Летница обл. Ловеч

Обща информация
 

Летница

 
 
4
 
105 082 
 
38
 
4.4 / 74%
 
Обяви за земеделска земя в Летница
Средни оценки
 
 
52
 
46

Арендатори в община Летница

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

Landlord Арендатор Декари Землища Общини Области Холдинг
ХОЛДИНГ 39 226 дка (-1001)  
80
2019
На печалба
Категория: 3.36 / 77% 
Комасационен фактор: 2886 дка 
24 228 (-808) от 31 743 дка (-821) 
11 землища, 2 общини и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Ловеч31 743 дка (-821)
Летница18 381 дка (-505)
Летница5226 дка (-360)
Ловеч2793 дка (-87)
Ловеч2235 дка (-50)
Ловеч883 дка (+136)
Ловеч627 дка (-1)
Летница586 дка (+57)
Ловеч583 дка (-49)
Ловеч350 дка (-6)
Ловеч44 дка (+44)
Летница35 дка
72
2019
ХОЛДИНГ 981 678 дка (+63 485)  
65
2019
На печалба
Категория: 3.7 / 65% 
Комасационен фактор: 4027 дка 
18 509 (+714) от 201 332 дка (+19 775) 
50 землища, 12 общини и 5 области

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Плевен127 784 дка (+141)
Левски19 162 дка (+583)
Гулянци18 373 дка (-3515)
Кнежа11 015 дка (-1132)
Кнежа8940 дка (+1100)
Гулянци8307 дка (-354)
Гулянци7935 дка (-2702)
ПОРДИМ7890 дка (+215)
ПОРДИМ7677 дка (+5260)
Гулянци6553 дка (+95)
Гулянци5995 дка (-76)
Плевен5823 дка (-412)
ПОРДИМ4730 дка (+82)
Гулянци3911 дка (-277)
Долни Дъбник3629 дка (+194)
ПОРДИМ2283 дка (+33)
Гулянци1502 дка (-94)
Гулянци1322 дка (+15)
ПОРДИМ1311 дка (+18)
ПОРДИМ1245 дка (+1013)
Гулянци181 дка (+95)
Област: Ловеч26 466 дка (+515)
Летница18 509 дка (+714)
Ловеч3452 дка (-185)
Ловеч1286 дка (-102)
Ловеч1124 дка (-19)
Ловеч1010 дка
Ловеч952 дка (+109)
Ловеч133 дка (-2)
Област: Видин19 102 дка (+19 102)
Димово6788 дка (+6788)
Димово4418 дка (+4418)
Димово3298 дка (+3298)
Димово2552 дка (+2552)
Димово1567 дка (+1567)
Димово385 дка (+385)
Димово94 дка (+94)
Област: Велико Търново16 681 дка (+25)
Павликени7874 дка (+10)
Полски Тръмбеш3098 дка
Павликени2620 дка (+33)
Полски Тръмбеш2512 дка (-11)
Павликени577 дка (-7)
Област: Габрово11 299 дка (-8)
Дряново2894 дка (-67)
Дряново2781 дка (-16)
Дряново1945 дка (-4)
Дряново751 дка (+10)
Дряново668 дка
Дряново646 дка (+51)
Дряново569 дка (+7)
Дряново355 дка
Дряново354 дка (+9)
Дряново204 дка (+1)
Дряново132 дка (+1)
55
2019
На печалба
Категория: 3.29 / 80% 
Комасационен фактор: 3343 дка 
12 235 (-793) от 16 717 дка (-957) 
5 землища, 3 общини и 2 области

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Ловеч12 235 дка (-793)
Летница12 235 дка (-793)
Област: Плевен4482 дка (-164)
Левски3480 дка (-68)
ПОРДИМ556 дка
Левски304 дка (-96)
Левски142 дка
68
2019
На печалба
Категория: 3.45 / 73% 
Комасационен фактор: 2557 дка 
6034 (+335) от 23 009 дка (-843) 
9 землища, 2 общини и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Ловеч23 009 дка (-843)
ЛетницаЛЕТНИЦА4980 дка (+189)
ЛовечДРЕНОВ4440 дка (+8)
ЛовечДОЙРЕНЦИ3552 дка (+18)
ЛовечАЛЕКСАНДРОВО3245 дка (-11)
ЛовечЧАВДАРЦИ2147 дка (-68)
ЛовечДЕВЕТАКИ1826 дка (-1125)
ЛовечВЛАДИНЯ1207 дка
ЛетницаКРУШУНА1054 дка (+146)
ЛовечЙОГЛАВ558 дка
ХОЛДИНГ 39 226 дка (-1001)  
68
2019
На печалба
Категория: 3.67 / 66% 
Комасационен фактор: 2875 дка 
5750 от 5750 дка (-192) 
2 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Ловеч5750 дка (-192)
Летница2909 дка (-90)
Летница2841 дка (-102)
17
2019
На печалба
Категория: 7 / 6% 
Комасационен фактор: 3069 дка 
5658 (+8) от 6137 дка (+9) 
2 землища, 2 общини и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Ловеч6137 дка (+9)
Летница5658 дка (+8)
Ловеч479 дка (+1)
53
2019
На печалба
Категория: 3.09 / 90% 
Комасационен фактор: 1883 дка 
5603 (-101) от 9417 дка (+101) 
5 землища, 2 общини и 2 области

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Ловеч5603 дка (-101)
Летница5603 дка (-101)
Област: Плевен3814 дка (+202)
Левски2970 дка (+202)
Левски356 дка
Левски272 дка
Левски216 дка
Категория: 4.37 / 39% 
Комасационен фактор: 4260 дка 
4260 от 4260 дка (-182) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Ловеч4260 дка (-182)
Летница4260 дка (-182)
Категория: 4.45 / 37% 
Комасационен фактор: 1229 дка 
2781 (-4) от 3687 дка (+519) 
3 землища, 2 общини и 2 области

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Ловеч2781 дка (-4)
Летница2671 дка (-72)
Летница110 дка (+68)
Област: Габрово906 дка (+523)
Севлиево906 дка (+523)
Категория: 4.37 / 39% 
Комасационен фактор: 2689 дка 
2689 от 2689 дка (-116) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Ловеч2689 дка (-116)
Летница2689 дка (-116)
Категория: 3.13 / 88% 
Комасационен фактор: 1423 дка 
2225 (+235) от 2845 дка (+229) 
2 землища, 2 общини и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Ловеч2845 дка (+229)
Летница2225 дка (+235)
Ловеч620 дка (-6)
48
2019
На печалба
Категория: 3.11 / 89% 
Комасационен фактор: 2114 дка 
2114 от 2114 дка (+68) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Ловеч2114 дка (+68)
Летница2114 дка (+68)
Категория: 4.37 / 39% 
Комасационен фактор: 1751 дка 
1751 от 1751 дка (-159) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Ловеч1751 дка (-159)
Летница1751 дка (-159)
Категория: 4.82 / 29% 
Комасационен фактор: 585 дка 
1549 от 1755 дка (-85) 
3 землища, 2 общини и 2 области

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Ловеч1549 дка (-85)
Летница1272 дка (-63)
Летница277 дка (-22)
Област: Габрово206 дка
Севлиево206 дка
Категория: 4.63 / 33% 
Комасационен фактор: 2903 дка 
1424 (+158) от 11 611 дка (-2581) 
4 землища, 2 общини и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Ловеч11 611 дка (-2581)
Ловеч6693 дка (-2746)
Ловеч2705 дка (+30)
Летница1424 дка (+158)
Ловеч789 дка (-23)
59
2019
На печалба
Категория: 3.15 / 87% 
Комасационен фактор: 2309 дка 
1271 (-27) от 13 851 дка (-170) 
6 землища, 2 общини и 2 области

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Плевен12 580 дка (-143)
Левски8126 дка (-143)
Левски4163 дка
Левски177 дка
Левски93 дка
Левски21 дка
Област: Ловеч1271 дка (-27)
Летница1271 дка (-27)
ХОЛДИНГ 39 226 дка (-1001)  
44
2019
Категория: 7.3 / 5% 
Комасационен фактор: 616 дка 
1232 от 1232 дка (+12) 
2 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Ловеч1232 дка (+12)
Летница1205 дка (+12)
Летница27 дка
58
2019
На печалба
Категория: 3.05 / 92% 
Комасационен фактор: 6327 дка 
762 (+15) от 12 653 дка (-168) 
2 землища, 2 общини и 2 области

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Плевен11 891 дка (-183)
Левски11 891 дка (-183)
Област: Ловеч762 дка (+15)
Летница762 дка (+15)
Категория: 3.11 / 89% 
Комасационен фактор: 529 дка 
529 от 529 дка (-58) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Ловеч529 дка (-58)
Летница529 дка (-58)
ХОЛДИНГ 39 226 дка (-1001)  
Категория: 3.11 / 89% 
Комасационен фактор: 501 дка 
501 от 501 дка 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Ловеч501 дка
Летница501 дка
13
2019
На печалба
Категория: 3.17 / 86% 
Комасационен фактор: 1057 дка 
460 (-46) от 9514 дка (-622) 
9 землища, 3 общини и 2 области

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Плевен9054 дка (-576)
Левски4401 дка (-226)
Левски1451 дка (-390)
Левски851 дка (+109)
Левски650 дка (+202)
Никопол564 дка (+564)
Левски544 дка (-787)
Левски333 дка (-48)
Левски260 дка
Област: Ловеч460 дка (-46)
Летница460 дка (-46)
Комасационен фактор: 450 дка 
450 от 450 дка (-31) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Ловеч450 дка (-31)
Летница450 дка (-31)
Комасационен фактор: 391 дка 
391 от 391 дка (-119) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Ловеч391 дка (-119)
Летница391 дка (-119)
Комасационен фактор: 377 дка 
377 от 377 дка (+6) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Ловеч377 дка (+6)
Летница377 дка (+6)
Комасационен фактор: 332 дка 
332 от 332 дка (-11) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Ловеч332 дка (-11)
Летница332 дка (-11)
Комасационен фактор: 281 дка 
281 от 281 дка (-7) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Ловеч281 дка (-7)
Летница281 дка (-7)
Комасационен фактор: 129 дка 
257 (+257) от 257 дка 
2 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Ловеч257 дка (+257)
Летница165 дка (+165)
Летница92 дка (+92)
Комасационен фактор: 245 дка 
245 (+245) от 245 дка 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Ловеч245 дка (+245)
Летница245 дка (+245)
Комасационен фактор: 1466 дка 
245 (+245) от 11 725 дка (+2267) 
8 землища, 2 общини и 2 области

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Плевен11 480 дка (+2022)
Левски5405 дка (+584)
Левски1465 дка (+799)
Левски1432 дка (+76)
Левски1154 дка (+82)
Левски1104 дка (+481)
Левски620 дка
Левски300 дка
Област: Ловеч245 дка (+245)
Летница245 дка (+245)
Комасационен фактор: 212 дка 
219 от 423 дка 
2 землища, 2 общини и 2 области

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Ловеч219 дка
Летница219 дка
Област: Габрово204 дка
Севлиево204 дка

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

общ. Летница обл. Ловеч Страна Холдинг
ХОЛДИНГ 39 226 дка (-1001)  
Страна: 31
80
2019
На печалба
Категория: 3.36 / 77% 
Комасационен фактор: 2886 дка 
24 228 (-808) от 31 743 дка (-821) 
Ловеч: 1 Страна: 49
72
2019
ХОЛДИНГ 981 678 дка (+63 485)  
Страна: 1
65
2019
На печалба
Категория: 3.7 / 65% 
Комасационен фактор: 4027 дка 
18 509 (+714) от 201 332 дка (+19 775) 
Ловеч: 6 Страна: 4
55
2019
На печалба
Категория: 3.29 / 80% 
Комасационен фактор: 3343 дка 
12 235 (-793) от 16 717 дка (-957) 
Ловеч: 18 Страна: 226
68
2019
На печалба
Категория: 3.45 / 73% 
Комасационен фактор: 2557 дка 
6034 (+335) от 23 009 дка (-843) 
Ловеч: 8 Страна: 114
ХОЛДИНГ 39 226 дка (-1001)  
Страна: 31
68
2019
На печалба
Категория: 3.67 / 66% 
Комасационен фактор: 2875 дка 
5750 от 5750 дка (-192) 
Ловеч: 41 Страна: 1467
17
2019
На печалба
Категория: 7 / 6% 
Комасационен фактор: 3069 дка 
5658 (+8) от 6137 дка (+9) 
Ловеч: 39 Страна: 1344
53
2019
На печалба
Категория: 3.09 / 90% 
Комасационен фактор: 1883 дка 
5603 (-101) от 9417 дка (+101) 
Ловеч: 44 Страна: 723
Категория: 4.37 / 39% 
Комасационен фактор: 4260 дка 
4260 от 4260 дка (-182) 
Ловеч: 54 Страна: 2006
Категория: 4.45 / 37% 
Комасационен фактор: 1229 дка 
2781 (-4) от 3687 дка (+519) 
Ловеч: 70 Страна: 2249
Категория: 4.37 / 39% 
Комасационен фактор: 2689 дка 
2689 от 2689 дка (-116) 
Ловеч: 72 Страна: 2844
Категория: 3.13 / 88% 
Комасационен фактор: 1423 дка 
2225 (+235) от 2845 дка (+229) 
Ловеч: 66 Страна: 2744
48
2019
На печалба
Категория: 3.11 / 89% 
Комасационен фактор: 2114 дка 
2114 от 2114 дка (+68) 
Ловеч: 90 Страна: 3308
Категория: 4.37 / 39% 
Комасационен фактор: 1751 дка 
1751 от 1751 дка (-159) 
Ловеч: 96 Страна: 3708
Категория: 4.82 / 29% 
Комасационен фактор: 585 дка 
1549 от 1755 дка (-85) 
Ловеч: 101 Страна: 3704
Категория: 4.63 / 33% 
Комасационен фактор: 2903 дка 
1424 (+158) от 11 611 дка (-2581) 
Ловеч: 19 Страна: 482
59
2019
На печалба
Категория: 3.15 / 87% 
Комасационен фактор: 2309 дка 
1271 (-27) от 13 851 дка (-170) 
Ловеч: 113 Страна: 347
ХОЛДИНГ 39 226 дка (-1001)  
Страна: 31
44
2019
Категория: 7.3 / 5% 
Комасационен фактор: 616 дка 
1232 от 1232 дка (+12) 
Ловеч: 114 Страна: 4493
58
2019
На печалба
Категория: 3.05 / 92% 
Комасационен фактор: 6327 дка 
762 (+15) от 12 653 дка (-168) 
Ловеч: 155 Страна: 401
Категория: 3.11 / 89% 
Комасационен фактор: 529 дка 
529 от 529 дка (-58) 
Ловеч: 182 Страна: 7238
ХОЛДИНГ 39 226 дка (-1001)  
Страна: 31
Категория: 3.11 / 89% 
Комасационен фактор: 501 дка 
501 от 501 дка 
Ловеч: 191 Страна: 7458
13
2019
На печалба
Категория: 3.17 / 86% 
Комасационен фактор: 1057 дка 
460 (-46) от 9514 дка (-622) 
Ловеч: 202 Страна: 712
Комасационен фактор: 450 дка 
450 от 450 дка (-31) 
Ловеч: 204 Страна: 7918
Комасационен фактор: 391 дка 
391 от 391 дка (-119) 
Ловеч: 219 Страна: 8602
Комасационен фактор: 377 дка 
377 от 377 дка (+6) 
Ловеч: 222 Страна: 8774
Комасационен фактор: 332 дка 
332 от 332 дка (-11) 
Ловеч: 239 Страна: 9355
Комасационен фактор: 281 дка 
281 от 281 дка (-7) 
Ловеч: 255 Страна: 10239
Комасационен фактор: 129 дка 
257 (+257) от 257 дка 
Ловеч: 266 Страна: 10656
Комасационен фактор: 245 дка 
245 (+245) от 245 дка 
Ловеч: 269 Страна: 10854
Комасационен фактор: 1466 дка 
245 (+245) от 11 725 дка (+2267) 
Ловеч: 270 Страна: 469
Комасационен фактор: 212 дка 
219 от 423 дка 
Ловеч: 278 Страна: 8225

Ренти на арендаторите в undefined

Бели петна за община Летница, ренти по НСИ, пасища, ливади и околни ренти

Ренти по години

Арендатор
Агроком Консулт ЕООД

Няма намерени резултати

Средни цени на земеделската земя в община Летница (2022)

4
ТримесечиеНСИ  Landlord  ОбявиМин.Макс
2020488
2021.4155049492000
2021.3125037491800
2021.28992799999
2021742130597492000
2022.4117548541800
2022.3110452861825
2022.2164166482600
2022.1170547204000
20221415192864000
2023.3143034892000
2023.2114424891800
2023.1132028401800
2023131774892000

Допълнителна информация за undefined

Това съдържание е ограничено. Можете да го отключите, като направите бартер или заплатите за него.

Този арендатор е физическо лице. Ако искате да разберете повече за него, най-добрият вариант е да се свържете с кметството на землището.

Няма намерени резултати

Финансови статистики в undefined по арендатори

Таблиците може да се сортират по години.

Обработвани декари от служител по години

Арендатор
Агроком Консулт ЕООД

Приход от служител (хил. лв.) по години

Арендатор
Агроком Консулт ЕООД

Приход от декар (лв.) по години

Арендатор
Агроком Консулт ЕООД

Печалба от декар (лв.) по години

Арендатор
Агроком Консулт ЕООД

История на декарите по години

Землище
Общо

Обща история на декарите по години

Общо

История на декарите по фирми по години

Арендатор
Агроком Консулт ЕООД
Общо

История на декарите по години

Землище
Общо

История на декарите по години

Арендатор
Агроком Консулт ЕООД
Общо

Landlord рейтинг по години

Арендатор19
80
65
55
Агроком Консулт ЕООД68
68
17
53
48
59
44
58
13

Landlord рейтинг по години

Landlord рейтинг по фирми по години

Арендатор19
80
65
55
Агроком Консулт ЕООД68
68
17
53
48
59
44
58
13

Няма намерени резултати

98 077 дка
105 082 дка
32 947
17 182 (52%)
4.72
4
4

Декари по категория

КатегорияПлощ в дка
21191
339 950
434 442
510 201
62944
71138
86578
9776
10857

Анализ на почвата

Това съдържание е ограничено. Можете да го отключите, като направите бартер или заплатите за него.