Кюстендил обл. Кюстендил

Обща информация
 

Кюстендил

 
 
40
 
38 124 
 
111
 
5.55 / 59%
 
Обяви за земеделска земя в Кюстендил
Средни оценки
 
 
36
 
37

Арендатори в община Кюстендил

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

Landlord Арендатор Декари Землища Общини Области
Категория: 5.03 / 25% 
Комасационен фактор: 393 дка 
2752 от 2752 дка (+105) 
7 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Кюстендил2752 дка (+105)
Кюстендил1814 дка (+171)
Кюстендил298 дка (+50)
Кюстендил253 дка (+6)
Кюстендил175 дка (+22)
Кюстендил123 дка (+49)
Кюстендил48 дка (+8)
Кюстендил41 дка (-201)
69
2019
На печалба
Категория: 5.1 / 24% 
Комасационен фактор: 352 дка 
2110 от 2110 дка (+115) 
6 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Кюстендил2110 дка (+115)
Кюстендил946 дка (-59)
Кюстендил579 дка (+73)
Кюстендил268 дка (-8)
Кюстендил157 дка (+68)
Кюстендил97 дка (+57)
Кюстендил63 дка (-16)
1
2019
Категория: 5.51 / 18% 
Комасационен фактор: 1775 дка 
1775 от 1775 дка (-97) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Кюстендил1775 дка (-97)
Кюстендил1775 дка (-97)
Категория: 3.93 / 57% 
Комасационен фактор: 235 дка 
1173 от 1173 дка (+340) 
5 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Кюстендил1173 дка (+340)
КюстендилБагренци517 дка (+176)
КюстендилДолна Гращица359 дка (+141)
КюстендилТърновлаг152 дка (+40)
КюстендилГраница107 дка (-6)
КюстендилГирчевци38 дка (-11)
23
2019
На печалба
Категория: 4.73 / 31% 
Комасационен фактор: 414 дка 
827 от 827 дка (+159) 
2 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Кюстендил827 дка (+159)
Кюстендил743 дка (+149)
Кюстендил84 дка (+10)
Категория: 4.45 / 37% 
Комасационен фактор: 408 дка 
816 от 816 дка (+102) 
2 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Кюстендил816 дка (+102)
Кюстендил450 дка (+110)
Кюстендил366 дка (-8)
Категория: 4.5 / 36% 
Комасационен фактор: 256 дка 
767 (+767) от 767 дка 
3 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Кюстендил767 дка (+767)
Кюстендил498 дка (+498)
Кюстендил182 дка (+182)
Кюстендил87 дка (+87)
Категория: 4.77 / 30% 
Комасационен фактор: 254 дка 
761 от 761 дка (-84) 
3 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Кюстендил761 дка (-84)
Кюстендил535 дка (-29)
Кюстендил119 дка (-55)
Кюстендил107 дка
Категория: 4.5 / 36% 
Комасационен фактор: 249 дка 
746 от 746 дка 
3 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Кюстендил746 дка
Кюстендил480 дка
Кюстендил180 дка
Кюстендил86 дка
Категория: 4.41 / 38% 
Комасационен фактор: 745 дка 
745 от 745 дка (-1) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Кюстендил745 дка (-1)
Кюстендил745 дка (-1)
Категория: 5.03 / 25% 
Комасационен фактор: 368 дка 
735 от 735 дка (-62) 
2 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Кюстендил735 дка (-62)
Кюстендил464 дка (-76)
Кюстендил271 дка (+14)
Категория: 5.76 / 15% 
Комасационен фактор: 705 дка 
705 от 705 дка (+113) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Кюстендил705 дка (+113)
Кюстендил705 дка (+113)
23
2019
На печалба
Категория: 4.19 / 45% 
Комасационен фактор: 240 дка 
701 (+218) от 1202 дка (+335) 
5 землища, 2 общини и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Кюстендил1202 дка (+335)
Невестино477 дка (+93)
Кюстендил375 дка (-108)
Кюстендил292 дка (+292)
Кюстендил34 дка (+34)
Невестино24 дка (+24)
Категория: 5.51 / 18% 
Комасационен фактор: 323 дка 
645 от 645 дка (-90) 
2 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Кюстендил645 дка (-90)
Кюстендил499 дка (-13)
Кюстендил146 дка (-77)
Категория: 5.76 / 15% 
Комасационен фактор: 562 дка 
562 от 562 дка (+49) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Кюстендил562 дка (+49)
Кюстендил562 дка (+49)
Категория: 7 / 6% 
Комасационен фактор: 186 дка 
559 от 559 дка (+33) 
3 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Кюстендил559 дка (+33)
Кюстендил354 дка (-7)
Кюстендил115 дка (+14)
Кюстендил90 дка (+26)
Категория: 6.79 / 7% 
Комасационен фактор: 170 дка 
510 от 510 дка (-288) 
3 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Кюстендил510 дка (-288)
Кюстендил331 дка (-21)
Кюстендил124 дка (-180)
Кюстендил55 дка (-87)
Категория: 5.29 / 21% 
Комасационен фактор: 255 дка 
510 от 510 дка (-154) 
2 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Кюстендил510 дка (-154)
Кюстендил285 дка (+30)
Кюстендил225 дка (-184)
Категория: 3.91 / 58% 
Комасационен фактор: 252 дка 
503 от 503 дка (-96) 
2 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Кюстендил503 дка (-96)
Кюстендил304 дка (-12)
Кюстендил199 дка (-84)
Комасационен фактор: 478 дка 
478 от 478 дка (-219) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Кюстендил478 дка (-219)
Кюстендил478 дка (-219)
Комасационен фактор: 236 дка 
472 от 472 дка (+127) 
2 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Кюстендил472 дка (+127)
Кюстендил409 дка (+127)
Кюстендил63 дка
Комасационен фактор: 455 дка 
455 от 455 дка (+98) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Кюстендил455 дка (+98)
Кюстендил455 дка (+98)
Комасационен фактор: 449 дка 
449 от 449 дка (-93) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Кюстендил449 дка (-93)
Кюстендил449 дка (-93)
Комасационен фактор: 149 дка 
447 от 447 дка (+9) 
3 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Кюстендил447 дка (+9)
Кюстендил370 дка (-7)
Кюстендил39 дка
Кюстендил38 дка (+16)
Категория: 5.67 / 16% 
Комасационен фактор: 293 дка 
442 (-99) от 586 дка (-93) 
2 землища, 2 общини и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Кюстендил586 дка (-93)
Кюстендил442 дка (-99)
Невестино144 дка (+6)
Комасационен фактор: 147 дка 
442 от 442 дка (-32) 
3 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Кюстендил442 дка (-32)
Кюстендил222 дка (-60)
Кюстендил127 дка (+3)
Кюстендил93 дка (+25)
Комасационен фактор: 416 дка 
416 от 416 дка (+126) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Кюстендил416 дка (+126)
Кюстендил416 дка (+126)
Комасационен фактор: 408 дка 
408 от 408 дка (-144) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Кюстендил408 дка (-144)
Кюстендил408 дка (-144)
Комасационен фактор: 402 дка 
402 от 402 дка (+16) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Кюстендил402 дка (+16)
Кюстендил402 дка (+16)
Комасационен фактор: 396 дка 
396 от 396 дка (+108) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Кюстендил396 дка (+108)
Кюстендил396 дка (+108)

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

общ. Кюстендил обл. Кюстендил Страна
Категория: 5.03 / 25% 
Комасационен фактор: 393 дка 
2752 от 2752 дка (+105) 
Кюстендил: 11 Страна: 2803
69
2019
На печалба
Категория: 5.1 / 24% 
Комасационен фактор: 352 дка 
2110 от 2110 дка (+115) 
Кюстендил: 13 Страна: 3313
1
2019
Категория: 5.51 / 18% 
Комасационен фактор: 1775 дка 
1775 от 1775 дка (-97) 
Кюстендил: 17 Страна: 3673
Категория: 3.93 / 57% 
Комасационен фактор: 235 дка 
1173 от 1173 дка (+340) 
Кюстендил: 25 Страна: 4613
23
2019
На печалба
Категория: 4.73 / 31% 
Комасационен фактор: 414 дка 
827 от 827 дка (+159) 
Кюстендил: 39 Страна: 5583
Категория: 4.45 / 37% 
Комасационен фактор: 408 дка 
816 от 816 дка (+102) 
Кюстендил: 40 Страна: 5619
Категория: 4.5 / 36% 
Комасационен фактор: 256 дка 
767 (+767) от 767 дка 
Кюстендил: 43 Страна: 5843
Категория: 4.77 / 30% 
Комасационен фактор: 254 дка 
761 от 761 дка (-84) 
Кюстендил: 46 Страна: 5873
Категория: 4.5 / 36% 
Комасационен фактор: 249 дка 
746 от 746 дка 
Кюстендил: 49 Страна: 5941
Категория: 4.41 / 38% 
Комасационен фактор: 745 дка 
745 от 745 дка (-1) 
Кюстендил: 51 Страна: 5951
Категория: 5.03 / 25% 
Комасационен фактор: 368 дка 
735 от 735 дка (-62) 
Кюстендил: 52 Страна: 6003
Категория: 5.76 / 15% 
Комасационен фактор: 705 дка 
705 от 705 дка (+113) 
Кюстендил: 58 Страна: 6161
23
2019
На печалба
Категория: 4.19 / 45% 
Комасационен фактор: 240 дка 
701 (+218) от 1202 дка (+335) 
Кюстендил: 24 Страна: 4548
Категория: 5.51 / 18% 
Комасационен фактор: 323 дка 
645 от 645 дка (-90) 
Кюстендил: 64 Страна: 6461
Категория: 5.76 / 15% 
Комасационен фактор: 562 дка 
562 от 562 дка (+49) 
Кюстендил: 74 Страна: 6963
Категория: 7 / 6% 
Комасационен фактор: 186 дка 
559 от 559 дка (+33) 
Кюстендил: 75 Страна: 6992
Категория: 6.79 / 7% 
Комасационен фактор: 170 дка 
510 от 510 дка (-288) 
Кюстендил: 84 Страна: 7383
Категория: 5.29 / 21% 
Комасационен фактор: 255 дка 
510 от 510 дка (-154) 
Кюстендил: 85 Страна: 7384
Категория: 3.91 / 58% 
Комасационен фактор: 252 дка 
503 от 503 дка (-96) 
Кюстендил: 87 Страна: 7442
Комасационен фактор: 478 дка 
478 от 478 дка (-219) 
Кюстендил: 92 Страна: 7640
Комасационен фактор: 236 дка 
472 от 472 дка (+127) 
Кюстендил: 94 Страна: 7690
Комасационен фактор: 455 дка 
455 от 455 дка (+98) 
Кюстендил: 97 Страна: 7870
Комасационен фактор: 449 дка 
449 от 449 дка (-93) 
Кюстендил: 99 Страна: 7930
Комасационен фактор: 149 дка 
447 от 447 дка (+9) 
Кюстендил: 100 Страна: 7951
Категория: 5.67 / 16% 
Комасационен фактор: 293 дка 
442 (-99) от 586 дка (-93) 
Кюстендил: 67 Страна: 6798
Комасационен фактор: 147 дка 
442 от 442 дка (-32) 
Кюстендил: 102 Страна: 8002
Комасационен фактор: 416 дка 
416 от 416 дка (+126) 
Кюстендил: 115 Страна: 8302
Комасационен фактор: 408 дка 
408 от 408 дка (-144) 
Кюстендил: 120 Страна: 8416
Комасационен фактор: 402 дка 
402 от 402 дка (+16) 
Кюстендил: 121 Страна: 8474
Комасационен фактор: 396 дка 
396 от 396 дка (+108) 
Кюстендил: 123 Страна: 8544

Ренти на арендаторите в undefined

Бели петна за община Кюстендил, ренти по НСИ, пасища, ливади и околни ренти

Ренти по години

Арендатор
Румен Драганов Мицов

Няма намерени резултати

Средни цени на земеделската земя в община Кюстендил (2022)

40
ТримесечиеНСИ  Landlord  ОбявиМин.Макс
2021.423121272996600
2021.32134813126000
2021.22774138576000
202122742212996600
2022.43071515656943
2022.33213547006943
2022.22567424516943
2022.12596833536285
202228412303536943
2023.333174110006600
2023.233144510006500
2023.13021606506943
202331951466506943

Допълнителна информация за undefined

Това съдържание е ограничено. Можете да го отключите, като направите бартер или заплатите за него.

Този арендатор е физическо лице. Ако искате да разберете повече за него, най-добрият вариант е да се свържете с кметството на землището.

Няма намерени резултати

Финансови статистики в undefined по арендатори

Таблиците може да се сортират по години.

Обработвани декари от служител по години

Арендатор
Румен Драганов Мицов

Приход от служител (хил. лв.) по години

Арендатор
Румен Драганов Мицов

Приход от декар (лв.) по години

Арендатор
Румен Драганов Мицов

Печалба от декар (лв.) по години

Арендатор
Румен Драганов Мицов

История на декарите по години

Землище
Общо

Обща история на декарите по години

Общо

История на декарите по фирми по години

Арендатор
Румен Драганов Мицов
Общо

История на декарите по години

Землище
Общо

История на декарите по години

Арендатор
Румен Драганов Мицов
Общо

Landlord рейтинг по години

Арендатор19
69
1
Румен Драганов Мицов
23
23

Landlord рейтинг по години

Landlord рейтинг по фирми по години

Арендатор19
69
1
Румен Драганов Мицов
23
23

Няма намерени резултати

100 931 дка
38 124 дка
120 973
41 614 (34%)
6.08
5
5

Декари по категория

КатегорияПлощ в дка
117
221
315 456
416 814
517 975
617 130
75068
89219
98426
1010 805

Анализ на почвата

Това съдържание е ограничено. Можете да го отключите, като направите бартер или заплатите за него.