Трявна обл. Габрово

Обща информация
 

Трявна

 
 
11
 
8630 
 
32
 
8.7 / 18%
 
Обяви за земеделска земя в Трявна
Средни оценки
 
 
 
46

Арендатори в община Трявна

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

Landlord Арендатор Декари Землища Общини Области
Категория: 10 / 1% 
Комасационен фактор: 177 дка 
706 от 706 дка (+10) 
4 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Габрово706 дка (+10)
Трявна278 дка (+14)
Трявна212 дка (+15)
Трявна126 дка (-4)
Трявна90 дка (-15)
Комасационен фактор: 372 дка 
372 от 372 дка (-18) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Габрово372 дка (-18)
Трявна372 дка (-18)
Категория: 10 / 1% 
Комасационен фактор: 186 дка 
355 от 558 дка (-15) 
3 землища, 2 общини и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Габрово558 дка (-15)
Трявна274 дка (-32)
Дряново203 дка
Трявна81 дка (+17)
Комасационен фактор: 355 дка 
355 от 355 дка (+14) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Габрово355 дка (+14)
ТрявнаБИЖОВЦИ355 дка (+14)
Комасационен фактор: 349 дка 
349 от 349 дка (-54) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Габрово349 дка (-54)
Трявна349 дка (-54)
Комасационен фактор: 338 дка 
338 от 338 дка (+6) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Габрово338 дка (+6)
Трявна338 дка (+6)
Комасационен фактор: 178 дка 
316 (+11) от 356 дка (+7) 
2 землища, 2 общини и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Габрово356 дка (+7)
Трявна316 дка (+11)
Габрово40 дка (-4)
Комасационен фактор: 149 дка 
297 от 297 дка (+40) 
2 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Габрово297 дка (+40)
Трявна190 дка (+17)
Трявна107 дка (+23)
Комасационен фактор: 294 дка 
294 от 294 дка (+7) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Габрово294 дка (+7)
Трявна294 дка (+7)
Комасационен фактор: 147 дка 
293 от 293 дка (+35) 
2 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Габрово293 дка (+35)
Трявна177 дка (+10)
Трявна116 дка (+25)
Комасационен фактор: 285 дка 
285 от 285 дка (-4) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Габрово285 дка (-4)
Трявна285 дка (-4)
Комасационен фактор: 132 дка 
264 от 264 дка (-37) 
2 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Габрово264 дка (-37)
Трявна149 дка (-2)
Трявна115 дка (-35)
Комасационен фактор: 117 дка 
233 от 233 дка (+26) 
2 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Габрово233 дка (+26)
Трявна145 дка (+16)
Трявна88 дка (+10)
Комасационен фактор: 232 дка 
232 от 232 дка (+2) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Габрово232 дка (+2)
Трявна232 дка (+2)
Комасационен фактор: 73 дка 
220 от 220 дка (-87) 
3 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Габрово220 дка (-87)
Трявна121 дка (-92)
Трявна57 дка (-3)
Трявна42 дка (+8)
Комасационен фактор: 213 дка 
213 от 213 дка (-5) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Габрово213 дка (-5)
Трявна213 дка (-5)
Комасационен фактор: 99 дка 
198 от 198 дка (-3) 
2 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Габрово198 дка (-3)
Трявна128 дка (-4)
Трявна70 дка (+1)
Комасационен фактор: 98 дка 
196 от 196 дка (-26) 
2 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Габрово196 дка (-26)
Трявна114 дка
Трявна82 дка (-26)
Комасационен фактор: 175 дка 
175 от 175 дка 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Габрово175 дка
Трявна175 дка
Комасационен фактор: 152 дка 
152 от 152 дка (+49) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Габрово152 дка (+49)
Трявна152 дка (+49)
Комасационен фактор: 149 дка 
149 (+149) от 149 дка 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Габрово149 дка (+149)
Трявна149 дка (+149)
Комасационен фактор: 143 дка 
143 от 143 дка (-26) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Габрово143 дка (-26)
Трявна143 дка (-26)
Комасационен фактор: 139 дка 
139 (+139) от 139 дка 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Габрово139 дка (+139)
Трявна139 дка (+139)
Комасационен фактор: 137 дка 
137 от 137 дка (-36) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Габрово137 дка (-36)
Трявна137 дка (-36)
Комасационен фактор: 124 дка 
124 от 124 дка (+4) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Габрово124 дка (+4)
Трявна124 дка (+4)
Комасационен фактор: 45 дка 
90 от 90 дка 
2 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Габрово90 дка
Трявна57 дка
Трявна33 дка
Комасационен фактор: 71 дка 
71 (+71) от 71 дка (+2) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Габрово71 дка (+71)
Трявна71 дка (+71)
Комасационен фактор: 68 дка 
68 от 68 дка (-6) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Габрово68 дка (-6)
Трявна68 дка (-6)
Комасационен фактор: 13 дка 
39 (+39) от 39 дка 
3 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Габрово39 дка (+39)
Трявна16 дка (+16)
Трявна16 дка (+16)
Трявна7 дка (+7)
Комасационен фактор: 14 дка 
14 от 14 дка (-13) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Габрово14 дка (-13)
Трявна14 дка (-13)

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

общ. Трявна обл. Габрово Страна
Категория: 10 / 1% 
Комасационен фактор: 177 дка 
706 от 706 дка (+10) 
Габрово: 44 Страна: 6153
Комасационен фактор: 372 дка 
372 от 372 дка (-18) 
Габрово: 75 Страна: 8833
Категория: 10 / 1% 
Комасационен фактор: 186 дка 
355 от 558 дка (-15) 
Габрово: 52 Страна: 6998
Комасационен фактор: 355 дка 
355 от 355 дка (+14) 
Габрово: 81 Страна: 9039
Комасационен фактор: 349 дка 
349 от 349 дка (-54) 
Габрово: 82 Страна: 9130
Комасационен фактор: 338 дка 
338 от 338 дка (+6) 
Габрово: 86 Страна: 9275
Комасационен фактор: 178 дка 
316 (+11) от 356 дка (+7) 
Габрово: 79 Страна: 9024
Комасационен фактор: 149 дка 
297 от 297 дка (+40) 
Габрово: 97 Страна: 9938
Комасационен фактор: 294 дка 
294 от 294 дка (+7) 
Габрово: 98 Страна: 10003
Комасационен фактор: 147 дка 
293 от 293 дка (+35) 
Габрово: 99 Страна: 10023
Комасационен фактор: 285 дка 
285 от 285 дка (-4) 
Габрово: 101 Страна: 10168
Комасационен фактор: 132 дка 
264 от 264 дка (-37) 
Габрово: 115 Страна: 10523
Комасационен фактор: 117 дка 
233 от 233 дка (+26) 
Габрово: 130 Страна: 11074
Комасационен фактор: 232 дка 
232 от 232 дка (+2) 
Габрово: 131 Страна: 11091
Комасационен фактор: 73 дка 
220 от 220 дка (-87) 
Габрово: 136 Страна: 11298
Комасационен фактор: 213 дка 
213 от 213 дка (-5) 
Габрово: 137 Страна: 11418
Комасационен фактор: 99 дка 
198 от 198 дка (-3) 
Габрово: 149 Страна: 11688
Комасационен фактор: 98 дка 
196 от 196 дка (-26) 
Габрово: 151 Страна: 11718
Комасационен фактор: 175 дка 
175 от 175 дка 
Габрово: 159 Страна: 12111
Комасационен фактор: 152 дка 
152 от 152 дка (+49) 
Габрово: 173 Страна: 12539
Комасационен фактор: 149 дка 
149 (+149) от 149 дка 
Габрово: 175 Страна: 12598
Комасационен фактор: 143 дка 
143 от 143 дка (-26) 
Габрово: 179 Страна: 12733
Комасационен фактор: 139 дка 
139 (+139) от 139 дка 
Габрово: 181 Страна: 12809
Комасационен фактор: 137 дка 
137 от 137 дка (-36) 
Габрово: 182 Страна: 12849
Комасационен фактор: 124 дка 
124 от 124 дка (+4) 
Габрово: 187 Страна: 13067
Комасационен фактор: 45 дка 
90 от 90 дка 
Габрово: 203 Страна: 13677
Комасационен фактор: 71 дка 
71 (+71) от 71 дка (+2) 
Габрово: 208 Страна: 13917
Комасационен фактор: 68 дка 
68 от 68 дка (-6) 
Габрово: 211 Страна: 13958
Комасационен фактор: 13 дка 
39 (+39) от 39 дка 
Габрово: 215 Страна: 14297
Комасационен фактор: 14 дка 
14 от 14 дка (-13) 
Габрово: 219 Страна: 14520

Ренти на арендаторите в undefined

Бели петна за община Трявна, ренти по НСИ, пасища, ливади и околни ренти

Ренти по години

Арендатор
Наньо Георгиев Стойков

Няма намерени резултати

Средни цени на земеделската земя в община Трявна (2022)

11
ТримесечиеНСИ  Landlord  ОбявиМин.Макс
2021.4261962506250
2021.31000110001000
2021238872506250
2022.4146633993000
2022.3190066534000
2022.2989223685000
2022.13302610005814
20221551373685814
2023.34552257653
2023.271474451630
2023.11503210002006
2023810112572006

Допълнителна информация за undefined

Това съдържание е ограничено. Можете да го отключите, като направите бартер или заплатите за него.

Този арендатор е физическо лице. Ако искате да разберете повече за него, най-добрият вариант е да се свържете с кметството на землището.

Няма намерени резултати

Финансови статистики в undefined по арендатори

Таблиците може да се сортират по години.

Обработвани декари от служител по години

Арендатор
Наньо Георгиев Стойков

Приход от служител (хил. лв.) по години

Арендатор
Наньо Георгиев Стойков

Приход от декар (лв.) по години

Арендатор
Наньо Георгиев Стойков

Печалба от декар (лв.) по години

Арендатор
Наньо Георгиев Стойков

История на декарите по години

Землище
Общо

Обща история на декарите по години

Общо

История на декарите по фирми по години

Арендатор
Наньо Георгиев Стойков
Общо

История на декарите по години

Землище
Общо

История на декарите по години

Арендатор
Наньо Георгиев Стойков
Общо

Landlord рейтинг по години

Арендатор
Наньо Георгиев Стойков

Landlord рейтинг по години

Landlord рейтинг по фирми по години

Арендатор
Наньо Георгиев Стойков

Няма намерени резултати

22 571 дка
8630 дка
51 078
9119 (18%)
8.46
9
9

Декари по категория

КатегорияПлощ в дка
52516
63443
7523
853
911 151
104885

Анализ на почвата

Това съдържание е ограничено. Можете да го отключите, като направите бартер или заплатите за него.