Кула обл. Видин

Обща информация
 

Кула

 
 
9
 
108 180 
 
34
 
3.3 / 88%
 
Обяви за земеделска земя в Кула
Средни оценки
 
 
61
 
55

Арендатори в община Кула

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

Landlord Арендатор Декари Землища Общини Области Холдинг
72
2019
ХОЛДИНГ 981 678 дка (+63 485)  
64
2019
На печалба
Категория: 3.61 / 68% 
Комасационен фактор: 3740 дка 
29 008 (-771) от 201 974 дка (+5373) 
54 землища, 11 общини и 5 области

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Видин67 967 дка (+6405)
Кула13 255 дка (+67)
Бойница7548 дка (+7548)
Кула5446 дка (+21)
Кула5173 дка (+20)
Видин3434 дка (+15)
Видин3103 дка (+16)
Видин2986 дка (+6)
Видин2821 дка (+12)
Бойница2652 дка (+4)
Кула2626 дка (+7)
Видин2325 дка (-11)
Видин2185 дка (+11)
Бойница2100 дка (-245)
Бойница1743 дка (-474)
Видин1716 дка (+24)
Кула1595 дка (+118)
Видин1336 дка (+29)
Видин1111 дка (+16)
Видин972 дка (+5)
Кула913 дка (-1004)
Видин815 дка (+8)
Видин767 дка (+1)
Видин760 дка (+8)
Видин350 дка
Видин111 дка (+111)
Ружинци92 дка (+92)
Грамада32 дка
Област: Монтана51 552 дка (-967)
Брусарци11 125 дка (-532)
Медковец8535 дка (+639)
Брусарци8458 дка (-66)
Брусарци5671 дка (-454)
Брусарци5294 дка (-186)
Брусарци3818 дка (-98)
Брусарци2938 дка (+139)
Брусарци2177 дка (-12)
Брусарци1800 дка (-147)
Монтана851 дка (-151)
Брусарци681 дка (-100)
Монтана98 дка
Медковец65 дка (+1)
Брусарци41 дка
Област: Враца38 634 дка (-749)
Козлодуй38 634 дка (-749)
Област: Плевен26 498 дка (-517)
Плевен9355 дка (-117)
Плевен6425 дка (-1202)
Плевен5512 дка (+564)
Плевен5206 дка (+238)
Област: Ловеч17 323 дка (+1201)
Угърчин4650 дка (-155)
Угърчин4224 дка
Угърчин2924 дка (+2025)
Угърчин2499 дка (-829)
Угърчин1692 дка (-467)
Угърчин864 дка (+157)
Угърчин435 дка (+435)
Угърчин35 дка (+35)
61
2019
Категория: 3.41 / 75% 
Комасационен фактор: 3947 дка 
25 844 (+1589) от 27 627 дка (+2144) 
7 землища, 3 общини и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Видин27 627 дка (+2144)
Кула10 749 дка (+213)
Кула8334 дка (+1282)
Кула5230 дка (+94)
Кула1531 дка
Макреш1138 дка (-73)
Макреш628 дка (+628)
Видин17 дка
73
2019
На печалба
Категория: 3.33 / 78% 
Комасационен фактор: 5767 дка 
17 107 (+1538) от 17 302 дка (+1539) 
3 землища, 2 общини и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Видин17 302 дка (+1539)
Кула17 020 дка (+1538)
Видин195 дка (+1)
Кула87 дка
Категория: 3.8 / 62% 
Комасационен фактор: 2620 дка 
5240 от 5240 дка (+113) 
2 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Видин5240 дка (+113)
КулаСтаропатица4565 дка (+131)
КулаИзвор Махала675 дка (-18)
Категория: 3.49 / 72% 
Комасационен фактор: 1520 дка 
4439 от 4560 дка (+20) 
3 землища, 2 общини и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Видин4560 дка (+20)
Кула3956 дка (+18)
Кула483 дка (+2)
Видин121 дка
65
2019
На печалба
Категория: 3.53 / 71% 
Комасационен фактор: 1313 дка 
3914 (-183) от 3938 дка (-159) 
3 землища, 2 общини и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Видин3938 дка (-159)
Кула2575 дка (-46)
Кула1339 дка (-137)
Макреш24 дка (+24)
73
2019
На печалба
Категория: 3.31 / 79% 
Комасационен фактор: 1933 дка 
3866 от 3866 дка (+128) 
2 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Видин3866 дка (+128)
Кула3801 дка (+128)
Кула65 дка
47
2019
На печалба
Категория: 3.99 / 54% 
Комасационен фактор: 768 дка 
3789 (+183) от 4607 дка (+72) 
6 землища, 2 общини и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Видин4607 дка (+72)
Кула2151 дка (+155)
Кула1401 дка (+28)
Видин718 дка (-3)
Кула237 дка
Видин60 дка (-108)
Видин40 дка
Категория: 3.95 / 56% 
Комасационен фактор: 1171 дка 
2341 от 2341 дка (+74) 
2 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Видин2341 дка (+74)
Кула1895 дка (+75)
Кула446 дка (-1)
Категория: 3.53 / 71% 
Комасационен фактор: 1097 дка 
2193 от 2193 дка (+58) 
2 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Видин2193 дка (+58)
Кула1458 дка (-104)
Кула735 дка (+162)
Категория: 3.31 / 79% 
Комасационен фактор: 1550 дка 
1550 от 1550 дка (-5) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Видин1550 дка (-5)
Кула1550 дка (-5)
Категория: 5.44 / 19% 
Комасационен фактор: 1177 дка 
1525 (+402) от 8242 дка (+1047) 
7 землища, 3 общини и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Видин8242 дка (+1047)
Макреш2526 дка (-876)
Белоградчик2340 дка (-144)
Кула1525 дка (+402)
Макреш727 дка (+541)
Макреш717 дка (+717)
Белоградчик294 дка (+294)
Макреш113 дка (+113)
Категория: 3.91 / 58% 
Комасационен фактор: 1196 дка 
1196 от 1196 дка 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Видин1196 дка
Кула1196 дка
Категория: 3.91 / 58% 
Комасационен фактор: 1167 дка 
1167 (+1167) от 1167 дка 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Видин1167 дка (+1167)
Кула1167 дка (+1167)
81
2019
На печалба
Категория: 3.17 / 86% 
Комасационен фактор: 1687 дка 
928 (+6) от 25 309 дка (+20) 
15 землища, 6 общини и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Видин25 309 дка (+20)
Грамада12 517 дка (-242)
Грамада4695 дка (-317)
Грамада2953 дка (-84)
Грамада1106 дка (+41)
Грамада1077 дка (+1)
Грамада1051 дка (+10)
Кула821 дка (+6)
Макреш290 дка (+290)
Ружинци260 дка (+260)
Грамада182 дка (-2)
Кула107 дка
Видин75 дка
Макреш64 дка
Димово58 дка (+58)
Димово53 дка (-1)
85
2019
ХОЛДИНГ 363 484 дка (+60 516)  
86
2019
На печалба
Категория: 3.01 / 95% 
Комасационен фактор: 2868 дка 
843 (+575) от 306 854 дка (+52 825) 
107 землища, 22 общини и 3 области

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Монтана167 346 дка (+11 450)
Якимово27 489 дка (+125)
Вълчедръм17 652 дка (+100)
Якимово12 558 дка (-237)
Вълчедръм12 449 дка (+3192)
Вълчедръм12 395 дка (-591)
Вълчедръм9953 дка (-5129)
Вълчедръм8827 дка (-42)
Якимово8585 дка (+872)
Вълчедръм8069 дка (+3708)
Медковец8027 дка (+1604)
Бойчиновци4537 дка (-421)
Бойчиновци3646 дка (+140)
Бойчиновци3465 дка (+3465)
Бойчиновци3143 дка (+141)
Монтана3089 дка (-139)
Вълчедръм2935 дка (-773)
Брусарци2380 дка (+681)
Медковец2339 дка (+247)
Бойчиновци2048 дка (+320)
Брусарци1717 дка (-15)
Брусарци1607 дка (+680)
Монтана1531 дка (+1127)
Якимово1460 дка (+87)
Вълчедръм950 дка (+268)
Бойчиновци680 дка (+680)
Бойчиновци674 дка (+4)
Лом590 дка (+1)
Вълчедръм570 дка (+1)
Бойчиновци532 дка (+532)
Бойчиновци504 дка (+9)
Брусарци443 дка (+29)
Брусарци404 дка (+404)
Лом360 дка
Медковец335 дка (+143)
Монтана267 дка (-1)
Медковец248 дка (+8)
Бойчиновци178 дка
Брусарци154 дка
Монтана132 дка (+132)
Медковец108 дка
Берковица94 дка (+94)
Монтана71 дка (-90)
Монтана58 дка (+43)
Монтана35 дка (+35)
Монтана24 дка (+16)
Вълчедръм18 дка
Вълчедръм16 дка
Област: Видин111 746 дка (+33 566)
Грамада14 500 дка (+5)
Бойница12 462 дка (+12 462)
Ружинци9880 дка (+9880)
Ружинци7430 дка (+305)
Видин7370 дка (+328)
Макреш7245 дка (+168)
Макреш6404 дка (+117)
Димово3945 дка (+246)
Димово3686 дка (+448)
Димово3000 дка (+62)
Грамада2970 дка (-1)
Видин2887 дка (+462)
Ружинци2681 дка (+2681)
Ружинци2453 дка (+96)
Бойница2327 дка (+589)
Бойница2183 дка (+164)
Бойница2170 дка (+357)
Грамада2103 дка (+1)
Бойница1547 дка (+475)
Димово1401 дка
Ружинци1256 дка (+234)
Видин1189 дка (+145)
Видин1139 дка (+223)
Грамада992 дка (+6)
Видин833 дка (+226)
Димово745 дка (+745)
Бойница589 дка (+41)
Кула575 дка (+575)
Димово575 дка (+75)
Димово575 дка (+7)
Бойница572 дка (+248)
Брегово546 дка (+546)
Макреш475 дка (-257)
Макреш447 дка (+447)
Брегово423 дка (+423)
Видин297 дка (+1)
Димово295 дка
Димово275 дка
Кула268 дка
Макреш265 дка (+265)
Видин228 дка (+228)
Брегово214 дка (+214)
Видин145 дка (+145)
Ружинци73 дка (+73)
Ново село43 дка (+43)
Димово34 дка (+34)
Димово22 дка (+22)
Димово12 дка (+12)
Област: Враца27 762 дка (+7809)
Хайредин7288 дка (-572)
Козлодуй4333 дка (+88)
Хайредин4280 дка (+252)
Борован4134 дка (+4134)
Хайредин1728 дка (+51)
Враца1668 дка (+1668)
Козлодуй1624 дка (+107)
Враца1405 дка (+1405)
Хайредин858 дка (+350)
Борован275 дка (+275)
Мизия126 дка (+126)
Хайредин43 дка (-75)
Категория: 3.49 / 72% 
Комасационен фактор: 1243 дка 
837 (+269) от 22 375 дка (+1959) 
18 землища, 5 общини и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Видин22 375 дка (+1959)
Бойница6085 дка (+172)
Бойница2481 дка (+220)
Грамада1798 дка (+75)
Грамада1779 дка (+3)
Макреш1485 дка (-43)
Грамада1444 дка (+1)
Грамада1319 дка (+607)
Макреш1129 дка (+510)
Макреш930 дка (+2)
Грамада896 дка (+1)
Бойница890 дка (+61)
Кула427 дка (+8)
Кула410 дка (+261)
Грамада372 дка (+1)
Бойница370 дка (+2)
Димово305 дка
Грамада179 дка (+2)
Макреш76 дка (+76)
74
2019
На печалба
Категория: 3.77 / 63% 
Комасационен фактор: 493 дка 
641 от 5426 дка (+197) 
11 землища, 4 общини и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Видин5426 дка (+197)
Видин1868 дка (-69)
Бойница1405 дка (-388)
Кула641 дка
Бойница563 дка (+563)
Бойница357 дка (-112)
Брегово278 дка
Видин205 дка (+205)
Видин67 дка (-4)
Видин16 дка (+16)
Видин14 дка (-9)
Видин12 дка (-5)
Категория: 3.27 / 81% 
Комасационен фактор: 627 дка 
627 от 627 дка (+5) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Видин627 дка (+5)
Кула627 дка (+5)
Категория: 3.91 / 58% 
Комасационен фактор: 587 дка 
587 от 587 дка (+13) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Видин587 дка (+13)
Кула587 дка (+13)
Категория: 3.31 / 79% 
Комасационен фактор: 286 дка 
571 от 571 дка (+23) 
2 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Видин571 дка (+23)
Кула542 дка (+23)
Кула29 дка
Комасационен фактор: 493 дка 
493 (+493) от 493 дка 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Видин493 дка (+493)
Кула493 дка (+493)
47
2019
На печалба
Категория: 3.41 / 75% 
Комасационен фактор: 168 дка 
444 от 504 дка (+142) 
3 землища, 2 общини и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Видин504 дка (+142)
Кула399 дка (+138)
Видин60 дка
Кула45 дка (+4)
Комасационен фактор: 353 дка 
353 от 353 дка (-45) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Видин353 дка (-45)
Кула353 дка (-45)
50
2019
На печалба
Категория: 4.45 / 37% 
Комасационен фактор: 502 дка 
311 (-159) от 7024 дка (-280) 
14 землища, 4 общини и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Видин7024 дка (-280)
Брегово1919 дка (+362)
Видин1345 дка (+220)
Видин1019 дка (+224)
Видин788 дка (+364)
Видин521 дка (+8)
Видин441 дка (-958)
Кула311 дка (-159)
Видин222 дка (+118)
Видин217 дка (-256)
Видин87 дка (+87)
Бойница76 дка
Видин37 дка
Видин23 дка (-308)
Видин18 дка (+18)
35
2019
Категория: 3.24 / 82% 
Комасационен фактор: 1915 дка 
197 (+2) от 11 491 дка (-666) 
6 землища, 2 общини и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Видин11 491 дка (-666)
Грамада4865 дка (+39)
Грамада3298 дка (+1)
Грамада1570 дка (+47)
Грамада1500 дка (+1)
Кула197 дка (+2)
Грамада61 дка (-756)
Комасационен фактор: 197 дка 
197 от 197 дка (-21) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Видин197 дка (-21)
Кула197 дка (-21)
Комасационен фактор: 47 дка 
115 (-264) от 187 дка (-289) 
4 землища, 2 общини и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Видин187 дка (-289)
Кула115 дка (-264)
Видин61 дка (-17)
Видин7 дка (-8)
Видин4 дка

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

общ. Кула обл. Видин Страна Холдинг
72
2019
ХОЛДИНГ 981 678 дка (+63 485)  
Страна: 1
64
2019
На печалба
Категория: 3.61 / 68% 
Комасационен фактор: 3740 дка 
29 008 (-771) от 201 974 дка (+5373) 
Видин: 2 Страна: 3
61
2019
Категория: 3.41 / 75% 
Комасационен фактор: 3947 дка 
25 844 (+1589) от 27 627 дка (+2144) 
Видин: 3 Страна: 69
73
2019
На печалба
Категория: 3.33 / 78% 
Комасационен фактор: 5767 дка 
17 107 (+1538) от 17 302 дка (+1539) 
Видин: 12 Страна: 205
Категория: 3.8 / 62% 
Комасационен фактор: 2620 дка 
5240 от 5240 дка (+113) 
Видин: 46 Страна: 1618
Категория: 3.49 / 72% 
Комасационен фактор: 1520 дка 
4439 от 4560 дка (+20) 
Видин: 57 Страна: 1881
65
2019
На печалба
Категория: 3.53 / 71% 
Комасационен фактор: 1313 дка 
3914 (-183) от 3938 дка (-159) 
Видин: 65 Страна: 2127
73
2019
На печалба
Категория: 3.31 / 79% 
Комасационен фактор: 1933 дка 
3866 от 3866 дка (+128) 
Видин: 69 Страна: 2159
47
2019
На печалба
Категория: 3.99 / 54% 
Комасационен фактор: 768 дка 
3789 (+183) от 4607 дка (+72) 
Видин: 56 Страна: 1860
Категория: 3.95 / 56% 
Комасационен фактор: 1171 дка 
2341 от 2341 дка (+74) 
Видин: 86 Страна: 3095
Категория: 3.53 / 71% 
Комасационен фактор: 1097 дка 
2193 от 2193 дка (+58) 
Видин: 89 Страна: 3227
Категория: 3.31 / 79% 
Комасационен фактор: 1550 дка 
1550 от 1550 дка (-5) 
Видин: 100 Страна: 3976
Категория: 5.44 / 19% 
Комасационен фактор: 1177 дка 
1525 (+402) от 8242 дка (+1047) 
Видин: 30 Страна: 895
Категория: 3.91 / 58% 
Комасационен фактор: 1196 дка 
1196 от 1196 дка 
Видин: 120 Страна: 4562
Категория: 3.91 / 58% 
Комасационен фактор: 1167 дка 
1167 (+1167) от 1167 дка 
Видин: 123 Страна: 4627
81
2019
На печалба
Категория: 3.17 / 86% 
Комасационен фактор: 1687 дка 
928 (+6) от 25 309 дка (+20) 
Видин: 6 Страна: 91
85
2019
ХОЛДИНГ 363 484 дка (+60 516)  
Страна: 2
86
2019
На печалба
Категория: 3.01 / 95% 
Комасационен фактор: 2868 дка 
843 (+575) от 306 854 дка (+52 825) 
Видин: 1 Страна: 1
Категория: 3.49 / 72% 
Комасационен фактор: 1243 дка 
837 (+269) от 22 375 дка (+1959) 
Видин: 8 Страна: 122
74
2019
На печалба
Категория: 3.77 / 63% 
Комасационен фактор: 493 дка 
641 от 5426 дка (+197) 
Видин: 45 Страна: 1560
Категория: 3.27 / 81% 
Комасационен фактор: 627 дка 
627 от 627 дка (+5) 
Видин: 168 Страна: 6564
Категория: 3.91 / 58% 
Комасационен фактор: 587 дка 
587 от 587 дка (+13) 
Видин: 175 Страна: 6795
Категория: 3.31 / 79% 
Комасационен фактор: 286 дка 
571 от 571 дка (+23) 
Видин: 178 Страна: 6910
Комасационен фактор: 493 дка 
493 (+493) от 493 дка 
Видин: 192 Страна: 7516
47
2019
На печалба
Категория: 3.41 / 75% 
Комасационен фактор: 168 дка 
444 от 504 дка (+142) 
Видин: 189 Страна: 7433
Комасационен фактор: 353 дка 
353 от 353 дка (-45) 
Видин: 229 Страна: 9068
50
2019
На печалба
Категория: 4.45 / 37% 
Комасационен фактор: 502 дка 
311 (-159) от 7024 дка (-280) 
Видин: 36 Страна: 1131
35
2019
Категория: 3.24 / 82% 
Комасационен фактор: 1915 дка 
197 (+2) от 11 491 дка (-666) 
Видин: 20 Страна: 496
Комасационен фактор: 197 дка 
197 от 197 дка (-21) 
Видин: 303 Страна: 11705
Комасационен фактор: 47 дка 
115 (-264) от 187 дка (-289) 
Видин: 307 Страна: 11887
0 от 0 дка
Видин: 374 Страна: 14795
0 от 0 дка (+2)
Видин: 375 Страна: 14796

Ренти на арендаторите в undefined

Бели петна за община Кула, ренти по НСИ, пасища, ливади и околни ренти

Ренти по години

Арендатор
ММС68 ЕООД

Няма намерени резултати

Средни цени на земеделската земя в община Кула (2022)

9
ТримесечиеНСИ  Landlord  ОбявиМин.Макс
20201169
2021.491553491399
2021.35572399714
2021.23991399399
202181876183491399
2022.41757313602499
2022.3138847141714
2022.2161447142016
2022.1110233061999
20221470143062499
2023.31800218001800
2023.21800118001800
2023.12154212093100
20231942512093100

Допълнителна информация за undefined

Това съдържание е ограничено. Можете да го отключите, като направите бартер или заплатите за него.

Този арендатор е физическо лице. Ако искате да разберете повече за него, най-добрият вариант е да се свържете с кметството на землището.

Няма намерени резултати

Финансови статистики в undefined по арендатори

Таблиците може да се сортират по години.

Обработвани декари от служител по години

Арендатор
ММС68 ЕООД

Приход от служител (хил. лв.) по години

Арендатор
ММС68 ЕООД

Приход от декар (лв.) по години

Арендатор
ММС68 ЕООД

Печалба от декар (лв.) по години

Арендатор
ММС68 ЕООД

История на декарите по години

Землище
Общо

Обща история на декарите по години

Общо

История на декарите по фирми по години

Арендатор
ММС68 ЕООД
Общо

История на декарите по години

Землище
Общо

История на декарите по години

Арендатор
ММС68 ЕООД
Общо

Landlord рейтинг по години

Арендатор19
64
61
73
ММС68 ЕООД
65
73
47
81
86
74
47
50
35

Landlord рейтинг по години

Landlord рейтинг по фирми по години

Арендатор19
64
61
73
ММС68 ЕООД
65
73
47
81
86
74
47
50
35

Няма намерени резултати

173 085 дка
108 180 дка
38 725
22 766 (59%)
3.68
3
3

Декари по категория

КатегорияПлощ в дка
212 829
393 438
439 372
518 769
63643
7215
81972
92847

Анализ на почвата

Това съдържание е ограничено. Можете да го отключите, като направите бартер или заплатите за него.