Мизия обл. Враца

Обща информация
 

Мизия

 
 
6
 
133 487 
 
65
 
4.1 / 78%
 
Обяви за земеделска земя в Мизия
Средни оценки
 
 
61
 
55

Арендатори в община Мизия

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

Landlord Арендатор Декари Землища Общини Области Холдинг
53
2019
ХОЛДИНГ 73 018 дка (+111)  
54
2019
На печалба
Категория: 3.45 / 73% 
Комасационен фактор: 5216 дка 
25 335 (-162) от 73 018 дка (+111) 
14 землища, 7 общини и 2 области

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Монтана37 505 дка (+340)
Якимово11 363 дка (-27)
Бойчиновци11 129 дка (+181)
Якимово5311 дка (+37)
Монтана4702 дка (+147)
Бойчиновци3348 дка (+69)
Якимово1652 дка (-67)
Област: Враца35 513 дка (-229)
Мизия13 256 дка (-100)
Мизия8175 дка (-15)
Козлодуй5653 дка (-112)
Мизия3796 дка (-47)
Козлодуй2327 дка (+1)
Бяла Слатина1209 дка (+76)
Хайредин989 дка (-32)
Мизия108 дка
73
2019
На печалба
Категория: 3.95 / 56% 
Комасационен фактор: 13 054 дка 
13 054 от 13 054 дка (+5) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Враца13 054 дка (+5)
Мизия13 054 дка (+5)
75
2019
На печалба
Категория: 4.27 / 42% 
Комасационен фактор: 5216 дка 
10 431 от 10 431 дка (-1020) 
2 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Враца10 431 дка (-1020)
Мизия10 392 дка (-1059)
Мизия39 дка (+39)
71
2019
На печалба
Категория: 3.95 / 56% 
Комасационен фактор: 8418 дка 
8418 от 8418 дка (-3634) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Враца8418 дка (-3634)
МизияСофрониево8418 дка (-3634)
87
2019
ХОЛДИНГ 200 785 дка (-8338)  
Категория: 3.86 / 60% 
Комасационен фактор: 2640 дка 
6876 (-615) от 13 198 дка (-1569) 
5 землища, 4 общини и 3 области

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Враца6876 дка (-615)
Мизия6876 дка (-615)
Област: Плевен3956 дка (-597)
Кнежа2036 дка (+38)
Кнежа991 дка (-585)
Долна Митрополия929 дка (-50)
Област: Ловеч2366 дка (-357)
Луковит2366 дка (-357)
87
2019
ХОЛДИНГ 200 785 дка (-8338)  
84
2019
На печалба
Категория: 3.89 / 59% 
Комасационен фактор: 1580 дка 
6202 (+42) от 11 061 дка (+258) 
7 землища, 3 общини и 2 области

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Враца9831 дка (-607)
Мизия5663 дка (+113)
Оряхово3629 дка (-649)
Мизия255 дка (-40)
Мизия217 дка
Мизия67 дка (-31)
Област: Плевен1230 дка (+865)
Кнежа673 дка (+308)
Кнежа557 дка (+557)
Категория: 4.3 / 41% 
Комасационен фактор: 6084 дка 
6084 от 6084 дка (+10) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Враца6084 дка (+10)
Мизия6084 дка (+10)
Категория: 3.91 / 58% 
Комасационен фактор: 1294 дка 
5176 от 5176 дка (-969) 
4 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Враца5176 дка (-969)
Мизия4265 дка (-856)
Мизия385 дка
Мизия297 дка (-113)
Мизия229 дка
Комасационен фактор: 1128 дка 
3636 (+1646) от 13 531 дка (+5309) 
12 землища, 3 общини и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Враца13 531 дка (+5309)
Оряхово5694 дка (+3520)
Хайредин3184 дка (-166)
Мизия1993 дка (+1246)
Мизия805 дка (+244)
Мизия797 дка (+115)
Оряхово293 дка
Оряхово278 дка (+209)
Оряхово222 дка (+111)
Оряхово100 дка (+100)
Хайредин83 дка (-69)
Оряхово41 дка (-42)
Мизия41 дка (+41)
Категория: 4.27 / 42% 
Комасационен фактор: 3186 дка 
3186 от 3186 дка (-17) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Враца3186 дка (-17)
Мизия3186 дка (-17)
77
2019
ХОЛДИНГ 150 830 дка (+2213)  
67
2019
На печалба
Категория: 3.45 / 73% 
Комасационен фактор: 5316 дка 
2795 (-563) от 74 422 дка (+1183) 
14 землища, 5 общини и 2 области

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Враца45 850 дка (+1561)
Хайредин12 180 дка (+8)
Козлодуй11 917 дка (+669)
Козлодуй6782 дка (+24)
Козлодуй5450 дка (-44)
Бяла Слатина3678 дка (+1537)
Мизия2795 дка (-563)
Хайредин2325 дка (-72)
Хайредин512 дка
Бяла Слатина159 дка (+1)
Козлодуй52 дка (+1)
Област: Монтана28 572 дка (-378)
Вълчедръм18 230 дка (-521)
Вълчедръм6423 дка (+76)
Вълчедръм3571 дка (+12)
Вълчедръм348 дка (+55)
Категория: 3.93 / 57% 
Комасационен фактор: 723 дка 
2747 от 2890 дка (-235) 
4 землища, 2 общини и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Враца2890 дка (-235)
Мизия2418 дка (-564)
Мизия272 дка (+272)
Козлодуй143 дка
Мизия57 дка (+57)
83
2019
На печалба
Категория: 4.03 / 52% 
Комасационен фактор: 1166 дка 
2715 (-39) от 3499 дка (+7) 
3 землища, 2 общини и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Враца3499 дка (+7)
Мизия2540 дка (-16)
Хайредин784 дка (+46)
Мизия175 дка (-23)
Категория: 3.93 / 57% 
Комасационен фактор: 1297 дка 
2593 от 2593 дка (+118) 
2 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Враца2593 дка (+118)
Мизия2245 дка (+118)
Мизия348 дка
Категория: 3.95 / 56% 
Комасационен фактор: 1214 дка 
2427 от 2427 дка (-200) 
2 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Враца2427 дка (-200)
Мизия2078 дка (-32)
Мизия349 дка (-168)
52
2019
На печалба
Категория: 3.95 / 56% 
Комасационен фактор: 2374 дка 
2374 от 2374 дка (-237) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Враца2374 дка (-237)
Мизия2374 дка (-237)
82
2019
На печалба
Категория: 3.91 / 58% 
Комасационен фактор: 546 дка 
2183 от 2183 дка (+179) 
4 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Враца2183 дка (+179)
Мизия2020 дка (+47)
Мизия108 дка (+108)
Мизия31 дка
Мизия24 дка (+24)
Категория: 3.95 / 56% 
Комасационен фактор: 524 дка 
2096 от 2096 дка (+1390) 
4 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Враца2096 дка (+1390)
Мизия1808 дка (+1164)
Мизия142 дка (+80)
Мизия120 дка (+120)
Мизия26 дка (+26)
56
2019
Категория: 4.14 / 47% 
Комасационен фактор: 484 дка 
1452 от 1452 дка (+243) 
3 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Враца1452 дка (+243)
Мизия753 дка (+33)
Мизия476 дка (+89)
Мизия223 дка (+121)
Категория: 4.3 / 41% 
Комасационен фактор: 688 дка 
1375 от 1375 дка (+33) 
2 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Враца1375 дка (+33)
Мизия1346 дка (+4)
Мизия29 дка (+29)
Категория: 3.84 / 61% 
Комасационен фактор: 309 дка 
1269 от 1547 дка (+11) 
5 землища, 3 общини и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Враца1547 дка (+11)
Мизия902 дка
Мизия367 дка (+11)
Борован174 дка
Борован76 дка
Бяла Слатина28 дка
53
2019
На печалба
Категория: 3.91 / 58% 
Комасационен фактор: 1249 дка 
1249 от 1249 дка 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Враца1249 дка
Мизия1249 дка
71
2019
На печалба
Категория: 3.43 / 74% 
Комасационен фактор: 2590 дка 
1071 (+202) от 12 948 дка (+159) 
5 землища, 2 общини и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Враца12 948 дка (+159)
Оряхово11 118 дка (-121)
Мизия733 дка (+33)
Оряхово600 дка (+93)
Мизия338 дка (+169)
Оряхово159 дка (-15)
50
2019
На печалба
Категория: 4.3 / 41% 
Комасационен фактор: 996 дка 
996 от 996 дка (-95) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Враца996 дка (-95)
Мизия996 дка (-95)
41
2019
На печалба
Категория: 4.3 / 41% 
Комасационен фактор: 990 дка 
990 от 990 дка (+644) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Враца990 дка (+644)
Мизия990 дка (+644)
Категория: 4.27 / 42% 
Комасационен фактор: 976 дка 
976 (+976) от 976 дка 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Враца976 дка (+976)
Мизия976 дка (+976)
62
2019
На печалба
Категория: 3.86 / 60% 
Комасационен фактор: 3256 дка 
913 от 16 282 дка (-315) 
5 землища, 2 общини и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Враца16 282 дка (-315)
Оряхово7992 дка (-277)
Оряхово4435 дка (-38)
Оряхово2461 дка
Мизия913 дка
Оряхово481 дка
Категория: 4.3 / 41% 
Комасационен фактор: 814 дка 
814 (+814) от 814 дка 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Враца814 дка (+814)
Мизия814 дка (+814)
Категория: 4.3 / 41% 
Комасационен фактор: 814 дка 
814 от 814 дка 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Враца814 дка
Мизия814 дка
Категория: 3.93 / 57% 
Комасационен фактор: 371 дка 
741 от 741 дка (+12) 
2 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Враца741 дка (+12)
Мизия399 дка (+1)
Мизия342 дка (+11)

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

общ. Мизия обл. Враца Страна Холдинг
53
2019
ХОЛДИНГ 73 018 дка (+111)  
Страна: 12
54
2019
На печалба
Категория: 3.45 / 73% 
Комасационен фактор: 5216 дка 
25 335 (-162) от 73 018 дка (+111) 
Враца: 4 Страна: 12
73
2019
На печалба
Категория: 3.95 / 56% 
Комасационен фактор: 13 054 дка 
13 054 от 13 054 дка (+5) 
Враца: 26 Страна: 383
75
2019
На печалба
Категория: 4.27 / 42% 
Комасационен фактор: 5216 дка 
10 431 от 10 431 дка (-1020) 
Враца: 43 Страна: 593
71
2019
На печалба
Категория: 3.95 / 56% 
Комасационен фактор: 8418 дка 
8418 от 8418 дка (-3634) 
Враца: 54 Страна: 868
87
2019
ХОЛДИНГ 200 785 дка (-8338)  
Страна: 3
Категория: 3.86 / 60% 
Комасационен фактор: 2640 дка 
6876 (-615) от 13 198 дка (-1569) 
Враца: 67 Страна: 376
87
2019
ХОЛДИНГ 200 785 дка (-8338)  
Страна: 3
84
2019
На печалба
Категория: 3.89 / 59% 
Комасационен фактор: 1580 дка 
6202 (+42) от 11 061 дка (+258) 
Враца: 48 Страна: 537
Категория: 4.3 / 41% 
Комасационен фактор: 6084 дка 
6084 от 6084 дка (+10) 
Враца: 75 Страна: 1366
Категория: 3.91 / 58% 
Комасационен фактор: 1294 дка 
5176 от 5176 дка (-969) 
Враца: 91 Страна: 1649
Комасационен фактор: 1128 дка 
3636 (+1646) от 13 531 дка (+5309) 
Враца: 21 Страна: 362
Категория: 4.27 / 42% 
Комасационен фактор: 3186 дка 
3186 от 3186 дка (-17) 
Враца: 141 Страна: 2510
77
2019
ХОЛДИНГ 150 830 дка (+2213)  
Страна: 6
67
2019
На печалба
Категория: 3.45 / 73% 
Комасационен фактор: 5316 дка 
2795 (-563) от 74 422 дка (+1183) 
Враца: 1 Страна: 11
Категория: 3.93 / 57% 
Комасационен фактор: 723 дка 
2747 от 2890 дка (-235) 
Враца: 145 Страна: 2707
83
2019
На печалба
Категория: 4.03 / 52% 
Комасационен фактор: 1166 дка 
2715 (-39) от 3499 дка (+7) 
Враца: 128 Страна: 2333
Категория: 3.93 / 57% 
Комасационен фактор: 1297 дка 
2593 от 2593 дка (+118) 
Враца: 157 Страна: 2899
Категория: 3.95 / 56% 
Комасационен фактор: 1214 дка 
2427 от 2427 дка (-200) 
Враца: 163 Страна: 3017
52
2019
На печалба
Категория: 3.95 / 56% 
Комасационен фактор: 2374 дка 
2374 от 2374 дка (-237) 
Враца: 167 Страна: 3062
82
2019
На печалба
Категория: 3.91 / 58% 
Комасационен фактор: 546 дка 
2183 от 2183 дка (+179) 
Враца: 181 Страна: 3243
Категория: 3.95 / 56% 
Комасационен фактор: 524 дка 
2096 от 2096 дка (+1390) 
Враца: 188 Страна: 3327
56
2019
Категория: 4.14 / 47% 
Комасационен фактор: 484 дка 
1452 от 1452 дка (+243) 
Враца: 230 Страна: 4117
Категория: 4.3 / 41% 
Комасационен фактор: 688 дка 
1375 от 1375 дка (+33) 
Враца: 239 Страна: 4238
Категория: 3.84 / 61% 
Комасационен фактор: 309 дка 
1269 от 1547 дка (+11) 
Враца: 228 Страна: 3979
53
2019
На печалба
Категория: 3.91 / 58% 
Комасационен фактор: 1249 дка 
1249 от 1249 дка 
Враца: 249 Страна: 4454
71
2019
На печалба
Категория: 3.43 / 74% 
Комасационен фактор: 2590 дка 
1071 (+202) от 12 948 дка (+159) 
Враца: 29 Страна: 386
50
2019
На печалба
Категория: 4.3 / 41% 
Комасационен фактор: 996 дка 
996 от 996 дка (-95) 
Враца: 272 Страна: 5039
41
2019
На печалба
Категория: 4.3 / 41% 
Комасационен фактор: 990 дка 
990 от 990 дка (+644) 
Враца: 273 Страна: 5053
Категория: 4.27 / 42% 
Комасационен фактор: 976 дка 
976 (+976) от 976 дка 
Враца: 275 Страна: 5094
62
2019
На печалба
Категория: 3.86 / 60% 
Комасационен фактор: 3256 дка 
913 от 16 282 дка (-315) 
Враца: 14 Страна: 243
Категория: 4.3 / 41% 
Комасационен фактор: 814 дка 
814 (+814) от 814 дка 
Враца: 291 Страна: 5629
Категория: 4.3 / 41% 
Комасационен фактор: 814 дка 
814 от 814 дка 
Враца: 292 Страна: 5630
Категория: 3.93 / 57% 
Комасационен фактор: 371 дка 
741 от 741 дка (+12) 
Враца: 306 Страна: 5970

Ренти на арендаторите в undefined

Бели петна за община Мизия, ренти по НСИ, пасища, ливади и околни ренти

Ренти по години

Арендатор
Тоев Кампо ООД

Няма намерени резултати

Средни цени на земеделската земя в община Мизия (2022)

6
ТримесечиеНСИ  Landlord  ОбявиМин.Макс
20201099
2021.496033402199
2021.367123401003
2021137284453402199
2022.33936238714000
2022.2273733404000
2022.13401340340
20221422273763404000
2023.31710117101710
2023.22684717903500
2023.12896820003871
202327291617103871

Допълнителна информация за undefined

Това съдържание е ограничено. Можете да го отключите, като направите бартер или заплатите за него.

Този арендатор е физическо лице. Ако искате да разберете повече за него, най-добрият вариант е да се свържете с кметството на землището.

Няма намерени резултати

Финансови статистики в undefined по арендатори

Таблиците може да се сортират по години.

Обработвани декари от служител по години

Арендатор
Тоев Кампо ООД

Приход от служител (хил. лв.) по години

Арендатор
Тоев Кампо ООД

Приход от декар (лв.) по години

Арендатор
Тоев Кампо ООД

Печалба от декар (лв.) по години

Арендатор
Тоев Кампо ООД

История на декарите по години

Землище
Общо

Обща история на декарите по години

Общо

История на декарите по фирми по години

Арендатор
Тоев Кампо ООД
Общо

История на декарите по години

Землище
Общо

История на декарите по години

Арендатор
Тоев Кампо ООД
Общо

Landlord рейтинг по години

Арендатор19
54
73
75
Тоев Кампо ООД71
84
67
83
52
82
56
53
71
50
41
62

Landlord рейтинг по години

Landlord рейтинг по фирми по години

Арендатор19
54
73
75
Тоев Кампо ООД71
84
67
83
52
82
56
53
71
50
41
62

Няма намерени резултати

157 222 дка
133 487 дка
23 363
17 474 (75%)
4.13
4
4

Декари по категория

КатегорияПлощ в дка
333 066
493 204
517 511
613 159
7154
9127

Анализ на почвата

Това съдържание е ограничено. Можете да го отключите, като направите бартер или заплатите за него.