Луковит обл. Ловеч

Обща информация
 

Луковит

 
 
12
 
184 081 
 
88
 
4.25 / 76%
 
Обяви за земеделска земя в Луковит
Средни оценки
 
 
48
 
46

Арендатори в община Луковит

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

Landlord Арендатор Декари Землища Общини Области Холдинг
52
2019
На печалба
Категория: 3.67 / 66% 
Комасационен фактор: 6645 дка 
29 103 (-470) от 46 516 дка (-768) 
7 землища, 4 общини и 2 области

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Ловеч29 103 дка (-470)
Луковит20 112 дка (-907)
Луковит6158 дка (+331)
Луковит2833 дка (+106)
Област: Враца17 413 дка (-298)
Борован8900 дка (-70)
Бяла Слатина6798 дка (-257)
Враца1483 дка (+29)
Борован232 дка
72
2019
ХОЛДИНГ 981 678 дка (+63 485)  
76
2019
Категория: 3.99 / 54% 
Комасационен фактор: 3663 дка 
12 391 (+145) от 183 160 дка (+18 058) 
50 землища, 11 общини и 7 области

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Габрово58 698 дка (+1857)
Севлиево14 745 дка (+397)
Севлиево8286 дка (+257)
Севлиево8107 дка (-24)
Севлиево6789 дка (+188)
Севлиево5076 дка (+727)
Севлиево3003 дка (+368)
Севлиево2973 дка (-30)
Севлиево2509 дка (+13)
Севлиево1928 дка (-33)
Севлиево1740 дка (-11)
Севлиево827 дка (-7)
Севлиево806 дка (-9)
Севлиево761 дка (+16)
Севлиево623 дка (-3)
Севлиево299 дка (+7)
Севлиево179 дка (+1)
Севлиево32 дка
Севлиево15 дка
Област: Плевен37 342 дка (+2356)
Плевен9847 дка (+426)
Плевен5280 дка (-150)
Плевен4848 дка (+552)
Плевен4815 дка (+24)
Плевен3841 дка (+401)
Плевен3331 дка (+121)
Плевен3151 дка (+417)
Кнежа2229 дка (+565)
Област: Враца26 187 дка (+32)
Козлодуй15 392 дка (-46)
Козлодуй10 795 дка (+78)
Област: Видин23 172 дка (+9618)
Ружинци6424 дка (+6424)
Ружинци4561 дка (+147)
Ружинци4330 дка (+122)
Ружинци2124 дка (+2124)
Макреш2043 дка (+22)
Макреш1444 дка (+22)
Белоградчик1065 дка (-35)
Макреш715 дка (+715)
Ружинци289 дка (-4)
Ружинци96 дка
Ружинци81 дка (+81)
Област: Монтана21 402 дка (+82)
Вълчедръм12 054 дка (+189)
Вълчедръм6422 дка (-42)
Вълчедръм1532 дка (+6)
Вълчедръм742 дка
Вълчедръм634 дка (-71)
Вълчедръм18 дка
Област: Ловеч16 207 дка (+3961)
Луковит8162 дка (-84)
Луковит4229 дка (+229)
Ловеч3663 дка (+3663)
Ловеч153 дка (+153)
Област: Велико Търново152 дка (+152)
Велико Търново152 дка (+152)
47
2019
Категория: 5.16 / 23% 
Комасационен фактор: 2908 дка 
11 883 (-3759) от 14 538 дка (-3904) 
5 землища, 2 общини и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Ловеч14 538 дка (-3904)
Луковит6787 дка (-6)
Луковит4569 дка (+14)
Ябланица2655 дка (-145)
Луковит493 дка
Луковит34 дка (-3767)
23
2019
На печалба
Категория: 3.41 / 75% 
Комасационен фактор: 10 164 дка 
10 164 от 10 164 дка (+728) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Ловеч10 164 дка (+728)
ЛуковитДЕРМАНЦИ10 164 дка (+728)
59
2019
На печалба
Категория: 4.05 / 51% 
Комасационен фактор: 2328 дка 
9849 (+861) от 27 934 дка (+4234) 
12 землища, 3 общини и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Ловеч27 934 дка (+4234)
Угърчин9864 дка
Луковит7556 дка (+639)
Угърчин2355 дка (+2355)
Тетевен2337 дка (-32)
Луковит1665 дка (+80)
Угърчин1455 дка (-391)
Угърчин1438 дка (+805)
Угърчин534 дка (+534)
Луковит515 дка (+29)
Луковит113 дка (+113)
Угърчин67 дка (+67)
Угърчин35 дка (+35)
Категория: 4.54 / 35% 
Комасационен фактор: 1511 дка 
9065 от 9065 дка (-713) 
6 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Ловеч9065 дка (-713)
Луковит3495 дка (+443)
Луковит1962 дка (+1962)
Луковит1325 дка (-662)
Луковит1024 дка (-947)
Луковит713 дка
Луковит546 дка (-1509)
30
2019
Категория: 4.12 / 48% 
Комасационен фактор: 2252 дка 
9007 от 9007 дка (+259) 
4 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Ловеч9007 дка (+259)
Луковит7493 дка (+7)
Луковит670 дка (+186)
Луковит441 дка (+57)
Луковит403 дка (+9)
Категория: 4.07 / 50% 
Комасационен фактор: 2499 дка 
7498 от 7498 дка (+715) 
3 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Ловеч7498 дка (+715)
Луковит6522 дка (+614)
Луковит596 дка (+9)
Луковит380 дка (+92)
Категория: 3.97 / 55% 
Комасационен фактор: 765 дка 
6441 (-418) от 6887 дка (-267) 
9 землища, 3 общини и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Ловеч6887 дка (-267)
Луковит3795 дка (-261)
Луковит981 дка (+84)
Луковит923 дка (-502)
Луковит407 дка
Тетевен311 дка (+39)
Луковит261 дка (+261)
Ябланица112 дка (+112)
Луковит74 дка
Ябланица23 дка
Категория: 3.86 / 60% 
Комасационен фактор: 1900 дка 
5699 от 5699 дка (+2950) 
3 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Ловеч5699 дка (+2950)
Луковит3795 дка (+3675)
Луковит981 дка (+780)
Луковит923 дка (-1505)
52
2019
На печалба
Категория: 4.05 / 51% 
Комасационен фактор: 2202 дка 
5683 от 6605 дка (-189) 
3 землища, 2 общини и 2 области

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Ловеч5683 дка (-189)
Луковит5521 дка (-184)
Луковит162 дка (-5)
Област: Плевен922 дка
Червен бряг922 дка
56
2019
На печалба
Категория: 4.27 / 42% 
Комасационен фактор: 3082 дка 
5338 (+2494) от 27 738 дка (+6387) 
9 землища, 2 общини и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Ловеч27 738 дка (+6387)
Угърчин14 877 дка (-1546)
Угърчин4939 дка (+4939)
Луковит4792 дка (+2489)
Угърчин814 дка (+173)
Угърчин745 дка (+745)
Угърчин572 дка (-517)
Луковит546 дка (+5)
Угърчин354 дка
Угърчин99 дка (+99)
87
2019
ХОЛДИНГ 200 785 дка (-8338)  
68
2019
На печалба
Категория: 3.73 / 64% 
Комасационен фактор: 5627 дка 
3861 (+212) от 33 762 дка (-1366) 
6 землища, 4 общини и 3 области

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Плевен19 337 дка (-1072)
Искър16 386 дка (-1072)
Червен бряг2951 дка
Област: Враца10 564 дка (-506)
Оряхово10 029 дка (-496)
Оряхово466 дка (+24)
Оряхово69 дка (-34)
Област: Ловеч3861 дка (+212)
Луковит3861 дка (+212)
Категория: 3.27 / 81% 
Комасационен фактор: 3613 дка 
3613 от 3613 дка (+330) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Ловеч3613 дка (+330)
Луковит3613 дка (+330)
Категория: 4.12 / 48% 
Комасационен фактор: 3611 дка 
3611 от 3611 дка (-359) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Ловеч3611 дка (-359)
Луковит3611 дка (-359)
Категория: 4.67 / 32% 
Комасационен фактор: 1658 дка 
3316 от 3316 дка (-321) 
2 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Ловеч3316 дка (-321)
Луковит2619 дка (-1)
Луковит697 дка (-320)
Категория: 4.22 / 44% 
Комасационен фактор: 3078 дка 
3078 от 3078 дка (+677) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Ловеч3078 дка (+677)
Луковит3078 дка (+677)
Категория: 4.16 / 46% 
Комасационен фактор: 1523 дка 
2939 (+1514) от 9139 дка (+1341) 
6 землища, 3 общини и 2 области

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Ловеч7189 дка (+1440)
Луковит2939 дка (+1514)
Ловеч2279 дка (-46)
Ловеч1143 дка (+8)
Ловеч562 дка (-32)
Ловеч266 дка (-4)
Област: Плевен1950 дка (-99)
Долна Митрополия1950 дка (-99)
Категория: 4.98 / 26% 
Комасационен фактор: 2842 дка 
2842 (+2842) от 2842 дка 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Ловеч2842 дка (+2842)
Луковит2842 дка (+2842)
Категория: 3.67 / 66% 
Комасационен фактор: 1417 дка 
2833 от 2833 дка (+909) 
2 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Ловеч2833 дка (+909)
Луковит1435 дка (+259)
Луковит1398 дка (+650)
51
2019
На печалба
Категория: 3.67 / 66% 
Комасационен фактор: 972 дка 
2793 (+106) от 9718 дка (+83) 
10 землища, 4 общини и 3 области

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Враца5666 дка (+1408)
Оряхово3898 дка (-259)
Оряхово886 дка (+785)
Оряхово817 дка (+817)
Оряхово65 дка (+65)
Област: Ловеч2793 дка (+106)
Луковит1068 дка (+5)
Луковит902 дка (+93)
Луковит823 дка (+8)
Област: Плевен1259 дка (-1431)
Червен бряг1169 дка (+122)
Искър71 дка (+71)
Червен бряг19 дка (-1624)
45
2019
ХОЛДИНГ 37 184 дка (+1777)  
Категория: 3.8 / 62% 
Комасационен фактор: 5461 дка 
2667 (+16) от 16 384 дка (+462) 
3 землища, 3 общини и 2 области

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Плевен13 717 дка (+446)
Плевен13 616 дка (+345)
Долни Дъбник101 дка (+101)
Област: Ловеч2667 дка (+16)
Луковит2667 дка (+16)
Категория: 4.19 / 45% 
Комасационен фактор: 883 дка 
2648 от 2648 дка (+869) 
3 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Ловеч2648 дка (+869)
Луковит1577 дка (+36)
Луковит607 дка (+369)
Луковит464 дка (+464)
75
2019
На печалба
Категория: 4.12 / 48% 
Комасационен фактор: 2394 дка 
2394 от 2394 дка (-1531) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Ловеч2394 дка (-1531)
Луковит2394 дка (-1531)
87
2019
ХОЛДИНГ 200 785 дка (-8338)  
Категория: 3.86 / 60% 
Комасационен фактор: 2640 дка 
2366 (-357) от 13 198 дка (-1569) 
5 землища, 4 общини и 3 области

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Враца6876 дка (-615)
Мизия6876 дка (-615)
Област: Плевен3956 дка (-597)
Кнежа2036 дка (+38)
Кнежа991 дка (-585)
Долна Митрополия929 дка (-50)
Област: Ловеч2366 дка (-357)
Луковит2366 дка (-357)
Категория: 4.12 / 48% 
Комасационен фактор: 2339 дка 
2339 от 2339 дка (+1126) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Ловеч2339 дка (+1126)
Луковит2339 дка (+1126)
Категория: 3.41 / 75% 
Комасационен фактор: 1059 дка 
2117 (+2117) от 2117 дка (-3953) 
2 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Ловеч2117 дка (+2117)
Луковит2058 дка (+2058)
Луковит59 дка (+59)
60
2019
На печалба
Категория: 4.45 / 37% 
Комасационен фактор: 3220 дка 
2025 (-181) от 28 984 дка (+4629) 
9 землища, 2 общини и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Ловеч28 984 дка (+4629)
Угърчин21 818 дка (+1372)
Угърчин2700 дка (+2700)
Луковит1211 дка (-296)
Угърчин992 дка (+18)
Луковит814 дка (+115)
Угърчин519 дка (+519)
Угърчин420 дка (-82)
Угърчин283 дка (+283)
Угърчин227 дка
Категория: 3.41 / 75% 
Комасационен фактор: 1930 дка 
1930 от 1930 дка (+749) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Ловеч1930 дка (+749)
Луковит1930 дка (+749)
24
2019
На печалба
Категория: 4 / 53% 
Комасационен фактор: 907 дка 
1813 от 1813 дка (-162) 
2 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Ловеч1813 дка (-162)
Луковит1773 дка (-139)
Луковит40 дка (-23)

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

общ. Луковит обл. Ловеч Страна Холдинг
52
2019
На печалба
Категория: 3.67 / 66% 
Комасационен фактор: 6645 дка 
29 103 (-470) от 46 516 дка (-768) 
Ловеч: 2 Страна: 24
72
2019
ХОЛДИНГ 981 678 дка (+63 485)  
Страна: 1
76
2019
Категория: 3.99 / 54% 
Комасационен фактор: 3663 дка 
12 391 (+145) от 183 160 дка (+18 058) 
Ловеч: 13 Страна: 6
47
2019
Категория: 5.16 / 23% 
Комасационен фактор: 2908 дка 
11 883 (-3759) от 14 538 дка (-3904) 
Ловеч: 14 Страна: 308
23
2019
На печалба
Категория: 3.41 / 75% 
Комасационен фактор: 10 164 дка 
10 164 от 10 164 дка (+728) 
Ловеч: 22 Страна: 624
59
2019
На печалба
Категория: 4.05 / 51% 
Комасационен фактор: 2328 дка 
9849 (+861) от 27 934 дка (+4234) 
Ловеч: 4 Страна: 64
Категория: 4.54 / 35% 
Комасационен фактор: 1511 дка 
9065 от 9065 дка (-713) 
Ловеч: 25 Страна: 773
30
2019
Категория: 4.12 / 48% 
Комасационен фактор: 2252 дка 
9007 от 9007 дка (+259) 
Ловеч: 26 Страна: 782
Категория: 4.07 / 50% 
Комасационен фактор: 2499 дка 
7498 от 7498 дка (+715) 
Ловеч: 30 Страна: 1047
Категория: 3.97 / 55% 
Комасационен фактор: 765 дка 
6441 (-418) от 6887 дка (-267) 
Ловеч: 36 Страна: 1158
Категория: 3.86 / 60% 
Комасационен фактор: 1900 дка 
5699 от 5699 дка (+2950) 
Ловеч: 42 Страна: 1483
52
2019
На печалба
Категория: 4.05 / 51% 
Комасационен фактор: 2202 дка 
5683 от 6605 дка (-189) 
Ловеч: 43 Страна: 1223
56
2019
На печалба
Категория: 4.27 / 42% 
Комасационен фактор: 3082 дка 
5338 (+2494) от 27 738 дка (+6387) 
Ловеч: 5 Страна: 67
87
2019
ХОЛДИНГ 200 785 дка (-8338)  
Страна: 3
68
2019
На печалба
Категория: 3.73 / 64% 
Комасационен фактор: 5627 дка 
3861 (+212) от 33 762 дка (-1366) 
Ловеч: 56 Страна: 44
Категория: 3.27 / 81% 
Комасационен фактор: 3613 дка 
3613 от 3613 дка (+330) 
Ловеч: 59 Страна: 2287
Категория: 4.12 / 48% 
Комасационен фактор: 3611 дка 
3611 от 3611 дка (-359) 
Ловеч: 60 Страна: 2288
Категория: 4.67 / 32% 
Комасационен фактор: 1658 дка 
3316 от 3316 дка (-321) 
Ловеч: 62 Страна: 2437
Категория: 4.22 / 44% 
Комасационен фактор: 3078 дка 
3078 от 3078 дка (+677) 
Ловеч: 64 Страна: 2576
Категория: 4.16 / 46% 
Комасационен фактор: 1523 дка 
2939 (+1514) от 9139 дка (+1341) 
Ловеч: 31 Страна: 761
Категория: 4.98 / 26% 
Комасационен фактор: 2842 дка 
2842 (+2842) от 2842 дка 
Ловеч: 67 Страна: 2747
Категория: 3.67 / 66% 
Комасационен фактор: 1417 дка 
2833 от 2833 дка (+909) 
Ловеч: 68 Страна: 2751
51
2019
На печалба
Категория: 3.67 / 66% 
Комасационен фактор: 972 дка 
2793 (+106) от 9718 дка (+83) 
Ловеч: 69 Страна: 693
45
2019
ХОЛДИНГ 37 184 дка (+1777)  
Страна: 33
Категория: 3.8 / 62% 
Комасационен фактор: 5461 дка 
2667 (+16) от 16 384 дка (+462) 
Ловеч: 73 Страна: 238
Категория: 4.19 / 45% 
Комасационен фактор: 883 дка 
2648 от 2648 дка (+869) 
Ловеч: 74 Страна: 2865
75
2019
На печалба
Категория: 4.12 / 48% 
Комасационен фактор: 2394 дка 
2394 от 2394 дка (-1531) 
Ловеч: 77 Страна: 3045
87
2019
ХОЛДИНГ 200 785 дка (-8338)  
Страна: 3
Категория: 3.86 / 60% 
Комасационен фактор: 2640 дка 
2366 (-357) от 13 198 дка (-1569) 
Ловеч: 79 Страна: 376
Категория: 4.12 / 48% 
Комасационен фактор: 2339 дка 
2339 от 2339 дка (+1126) 
Ловеч: 80 Страна: 3100
Категория: 3.41 / 75% 
Комасационен фактор: 1059 дка 
2117 (+2117) от 2117 дка (-3953) 
Ловеч: 89 Страна: 3301
60
2019
На печалба
Категория: 4.45 / 37% 
Комасационен фактор: 3220 дка 
2025 (-181) от 28 984 дка (+4629) 
Ловеч: 3 Страна: 59
Категория: 3.41 / 75% 
Комасационен фактор: 1930 дка 
1930 от 1930 дка (+749) 
Ловеч: 93 Страна: 3495
24
2019
На печалба
Категория: 4 / 53% 
Комасационен фактор: 907 дка 
1813 от 1813 дка (-162) 
Ловеч: 95 Страна: 3626

Ренти на арендаторите в undefined

Бели петна за община Луковит, ренти по НСИ, пасища, ливади и околни ренти

Ренти по години

Арендатор
Агро - Ин 2008 ООД

Няма намерени резултати

Средни цени на земеделската земя в община Луковит (2022)

12
ТримесечиеНСИ  Landlord  ОбявиМин.Макс
2020596
2021.4108183491956
2021.380443991219
2021.21219112191219
20218341007133491956
2022.4127644552200
2022.3148264442300
2022.2674533322000
2022.12678137995807
202212951112763325807
2023.2141463602300
2023.1103284001999
20231196143602300

Допълнителна информация за undefined

Това съдържание е ограничено. Можете да го отключите, като направите бартер или заплатите за него.

Този арендатор е физическо лице. Ако искате да разберете повече за него, най-добрият вариант е да се свържете с кметството на землището.

Няма намерени резултати

Финансови статистики в undefined по арендатори

Таблиците може да се сортират по години.

Обработвани декари от служител по години

Арендатор
Агро - Ин 2008 ООД

Приход от служител (хил. лв.) по години

Арендатор
Агро - Ин 2008 ООД

Приход от декар (лв.) по години

Арендатор
Агро - Ин 2008 ООД

Печалба от декар (лв.) по години

Арендатор
Агро - Ин 2008 ООД

История на декарите по години

Землище
Общо

Обща история на декарите по години

Общо

История на декарите по фирми по години

Арендатор
Агро - Ин 2008 ООД
Общо

История на декарите по години

Землище
Общо

История на декарите по години

Арендатор
Агро - Ин 2008 ООД
Общо

Landlord рейтинг по години

Арендатор19
52
76
47
Агро - Ин 2008 ООД23
59
30
52
56
68
51
75
60
24

Landlord рейтинг по години

Landlord рейтинг по фирми по години

Арендатор19
52
76
47
Агро - Ин 2008 ООД23
59
30
52
56
68
51
75
60
24

Няма намерени резултати

200 755 дка
184 081 дка
88 699
40 413 (46%)
4.36
3
4

Декари по категория

КатегорияПлощ в дка
12
28480
364 566
446 796
563 042
612 330
71304
8150
93880
10204

Анализ на почвата

Това съдържание е ограничено. Можете да го отключите, като направите бартер или заплатите за него.