Ловеч обл. Ловеч

Обща информация
 

Ловеч

 
 
34
 
361 036 
 
135
 
5 / 66%
 
Обяви за земеделска земя в Ловеч
Средни оценки
 
 
45
 
46

Арендатори в община Ловеч

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

Landlord Арендатор Декари Землища Общини Области Холдинг
15
2019
На печалба
Категория: 5.67 / 16% 
Комасационен фактор: 2365 дка 
23 645 от 23 645 дка (-3056) 
10 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Ловеч23 645 дка (-3056)
Ловеч14 208 дка (-647)
Ловеч2099 дка (-1509)
Ловеч1867 дка (-169)
Ловеч1765 дка (-30)
Ловеч1491 дка (-670)
Ловеч1331 дка (+65)
Ловеч386 дка (-19)
Ловеч297 дка (-16)
Ловеч123 дка (-59)
Ловеч78 дка (-2)
45
2019
На печалба
Категория: 3.29 / 80% 
Комасационен фактор: 7545 дка 
22 634 от 22 634 дка (-982) 
3 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Ловеч22 634 дка (-982)
Ловеч21 236 дка (-995)
Ловеч819 дка (+12)
Ловеч579 дка (+1)
46
2019
На печалба
Категория: 3.33 / 78% 
Комасационен фактор: 3651 дка 
21 907 от 21 907 дка (-411) 
6 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Ловеч21 907 дка (-411)
Ловеч12 448 дка (-246)
Ловеч5256 дка (-300)
Ловеч2158 дка (+431)
Ловеч1107 дка (-105)
Ловеч574 дка (-247)
Ловеч364 дка (+56)
67
2019
На печалба
Категория: 3.55 / 70% 
Комасационен фактор: 3224 дка 
19 343 от 19 343 дка (-1390) 
6 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Ловеч19 343 дка (-1390)
ЛовечАЛЕКСАНДРОВО6171 дка (-193)
ЛовечДОЙРЕНЦИ5997 дка (-487)
ЛовечЧАВДАРЦИ3825 дка (-439)
ЛовечДРЕНОВ2058 дка (-298)
ЛовечДЕВЕТАКИ1287 дка (+22)
ЛовечЙОГЛАВ5 дка (+5)
68
2019
На печалба
Категория: 3.45 / 73% 
Комасационен фактор: 2557 дка 
16 975 (-1178) от 23 009 дка (-843) 
9 землища, 2 общини и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Ловеч23 009 дка (-843)
Летница4980 дка (+189)
Ловеч4440 дка (+8)
Ловеч3552 дка (+18)
Ловеч3245 дка (-11)
Ловеч2147 дка (-68)
Ловеч1826 дка (-1125)
Ловеч1207 дка
Летница1054 дка (+146)
Ловеч558 дка
59
2019
Категория: 5.1 / 24% 
Комасационен фактор: 713 дка 
12 829 (-3040) от 13 549 дка (-3632) 
19 землища, 2 общини и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Ловеч13 549 дка (-3632)
Ловеч2713 дка (-374)
Ловеч1897 дка (-270)
Ловеч1893 дка (-71)
Ловеч940 дка (-231)
Ловеч772 дка (-269)
Ловеч695 дка (-99)
Ловеч664 дка (-1107)
Ловеч574 дка (-279)
Ловеч562 дка (+35)
Ловеч490 дка
Ловеч477 дка (-324)
Угърчин438 дка (-197)
Угърчин282 дка (-395)
Ловеч266 дка (+1)
Ловеч246 дка (+85)
Ловеч200 дка (-125)
Ловеч178 дка (-23)
Ловеч156 дка (+11)
Ловеч106 дка
31
2019
На печалба
Категория: 4.22 / 44% 
Комасационен фактор: 2547 дка 
12 736 от 12 736 дка (+24) 
5 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Ловеч12 736 дка (+24)
Ловеч10 749 дка (-51)
Ловеч1653 дка (-50)
Ловеч168 дка (+70)
Ловеч102 дка (+55)
Ловеч64 дка
54
2019
На печалба
Категория: 3.73 / 64% 
Комасационен фактор: 1602 дка 
12 394 (+7) от 12 817 дка (+340) 
8 землища, 2 общини и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Ловеч12 817 дка (+340)
Ловеч7841 дка (-407)
Ловеч2632 дка (+134)
Ловеч739 дка (+211)
Ловеч429 дка (+102)
Угърчин423 дка (+333)
Ловеч403 дка (-29)
Ловеч297 дка (-4)
Ловеч53 дка
43
2019
На печалба
Категория: 4.88 / 28% 
Комасационен фактор: 2893 дка 
11 570 от 11 570 дка (+351) 
4 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Ловеч11 570 дка (+351)
Ловеч8407 дка (-286)
Ловеч1865 дка (+21)
Ловеч1008 дка (+326)
Ловеч290 дка (+290)
43
2019
На печалба
Категория: 3.24 / 82% 
Комасационен фактор: 2696 дка 
10 783 от 10 783 дка (-392) 
4 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Ловеч10 783 дка (-392)
Ловеч5609 дка (-343)
Ловеч3014 дка (-56)
Ловеч1962 дка (+18)
Ловеч198 дка (-11)
Категория: 4.63 / 33% 
Комасационен фактор: 2903 дка 
10 187 (-2739) от 11 611 дка (-2581) 
4 землища, 2 общини и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Ловеч11 611 дка (-2581)
Ловеч6693 дка (-2746)
Ловеч2705 дка (+30)
Летница1424 дка (+158)
Ловеч789 дка (-23)
49
2019
На печалба
Категория: 4.19 / 45% 
Комасационен фактор: 994 дка 
9935 от 9935 дка (+371) 
10 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Ловеч9935 дка (+371)
Ловеч4524 дка (+353)
Ловеч1525 дка (+41)
Ловеч1060 дка (-14)
Ловеч946 дка (+1)
Ловеч492 дка (-73)
Ловеч456 дка (+137)
Ловеч309 дка (-11)
Ловеч294 дка (+1)
Ловеч201 дка (-6)
Ловеч128 дка (-58)
46
2019
На печалба
Категория: 4.92 / 27% 
Комасационен фактор: 525 дка 
8187 (+375) от 8392 дка (+383) 
16 землища, 2 общини и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Ловеч8392 дка (+383)
Ловеч3407 дка (-49)
Ловеч734 дка (-111)
Ловеч670 дка (+48)
Ловеч668 дка (+668)
Ловеч640 дка (+71)
Ловеч382 дка (+238)
Ловеч355 дка
Ловеч292 дка (-332)
Ловеч231 дка (+26)
Ловеч222 дка (-8)
Ловеч222 дка (-164)
Угърчин205 дка (+8)
Ловеч165 дка (-65)
Ловеч93 дка (+20)
Ловеч73 дка
Ловеч33 дка (+33)
Категория: 4.16 / 46% 
Комасационен фактор: 8005 дка 
8005 от 8005 дка (+193) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Ловеч8005 дка (+193)
Ловеч8005 дка (+193)
72
2019
ХОЛДИНГ 981 678 дка (+63 485)  
65
2019
На печалба
Категория: 3.7 / 65% 
Комасационен фактор: 4027 дка 
7957 (-199) от 201 332 дка (+19 775) 
50 землища, 12 общини и 5 области

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Плевен127 784 дка (+141)
Левски19 162 дка (+583)
Гулянци18 373 дка (-3515)
Кнежа11 015 дка (-1132)
Кнежа8940 дка (+1100)
Гулянци8307 дка (-354)
Гулянци7935 дка (-2702)
ПОРДИМ7890 дка (+215)
ПОРДИМ7677 дка (+5260)
Гулянци6553 дка (+95)
Гулянци5995 дка (-76)
Плевен5823 дка (-412)
ПОРДИМ4730 дка (+82)
Гулянци3911 дка (-277)
Долни Дъбник3629 дка (+194)
ПОРДИМ2283 дка (+33)
Гулянци1502 дка (-94)
Гулянци1322 дка (+15)
ПОРДИМ1311 дка (+18)
ПОРДИМ1245 дка (+1013)
Гулянци181 дка (+95)
Област: Ловеч26 466 дка (+515)
Летница18 509 дка (+714)
Ловеч3452 дка (-185)
Ловеч1286 дка (-102)
Ловеч1124 дка (-19)
Ловеч1010 дка
Ловеч952 дка (+109)
Ловеч133 дка (-2)
Област: Видин19 102 дка (+19 102)
Димово6788 дка (+6788)
Димово4418 дка (+4418)
Димово3298 дка (+3298)
Димово2552 дка (+2552)
Димово1567 дка (+1567)
Димово385 дка (+385)
Димово94 дка (+94)
Област: Велико Търново16 681 дка (+25)
Павликени7874 дка (+10)
Полски Тръмбеш3098 дка
Павликени2620 дка (+33)
Полски Тръмбеш2512 дка (-11)
Павликени577 дка (-7)
Област: Габрово11 299 дка (-8)
Дряново2894 дка (-67)
Дряново2781 дка (-16)
Дряново1945 дка (-4)
Дряново751 дка (+10)
Дряново668 дка
Дряново646 дка (+51)
Дряново569 дка (+7)
Дряново355 дка
Дряново354 дка (+9)
Дряново204 дка (+1)
Дряново132 дка (+1)
ХОЛДИНГ 39 226 дка (-1001)  
80
2019
На печалба
Категория: 3.36 / 77% 
Комасационен фактор: 2886 дка 
7515 (-13) от 31 743 дка (-821) 
11 землища, 2 общини и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Ловеч31 743 дка (-821)
Летница18 381 дка (-505)
Летница5226 дка (-360)
Ловеч2793 дка (-87)
Ловеч2235 дка (-50)
Ловеч883 дка (+136)
Ловеч627 дка (-1)
Летница586 дка (+57)
Ловеч583 дка (-49)
Ловеч350 дка (-6)
Ловеч44 дка (+44)
Летница35 дка
47
2019
На печалба
Категория: 4.77 / 30% 
Комасационен фактор: 2142 дка 
6425 от 6425 дка (-78) 
3 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Ловеч6425 дка (-78)
Ловеч3765 дка (-94)
Ловеч1707 дка (+33)
Ловеч953 дка (-17)
40
2019
На печалба
Категория: 3.02 / 94% 
Комасационен фактор: 2968 дка 
5936 от 5936 дка (-708) 
2 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Ловеч5936 дка (-708)
Ловеч5566 дка (-732)
Ловеч370 дка (+24)
Категория: 6.62 / 8% 
Комасационен фактор: 5579 дка 
5579 от 5579 дка (+137) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Ловеч5579 дка (+137)
Ловеч5579 дка (+137)
68
2019
На печалба
Категория: 3.95 / 56% 
Комасационен фактор: 5158 дка 
5158 от 5158 дка (-176) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Ловеч5158 дка (-176)
Ловеч5158 дка (-176)
Категория: 4.63 / 33% 
Комасационен фактор: 1241 дка 
4963 (+4963) от 4963 дка 
4 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Ловеч4963 дка (+4963)
Ловеч2990 дка (+2990)
Ловеч1202 дка (+1202)
Ловеч730 дка (+730)
Ловеч41 дка (+41)
72
2019
ХОЛДИНГ 981 678 дка (+63 485)  
80
2019
На печалба
Категория: 3.89 / 59% 
Комасационен фактор: 1656 дка 
4888 (+1717) от 188 830 дка (+18 213) 
114 землища, 32 общини и 9 области

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Велико Търново88 416 дка (+554)
Велико Търново10 801 дка (-1)
Велико Търново10 028 дка (+134)
Горна Оряховица8548 дка (+27)
Велико Търново7036 дка (-513)
СВИЩОВ5527 дка (-12)
СВИЩОВ4975 дка (-2)
СВИЩОВ4474 дка (-11)
Велико Търново4369 дка (+424)
Велико Търново3800 дка (+74)
Велико Търново3411 дка (-5)
СВИЩОВ3323 дка (-29)
Стражица3202 дка (-1)
СВИЩОВ2871 дка (-12)
Стражица2830 дка (+49)
Велико Търново2323 дка (+12)
Велико Търново2141 дка
Стражица1945 дка (+31)
СВИЩОВ1713 дка (-9)
Велико Търново1631 дка (+6)
СВИЩОВ1165 дка (+176)
СВИЩОВ438 дка (+240)
Стражица428 дка
СВИЩОВ366 дка (-7)
СВИЩОВ353 дка (+10)
Сухиндол268 дка (-25)
Велико Търново223 дка (-2)
СВИЩОВ189 дка (-1)
СВИЩОВ28 дка
Полски Тръмбеш6 дка (+1)
Полски Тръмбеш3 дка (+1)
Павликени1 дка (-1)
Област: Плевен27 204 дка (+7664)
Белене9558 дка (+292)
Белене4154 дка (+15)
Левски2755 дка (+2755)
Никопол2436 дка (+2436)
Белене2054 дка (-58)
Гулянци1862 дка (-90)
Белене1615 дка
Белене564 дка (+564)
Гулянци539 дка (+539)
Гулянци336 дка (+18)
Гулянци258 дка (+258)
Гулянци252 дка (+252)
Никопол233 дка (+233)
Никопол179 дка (+179)
Левски163 дка (+163)
Гулянци63 дка (+63)
Никопол45 дка (+45)
Гулянци42 дка (-11)
Никопол37 дка (+37)
ПОРДИМ26 дка (-1)
Гулянци18 дка (+18)
Долна Митрополия12 дка (-46)
Никопол3 дка (+3)
Област: Видин25 828 дка (+773)
Димово7000 дка
Димово4382 дка
Димово3903 дка
Димово3314 дка
Димово2552 дка
Димово1821 дка
Димово1569 дка
Макреш730 дка (+730)
Димово385 дка
Димово88 дка
Видин43 дка (+43)
Бойница41 дка
Област: Търговище20 513 дка (+3913)
Попово3737 дка (+322)
Попово2595 дка (+876)
Попово1861 дка (+1075)
Антоново1729 дка (-43)
Попово1718 дка (+951)
Антоново1399 дка
Антоново1195 дка (+14)
Антоново995 дка (+7)
Попово925 дка (+101)
Попово874 дка (+89)
Антоново804 дка (+6)
Антоново782 дка
Антоново619 дка (+1)
Попово475 дка (+475)
Антоново417 дка
Антоново349 дка
Антоново39 дка (+39)
Област: Русе16 447 дка (+1121)
Борово4900 дка (+41)
Борово2995 дка
Ценово2709 дка (+226)
Ценово1749 дка (+116)
Ценово1627 дка
Ценово1143 дка (+1143)
Ценово960 дка (+704)
Борово125 дка
Борово125 дка (-1170)
Ценово53 дка
Ветово37 дка (+37)
Ветово24 дка (+24)
Област: Ловеч5130 дка (+1959)
Ловеч3171 дка
Ловеч1248 дка (+1248)
Ловеч469 дка (+469)
Угърчин184 дка (+184)
Угърчин42 дка (+42)
Угърчин16 дка (+16)
Област: Враца1925 дка (+1925)
Борован929 дка (+929)
Бяла Слатина462 дка (+462)
Борован422 дка (+422)
Враца112 дка (+112)
Област: Монтана1795 дка (+128)
Якимово1379 дка (+4)
Якимово276 дка
Брусарци124 дка (+124)
Вълчедръм16 дка
Област: Габрово1572 дка (+176)
Дряново625 дка (-3)
Дряново383 дка
Дряново369 дка
Севлиево180 дка (+179)
Севлиево15 дка
47
2019
На печалба
Категория: 3.49 / 72% 
Комасационен фактор: 801 дка 
4808 от 4808 дка (+305) 
6 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Ловеч4808 дка (+305)
Ловеч2751 дка (+395)
Ловеч1170 дка (-245)
Ловеч313 дка (+11)
Ловеч303 дка (+66)
Ловеч221 дка (+28)
Ловеч50 дка (+50)
53
2019
На печалба
Категория: 4.25 / 43% 
Комасационен фактор: 1160 дка 
4605 (-434) от 5800 дка (-371) 
5 землища, 2 общини и 2 области

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Ловеч4605 дка (-434)
Ловеч2006 дка (+6)
Ловеч1360 дка (+52)
Ловеч705 дка (-507)
Ловеч534 дка (+15)
Област: Плевен1195 дка (+63)
Плевен1195 дка (+63)
39
2019
Категория: 5.59 / 17% 
Комасационен фактор: 371 дка 
4338 (-919) от 4454 дка (-1359) 
12 землища, 2 общини и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Ловеч4454 дка (-1359)
Ловеч770 дка (-88)
Ловеч701 дка (-404)
Ловеч529 дка (-30)
Ловеч475 дка (+141)
Ловеч473 дка (-312)
Ловеч376 дка (-43)
Ловеч357 дка (-49)
Ловеч219 дка (+219)
Ловеч198 дка (-392)
Ловеч196 дка (+39)
Угърчин116 дка (-440)
Ловеч44 дка
Категория: 4.16 / 46% 
Комасационен фактор: 1523 дка 
4250 (-74) от 9139 дка (+1341) 
6 землища, 3 общини и 2 области

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Ловеч7189 дка (+1440)
Луковит2939 дка (+1514)
Ловеч2279 дка (-46)
Ловеч1143 дка (+8)
Ловеч562 дка (-32)
Ловеч266 дка (-4)
Област: Плевен1950 дка (-99)
Долна Митрополия1950 дка (-99)
56
2019
Категория: 4.16 / 46% 
Комасационен фактор: 2081 дка 
4162 от 4162 дка (-61) 
2 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Ловеч4162 дка (-61)
Ловеч3775 дка (-133)
Ловеч387 дка (+72)
72
2019
ХОЛДИНГ 981 678 дка (+63 485)  
76
2019
Категория: 3.99 / 54% 
Комасационен фактор: 3663 дка 
3816 (+3816) от 183 160 дка (+18 058) 
50 землища, 11 общини и 7 области

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Габрово58 698 дка (+1857)
Севлиево14 745 дка (+397)
Севлиево8286 дка (+257)
Севлиево8107 дка (-24)
Севлиево6789 дка (+188)
Севлиево5076 дка (+727)
Севлиево3003 дка (+368)
Севлиево2973 дка (-30)
Севлиево2509 дка (+13)
Севлиево1928 дка (-33)
Севлиево1740 дка (-11)
Севлиево827 дка (-7)
Севлиево806 дка (-9)
Севлиево761 дка (+16)
Севлиево623 дка (-3)
Севлиево299 дка (+7)
Севлиево179 дка (+1)
Севлиево32 дка
Севлиево15 дка
Област: Плевен37 342 дка (+2356)
Плевен9847 дка (+426)
Плевен5280 дка (-150)
Плевен4848 дка (+552)
Плевен4815 дка (+24)
Плевен3841 дка (+401)
Плевен3331 дка (+121)
Плевен3151 дка (+417)
Кнежа2229 дка (+565)
Област: Враца26 187 дка (+32)
Козлодуй15 392 дка (-46)
Козлодуй10 795 дка (+78)
Област: Видин23 172 дка (+9618)
Ружинци6424 дка (+6424)
Ружинци4561 дка (+147)
Ружинци4330 дка (+122)
Ружинци2124 дка (+2124)
Макреш2043 дка (+22)
Макреш1444 дка (+22)
Белоградчик1065 дка (-35)
Макреш715 дка (+715)
Ружинци289 дка (-4)
Ружинци96 дка
Ружинци81 дка (+81)
Област: Монтана21 402 дка (+82)
Вълчедръм12 054 дка (+189)
Вълчедръм6422 дка (-42)
Вълчедръм1532 дка (+6)
Вълчедръм742 дка
Вълчедръм634 дка (-71)
Вълчедръм18 дка
Област: Ловеч16 207 дка (+3961)
Луковит8162 дка (-84)
Луковит4229 дка (+229)
Ловеч3663 дка (+3663)
Ловеч153 дка (+153)
Област: Велико Търново152 дка (+152)
Велико Търново152 дка (+152)
35
2019
На печалба
Категория: 4.16 / 46% 
Комасационен фактор: 3731 дка 
3731 от 3731 дка (-212) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Ловеч3731 дка (-212)
Ловеч3731 дка (-212)
Категория: 3.95 / 56% 
Комасационен фактор: 3690 дка 
3690 от 3690 дка (-86) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Ловеч3690 дка (-86)
Ловеч3690 дка (-86)

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

общ. Ловеч обл. Ловеч Страна Холдинг
15
2019
На печалба
Категория: 5.67 / 16% 
Комасационен фактор: 2365 дка 
23 645 от 23 645 дка (-3056) 
Ловеч: 7 Страна: 108
45
2019
На печалба
Категория: 3.29 / 80% 
Комасационен фактор: 7545 дка 
22 634 от 22 634 дка (-982) 
Ловеч: 9 Страна: 119
46
2019
На печалба
Категория: 3.33 / 78% 
Комасационен фактор: 3651 дка 
21 907 от 21 907 дка (-411) 
Ловеч: 10 Страна: 127
67
2019
На печалба
Категория: 3.55 / 70% 
Комасационен фактор: 3224 дка 
19 343 от 19 343 дка (-1390) 
Ловеч: 11 Страна: 159
68
2019
На печалба
Категория: 3.45 / 73% 
Комасационен фактор: 2557 дка 
16 975 (-1178) от 23 009 дка (-843) 
Ловеч: 8 Страна: 114
59
2019
Категория: 5.1 / 24% 
Комасационен фактор: 713 дка 
12 829 (-3040) от 13 549 дка (-3632) 
Ловеч: 15 Страна: 361
31
2019
На печалба
Категория: 4.22 / 44% 
Комасационен фактор: 2547 дка 
12 736 от 12 736 дка (+24) 
Ловеч: 17 Страна: 395
54
2019
На печалба
Категория: 3.73 / 64% 
Комасационен фактор: 1602 дка 
12 394 (+7) от 12 817 дка (+340) 
Ловеч: 16 Страна: 393
43
2019
На печалба
Категория: 4.88 / 28% 
Комасационен фактор: 2893 дка 
11 570 от 11 570 дка (+351) 
Ловеч: 20 Страна: 487
43
2019
На печалба
Категория: 3.24 / 82% 
Комасационен фактор: 2696 дка 
10 783 от 10 783 дка (-392) 
Ловеч: 21 Страна: 564
Категория: 4.63 / 33% 
Комасационен фактор: 2903 дка 
10 187 (-2739) от 11 611 дка (-2581) 
Ловеч: 19 Страна: 482
49
2019
На печалба
Категория: 4.19 / 45% 
Комасационен фактор: 994 дка 
9935 от 9935 дка (+371) 
Ловеч: 23 Страна: 663
46
2019
На печалба
Категория: 4.92 / 27% 
Комасационен фактор: 525 дка 
8187 (+375) от 8392 дка (+383) 
Ловеч: 28 Страна: 874
Категория: 4.16 / 46% 
Комасационен фактор: 8005 дка 
8005 от 8005 дка (+193) 
Ловеч: 29 Страна: 941
72
2019
ХОЛДИНГ 981 678 дка (+63 485)  
Страна: 1
65
2019
На печалба
Категория: 3.7 / 65% 
Комасационен фактор: 4027 дка 
7957 (-199) от 201 332 дка (+19 775) 
Ловеч: 6 Страна: 4
ХОЛДИНГ 39 226 дка (-1001)  
Страна: 31
80
2019
На печалба
Категория: 3.36 / 77% 
Комасационен фактор: 2886 дка 
7515 (-13) от 31 743 дка (-821) 
Ловеч: 1 Страна: 49
47
2019
На печалба
Категория: 4.77 / 30% 
Комасационен фактор: 2142 дка 
6425 от 6425 дка (-78) 
Ловеч: 37 Страна: 1261
40
2019
На печалба
Категория: 3.02 / 94% 
Комасационен фактор: 2968 дка 
5936 от 5936 дка (-708) 
Ловеч: 40 Страна: 1400
Категория: 6.62 / 8% 
Комасационен фактор: 5579 дка 
5579 от 5579 дка (+137) 
Ловеч: 45 Страна: 1514
68
2019
На печалба
Категория: 3.95 / 56% 
Комасационен фактор: 5158 дка 
5158 от 5158 дка (-176) 
Ловеч: 46 Страна: 1658
Категория: 4.63 / 33% 
Комасационен фактор: 1241 дка 
4963 (+4963) от 4963 дка 
Ловеч: 48 Страна: 1725
72
2019
ХОЛДИНГ 981 678 дка (+63 485)  
Страна: 1
80
2019
На печалба
Категория: 3.89 / 59% 
Комасационен фактор: 1656 дка 
4888 (+1717) от 188 830 дка (+18 213) 
Ловеч: 47 Страна: 5
47
2019
На печалба
Категория: 3.49 / 72% 
Комасационен фактор: 801 дка 
4808 от 4808 дка (+305) 
Ловеч: 49 Страна: 1785
53
2019
На печалба
Категория: 4.25 / 43% 
Комасационен фактор: 1160 дка 
4605 (-434) от 5800 дка (-371) 
Ловеч: 50 Страна: 1449
39
2019
Категория: 5.59 / 17% 
Комасационен фактор: 371 дка 
4338 (-919) от 4454 дка (-1359) 
Ловеч: 51 Страна: 1927
Категория: 4.16 / 46% 
Комасационен фактор: 1523 дка 
4250 (-74) от 9139 дка (+1341) 
Ловеч: 31 Страна: 761
56
2019
Категория: 4.16 / 46% 
Комасационен фактор: 2081 дка 
4162 от 4162 дка (-61) 
Ловеч: 55 Страна: 2040
72
2019
ХОЛДИНГ 981 678 дка (+63 485)  
Страна: 1
76
2019
Категория: 3.99 / 54% 
Комасационен фактор: 3663 дка 
3816 (+3816) от 183 160 дка (+18 058) 
Ловеч: 13 Страна: 6
35
2019
На печалба
Категория: 4.16 / 46% 
Комасационен фактор: 3731 дка 
3731 от 3731 дка (-212) 
Ловеч: 57 Страна: 2223
Категория: 3.95 / 56% 
Комасационен фактор: 3690 дка 
3690 от 3690 дка (-86) 
Ловеч: 58 Страна: 2247

Ренти на арендаторите в undefined

Бели петна за община Ловеч, ренти по НСИ, пасища, ливади и околни ренти

Ренти по години

Арендатор
Агроком Инвест ЕООД

Няма намерени резултати

Средни цени на земеделската земя в община Ловеч (2022)

34
ТримесечиеНСИ  Landlord  ОбявиМин.Макс
2020909
2021.41897223006100
2021.31084133002033
2021.252043001000
20216661485393006100
2022.41346812516356
2022.311661172616356
2022.21464892566356
2022.11738442536845
202279413663312516845
2023.31858923106644
2023.21488603136709
2023.12413364756100
202318461883106709

Допълнителна информация за undefined

Това съдържание е ограничено. Можете да го отключите, като направите бартер или заплатите за него.

Този арендатор е физическо лице. Ако искате да разберете повече за него, най-добрият вариант е да се свържете с кметството на землището.

Няма намерени резултати

Финансови статистики в undefined по арендатори

Таблиците може да се сортират по години.

Обработвани декари от служител по години

Арендатор
Агроком Инвест ЕООД

Приход от служител (хил. лв.) по години

Арендатор
Агроком Инвест ЕООД

Приход от декар (лв.) по години

Арендатор
Агроком Инвест ЕООД

Печалба от декар (лв.) по години

Арендатор
Агроком Инвест ЕООД

История на декарите по години

Землище
Общо

Обща история на декарите по години

Общо

История на декарите по фирми по години

Арендатор
Агроком Инвест ЕООД
Общо

История на декарите по години

Землище
Общо

История на декарите по години

Арендатор
Агроком Инвест ЕООД
Общо

Landlord рейтинг по години

Арендатор19
15
45
46
Агроком Инвест ЕООД67
68
59
31
54
43
43
49
46
65
80
47
40
68
80
47
53
39
56
76
35

Landlord рейтинг по години

Landlord рейтинг по фирми по години

Арендатор19
15
45
46
Агроком Инвест ЕООД67
68
59
31
54
43
43
49
46
65
80
47
40
68
80
47
53
39
56
76
35

Няма намерени резултати

332 069 дка
361 036 дка
180 607
61 958 (34%)
5.07
5
5

Декари по категория

КатегорияПлощ в дка
210 136
3104 954
484 580
574 246
623 948
79396
87756
912 215
104839

Анализ на почвата

Това съдържание е ограничено. Можете да го отключите, като направите бартер или заплатите за него.