Невестино обл. Кюстендил

Обща информация
 

Невестино

 
 
22
 
15 051 
 
61
 
6.8 / 43%
 
Обяви за земеделска земя в Невестино
Средни оценки
 
 
43
 
37

Арендатори в община Невестино

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

Landlord Арендатор Декари Землища Общини Области
Категория: 10 / 1% 
Комасационен фактор: 1591 дка 
1591 от 1591 дка (-17) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Кюстендил1591 дка (-17)
Невестино1591 дка (-17)
Категория: 6.62 / 8% 
Комасационен фактор: 109 дка 
765 от 765 дка (-72) 
7 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Кюстендил765 дка (-72)
Невестино223 дка (+1)
Невестино211 дка (-44)
Невестино190 дка (-8)
Невестино58 дка (-16)
Невестино40 дка
Невестино22 дка
Невестино21 дка (-5)
Категория: 7 / 6% 
Комасационен фактор: 138 дка 
551 от 551 дка (+98) 
4 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Кюстендил551 дка (+98)
Невестино221 дка (+63)
Невестино159 дка (+7)
Невестино127 дка (+27)
Невестино44 дка (+1)
Категория: 6.47 / 9% 
Комасационен фактор: 513 дка 
513 от 513 дка (-24) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Кюстендил513 дка (-24)
НевестиноНеделкова Гращица513 дка (-24)
23
2019
На печалба
Категория: 4.19 / 45% 
Комасационен фактор: 240 дка 
501 (+117) от 1202 дка (+335) 
5 землища, 2 общини и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Кюстендил1202 дка (+335)
Невестино477 дка (+93)
Кюстендил375 дка (-108)
Кюстендил292 дка (+292)
Кюстендил34 дка (+34)
Невестино24 дка (+24)
Комасационен фактор: 492 дка 
492 от 492 дка (+229) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Кюстендил492 дка (+229)
Невестино492 дка (+229)
Комасационен фактор: 473 дка 
473 от 473 дка 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Кюстендил473 дка
Невестино473 дка
Комасационен фактор: 234 дка 
467 от 467 дка 
2 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Кюстендил467 дка
Невестино368 дка
Невестино99 дка
Комасационен фактор: 227 дка 
453 от 453 дка (+51) 
2 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Кюстендил453 дка (+51)
Невестино309 дка (+35)
Невестино144 дка (+16)
Категория: 7.54 / 4% 
Комасационен фактор: 356 дка 
423 (-57) от 711 дка (-95) 
2 землища, 2 общини и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Кюстендил711 дка (-95)
Невестино423 дка (-57)
Кюстендил288 дка (-38)
Комасационен фактор: 207 дка 
388 (+388) от 414 дка 
2 землища, 2 общини и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Кюстендил414 дка (+414)
Невестино388 дка (+388)
Кюстендил26 дка (+26)
Категория: 5.67 / 16% 
Комасационен фактор: 244 дка 
387 (+116) от 733 дка (+73) 
3 землища, 2 общини и 2 области

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Кюстендил387 дка (+116)
Невестино198 дка (+113)
Невестино189 дка (+3)
Област: Русе346 дка (-43)
Бяла346 дка (-43)
Комасационен фактор: 366 дка 
366 от 366 дка (+120) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Кюстендил366 дка (+120)
Невестино366 дка (+120)
Комасационен фактор: 361 дка 
361 (+361) от 361 дка 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Кюстендил361 дка (+361)
Невестино361 дка (+361)
Категория: 4.5 / 36% 
Комасационен фактор: 182 дка 
351 (-52) от 546 дка (-74) 
3 землища, 2 общини и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Кюстендил546 дка (-74)
Кюстендил195 дка (-22)
Невестино188 дка (-53)
Невестино163 дка (+1)
Комасационен фактор: 169 дка 
338 от 338 дка (+77) 
2 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Кюстендил338 дка (+77)
Невестино230 дка (+58)
Невестино108 дка (+19)
Комасационен фактор: 330 дка 
330 от 330 дка (-43) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Кюстендил330 дка (-43)
Невестино330 дка (-43)
Комасационен фактор: 164 дка 
327 от 327 дка (+79) 
2 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Кюстендил327 дка (+79)
Невестино266 дка (+71)
Невестино61 дка (+8)
Комасационен фактор: 163 дка 
325 от 325 дка (-40) 
2 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Кюстендил325 дка (-40)
Невестино225 дка (+8)
Невестино100 дка (-48)
Комасационен фактор: 320 дка 
320 от 320 дка (+35) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Кюстендил320 дка (+35)
Невестино320 дка (+35)
Комасационен фактор: 157 дка 
314 от 314 дка (+270) 
2 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Кюстендил314 дка (+270)
Невестино165 дка (+165)
Невестино149 дка (+105)
Комасационен фактор: 154 дка 
307 от 307 дка (+82) 
2 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Кюстендил307 дка (+82)
Невестино154 дка (+12)
Невестино153 дка (+70)
Комасационен фактор: 74 дка 
296 от 296 дка (-8) 
4 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Кюстендил296 дка (-8)
Невестино163 дка (-14)
Невестино67 дка
Невестино51 дка (+6)
Невестино15 дка
Комасационен фактор: 296 дка 
296 от 296 дка (+47) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Кюстендил296 дка (+47)
Невестино296 дка (+47)
Комасационен фактор: 293 дка 
293 от 293 дка (-11) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Кюстендил293 дка (-11)
Невестино293 дка (-11)
Комасационен фактор: 135 дка 
269 от 269 дка (-19) 
2 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Кюстендил269 дка (-19)
Невестино234 дка (-19)
Невестино35 дка
Комасационен фактор: 254 дка 
254 от 254 дка (+19) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Кюстендил254 дка (+19)
Невестино254 дка (+19)
Комасационен фактор: 243 дка 
243 (+243) от 243 дка 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Кюстендил243 дка (+243)
Невестино243 дка (+243)
Комасационен фактор: 232 дка 
232 от 232 дка (+39) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Кюстендил232 дка (+39)
Невестино232 дка (+39)
Комасационен фактор: 112 дка 
224 от 224 дка (-53) 
2 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Кюстендил224 дка (-53)
Невестино165 дка (-68)
Невестино59 дка (+15)

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

общ. Невестино обл. Кюстендил Страна
Категория: 10 / 1% 
Комасационен фактор: 1591 дка 
1591 от 1591 дка (-17) 
Кюстендил: 19 Страна: 3924
Категория: 6.62 / 8% 
Комасационен фактор: 109 дка 
765 от 765 дка (-72) 
Кюстендил: 45 Страна: 5852
Категория: 7 / 6% 
Комасационен фактор: 138 дка 
551 от 551 дка (+98) 
Кюстендил: 77 Страна: 7057
Категория: 6.47 / 9% 
Комасационен фактор: 513 дка 
513 от 513 дка (-24) 
Кюстендил: 83 Страна: 7358
23
2019
На печалба
Категория: 4.19 / 45% 
Комасационен фактор: 240 дка 
501 (+117) от 1202 дка (+335) 
Кюстендил: 24 Страна: 4548
Комасационен фактор: 492 дка 
492 от 492 дка (+229) 
Кюстендил: 91 Страна: 7527
Комасационен фактор: 473 дка 
473 от 473 дка 
Кюстендил: 93 Страна: 7682
Комасационен фактор: 234 дка 
467 от 467 дка 
Кюстендил: 95 Страна: 7737
Комасационен фактор: 227 дка 
453 от 453 дка (+51) 
Кюстендил: 98 Страна: 7892
Категория: 7.54 / 4% 
Комасационен фактор: 356 дка 
423 (-57) от 711 дка (-95) 
Кюстендил: 56 Страна: 6122
Комасационен фактор: 207 дка 
388 (+388) от 414 дка 
Кюстендил: 118 Страна: 8330
Категория: 5.67 / 16% 
Комасационен фактор: 244 дка 
387 (+116) от 733 дка (+73) 
Кюстендил: 126 Страна: 6010
Комасационен фактор: 366 дка 
366 от 366 дка (+120) 
Кюстендил: 131 Страна: 8912
Комасационен фактор: 361 дка 
361 (+361) от 361 дка 
Кюстендил: 133 Страна: 8964
Категория: 4.5 / 36% 
Комасационен фактор: 182 дка 
351 (-52) от 546 дка (-74) 
Кюстендил: 78 Страна: 7106
Комасационен фактор: 169 дка 
338 от 338 дка (+77) 
Кюстендил: 143 Страна: 9280
Комасационен фактор: 330 дка 
330 от 330 дка (-43) 
Кюстендил: 149 Страна: 9387
Комасационен фактор: 164 дка 
327 от 327 дка (+79) 
Кюстендил: 151 Страна: 9430
Комасационен фактор: 163 дка 
325 от 325 дка (-40) 
Кюстендил: 152 Страна: 9468
Комасационен фактор: 320 дка 
320 от 320 дка (+35) 
Кюстендил: 158 Страна: 9549
Комасационен фактор: 157 дка 
314 от 314 дка (+270) 
Кюстендил: 162 Страна: 9651
Комасационен фактор: 154 дка 
307 от 307 дка (+82) 
Кюстендил: 166 Страна: 9765
Комасационен фактор: 74 дка 
296 от 296 дка (-8) 
Кюстендил: 169 Страна: 9959
Комасационен фактор: 296 дка 
296 от 296 дка (+47) 
Кюстендил: 170 Страна: 9960
Комасационен фактор: 293 дка 
293 от 293 дка (-11) 
Кюстендил: 173 Страна: 10026
Комасационен фактор: 135 дка 
269 от 269 дка (-19) 
Кюстендил: 193 Страна: 10436
Комасационен фактор: 254 дка 
254 от 254 дка (+19) 
Кюстендил: 205 Страна: 10708
Комасационен фактор: 243 дка 
243 (+243) от 243 дка 
Кюстендил: 213 Страна: 10891
Комасационен фактор: 232 дка 
232 от 232 дка (+39) 
Кюстендил: 217 Страна: 11094
Комасационен фактор: 112 дка 
224 от 224 дка (-53) 
Кюстендил: 220 Страна: 11229

Ренти на арендаторите в undefined

Бели петна за община Невестино, ренти по НСИ, пасища, ливади и околни ренти

Ренти по години

Арендатор
Антонина Йорданова Давулийска

Няма намерени резултати

Средни цени на земеделската земя в община Невестино (2022)

22
ТримесечиеНСИ  Landlord  ОбявиМин.Макс
2021.41730114004500
2021.380026001000
2021.26001600600
20211516144004500
2022.46455400755
2022.3106394002029
2022.295764001750
2022.11133192545200
20221027392545200
2023.379054001100
2023.280864001100
2023.15955400750
2023736164001100

Допълнителна информация за undefined

Това съдържание е ограничено. Можете да го отключите, като направите бартер или заплатите за него.

Този арендатор е физическо лице. Ако искате да разберете повече за него, най-добрият вариант е да се свържете с кметството на землището.

Няма намерени резултати

Финансови статистики в undefined по арендатори

Таблиците може да се сортират по години.

Обработвани декари от служител по години

Арендатор
Антонина Йорданова Давулийска

Приход от служител (хил. лв.) по години

Арендатор
Антонина Йорданова Давулийска

Приход от декар (лв.) по години

Арендатор
Антонина Йорданова Давулийска

Печалба от декар (лв.) по години

Арендатор
Антонина Йорданова Давулийска

История на декарите по години

Землище
Общо

Обща история на декарите по години

Общо

История на декарите по фирми по години

Арендатор
Антонина Йорданова Давулийска
Общо

История на декарите по години

Землище
Общо

История на декарите по години

Арендатор
Антонина Йорданова Давулийска
Общо

Landlord рейтинг по години

Арендатор19
Антонина Йорданова Давулийска
23

Landlord рейтинг по години

Landlord рейтинг по фирми по години

Арендатор19
Антонина Йорданова Давулийска
23

Няма намерени резултати

59 087 дка
15 051 дка
64 889
24 416 (38%)
7.12
10
6.5

Декари по категория

КатегорияПлощ в дка
3241
410 996
56276
610 906
7387
83070
97397
1019 813

Анализ на почвата

Това съдържание е ограничено. Можете да го отключите, като направите бартер или заплатите за него.