Роман обл. Враца

Обща информация
 

Роман

 
 
11
 
40 920 
 
25
 
5 / 66%
 
Обяви за земеделска земя в Роман
Средни оценки
 
 
44
 
55

Арендатори в община Роман

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

Landlord Арендатор Декари Землища Общини Области
39
2019
На печалба
Категория: 4.73 / 31% 
Комасационен фактор: 1207 дка 
10 988 (+505) от 18 102 дка (+537) 
15 землища, 2 общини и 2 области

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Враца10 988 дка (+505)
Роман3356 дка (+249)
Роман3254 дка (-1)
Роман1590 дка (+8)
Роман1132 дка
Роман1001 дка (+106)
Роман438 дка (+92)
Роман217 дка (+51)
Област: Ловеч7114 дка (+32)
Ябланица2931 дка (+6)
Ябланица2486 дка (+3)
Ябланица712 дка (+25)
Ябланица282 дка
Ябланица243 дка (+3)
Ябланица223 дка (+1)
Ябланица202 дка (-6)
Ябланица35 дка
Категория: 3.58 / 69% 
Комасационен фактор: 1871 дка 
10 054 (-7) от 11 226 дка (+223) 
6 землища, 2 общини и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Враца11 226 дка (+223)
Роман8428 дка (-5)
Роман1064 дка
Мездра737 дка
Роман562 дка (-2)
Мездра223 дка (+18)
Мездра212 дка (+212)
42
2019
На печалба
Категория: 4.77 / 30% 
Комасационен фактор: 515 дка 
4637 от 4637 дка (+157) 
9 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Враца4637 дка (+157)
Роман1689 дка (+74)
Роман1272 дка (+8)
Роман561 дка (+24)
Роман519 дка (-1)
Роман322 дка (+136)
Роман125 дка (-48)
Роман109 дка (-47)
Роман28 дка (-1)
Роман12 дка (+12)
Категория: 3.99 / 54% 
Комасационен фактор: 788 дка 
2549 (+4) от 5514 дка (-238) 
7 землища, 3 общини и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Враца5514 дка (-238)
РоманКамено поле1826 дка (+5)
Бяла СлатинаДрашан1671 дка (+70)
МездраГорна Бешовица915 дка (-34)
РоманКунино423 дка
РоманРадовене300 дка (-1)
МездраДолна Кремена236 дка
МездраГорна Кремена143 дка (-278)
Категория: 4.22 / 44% 
Комасационен фактор: 1045 дка 
1788 (+7) от 5223 дка (-60) 
5 землища, 2 общини и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Враца5223 дка (-60)
Мездра2292 дка (-6)
Роман1788 дка (+7)
Мездра492 дка (+7)
Мездра427 дка (-68)
Мездра224 дка
Категория: 4.54 / 35% 
Комасационен фактор: 452 дка 
1412 (-180) от 1807 дка (-162) 
4 землища, 2 общини и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Враца1807 дка (-162)
Роман778 дка (-156)
Роман480 дка (-24)
Мездра395 дка (+18)
Роман154 дка
50
2019
Категория: 4.22 / 44% 
Комасационен фактор: 1303 дка 
1303 от 1303 дка (-1) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Враца1303 дка (-1)
Роман1303 дка (-1)
Категория: 4.22 / 44% 
Комасационен фактор: 891 дка 
1266 от 1782 дка (-58) 
2 землища, 2 общини и 2 области

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Враца1266 дка (-58)
Роман1266 дка (-58)
Област: Ловеч516 дка
Луковит516 дка
44
2019
На печалба
Категория: 5.24 / 22% 
Комасационен фактор: 626 дка 
1252 от 1252 дка (-7) 
2 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Враца1252 дка (-7)
Роман700 дка (+12)
Роман552 дка (-19)
Категория: 4.45 / 37% 
Комасационен фактор: 627 дка 
494 (-106) от 1880 дка (+319) 
3 землища, 2 общини и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Враца1880 дка (+319)
Мездра1386 дка (+425)
Роман320 дка (+2)
Роман174 дка (-108)
Комасационен фактор: 473 дка 
473 от 473 дка (-26) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Враца473 дка (-26)
Роман473 дка (-26)
Комасационен фактор: 412 дка 
412 от 412 дка (+60) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Враца412 дка (+60)
Роман412 дка (+60)
Комасационен фактор: 393 дка 
393 от 393 дка (+49) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Враца393 дка (+49)
Роман393 дка (+49)
Категория: 4.37 / 39% 
Комасационен фактор: 292 дка 
392 от 583 дка (-71) 
2 землища, 2 общини и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Враца583 дка (-71)
Роман392 дка (-71)
Мездра191 дка
Комасационен фактор: 377 дка 
377 от 377 дка (-193) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Враца377 дка (-193)
Роман377 дка (-193)
Комасационен фактор: 328 дка 
328 от 328 дка (+3) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Враца328 дка (+3)
Роман328 дка (+3)
Комасационен фактор: 307 дка 
307 от 307 дка (+19) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Враца307 дка (+19)
Роман307 дка (+19)
Комасационен фактор: 256 дка 
256 от 256 дка (-1) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Враца256 дка (-1)
Роман256 дка (-1)
Комасационен фактор: 126 дка 
252 (+252) от 252 дка 
2 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Враца252 дка (+252)
Роман170 дка (+170)
Роман82 дка (+82)
Комасационен фактор: 222 дка 
222 от 222 дка (-120) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Враца222 дка (-120)
Роман222 дка (-120)
Комасационен фактор: 201 дка 
201 от 201 дка (+16) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Враца201 дка (+16)
Роман201 дка (+16)
Комасационен фактор: 19 дка 
19 (+19) от 19 дка (-324) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Враца19 дка (+19)
Роман19 дка (+19)
Категория: 4.77 / 30% 
Комасационен фактор: 943 дка 
0 от 3771 дка (-1512)
4 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Враца3771 дка (-1512)
Мездра2106 дка (-873)
Мездра1300 дка (-99)
Мездра341 дка (-540)
Мездра24 дка

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

общ. Роман обл. Враца Страна
39
2019
На печалба
Категория: 4.73 / 31% 
Комасационен фактор: 1207 дка 
10 988 (+505) от 18 102 дка (+537) 
Враца: 38 Страна: 180
Категория: 3.58 / 69% 
Комасационен фактор: 1871 дка 
10 054 (-7) от 11 226 дка (+223) 
Враца: 37 Страна: 525
42
2019
На печалба
Категория: 4.77 / 30% 
Комасационен фактор: 515 дка 
4637 от 4637 дка (+157) 
Враца: 105 Страна: 1851
Категория: 3.99 / 54% 
Комасационен фактор: 788 дка 
2549 (+4) от 5514 дка (-238) 
Враца: 84 Страна: 1535
Категория: 4.22 / 44% 
Комасационен фактор: 1045 дка 
1788 (+7) от 5223 дка (-60) 
Враца: 88 Страна: 1632
Категория: 4.54 / 35% 
Комасационен фактор: 452 дка 
1412 (-180) от 1807 дка (-162) 
Враца: 207 Страна: 3631
50
2019
Категория: 4.22 / 44% 
Комасационен фактор: 1303 дка 
1303 от 1303 дка (-1) 
Враца: 242 Страна: 4353
Категория: 4.22 / 44% 
Комасационен фактор: 891 дка 
1266 от 1782 дка (-58) 
Враца: 246 Страна: 3666
44
2019
На печалба
Категория: 5.24 / 22% 
Комасационен фактор: 626 дка 
1252 от 1252 дка (-7) 
Враца: 247 Страна: 4447
Категория: 4.45 / 37% 
Комасационен фактор: 627 дка 
494 (-106) от 1880 дка (+319) 
Враца: 202 Страна: 3550
Комасационен фактор: 473 дка 
473 от 473 дка (-26) 
Враца: 363 Страна: 7681
Комасационен фактор: 412 дка 
412 от 412 дка (+60) 
Враца: 385 Страна: 8356
Комасационен фактор: 393 дка 
393 от 393 дка (+49) 
Враца: 393 Страна: 8575
Категория: 4.37 / 39% 
Комасационен фактор: 292 дка 
392 от 583 дка (-71) 
Враца: 331 Страна: 6823
Комасационен фактор: 377 дка 
377 от 377 дка (-193) 
Враца: 401 Страна: 8772
Комасационен фактор: 328 дка 
328 от 328 дка (+3) 
Враца: 418 Страна: 9416
Комасационен фактор: 307 дка 
307 от 307 дка (+19) 
Враца: 430 Страна: 9764
Комасационен фактор: 256 дка 
256 от 256 дка (-1) 
Враца: 455 Страна: 10673
Комасационен фактор: 126 дка 
252 (+252) от 252 дка 
Враца: 456 Страна: 10733
Комасационен фактор: 222 дка 
222 от 222 дка (-120) 
Враца: 470 Страна: 11263
Комасационен фактор: 201 дка 
201 от 201 дка (+16) 
Враца: 478 Страна: 11631
Комасационен фактор: 19 дка 
19 (+19) от 19 дка (-324) 
Враца: 510 Страна: 14487
Категория: 4.77 / 30% 
Комасационен фактор: 943 дка 
0 от 3771 дка (-1512)
Враца: 124 Страна: 2210
0 от 0 дка
Враца: 543 Страна: 14840
0 от 0 дка (+212)
Враца: 544 Страна: 14841

Ренти на арендаторите в undefined

Бели петна за община Роман, ренти по НСИ, пасища, ливади и околни ренти

Ренти по години

Арендатор
Милк Дриймс ЕООД

Няма намерени резултати

Средни цени на земеделската земя в община Роман (2022)

11
ТримесечиеНСИ  Landlord  ОбявиМин.Макс
2020800
2021.4111634491449
2021.34991499499
2021.25001500500
2021.15001500500
202175180864491449
2022.4107695991600
2022.3106425401587
2022.273764021101
2022.189923991399
2022949193991600
2023.3550102581117
2023.292563192250
2023.11214122522600
2023915282522600

Допълнителна информация за undefined

Това съдържание е ограничено. Можете да го отключите, като направите бартер или заплатите за него.

Този арендатор е физическо лице. Ако искате да разберете повече за него, най-добрият вариант е да се свържете с кметството на землището.

Няма намерени резултати

Финансови статистики в undefined по арендатори

Таблиците може да се сортират по години.

Обработвани декари от служител по години

Арендатор
Милк Дриймс ЕООД

Приход от служител (хил. лв.) по години

Арендатор
Милк Дриймс ЕООД

Приход от декар (лв.) по години

Арендатор
Милк Дриймс ЕООД

Печалба от декар (лв.) по години

Арендатор
Милк Дриймс ЕООД

История на декарите по години

Землище
Общо

Обща история на декарите по години

Общо

История на декарите по фирми по години

Арендатор
Милк Дриймс ЕООД
Общо

История на декарите по години

Землище
Общо

История на декарите по години

Арендатор
Милк Дриймс ЕООД
Общо

Landlord рейтинг по години

Арендатор19
39
42
Милк Дриймс ЕООД
50
44

Landlord рейтинг по години

Landlord рейтинг по фирми по години

Арендатор19
39
42
Милк Дриймс ЕООД
50
44

Няма намерени резултати

68 104 дка
40 920 дка
53 871
21 247 (39%)
5.05
5
5

Декари по категория

КатегорияПлощ в дка
2607
320 324
421 887
59121
69096
71231
83858
91817
10163

Анализ на почвата

Това съдържание е ограничено. Можете да го отключите, като направите бартер или заплатите за него.