Рила обл. Кюстендил

Обща информация
 

Рила

 
 
2
 
6654 
 
17
 
7.7 / 31%
 
Обяви за земеделска земя в Рила
Средни оценки
 
 
49
 
37

Арендатори в община Рила

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

Landlord Арендатор Декари Землища Общини Области
47
2019
На печалба
Категория: 7.91 / 3% 
Комасационен фактор: 3194 дка 
3194 от 3194 дка (+56) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Кюстендил3194 дка (+56)
Рила3194 дка (+56)
Категория: 7.91 / 3% 
Комасационен фактор: 393 дка 
785 от 785 дка (+33) 
2 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Кюстендил785 дка (+33)
Рила574 дка (+37)
Рила211 дка (-4)
Категория: 7.91 / 3% 
Комасационен фактор: 289 дка 
577 от 577 дка (-99) 
2 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Кюстендил577 дка (-99)
Рила531 дка (-145)
Рила46 дка (+46)
Категория: 6.62 / 8% 
Комасационен фактор: 209 дка 
388 (-16) от 628 дка (+100) 
3 землища, 2 общини и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Кюстендил628 дка (+100)
РилаРила280 дка (-18)
КочериновоСтоб240 дка (+116)
РилаСмочево108 дка (+2)
Комасационен фактор: 338 дка 
338 от 338 дка (+280) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Кюстендил338 дка (+280)
Рила338 дка (+280)
Категория: 5.95 / 13% 
Комасационен фактор: 130 дка 
223 от 1037 дка (-101) 
8 землища, 2 общини и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Кюстендил1037 дка (-101)
Кочериново407 дка (-31)
Кочериново245 дка (-94)
Рила195 дка (+1)
Кочериново81 дка (-6)
Кочериново57 дка (+32)
Рила28 дка (-1)
Кочериново14 дка
Кочериново10 дка (-2)
Категория: 5.44 / 19% 
Комасационен фактор: 429 дка 
149 (+1) от 858 дка (+19) 
2 землища, 2 общини и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Кюстендил858 дка (+19)
Кочериново709 дка (+18)
Рила149 дка (+1)
Комасационен фактор: 144 дка 
144 от 144 дка (-31) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Кюстендил144 дка (-31)
Рила144 дка (-31)
Комасационен фактор: 131 дка 
131 от 131 дка 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Кюстендил131 дка
Рила131 дка
Комасационен фактор: 115 дка 
115 от 115 дка (+38) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Кюстендил115 дка (+38)
Рила115 дка (+38)
Комасационен фактор: 106 дка 
106 от 106 дка (+17) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Кюстендил106 дка (+17)
Рила106 дка (+17)
Комасационен фактор: 93 дка 
93 от 93 дка (-17) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Кюстендил93 дка (-17)
Рила93 дка (-17)
Комасационен фактор: 80 дка 
80 (+80) от 80 дка 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Кюстендил80 дка (+80)
Рила80 дка (+80)
91
2019
На печалба
Категория: 5.29 / 21% 
Комасационен фактор: 143 дка 
74 (-20) от 716 дка (-2) 
5 землища, 2 общини и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Кюстендил716 дка (-2)
Кочериново541 дка (-2)
Рила74 дка (-20)
Кочериново48 дка
Кочериново39 дка (+19)
Кочериново14 дка (+1)
10
2019
Категория: 5.24 / 22% 
Комасационен фактор: 191 дка 
61 (+4) от 765 дка (+105) 
4 землища, 2 общини и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Кюстендил765 дка (+105)
Кочериново662 дка (+91)
Рила53 дка (-4)
Кочериново42 дка (+10)
Рила8 дка (+8)
Комасационен фактор: 38 дка 
38 от 38 дка (-30) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Кюстендил38 дка (-30)
Рила38 дка (-30)

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

общ. Рила обл. Кюстендил Страна
47
2019
На печалба
Категория: 7.91 / 3% 
Комасационен фактор: 3194 дка 
3194 от 3194 дка (+56) 
Кюстендил: 8 Страна: 2506
Категория: 7.91 / 3% 
Комасационен фактор: 393 дка 
785 от 785 дка (+33) 
Кюстендил: 42 Страна: 5754
Категория: 7.91 / 3% 
Комасационен фактор: 289 дка 
577 от 577 дка (-99) 
Кюстендил: 70 Страна: 6867
Категория: 6.62 / 8% 
Комасационен фактор: 209 дка 
388 (-16) от 628 дка (+100) 
Кюстендил: 65 Страна: 6557
Комасационен фактор: 338 дка 
338 от 338 дка (+280) 
Кюстендил: 144 Страна: 9281
Категория: 5.95 / 13% 
Комасационен фактор: 130 дка 
223 от 1037 дка (-101) 
Кюстендил: 30 Страна: 4933
Категория: 5.44 / 19% 
Комасационен фактор: 429 дка 
149 (+1) от 858 дка (+19) 
Кюстендил: 37 Страна: 5479
Комасационен фактор: 144 дка 
144 от 144 дка (-31) 
Кюстендил: 264 Страна: 12708
Комасационен фактор: 131 дка 
131 от 131 дка 
Кюстендил: 274 Страна: 12956
Комасационен фактор: 115 дка 
115 от 115 дка (+38) 
Кюстендил: 292 Страна: 13239
Комасационен фактор: 106 дка 
106 от 106 дка (+17) 
Кюстендил: 299 Страна: 13399
Комасационен фактор: 93 дка 
93 от 93 дка (-17) 
Кюстендил: 309 Страна: 13636
Комасационен фактор: 80 дка 
80 (+80) от 80 дка 
Кюстендил: 319 Страна: 13800
91
2019
На печалба
Категория: 5.29 / 21% 
Комасационен фактор: 143 дка 
74 (-20) от 716 дка (-2) 
Кюстендил: 53 Страна: 6092
10
2019
Категория: 5.24 / 22% 
Комасационен фактор: 191 дка 
61 (+4) от 765 дка (+105) 
Кюстендил: 44 Страна: 5851
Комасационен фактор: 38 дка 
38 от 38 дка (-30) 
Кюстендил: 356 Страна: 14308
0 от 0 дка (+260)
Кюстендил: 396 Страна: 14946

Ренти на арендаторите в undefined

Бели петна за община Рила, ренти по НСИ, пасища, ливади и околни ренти

Ренти по години

Арендатор
Агро Балабанови ЕООД

Няма намерени резултати

Средни цени на земеделската земя в община Рила (2022)

2
ТримесечиеНСИ  Landlord  ОбявиМин.Макс
2021.41656211252188
2021.32188121882188
20211833311252188
2022.42200122002200
2022.33626222005051
2022.23620222005041
2022.12200122002200
20223149622005051
2023.3401638016250
2023.25625250006250
2023.13067320005000
2023406288016250

Допълнителна информация за undefined

Това съдържание е ограничено. Можете да го отключите, като направите бартер или заплатите за него.

Този арендатор е физическо лице. Ако искате да разберете повече за него, най-добрият вариант е да се свържете с кметството на землището.

Няма намерени резултати

Финансови статистики в undefined по арендатори

Таблиците може да се сортират по години.

Обработвани декари от служител по години

Арендатор
Агро Балабанови ЕООД

Приход от служител (хил. лв.) по години

Арендатор
Агро Балабанови ЕООД

Приход от декар (лв.) по години

Арендатор
Агро Балабанови ЕООД

Печалба от декар (лв.) по години

Арендатор
Агро Балабанови ЕООД

История на декарите по години

Землище
Общо

Обща история на декарите по години

Общо

История на декарите по фирми по години

Арендатор
Агро Балабанови ЕООД
Общо

История на декарите по години

Землище
Общо

История на декарите по години

Арендатор
Агро Балабанови ЕООД
Общо

Landlord рейтинг по години

Арендатор19
47
Агро Балабанови ЕООД
91
10

Landlord рейтинг по години

Landlord рейтинг по фирми по години

Арендатор19
47
Агро Балабанови ЕООД
91
10

Няма намерени резултати

14 558 дка
6654 дка
11 483
6249 (54%)
7.4
8
8

Декари по категория

КатегорияПлощ в дка
316
4490
51146
6260
810 774
91756
10117

Анализ на почвата

Това съдържание е ограничено. Можете да го отключите, като направите бартер или заплатите за него.