Къти ЕООД

Обща информация
 
0
Средни оценки
 
 

Няма активни арендатори.

Няма намерени резултати

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

0 дка (+67)
ОбщинаЗемлищеДекари

Това съдържание е ограничено. Можете да го отключите, като направите бартер или заплатите за него.

Примерни ренти по години

Землище

Ренти на арендаторите в undefined

Бели петна за община , ренти по НСИ, пасища, ливади и околни ренти

Ренти по години

Арендатор

Няма намерени резултати

Средни цени на земеделската земя в област undefined (2022)

Няма намерени резултати

ТримесечиеНСИ  Landlord  ОбявиМин.Макс

Допълнителна информация за Къти ЕООД

Това съдържание е ограничено. Можете да го отключите, като направите бартер или заплатите за него.

 
Да
 
202066606
 
1
 
59 000 лв.
 
0 лв.
 
 
 
-
 
Услуги за Поддръжка на Ферми
 
-
 
-
 
-
 
10 лв.
 
2012 г.
 
-
 
-
 

Здравко Петров Йовчев

 

Здравко Петров Йовчев (10.00 лв. / 100.00%)

 
-
 

вътрешно и външно търговска дейност, реекспорт, покупка на стоки или други вещи с цел продажба в първоначален, преработен или обработен вид, производство на стоки с цел продажба, комисионна, складова, транспортна, превозна, туристическа дейност, дейност на търговско представителство на български и чуждестранни физически и юридически лица, посредничество или предоставяне на други услуги, хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски и други услуги, сделки с интелектуална собственост, покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, внос и износ по предмета на дейност, лизинг, търговия със строителни материали, производство и преработка на селскостопанска продукция, покупка и продажба на земеделски земи, арендуване и наемане на земеделски земи, както и извършване на други дейности не забранени от закона.

Финансови данни за Къти ЕООД

Финансови статистики в undefined по арендатори

Таблиците може да се сортират по години.

Обработвани декари от служител по години

Арендатор

Приход от служител (хил. лв.) по години

Арендатор

Приход от декар (лв.) по години

Арендатор

Печалба от декар (лв.) по години

Арендатор

История на декарите по години

Землище1819
476543
Общо476543

Обща история на декарите по години

1819
Къти ЕООД476543
Общо476543

История на декарите по фирми по години

Арендатор
Общо

История на декарите по години

Землище1819
476543
Общо476543

История на декарите по години

Арендатор
Общо

Landlord рейтинг по години

Арендатор

Landlord рейтинг по години

Къти ЕООД

Landlord рейтинг по фирми по години

Арендатор

Финансови статистики за Къти ЕООД

Това съдържание е ограничено. Можете да го отключите, като направите бартер или заплатите за него.

Няма намерени резултати

Анализ на почвата

Това съдържание е ограничено. Можете да го отключите, като направите бартер или заплатите за него.