
Берковица109 дка (-29)
Берковица83 дка (-4)
Берковица82 дка (+82)
Берковица75 дка (+15)
Берковица56 дка (-7)
Категория: 4.73 / 31% 
Комасационен фактор: 1936 дка 
3872 от 3872 дка (+3437) 
2 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Монтана3872 дка (+3437)
Берковица3437 дка (+3437)
Берковица435 дка
Категория: 4.67 / 32% 
Комасационен фактор: 855 дка 
3418 от 3418 дка (+1078) 
4 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Монтана3418 дка (+1078)
Берковица2693 дка (+941)
Берковица430 дка (+61)
Берковица208 дка (+76)
Берковица87 дка
45
2019
На печалба
Категория: 4.82 / 29% 
Комасационен фактор: 997 дка 
3060 (+645) от 8974 дка (+900) 
9 землища, 3 общини и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Монтана8974 дка (+900)
БерковицаБИСТРИЛИЦА2467 дка (+52)
МонтанаГОРНО ЦЕРОВЕНЕ1820 дка (+57)
Георги ДамяновоГАВРИЛ ГЕНОВО1236 дка (-3)
МонтанаМОНТАНА990 дка (+81)
Георги ДамяновоКАМЕННА РИКСА650 дка (-4)
Георги ДамяновоВИДЛИЦА629 дка (+124)
БерковицаГАГАНИЦА593 дка (+593)
Георги ДамяновоЧЕМИШ470 дка
Георги ДамяновоГЕОРГИ ДАМЯНОВО119 дка
36
2019
На печалба
Категория: 4.63 / 33% 
Комасационен фактор: 702 дка 
2809 от 2809 дка (+507) 
4 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Монтана2809 дка (+507)
Берковица2225 дка (+346)
Берковица325 дка (-2)
Берковица147 дка (+147)
Берковица112 дка (+16)
Комасационен фактор: 1212 дка 
2560 (+51) от 3637 дка (+56) 
3 землища, 2 общини и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Монтана3637 дка (+56)
Берковица2291 дка (-26)
Георги Дамяново1077 дка (+5)
Берковица269 дка (+77)
81
2019
На печалба
Категория: 5.1 / 24% 
Комасационен фактор: 2372 дка 
2372 от 2372 дка 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Монтана2372 дка
Берковица2372 дка
Категория: 4.82 / 29% 
Комасационен фактор: 1571 дка 
1571 от 1571 дка (+600) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Монтана1571 дка (+600)
Берковица1571 дка (+600)
8
2019
Категория: 3.61 / 68% 
Комасационен фактор: 1451 дка 
1451 от 1451 дка (+197) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Монтана1451 дка (+197)
Берковица1451 дка (+197)
Комасационен фактор: 1196 дка 
1196 от 1196 дка (-34) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Монтана1196 дка (-34)
Берковица1196 дка (-34)
78
2019
Категория: 5.1 / 24% 
Комасационен фактор: 1128 дка 
1128 (+1128) от 1128 дка (-2400) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Монтана1128 дка (+1128)
Берковица1128 дка (+1128)
Категория: 4.82 / 29% 
Комасационен фактор: 1055 дка 
1055 от 1055 дка (+149) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Монтана1055 дка (+149)
Берковица1055 дка (+149)
51
2019
На печалба
Категория: 3.27 / 81% 
Комасационен фактор: 1746 дка 
1035 (+549) от 20 957 дка (+2684) 
12 землища, 3 общини и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Монтана20 957 дка (+2684)
Бойчиновци7576 дка (+338)
Монтана4671 дка (+595)
Монтана2723 дка (-59)
Монтана1555 дка (+655)
Монтана1118 дка (-56)
Монтана937 дка (+29)
Монтана590 дка (+366)
Берковица527 дка (+41)
Берковица508 дка (+508)
Монтана418 дка (+116)
Монтана205 дка (+22)
Монтана129 дка (+129)
Категория: 6.79 / 7% 
Комасационен фактор: 202 дка 
1009 (+1009) от 1009 дка 
5 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Монтана1009 дка (+1009)
Берковица332 дка (+332)
Берковица294 дка (+294)
Берковица187 дка (+187)
Берковица163 дка (+163)
Берковица33 дка (+33)
Категория: 5.67 / 16% 
Комасационен фактор: 125 дка 
1003 от 1003 дка (-305) 
8 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Монтана1003 дка (-305)
Берковица413 дка (+7)
Берковица195 дка (-16)
Берковица164 дка (-61)
Берковица97 дка (-5)
Берковица57 дка (+57)
Берковица35 дка (-28)
Берковица29 дка
Берковица13 дка (-259)
Категория: 7.54 / 4% 
Комасационен фактор: 216 дка 
862 от 862 дка 
4 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Монтана862 дка
Берковица338 дка
Берковица299 дка
Берковица187 дка
Берковица38 дка
Категория: 5.03 / 25% 
Комасационен фактор: 387 дка 
773 от 773 дка (-14) 
2 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Монтана773 дка (-14)
Берковица499 дка (+10)
Берковица274 дка (-24)
52
2019
Категория: 4.98 / 26% 
Комасационен фактор: 228 дка 
683 от 683 дка (+116) 
3 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Монтана683 дка (+116)
Берковица430 дка (+108)
Берковица224 дка (+8)
Берковица29 дка
Категория: 5.95 / 13% 
Комасационен фактор: 312 дка 
624 от 624 дка (-69) 
2 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Монтана624 дка (-69)
Берковица376 дка (-73)
Берковица248 дка (+4)
11
2019
На печалба
Категория: 3.95 / 56% 
Комасационен фактор: 265 дка 
599 (+599) от 795 дка (-109) 
3 землища, 2 общини и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Монтана795 дка (+795)
Берковица309 дка (+309)
Берковица290 дка (+290)
Монтана196 дка (+196)
69
2019
На печалба
Категория: 3.73 / 64% 
Комасационен фактор: 331 дка 
575 от 1986 дка (-1319) 
6 землища, 2 общини и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Монтана1986 дка (-1319)
Берковица575 дка
Монтана562 дка (-699)
Монтана356 дка
Монтана222 дка (-233)
Монтана141 дка
Монтана130 дка (-387)
Категория: 6.79 / 7% 
Комасационен фактор: 111 дка 
554 от 554 дка (+199) 
5 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Монтана554 дка (+199)
Берковица221 дка (+221)
Берковица128 дка (-31)
Берковица118 дка (-6)
Берковица51 дка (-21)
Берковица36 дка (+36)
Категория: 6.07 / 12% 
Комасационен фактор: 184 дка 
552 от 552 дка (-269) 
3 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Монтана552 дка (-269)
Берковица350 дка (-194)
Берковица189 дка (+4)
Берковица13 дка (-79)
Категория: 10 / 1% 
Комасационен фактор: 549 дка 
549 от 549 дка (+304) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Монтана549 дка (+304)
Берковица549 дка (+304)
Категория: 3.61 / 68% 
Комасационен фактор: 531 дка 
531 от 531 дка (+112) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Монтана531 дка (+112)
Берковица531 дка (+112)
Категория: 6.62 / 8% 
Комасационен фактор: 174 дка 
522 от 522 дка (-20) 
3 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Монтана522 дка (-20)
Берковица245 дка (-10)
Берковица166 дка (-10)
Берковица111 дка
Категория: 10 / 1% 
Комасационен фактор: 510 дка 
510 от 510 дка 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Монтана510 дка
Берковица510 дка
Комасационен фактор: 433 дка 
433 от 433 дка (+3) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Монтана433 дка (+3)
Берковица433 дка (+3)
Категория: 5.29 / 21% 
Комасационен фактор: 287 дка 
420 (+420) от 860 дка 
3 землища, 2 общини и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Монтана860 дка (+860)
Монтана440 дка (+440)
Берковица313 дка (+313)
Берковица107 дка (+107)
Комасационен фактор: 420 дка 
420 от 420 дка (+8) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Монтана420 дка (+8)
Берковица420 дка (+8)

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

общ. Берковица обл. Монтана Страна
19
2019
Категория: 4.88 / 28% 
Комасационен фактор: 694 дка 
8721 от 9028 дка (-6689) 
Монтана: 35 Страна: 780
Категория: 4.73 / 31% 
Комасационен фактор: 1936 дка 
3872 от 3872 дка (+3437) 
Монтана: 73 Страна: 2154
Категория: 4.67 / 32% 
Комасационен фактор: 855 дка 
3418 от 3418 дка (+1078) 
Монтана: 84 Страна: 2376
45
2019
На печалба
Категория: 4.82 / 29% 
Комасационен фактор: 997 дка 
3060 (+645) от 8974 дка (+900) 
Монтана: 36 Страна: 786
36
2019
На печалба
Категория: 4.63 / 33% 
Комасационен фактор: 702 дка 
2809 от 2809 дка (+507) 
Монтана: 97 Страна: 2766
Комасационен фактор: 1212 дка 
2560 (+51) от 3637 дка (+56) 
Монтана: 78 Страна: 2274
81
2019
На печалба
Категория: 5.1 / 24% 
Комасационен фактор: 2372 дка 
2372 от 2372 дка 
Монтана: 117 Страна: 3063
Категория: 4.82 / 29% 
Комасационен фактор: 1571 дка 
1571 от 1571 дка (+600) 
Монтана: 149 Страна: 3953
8
2019
Категория: 3.61 / 68% 
Комасационен фактор: 1451 дка 
1451 от 1451 дка (+197) 
Монтана: 156 Страна: 4120
Комасационен фактор: 1196 дка 
1196 от 1196 дка (-34) 
Монтана: 167 Страна: 4565
78
2019
Категория: 5.1 / 24% 
Комасационен фактор: 1128 дка 
1128 (+1128) от 1128 дка (-2400) 
Монтана: 176 Страна: 4718
Категория: 4.82 / 29% 
Комасационен фактор: 1055 дка 
1055 от 1055 дка (+149) 
Монтана: 178 Страна: 4885
51
2019
На печалба
Категория: 3.27 / 81% 
Комасационен фактор: 1746 дка 
1035 (+549) от 20 957 дка (+2684) 
Монтана: 13 Страна: 136
Категория: 6.79 / 7% 
Комасационен фактор: 202 дка 
1009 (+1009) от 1009 дка 
Монтана: 180 Страна: 5001
Категория: 5.67 / 16% 
Комасационен фактор: 125 дка 
1003 от 1003 дка (-305) 
Монтана: 181 Страна: 5019
Категория: 7.54 / 4% 
Комасационен фактор: 216 дка 
862 от 862 дка 
Монтана: 195 Страна: 5461
Категория: 5.03 / 25% 
Комасационен фактор: 387 дка 
773 от 773 дка (-14) 
Монтана: 210 Страна: 5816
52
2019
Категория: 4.98 / 26% 
Комасационен фактор: 228 дка 
683 от 683 дка (+116) 
Монтана: 221 Страна: 6270
Категория: 5.95 / 13% 
Комасационен фактор: 312 дка 
624 от 624 дка (-69) 
Монтана: 235 Страна: 6583
11
2019
На печалба
Категория: 3.95 / 56% 
Комасационен фактор: 265 дка 
599 (+599) от 795 дка (-109) 
Монтана: 208 Страна: 5707
69
2019
На печалба
Категория: 3.73 / 64% 
Комасационен фактор: 331 дка 
575 от 1986 дка (-1319) 
Монтана: 128 Страна: 3417
Категория: 6.79 / 7% 
Комасационен фактор: 111 дка 
554 от 554 дка (+199) 
Монтана: 248 Страна: 7036
Категория: 6.07 / 12% 
Комасационен фактор: 184 дка 
552 от 552 дка (-269) 
Монтана: 250 Страна: 7050
Категория: 10 / 1% 
Комасационен фактор: 549 дка 
549 от 549 дка (+304) 
Монтана: 252 Страна: 7078
Категория: 3.61 / 68% 
Комасационен фактор: 531 дка 
531 от 531 дка (+112) 
Монтана: 258 Страна: 7228
Категория: 6.62 / 8% 
Комасационен фактор: 174 дка 
522 от 522 дка (-20) 
Монтана: 260 Страна: 7283
Категория: 10 / 1% 
Комасационен фактор: 510 дка 
510 от 510 дка 
Монтана: 264 Страна: 7385
Комасационен фактор: 433 дка 
433 от 433 дка (+3) 
Монтана: 295 Страна: 8098
Категория: 5.29 / 21% 
Комасационен фактор: 287 дка 
420 (+420) от 860 дка 
Монтана: 196 Страна: 5470
Комасационен фактор: 420 дка 
420 от 420 дка (+8) 
Монтана: 304 Страна: 8259

Ренти на арендаторите в undefined

Бели петна за община Берковица, ренти по НСИ, пасища, ливади и околни ренти

Ренти по години

Арендатор
Дешин ЕООД

Няма намерени резултати

Средни цени на земеделската земя в община Берковица (2022)

19
ТримесечиеНСИ  Landlord  ОбявиМин.Макс
2021.4112193992860
2021.3118255492860
2021.26163399949
2021.16974540999
2021335983213992860
2022.4245622824629
2022.3178789764629
2022.22814210004629
2022.1134684493395
20221780202824629
2023.33276215535000
2023.288233941553
2023.1205653504629
20231948103505000

Допълнителна информация за undefined

Това съдържание е ограничено. Можете да го отключите, като направите бартер или заплатите за него.

Този арендатор е физическо лице. Ако искате да разберете повече за него, най-добрият вариант е да се свържете с кметството на землището.

Няма намерени резултати

Финансови статистики в undefined по арендатори

Таблиците може да се сортират по години.

Обработвани декари от служител по години

Арендатор
Дешин ЕООД

Приход от служител (хил. лв.) по години

Арендатор
Дешин ЕООД

Приход от декар (лв.) по години

Арендатор
Дешин ЕООД

Печалба от декар (лв.) по години

Арендатор
Дешин ЕООД

История на декарите по години

Землище
Общо

Обща история на декарите по години

Общо

История на декарите по фирми по години

Арендатор
Дешин ЕООД
Общо

История на декарите по години

Землище
Общо

История на декарите по години

Арендатор
Дешин ЕООД
Общо

Landlord рейтинг по години

Арендатор19
19
Дешин ЕООД45
36
81
8
78
51
52
11
69

Landlord рейтинг по години

Landlord рейтинг по фирми по години

Арендатор19
19
Дешин ЕООД45
36
81
8
78
51
52
11
69

Няма намерени резултати

72 270 дка
49 559 дка
79 009
22 923 (29%)
6.23
4
5

Декари по категория

КатегорияПлощ в дка
310 946
416 347
516 775
610 996
74860
83957
95166
103224

Анализ на почвата

Това съдържание е ограничено. Можете да го отключите, като направите бартер или заплатите за него.