Мездра обл. Враца

Обща информация
 

Мездра

 
 
22
 
63 942 
 
57
 
5.55 / 59%
 
Обяви за земеделска земя в Мездра
Средни оценки
 
 
48
 
55

Арендатори в община Мездра

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

Landlord Арендатор Декари Землища Общини Области Холдинг
Категория: 4.82 / 29% 
Комасационен фактор: 2202 дка 
13 212 от 13 212 дка (+755) 
6 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Враца13 212 дка (+755)
Мездра9362 дка (-30)
Мездра1849 дка (+333)
Мездра1154 дка (+381)
Мездра479 дка (+78)
Мездра344 дка (-7)
Мездра24 дка
Категория: 5.51 / 18% 
Комасационен фактор: 3966 дка 
3966 от 3966 дка (-321) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Враца3966 дка (-321)
Мездра3966 дка (-321)
Категория: 5.51 / 18% 
Комасационен фактор: 3866 дка 
3866 от 3866 дка (-159) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Враца3866 дка (-159)
Мездра3866 дка (-159)
Категория: 4.77 / 30% 
Комасационен фактор: 943 дка 
3771 от 3771 дка (-1512) 
4 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Враца3771 дка (-1512)
МездраСтаро село2106 дка (-873)
МездраОслен Криводол1300 дка (-99)
МездраБрусен341 дка (-540)
МездраЦаревец24 дка
Категория: 4.22 / 44% 
Комасационен фактор: 1045 дка 
3435 (-67) от 5223 дка (-60) 
5 землища, 2 общини и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Враца5223 дка (-60)
Мездра2292 дка (-6)
Роман1788 дка (+7)
Мездра492 дка (+7)
Мездра427 дка (-68)
Мездра224 дка
40
2019
Категория: 4.63 / 33% 
Комасационен фактор: 1341 дка 
2157 (-4) от 14 747 дка (+742) 
11 землища, 3 общини и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Враца14 747 дка (+742)
Криводол3771 дка (+335)
Криводол2855 дка (+148)
Криводол1619 дка (-7)
Враца1578 дка
Мездра1107 дка (+1)
Мездра1050 дка (-5)
Враца873 дка (+229)
Враца774 дка (+181)
Враца383 дка (-169)
Враца371 дка (+29)
Враца366 дка
Категория: 5.51 / 18% 
Комасационен фактор: 1062 дка 
2124 от 2124 дка (-29) 
2 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Враца2124 дка (-29)
Мездра1184 дка (-28)
Мездра940 дка (-1)
Категория: 5.16 / 23% 
Комасационен фактор: 991 дка 
1982 от 1982 дка (-9) 
2 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Враца1982 дка (-9)
Мездра1665 дка (+1)
Мездра317 дка (-10)
Категория: 5.24 / 22% 
Комасационен фактор: 582 дка 
1746 от 1746 дка (-1) 
3 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Враца1746 дка (-1)
Мездра754 дка (+1)
Мездра567 дка (-14)
Мездра425 дка (+12)
71
2019
На печалба
Категория: 5.37 / 20% 
Комасационен фактор: 342 дка 
1710 от 1710 дка (-65) 
5 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Враца1710 дка (-65)
Мездра602 дка (-292)
Мездра544 дка (+119)
Мездра278 дка (+108)
Мездра242 дка
Мездра44 дка
70
2019
Категория: 5.76 / 15% 
Комасационен фактор: 561 дка 
1682 от 1682 дка (-33) 
3 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Враца1682 дка (-33)
Мездра1477 дка (-31)
Мездра133 дка (-1)
Мездра72 дка (-1)
Категория: 5.24 / 22% 
Комасационен фактор: 792 дка 
1583 от 1583 дка (+99) 
2 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Враца1583 дка (+99)
Мездра1339 дка (+11)
Мездра244 дка (+88)
49
2019
Категория: 3.38 / 76% 
Комасационен фактор: 1092 дка 
1530 (+3) от 7644 дка (+638) 
7 землища, 6 общини и 2 области

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Враца7392 дка (+638)
Борован2847 дка (+586)
Криводол2471 дка (+113)
Мездра1530 дка (+3)
Мизия243 дка (-149)
Мизия222 дка (+85)
Козлодуй79 дка
Област: Монтана252 дка
Монтана252 дка
52
2019
На печалба
Категория: 3.43 / 74% 
Комасационен фактор: 766 дка 
1509 (-45) от 7657 дка (-27) 
10 землища, 3 общини и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Враца7657 дка (-27)
Враца3692 дка (+1933)
Мездра1390 дка (-38)
Борован1239 дка (+9)
Враца712 дка (-1606)
Враца210 дка (-329)
Враца136 дка
Мездра119 дка (-7)
Враца88 дка
Враца51 дка (-1)
Враца20 дка (+12)
Категория: 6.17 / 11% 
Комасационен фактор: 708 дка 
1416 от 1416 дка (+184) 
2 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Враца1416 дка (+184)
Мездра1291 дка (+59)
Мездра125 дка (+125)
Категория: 4.45 / 37% 
Комасационен фактор: 627 дка 
1386 (+425) от 1880 дка (+319) 
3 землища, 2 общини и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Враца1880 дка (+319)
Мездра1386 дка (+425)
Роман320 дка (+2)
Роман174 дка (-108)
Категория: 3.99 / 54% 
Комасационен фактор: 788 дка 
1294 (-312) от 5514 дка (-238) 
7 землища, 3 общини и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Враца5514 дка (-238)
Роман1826 дка (+5)
Бяла Слатина1671 дка (+70)
Мездра915 дка (-34)
Роман423 дка
Роман300 дка (-1)
Мездра236 дка
Мездра143 дка (-278)
Категория: 5.44 / 19% 
Комасационен фактор: 598 дка 
1196 от 1196 дка (+784) 
2 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Враца1196 дка (+784)
Мездра745 дка (+745)
Мездра451 дка (+39)
Категория: 5.51 / 18% 
Комасационен фактор: 594 дка 
1188 от 1188 дка (+330) 
2 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Враца1188 дка (+330)
Мездра804 дка (+295)
Мездра384 дка (+35)
Категория: 3.58 / 69% 
Комасационен фактор: 1871 дка 
1172 (+230) от 11 226 дка (+223) 
6 землища, 2 общини и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Враца11 226 дка (+223)
Роман8428 дка (-5)
Роман1064 дка
Мездра737 дка
Роман562 дка (-2)
Мездра223 дка (+18)
Мездра212 дка (+212)
Категория: 5.44 / 19% 
Комасационен фактор: 388 дка 
775 от 775 дка (+192) 
2 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Враца775 дка (+192)
Мездра461 дка (+115)
Мездра314 дка (+77)
Категория: 5.59 / 17% 
Комасационен фактор: 191 дка 
762 от 762 дка (+23) 
4 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Враца762 дка (+23)
Мездра304 дка (+4)
Мездра263 дка
Мездра154 дка (+25)
Мездра41 дка (-6)
Категория: 6.31 / 10% 
Комасационен фактор: 716 дка 
716 от 716 дка (+144) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Враца716 дка (+144)
Мездра716 дка (+144)
42
2019
На печалба
Категория: 5.86 / 14% 
Комасационен фактор: 251 дка 
630 (-2) от 753 дка (-23) 
3 землища, 2 общини и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Враца753 дка (-23)
Мездра630 дка (-2)
Враца97 дка (-47)
Враца26 дка (+26)
43
2019
ХОЛДИНГ 9889 дка (+350)  
44
2019
На печалба
Категория: 3.97 / 55% 
Комасационен фактор: 1978 дка 
585 от 9889 дка (+350) 
5 землища, 2 общини и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Враца9889 дка (+350)
Враца7689 дка (-366)
Враца1525 дка (+626)
Мездра539 дка
Враца90 дка (+90)
Мездра46 дка
27
2019
На печалба
Категория: 3.13 / 88% 
Комасационен фактор: 958 дка 
576 (+11) от 6709 дка (-189) 
7 землища, 3 общини и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Враца6709 дка (-189)
Враца3016 дка (-138)
Борован1584 дка (-122)
Враца799 дка (+88)
Мездра576 дка (+11)
Враца472 дка (-28)
Враца235 дка
Враца27 дка
42
2019
На печалба
Категория: 4.98 / 26% 
Комасационен фактор: 439 дка 
546 (+5) от 878 дка (+302) 
2 землища, 2 общини и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Враца878 дка (+302)
Мездра546 дка (+5)
Враца332 дка (+297)
Категория: 5.16 / 23% 
Комасационен фактор: 109 дка 
546 от 546 дка (+21) 
5 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Враца546 дка (+21)
Мездра275 дка (+13)
Мездра157 дка (+28)
Мездра57 дка (-12)
Мездра41 дка (-8)
Мездра16 дка
Комасационен фактор: 487 дка 
487 от 487 дка (+15) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Враца487 дка (+15)
Мездра487 дка (+15)
Комасационен фактор: 418 дка 
418 от 418 дка (+21) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Враца418 дка (+21)
Мездра418 дка (+21)

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

общ. Мездра обл. Враца Страна Холдинг
Категория: 4.82 / 29% 
Комасационен фактор: 2202 дка 
13 212 от 13 212 дка (+755) 
Враца: 24 Страна: 374
Категория: 5.51 / 18% 
Комасационен фактор: 3966 дка 
3966 от 3966 дка (-321) 
Враца: 119 Страна: 2116
Категория: 5.51 / 18% 
Комасационен фактор: 3866 дка 
3866 от 3866 дка (-159) 
Враца: 120 Страна: 2160
Категория: 4.77 / 30% 
Комасационен фактор: 943 дка 
3771 от 3771 дка (-1512) 
Враца: 124 Страна: 2210
Категория: 4.22 / 44% 
Комасационен фактор: 1045 дка 
3435 (-67) от 5223 дка (-60) 
Враца: 88 Страна: 1632
40
2019
Категория: 4.63 / 33% 
Комасационен фактор: 1341 дка 
2157 (-4) от 14 747 дка (+742) 
Враца: 17 Страна: 301
Категория: 5.51 / 18% 
Комасационен фактор: 1062 дка 
2124 от 2124 дка (-29) 
Враца: 183 Страна: 3295
Категория: 5.16 / 23% 
Комасационен фактор: 991 дка 
1982 от 1982 дка (-9) 
Враца: 194 Страна: 3424
Категория: 5.24 / 22% 
Комасационен фактор: 582 дка 
1746 от 1746 дка (-1) 
Враца: 209 Страна: 3715
71
2019
На печалба
Категория: 5.37 / 20% 
Комасационен фактор: 342 дка 
1710 от 1710 дка (-65) 
Враца: 211 Страна: 3745
70
2019
Категория: 5.76 / 15% 
Комасационен фактор: 561 дка 
1682 от 1682 дка (-33) 
Враца: 214 Страна: 3784
Категория: 5.24 / 22% 
Комасационен фактор: 792 дка 
1583 от 1583 дка (+99) 
Враца: 224 Страна: 3935
49
2019
Категория: 3.38 / 76% 
Комасационен фактор: 1092 дка 
1530 (+3) от 7644 дка (+638) 
Враца: 61 Страна: 1008
52
2019
На печалба
Категория: 3.43 / 74% 
Комасационен фактор: 766 дка 
1509 (-45) от 7657 дка (-27) 
Враца: 59 Страна: 1003
Категория: 6.17 / 11% 
Комасационен фактор: 708 дка 
1416 от 1416 дка (+184) 
Враца: 232 Страна: 4174
Категория: 4.45 / 37% 
Комасационен фактор: 627 дка 
1386 (+425) от 1880 дка (+319) 
Враца: 202 Страна: 3550
Категория: 3.99 / 54% 
Комасационен фактор: 788 дка 
1294 (-312) от 5514 дка (-238) 
Враца: 84 Страна: 1535
Категория: 5.44 / 19% 
Комасационен фактор: 598 дка 
1196 от 1196 дка (+784) 
Враца: 258 Страна: 4563
Категория: 5.51 / 18% 
Комасационен фактор: 594 дка 
1188 от 1188 дка (+330) 
Враца: 260 Страна: 4582
Категория: 3.58 / 69% 
Комасационен фактор: 1871 дка 
1172 (+230) от 11 226 дка (+223) 
Враца: 37 Страна: 525
Категория: 5.44 / 19% 
Комасационен фактор: 388 дка 
775 от 775 дка (+192) 
Враца: 296 Страна: 5803
Категория: 5.59 / 17% 
Комасационен фактор: 191 дка 
762 от 762 дка (+23) 
Враца: 299 Страна: 5867
Категория: 6.31 / 10% 
Комасационен фактор: 716 дка 
716 от 716 дка (+144) 
Враца: 309 Страна: 6091
42
2019
На печалба
Категория: 5.86 / 14% 
Комасационен фактор: 251 дка 
630 (-2) от 753 дка (-23) 
Враца: 304 Страна: 5907
43
2019
ХОЛДИНГ 9889 дка (+350)  
Страна: 103
44
2019
На печалба
Категория: 3.97 / 55% 
Комасационен фактор: 1978 дка 
585 от 9889 дка (+350) 
Враца: 47 Страна: 671
27
2019
На печалба
Категория: 3.13 / 88% 
Комасационен фактор: 958 дка 
576 (+11) от 6709 дка (-189) 
Враца: 70 Страна: 1200
42
2019
На печалба
Категория: 4.98 / 26% 
Комасационен фактор: 439 дка 
546 (+5) от 878 дка (+302) 
Враца: 285 Страна: 5395
Категория: 5.16 / 23% 
Комасационен фактор: 109 дка 
546 от 546 дка (+21) 
Враца: 342 Страна: 7105
Комасационен фактор: 487 дка 
487 от 487 дка (+15) 
Враца: 358 Страна: 7569
Комасационен фактор: 418 дка 
418 от 418 дка (+21) 
Враца: 381 Страна: 8277

Ренти на арендаторите в undefined

Бели петна за община Мездра, ренти по НСИ, пасища, ливади и околни ренти

Ренти по години

Арендатор
Царевец Агро ООД

Няма намерени резултати

Средни цени на земеделската земя в община Мездра (2022)

22
ТримесечиеНСИ  Landlord  ОбявиМин.Макс
2020600
2021.4198744495500
2021.31079114991600
2021.274055491399
2021.11000110001000
20216731167214495500
2022.4808282523130
2022.31057135503478
2022.2788252512539
2022.11178133993000
2022498904792513478
2023.3106855071999
2023.21055162572609
2023.1644105501200
2023925312572609

Допълнителна информация за undefined

Това съдържание е ограничено. Можете да го отключите, като направите бартер или заплатите за него.

Този арендатор е физическо лице. Ако искате да разберете повече за него, най-добрият вариант е да се свържете с кметството на землището.

Няма намерени резултати

Финансови статистики в undefined по арендатори

Таблиците може да се сортират по години.

Обработвани декари от служител по години

Арендатор
Царевец Агро ООД

Приход от служител (хил. лв.) по години

Арендатор
Царевец Агро ООД

Приход от декар (лв.) по години

Арендатор
Царевец Агро ООД

Печалба от декар (лв.) по години

Арендатор
Царевец Агро ООД

История на декарите по години

Землище
Общо

Обща история на декарите по години

Общо

История на декарите по фирми по години

Арендатор
Царевец Агро ООД
Общо

История на декарите по години

Землище
Общо

История на декарите по години

Арендатор
Царевец Агро ООД
Общо

Landlord рейтинг по години

Арендатор19
Царевец Агро ООД
40
71
70
49
52
42
44
27
42

Landlord рейтинг по години

Landlord рейтинг по фирми по години

Арендатор19
Царевец Агро ООД
40
71
70
49
52
42
44
27
42

Няма намерени резултати

94 066 дка
63 942 дка
84 024
26 898 (32%)
5.5
6
5.5

Декари по категория

КатегорияПлощ в дка
310 489
425 211
522 634
619 263
75151
82527
96681
102110

Анализ на почвата

Това съдържание е ограничено. Можете да го отключите, като направите бартер или заплатите за него.