Грийнфиш България ЕООД

Обща информация
 
 
299 
Средни оценки
 
 

Няма активни арендатори.

Няма намерени резултати

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

299 дка (+82)
Комасационен фактор: 150 дка 
ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Варна299 дка (+82)
Дългопол217 дка
Дългопол82 дка (+82)

Това съдържание е ограничено. Можете да го отключите, като направите бартер или заплатите за него.

Примерни ренти по години

Землище

Ренти на арендаторите в undefined

Бели петна за община , ренти по НСИ, пасища, ливади и околни ренти

Ренти по години

Арендатор

Няма намерени резултати

Средни цени на земеделската земя в област undefined (2022)

Няма намерени резултати

ТримесечиеНСИ  Landlord  ОбявиМин.Макс

Допълнителна информация за Грийнфиш България ЕООД

Това съдържание е ограничено. Можете да го отключите, като направите бартер или заплатите за него.

 
Да
 
200602375
 
-
 
 
 
-
 
Зърнопроизводство
 
-
 
-
 
Варна, Дългопол, бул./ул. УЛ. ХРИСТО МИХАЙЛОВ № 3 ОФИС 4, Дългопол
 
5000 лв.
 
2009 г.
 
-
 
-
 

Теодора Колева Ненова

 

Теодора Колева Ненова (5,000.00 лв. / 100.00%)

 

АЛИА ГРЕЙН ГРУП - ООД (240 лв. от 3000 лв.)

 

Pибoвъдство - пpoизводство на зарибителен материал, селекция, отглеждане, заготовка, преработка, вътрешна и външнотърговска дейност на pибa и рибни продукти, Производство и търговия с хранителни, промишлени и селскостопански стоки, преработка и продажба на селскостопанска и животинска продукция, Вътрешна, външнотърговска дейност, внос, износ, реекспорт c всички видове стоки, суровини, материали и съоръжения, Комисионна, спедиторска, складова и лизингова дейност, Търговско, представителство и агентство на български и чуждестранни физически и юридически лица у нас и в чужбина, Транспортна дейност у нас и в чужбина, Покупко-продажба у нас и в чужбина, замени и дpуги разрешени от закона сделки с недвижими имоти и вещни права върху тях, строеж и обзавеждане на недвижими имоти, Рекламна дейност, извършване на всякаква друга търговска, производствена и дейност, която не е забранена от действащите нормативни актове.

Няма намерени резултати

Финансови статистики в undefined по арендатори

Таблиците може да се сортират по години.

Обработвани декари от служител по години

Арендатор

Приход от служител (хил. лв.) по години

Арендатор

Приход от декар (лв.) по години

Арендатор

Печалба от декар (лв.) по години

Арендатор

История на декарите по години

Землище1819202122
82
175140212217217
Общо175140212217299

Обща история на декарите по години

1819202122
Грийнфиш България ЕООД175140212217299
Общо175140212217299

История на декарите по фирми по години

Арендатор
Общо

История на декарите по години

Землище1819202122
82
175140212217217
Общо175140212217299

История на декарите по години

Арендатор
Общо

Landlord рейтинг по години

Арендатор

Landlord рейтинг по години

Грийнфиш България ЕООД

Landlord рейтинг по фирми по години

Арендатор

Финансови статистики за Грийнфиш България ЕООД

Това съдържание е ограничено. Можете да го отключите, като направите бартер или заплатите за него.

Няма намерени резултати

Анализ на почвата

Това съдържание е ограничено. Можете да го отключите, като направите бартер или заплатите за него.