Троян обл. Ловеч

Обща информация
 

Троян

 
 
18
 
42 228 
 
57
 
5.4 / 61%
 
Обяви за земеделска земя в Троян
Средни оценки
 
 
62
 
46

Арендатори в община Троян

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

Landlord Арендатор Декари Землища Общини Области
Категория: 5.16 / 23% 
Комасационен фактор: 2385 дка 
7154 от 7154 дка (-15) 
3 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Ловеч7154 дка (-15)
Троян6867 дка (-16)
Троян205 дка
Троян82 дка (+1)
Категория: 4.63 / 33% 
Комасационен фактор: 3777 дка 
6971 (-104) от 11 330 дка (-97) 
3 землища, 2 общини и 2 области

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Ловеч6971 дка (-104)
Троян6971 дка (-104)
Област: Велико Търново4359 дка (+7)
СВИЩОВ3247 дка (+8)
СВИЩОВ1112 дка (-1)
19
2019
На печалба
Категория: 5.44 / 19% 
Комасационен фактор: 1553 дка 
4923 (+52) от 6212 дка (+45) 
4 землища, 2 общини и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Ловеч6212 дка (+45)
Троян3524 дка (+94)
Ловеч1289 дка (-7)
Троян993 дка (-18)
Троян406 дка (-24)
89
2019
На печалба
Категория: 4.88 / 28% 
Комасационен фактор: 642 дка 
1925 от 1925 дка (-958) 
3 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Ловеч1925 дка (-958)
ТроянДЪЛБОК ДОЛ1348 дка (-892)
ТроянКАЛЕЙЦА541 дка (-102)
ТроянДОБРОДАН36 дка (+36)
Категория: 5.29 / 21% 
Комасационен фактор: 972 дка 
1512 (+29) от 1943 дка (+105) 
2 землища, 2 общини и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Ловеч1943 дка (+105)
Троян1512 дка (+29)
Ловеч431 дка (+76)
Категория: 4.88 / 28% 
Комасационен фактор: 747 дка 
1494 от 1494 дка (+156) 
2 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Ловеч1494 дка (+156)
Троян995 дка (+154)
Троян499 дка (+2)
Категория: 5.1 / 24% 
Комасационен фактор: 1229 дка 
1229 от 1229 дка (+39) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Ловеч1229 дка (+39)
Троян1229 дка (+39)
Категория: 5.16 / 23% 
Комасационен фактор: 569 дка 
1137 от 1137 дка (+111) 
2 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Ловеч1137 дка (+111)
Троян887 дка (+17)
Троян250 дка (+94)
Категория: 5.1 / 24% 
Комасационен фактор: 1015 дка 
1015 от 1015 дка (+83) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Ловеч1015 дка (+83)
Троян1015 дка (+83)
Категория: 4.73 / 31% 
Комасационен фактор: 956 дка 
956 от 956 дка (-9) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Ловеч956 дка (-9)
Троян956 дка (-9)
Категория: 5.03 / 25% 
Комасационен фактор: 390 дка 
779 от 779 дка (-658) 
2 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Ловеч779 дка (-658)
Троян773 дка (-147)
Троян6 дка (-511)
Категория: 5.03 / 25% 
Комасационен фактор: 773 дка 
773 от 773 дка (+438) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Ловеч773 дка (+438)
Троян773 дка (+438)
Категория: 5.1 / 24% 
Комасационен фактор: 678 дка 
678 от 678 дка (-11) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Ловеч678 дка (-11)
Троян678 дка (-11)
79
2019
Категория: 5.1 / 24% 
Комасационен фактор: 672 дка 
672 от 672 дка (+271) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Ловеч672 дка (+271)
Троян672 дка (+271)
Категория: 3.91 / 58% 
Комасационен фактор: 442 дка 
525 от 884 дка (+120) 
2 землища, 2 общини и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Ловеч884 дка (+120)
Троян525 дка (+120)
Ловеч359 дка
Категория: 4.73 / 31% 
Комасационен фактор: 500 дка 
500 от 500 дка (+6) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Ловеч500 дка (+6)
Троян500 дка (+6)
Комасационен фактор: 248 дка 
496 от 496 дка (-23) 
2 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Ловеч496 дка (-23)
Троян391 дка (-44)
Троян105 дка (+21)
Комасационен фактор: 465 дка 
465 от 465 дка (+39) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Ловеч465 дка (+39)
Троян465 дка (+39)
Комасационен фактор: 434 дка 
434 от 434 дка (-3) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Ловеч434 дка (-3)
Троян434 дка (-3)
Комасационен фактор: 425 дка 
425 от 425 дка (+12) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Ловеч425 дка (+12)
Троян425 дка (+12)
Комасационен фактор: 417 дка 
417 от 417 дка (-33) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Ловеч417 дка (-33)
Троян417 дка (-33)
Комасационен фактор: 192 дка 
383 от 383 дка (+3) 
2 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Ловеч383 дка (+3)
Троян228 дка (+2)
Троян155 дка (+1)
Комасационен фактор: 187 дка 
374 от 374 дка (-51) 
2 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Ловеч374 дка (-51)
Троян326 дка (+2)
Троян48 дка (-53)
Комасационен фактор: 368 дка 
368 от 368 дка (-13) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Ловеч368 дка (-13)
Троян368 дка (-13)
Комасационен фактор: 361 дка 
361 от 361 дка (-2) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Ловеч361 дка (-2)
Троян361 дка (-2)
Комасационен фактор: 332 дка 
332 от 332 дка (+1) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Ловеч332 дка (+1)
Троян332 дка (+1)
Комасационен фактор: 322 дка 
322 от 322 дка (-30) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Ловеч322 дка (-30)
Троян322 дка (-30)
Комасационен фактор: 298 дка 
298 от 298 дка (+3) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Ловеч298 дка (+3)
Троян298 дка (+3)
Комасационен фактор: 281 дка 
281 (+281) от 281 дка 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Ловеч281 дка (+281)
Троян281 дка (+281)
Комасационен фактор: 279 дка 
279 от 279 дка (+23) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Ловеч279 дка (+23)
Троян279 дка (+23)

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

общ. Троян обл. Ловеч Страна
Категория: 5.16 / 23% 
Комасационен фактор: 2385 дка 
7154 от 7154 дка (-15) 
Ловеч: 33 Страна: 1107
Категория: 4.63 / 33% 
Комасационен фактор: 3777 дка 
6971 (-104) от 11 330 дка (-97) 
Ловеч: 35 Страна: 509
19
2019
На печалба
Категория: 5.44 / 19% 
Комасационен фактор: 1553 дка 
4923 (+52) от 6212 дка (+45) 
Ловеч: 38 Страна: 1322
89
2019
На печалба
Категория: 4.88 / 28% 
Комасационен фактор: 642 дка 
1925 от 1925 дка (-958) 
Ловеч: 94 Страна: 3500
Категория: 5.29 / 21% 
Комасационен фактор: 972 дка 
1512 (+29) от 1943 дка (+105) 
Ловеч: 92 Страна: 3480
Категория: 4.88 / 28% 
Комасационен фактор: 747 дка 
1494 от 1494 дка (+156) 
Ловеч: 102 Страна: 4051
Категория: 5.1 / 24% 
Комасационен фактор: 1229 дка 
1229 от 1229 дка (+39) 
Ловеч: 115 Страна: 4499
Категория: 5.16 / 23% 
Комасационен фактор: 569 дка 
1137 от 1137 дка (+111) 
Ловеч: 120 Страна: 4693
Категория: 5.1 / 24% 
Комасационен фактор: 1015 дка 
1015 от 1015 дка (+83) 
Ловеч: 131 Страна: 4988
Категория: 4.73 / 31% 
Комасационен фактор: 956 дка 
956 от 956 дка (-9) 
Ловеч: 138 Страна: 5153
Категория: 5.03 / 25% 
Комасационен фактор: 390 дка 
779 от 779 дка (-658) 
Ловеч: 151 Страна: 5782
Категория: 5.03 / 25% 
Комасационен фактор: 773 дка 
773 от 773 дка (+438) 
Ловеч: 154 Страна: 5815
Категория: 5.1 / 24% 
Комасационен фактор: 678 дка 
678 от 678 дка (-11) 
Ловеч: 162 Страна: 6294
79
2019
Категория: 5.1 / 24% 
Комасационен фактор: 672 дка 
672 от 672 дка (+271) 
Ловеч: 163 Страна: 6324
Категория: 3.91 / 58% 
Комасационен фактор: 442 дка 
525 от 884 дка (+120) 
Ловеч: 141 Страна: 5373
Категория: 4.73 / 31% 
Комасационен фактор: 500 дка 
500 от 500 дка (+6) 
Ловеч: 193 Страна: 7464
Комасационен фактор: 248 дка 
496 от 496 дка (-23) 
Ловеч: 195 Страна: 7490
Комасационен фактор: 465 дка 
465 от 465 дка (+39) 
Ловеч: 201 Страна: 7767
Комасационен фактор: 434 дка 
434 от 434 дка (-3) 
Ловеч: 210 Страна: 8084
Комасационен фактор: 425 дка 
425 от 425 дка (+12) 
Ловеч: 212 Страна: 8200
Комасационен фактор: 417 дка 
417 от 417 дка (-33) 
Ловеч: 214 Страна: 8287
Комасационен фактор: 192 дка 
383 от 383 дка (+3) 
Ловеч: 220 Страна: 8694
Комасационен фактор: 187 дка 
374 от 374 дка (-51) 
Ловеч: 224 Страна: 8815
Комасационен фактор: 368 дка 
368 от 368 дка (-13) 
Ловеч: 228 Страна: 8898
Комасационен фактор: 361 дка 
361 от 361 дка (-2) 
Ловеч: 230 Страна: 8965
Комасационен фактор: 332 дка 
332 от 332 дка (+1) 
Ловеч: 240 Страна: 9356
Комасационен фактор: 322 дка 
322 от 322 дка (-30) 
Ловеч: 242 Страна: 9521
Комасационен фактор: 298 дка 
298 от 298 дка (+3) 
Ловеч: 251 Страна: 9925
Комасационен фактор: 281 дка 
281 (+281) от 281 дка 
Ловеч: 256 Страна: 10240
Комасационен фактор: 279 дка 
279 от 279 дка (+23) 
Ловеч: 258 Страна: 10275

Ренти на арендаторите в undefined

Бели петна за община Троян, ренти по НСИ, пасища, ливади и околни ренти

Ренти по години

Арендатор
Евромекс ООД

Няма намерени резултати

Средни цени на земеделската земя в община Троян (2022)

18
ТримесечиеНСИ  Landlord  ОбявиМин.Макс
2020500
2021.42341152806965
2021.3187852805254
20215102226202806965
2022.42976233706965
2022.32061303706965
2022.23270153236965
2022.11920133706965
20222522813236965
2023.33190143706643
2023.22118283706643
2023.11830283706643
20232217703706643

Допълнителна информация за undefined

Това съдържание е ограничено. Можете да го отключите, като направите бартер или заплатите за него.

Този арендатор е физическо лице. Ако искате да разберете повече за него, най-добрият вариант е да се свържете с кметството на землището.

Няма намерени резултати

Финансови статистики в undefined по арендатори

Таблиците може да се сортират по години.

Обработвани декари от служител по години

Арендатор
Евромекс ООД

Приход от служител (хил. лв.) по години

Арендатор
Евромекс ООД

Приход от декар (лв.) по години

Арендатор
Евромекс ООД

Печалба от декар (лв.) по години

Арендатор
Евромекс ООД

История на декарите по години

Землище
Общо

Обща история на декарите по години

Общо

История на декарите по фирми по години

Арендатор
Евромекс ООД
Общо

История на декарите по години

Землище
Общо

История на декарите по години

Арендатор
Евромекс ООД
Общо

Landlord рейтинг по години

Арендатор19
19
Евромекс ООД89
79

Landlord рейтинг по години

Landlord рейтинг по фирми по години

Арендатор19
19
Евромекс ООД89
79

Няма намерени резултати

53 251 дка
42 228 дка
152 545
29 841 (20%)
5.83
5
5

Декари по категория

КатегорияПлощ в дка
3100
412 731
523 544
69489
71505
82363
93038
10481

Анализ на почвата

Това съдържание е ограничено. Можете да го отключите, като направите бартер или заплатите за него.