Ново село обл. Видин

Обща информация
 

Ново село

 
 
5
 
59 715 
 
34
 
4.25 / 76%
 
Обяви за земеделска земя в Ново село
Средни оценки
 
 
53
 
55

Арендатори в община Ново село

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

Landlord Арендатор Декари Землища Общини Области
67
2019
На печалба
Категория: 4.67 / 32% 
Комасационен фактор: 5450 дка 
19 280 (-253) от 27 250 дка (-32) 
5 землища, 2 общини и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Видин27 250 дка (-32)
Ново село18 814 дка (-253)
Брегово6132 дка (+233)
Брегово1605 дка (-10)
Ново село466 дка
Брегово233 дка (-2)
35
2019
На печалба
Категория: 4.03 / 52% 
Комасационен фактор: 1299 дка 
6180 (-12) от 11 694 дка (+228) 
9 землища, 2 общини и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Видин11 694 дка (+228)
Ново село4350 дка (-12)
Видин2525 дка (-43)
Ново село1830 дка
Видин1672 дка (+573)
Видин644 дка (-246)
Видин488 дка (+1)
Видин111 дка (-45)
Видин46 дка
Видин28 дка
Категория: 4.77 / 30% 
Комасационен фактор: 5497 дка 
5497 (+5497) от 5497 дка 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Видин5497 дка (+5497)
Ново село5497 дка (+5497)
Категория: 4.05 / 51% 
Комасационен фактор: 2368 дка 
4735 от 4735 дка (+258) 
2 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Видин4735 дка (+258)
Ново селоЯсен3976 дка (+22)
Ново селоФлорентин759 дка (+236)
Категория: 4.63 / 33% 
Комасационен фактор: 996 дка 
3094 (+301) от 4980 дка (+150) 
5 землища, 3 общини и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Видин4980 дка (+150)
Ново село3094 дка (+301)
Брегово835 дка (-10)
Брегово637 дка (-106)
Видин209 дка (+16)
Брегово205 дка (-51)
32
2019
На печалба
Категория: 4.82 / 29% 
Комасационен фактор: 3038 дка 
3038 от 3038 дка (-253) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Видин3038 дка (-253)
Ново село3038 дка (-253)
Категория: 4.82 / 29% 
Комасационен фактор: 2793 дка 
2793 от 2793 дка (-185) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Видин2793 дка (-185)
Ново село2793 дка (-185)
Категория: 3.95 / 56% 
Комасационен фактор: 787 дка 
2099 (+250) от 3935 дка (+246) 
5 землища, 2 общини и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Видин3935 дка (+246)
Видин1307 дка (+53)
Ново село1295 дка (+217)
Ново село595 дка (-1)
Видин529 дка (-57)
Ново село209 дка (+34)
Категория: 3.95 / 56% 
Комасационен фактор: 662 дка 
1181 (-9) от 1323 дка (-123) 
2 землища, 2 общини и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Видин1323 дка (-123)
Ново село1181 дка (-9)
Видин142 дка (-114)
Категория: 4.22 / 44% 
Комасационен фактор: 1102 дка 
1102 (+1102) от 1102 дка 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Видин1102 дка (+1102)
Ново село1102 дка (+1102)
Категория: 4.67 / 32% 
Комасационен фактор: 533 дка 
1066 от 1066 дка (+44) 
2 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Видин1066 дка (+44)
Ново село913 дка (+44)
Ново село153 дка
20
2019
На печалба
Категория: 4 / 53% 
Комасационен фактор: 274 дка 
970 (-179) от 1096 дка (-183) 
4 землища, 2 общини и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Видин1096 дка (-183)
Ново село811 дка (-248)
Видин126 дка (-4)
Ново село90 дка
Ново село69 дка (+69)
79
2019
На печалба
Категория: 3.58 / 69% 
Комасационен фактор: 1225 дка 
828 (-19) от 9799 дка (-123) 
8 землища, 2 общини и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Видин9799 дка (-123)
Видин5204 дка (+341)
Видин956 дка (-234)
Ново село828 дка (-19)
Видин803 дка (-72)
Видин700 дка (+471)
Видин587 дка (-483)
Видин415 дка (-26)
Видин306 дка (-101)
Категория: 4.77 / 30% 
Комасационен фактор: 820 дка 
820 от 820 дка (-47) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Видин820 дка (-47)
Ново село820 дка (-47)
Комасационен фактор: 807 дка 
649 (-2) от 4843 дка (-240) 
6 землища, 2 общини и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Видин4843 дка (-240)
Брегово2066 дка (+38)
Брегово1403 дка (+2)
Ново село649 дка (-2)
Брегово320 дка (-242)
Брегово278 дка (-37)
Брегово127 дка (+1)
Категория: 4.82 / 29% 
Комасационен фактор: 507 дка 
507 от 507 дка (+6) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Видин507 дка (+6)
Ново село507 дка (+6)
Комасационен фактор: 470 дка 
470 от 470 дка (-162) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Видин470 дка (-162)
Ново село470 дка (-162)
Комасационен фактор: 468 дка 
468 от 468 дка (-5324) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Видин468 дка (-5324)
Ново село468 дка (-5324)
Категория: 4.54 / 35% 
Комасационен фактор: 344 дка 
432 (-10) от 688 дка (+6) 
2 землища, 2 общини и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Видин688 дка (+6)
Ново село432 дка (-10)
Видин256 дка (+16)
Комасационен фактор: 316 дка 
316 от 316 дка (+18) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Видин316 дка (+18)
Ново село316 дка (+18)
Категория: 3.7 / 65% 
Комасационен фактор: 307 дка 
300 от 922 дка (+3) 
3 землища, 3 общини и 3 области

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Варна559 дка
Вълчи дол559 дка
Област: Видин300 дка (+3)
Ново село300 дка (+3)
Област: Силистра63 дка
Кайнарджа63 дка
Комасационен фактор: 229 дка 
229 от 229 дка (-43) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Видин229 дка (-43)
Ново село229 дка (-43)
Комасационен фактор: 208 дка 
208 от 208 дка (-4) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Видин208 дка (-4)
Ново село208 дка (-4)
Комасационен фактор: 142 дка 
198 (+198) от 283 дка 
2 землища, 2 общини и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Видин283 дка (+283)
Ново село198 дка (+198)
Видин85 дка (+85)
Комасационен фактор: 195 дка 
195 от 195 дка 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Видин195 дка
Ново село195 дка
Категория: 3.53 / 71% 
Комасационен фактор: 1351 дка 
158 (+158) от 9459 дка 
7 землища, 2 общини и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Видин9459 дка (+9459)
Видин5152 дка (+5152)
Видин2560 дка (+2560)
Видин694 дка (+694)
Видин534 дка (+534)
Видин321 дка (+321)
Ново село158 дка (+158)
Видин40 дка (+40)
Категория: 3.61 / 68% 
Комасационен фактор: 1280 дка 
158 от 11 520 дка 
9 землища, 2 общини и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Видин11 520 дка
Видин5880 дка
Видин2534 дка
Видин802 дка
Видин568 дка
Видин533 дка
Видин500 дка
Видин328 дка
Видин217 дка
Ново село158 дка
Комасационен фактор: 148 дка 
148 от 148 дка (-1) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Видин148 дка (-1)
Ново село148 дка (-1)
Комасационен фактор: 137 дка 
137 от 137 дка (+17) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Видин137 дка (+17)
Ново село137 дка (+17)
43
2019
На печалба
Категория: 3.55 / 70% 
Комасационен фактор: 229 дка 
127 (+127) от 916 дка (+158) 
4 землища, 2 общини и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Видин916 дка (+158)
Видин489 дка (+43)
Видин253 дка (-27)
Ново село127 дка (+127)
Видин47 дка (+15)

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

общ. Ново село обл. Видин Страна
67
2019
На печалба
Категория: 4.67 / 32% 
Комасационен фактор: 5450 дка 
19 280 (-253) от 27 250 дка (-32) 
Видин: 4 Страна: 73
35
2019
На печалба
Категория: 4.03 / 52% 
Комасационен фактор: 1299 дка 
6180 (-12) от 11 694 дка (+228) 
Видин: 17 Страна: 472
Категория: 4.77 / 30% 
Комасационен фактор: 5497 дка 
5497 (+5497) от 5497 дка 
Видин: 44 Страна: 1542
Категория: 4.05 / 51% 
Комасационен фактор: 2368 дка 
4735 от 4735 дка (+258) 
Видин: 55 Страна: 1812
Категория: 4.63 / 33% 
Комасационен фактор: 996 дка 
3094 (+301) от 4980 дка (+150) 
Видин: 51 Страна: 1718
32
2019
На печалба
Категория: 4.82 / 29% 
Комасационен фактор: 3038 дка 
3038 от 3038 дка (-253) 
Видин: 81 Страна: 2606
Категория: 4.82 / 29% 
Комасационен фактор: 2793 дка 
2793 от 2793 дка (-185) 
Видин: 83 Страна: 2776
Категория: 3.95 / 56% 
Комасационен фактор: 787 дка 
2099 (+250) от 3935 дка (+246) 
Видин: 66 Страна: 2128
Категория: 3.95 / 56% 
Комасационен фактор: 662 дка 
1181 (-9) от 1323 дка (-123) 
Видин: 114 Страна: 4315
Категория: 4.22 / 44% 
Комасационен фактор: 1102 дка 
1102 (+1102) от 1102 дка 
Видин: 127 Страна: 4777
Категория: 4.67 / 32% 
Комасационен фактор: 533 дка 
1066 от 1066 дка (+44) 
Видин: 130 Страна: 4863
20
2019
На печалба
Категория: 4 / 53% 
Комасационен фактор: 274 дка 
970 (-179) от 1096 дка (-183) 
Видин: 128 Страна: 4794
79
2019
На печалба
Категория: 3.58 / 69% 
Комасационен фактор: 1225 дка 
828 (-19) от 9799 дка (-123) 
Видин: 25 Страна: 682
Категория: 4.77 / 30% 
Комасационен фактор: 820 дка 
820 от 820 дка (-47) 
Видин: 148 Страна: 5604
Комасационен фактор: 807 дка 
649 (-2) от 4843 дка (-240) 
Видин: 54 Страна: 1774
Категория: 4.82 / 29% 
Комасационен фактор: 507 дка 
507 от 507 дка (+6) 
Видин: 188 Страна: 7410
Комасационен фактор: 470 дка 
470 от 470 дка (-162) 
Видин: 195 Страна: 7706
Комасационен фактор: 468 дка 
468 от 468 дка (-5324) 
Видин: 196 Страна: 7728
Категория: 4.54 / 35% 
Комасационен фактор: 344 дка 
432 (-10) от 688 дка (+6) 
Видин: 163 Страна: 6240
Комасационен фактор: 316 дка 
316 от 316 дка (+18) 
Видин: 241 Страна: 9602
Категория: 3.7 / 65% 
Комасационен фактор: 307 дка 
300 от 922 дка (+3) 
Видин: 257 Страна: 5258
Комасационен фактор: 229 дка 
229 от 229 дка (-43) 
Видин: 287 Страна: 11147
Комасационен фактор: 208 дка 
208 от 208 дка (-4) 
Видин: 298 Страна: 11499
Комасационен фактор: 142 дка 
198 (+198) от 283 дка 
Видин: 266 Страна: 10203
Комасационен фактор: 195 дка 
195 от 195 дка 
Видин: 305 Страна: 11737
Категория: 3.53 / 71% 
Комасационен фактор: 1351 дка 
158 (+158) от 9459 дка 
Видин: 27 Страна: 718
Категория: 3.61 / 68% 
Комасационен фактор: 1280 дка 
158 от 11 520 дка 
Видин: 19 Страна: 494
Комасационен фактор: 148 дка 
148 от 148 дка (-1) 
Видин: 319 Страна: 12615
Комасационен фактор: 137 дка 
137 от 137 дка (+17) 
Видин: 326 Страна: 12848
43
2019
На печалба
Категория: 3.55 / 70% 
Комасационен фактор: 229 дка 
127 (+127) от 916 дка (+158) 
Видин: 141 Страна: 5279

Ренти на арендаторите в undefined

Бели петна за община Ново село, ренти по НСИ, пасища, ливади и околни ренти

Ренти по години

Арендатор
Ромил Иванов Витомиров

Няма намерени резултати

Средни цени на земеделската земя в община Ново село (2022)

5
ТримесечиеНСИ  Landlord  ОбявиМин.Макс
2020700
2021.45500155005500
2021826,45500155005500
2022.33170131703170
2022.15497339956995
202210994915431706995
2023.12181618002381
20232181618002381

Допълнителна информация за undefined

Това съдържание е ограничено. Можете да го отключите, като направите бартер или заплатите за него.

Този арендатор е физическо лице. Ако искате да разберете повече за него, най-добрият вариант е да се свържете с кметството на землището.

Няма намерени резултати

Финансови статистики в undefined по арендатори

Таблиците може да се сортират по години.

Обработвани декари от служител по години

Арендатор
Ромил Иванов Витомиров

Приход от служител (хил. лв.) по години

Арендатор
Ромил Иванов Витомиров

Приход от декар (лв.) по години

Арендатор
Ромил Иванов Витомиров

Печалба от декар (лв.) по години

Арендатор
Ромил Иванов Витомиров

История на декарите по години

Землище
Общо

Обща история на декарите по години

Общо

История на декарите по фирми по години

Арендатор
Ромил Иванов Витомиров
Общо

История на декарите по години

Землище
Общо

История на декарите по години

Арендатор
Ромил Иванов Витомиров
Общо

Landlord рейтинг по години

Арендатор19
67
35
Ромил Иванов Витомиров
32
20
79
43

Landlord рейтинг по години

Landlord рейтинг по фирми по години

Арендатор19
67
35
Ромил Иванов Витомиров
32
20
79
43

Няма намерени резултати

66 259 дка
59 715 дка
19 162
9802 (51%)
4.32
4
4

Декари по категория

КатегорияПлощ в дка
23
36345
435 594
519 044
65274

Анализ на почвата

Това съдържание е ограничено. Можете да го отключите, като направите бартер или заплатите за него.