Брегово обл. Видин

Обща информация
 

Брегово

 
 
10
 
98 315 
 
52
 
4.1 / 78%
 
Обяви за земеделска земя в Брегово
Средни оценки
 
 
55
 
55

Арендатори в община Брегово

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

Landlord Арендатор Декари Землища Общини Области Холдинг
70
2019
ХОЛДИНГ 35 367 дка (-209)  
69
2019
Категория: 4.45 / 37% 
Комасационен фактор: 1974 дка 
17 770 от 17 770 дка (-215) 
9 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Видин17 770 дка (-215)
Брегово7301 дка (-124)
Брегово4889 дка (-43)
Брегово1957 дка (-59)
Брегово1265 дка (-8)
Брегово1011 дка (-7)
Брегово570 дка (-32)
Брегово469 дка (+99)
Брегово287 дка (+1)
Брегово21 дка (-42)
Категория: 4.27 / 42% 
Комасационен фактор: 1975 дка 
9876 от 9876 дка (-77) 
5 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Видин9876 дка (-77)
Брегово4536 дка (-31)
Брегово2997 дка (+87)
Брегово1275 дка (-73)
Брегово804 дка (-61)
Брегово264 дка (+1)
Комасационен фактор: 2971 дка 
8887 от 8914 дка (-1000) 
3 землища, 2 общини и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Видин8914 дка (-1000)
Брегово7093 дка (-841)
Брегово1794 дка (-159)
Видин27 дка
67
2019
На печалба
Категория: 4.67 / 32% 
Комасационен фактор: 5450 дка 
7970 (+221) от 27 250 дка (-32) 
5 землища, 2 общини и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Видин27 250 дка (-32)
Ново селоНово село18 814 дка (-253)
БреговоВръв6132 дка (+233)
БреговоБрегово1605 дка (-10)
Ново селоФлорентин466 дка
БреговоГъмзово233 дка (-2)
Категория: 4.5 / 36% 
Комасационен фактор: 1101 дка 
5929 (+39) от 6608 дка (-125) 
6 землища, 3 общини и 2 области

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Видин5929 дка (+39)
Брегово5053 дка (+170)
Брегово544 дка (-19)
Брегово198 дка (-1)
Брегово134 дка (-111)
Област: Добрич679 дка (-164)
Генерал Тошево483 дка (-164)
Каварна196 дка
33
2019
Категория: 4.12 / 48% 
Комасационен фактор: 1122 дка 
4488 от 4488 дка (+77) 
4 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Видин4488 дка (+77)
Брегово3638 дка (+196)
Брегово632 дка (-104)
Брегово201 дка
Брегово17 дка (-15)
Комасационен фактор: 807 дка 
4194 (-238) от 4843 дка (-240) 
6 землища, 2 общини и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Видин4843 дка (-240)
Брегово2066 дка (+38)
Брегово1403 дка (+2)
Ново село649 дка (-2)
Брегово320 дка (-242)
Брегово278 дка (-37)
Брегово127 дка (+1)
24
2019
Категория: 4 / 53% 
Комасационен фактор: 3840 дка 
3840 от 3840 дка (-521) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Видин3840 дка (-521)
Брегово3840 дка (-521)
Категория: 4 / 53% 
Комасационен фактор: 3812 дка 
3812 от 3812 дка (-104) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Видин3812 дка (-104)
Брегово3812 дка (-104)
62
2019
На печалба
Категория: 4.73 / 31% 
Комасационен фактор: 778 дка 
3110 от 3110 дка (+297) 
4 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Видин3110 дка (+297)
Брегово2557 дка (+71)
Брегово242 дка (-9)
Брегово234 дка (+234)
Брегово77 дка (+1)
50
2019
На печалба
Категория: 4.45 / 37% 
Комасационен фактор: 502 дка 
1919 (+362) от 7024 дка (-280) 
14 землища, 4 общини и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Видин7024 дка (-280)
Брегово1919 дка (+362)
Видин1345 дка (+220)
Видин1019 дка (+224)
Видин788 дка (+364)
Видин521 дка (+8)
Видин441 дка (-958)
Кула311 дка (-159)
Видин222 дка (+118)
Видин217 дка (-256)
Видин87 дка (+87)
Бойница76 дка
Видин37 дка
Видин23 дка (-308)
Видин18 дка (+18)
56
2019
На печалба
Категория: 4.03 / 52% 
Комасационен фактор: 623 дка 
1870 от 1870 дка (+123) 
3 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Видин1870 дка (+123)
Брегово998 дка (+111)
Брегово825 дка (+12)
Брегово47 дка
Категория: 4.63 / 33% 
Комасационен фактор: 996 дка 
1677 (-167) от 4980 дка (+150) 
5 землища, 3 общини и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Видин4980 дка (+150)
Ново село3094 дка (+301)
Брегово835 дка (-10)
Брегово637 дка (-106)
Видин209 дка (+16)
Брегово205 дка (-51)
Категория: 4 / 53% 
Комасационен фактор: 1518 дка 
1518 от 1518 дка (+13) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Видин1518 дка (+13)
Брегово1518 дка (+13)
Категория: 4.82 / 29% 
Комасационен фактор: 1409 дка 
1409 от 1409 дка (+93) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Видин1409 дка (+93)
Брегово1409 дка (+93)
Категория: 4 / 53% 
Комасационен фактор: 1339 дка 
1339 от 1339 дка (-11) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Видин1339 дка (-11)
Брегово1339 дка (-11)
Категория: 4 / 53% 
Комасационен фактор: 1225 дка 
1225 от 1225 дка (+325) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Видин1225 дка (+325)
Брегово1225 дка (+325)
Категория: 4.77 / 30% 
Комасационен фактор: 1198 дка 
1198 от 1198 дка (-16) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Видин1198 дка (-16)
Брегово1198 дка (-16)
85
2019
ХОЛДИНГ 363 484 дка (+60 516)  
86
2019
На печалба
Категория: 3.01 / 95% 
Комасационен фактор: 2868 дка 
1183 (+1183) от 306 854 дка (+52 825) 
107 землища, 22 общини и 3 области

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Монтана167 346 дка (+11 450)
Якимово27 489 дка (+125)
Вълчедръм17 652 дка (+100)
Якимово12 558 дка (-237)
Вълчедръм12 449 дка (+3192)
Вълчедръм12 395 дка (-591)
Вълчедръм9953 дка (-5129)
Вълчедръм8827 дка (-42)
Якимово8585 дка (+872)
Вълчедръм8069 дка (+3708)
Медковец8027 дка (+1604)
Бойчиновци4537 дка (-421)
Бойчиновци3646 дка (+140)
Бойчиновци3465 дка (+3465)
Бойчиновци3143 дка (+141)
Монтана3089 дка (-139)
Вълчедръм2935 дка (-773)
Брусарци2380 дка (+681)
Медковец2339 дка (+247)
Бойчиновци2048 дка (+320)
Брусарци1717 дка (-15)
Брусарци1607 дка (+680)
Монтана1531 дка (+1127)
Якимово1460 дка (+87)
Вълчедръм950 дка (+268)
Бойчиновци680 дка (+680)
Бойчиновци674 дка (+4)
Лом590 дка (+1)
Вълчедръм570 дка (+1)
Бойчиновци532 дка (+532)
Бойчиновци504 дка (+9)
Брусарци443 дка (+29)
Брусарци404 дка (+404)
Лом360 дка
Медковец335 дка (+143)
Монтана267 дка (-1)
Медковец248 дка (+8)
Бойчиновци178 дка
Брусарци154 дка
Монтана132 дка (+132)
Медковец108 дка
Берковица94 дка (+94)
Монтана71 дка (-90)
Монтана58 дка (+43)
Монтана35 дка (+35)
Монтана24 дка (+16)
Вълчедръм18 дка
Вълчедръм16 дка
Област: Видин111 746 дка (+33 566)
Грамада14 500 дка (+5)
Бойница12 462 дка (+12 462)
Ружинци9880 дка (+9880)
Ружинци7430 дка (+305)
Видин7370 дка (+328)
Макреш7245 дка (+168)
Макреш6404 дка (+117)
Димово3945 дка (+246)
Димово3686 дка (+448)
Димово3000 дка (+62)
Грамада2970 дка (-1)
Видин2887 дка (+462)
Ружинци2681 дка (+2681)
Ружинци2453 дка (+96)
Бойница2327 дка (+589)
Бойница2183 дка (+164)
Бойница2170 дка (+357)
Грамада2103 дка (+1)
Бойница1547 дка (+475)
Димово1401 дка
Ружинци1256 дка (+234)
Видин1189 дка (+145)
Видин1139 дка (+223)
Грамада992 дка (+6)
Видин833 дка (+226)
Димово745 дка (+745)
Бойница589 дка (+41)
Кула575 дка (+575)
Димово575 дка (+75)
Димово575 дка (+7)
Бойница572 дка (+248)
Брегово546 дка (+546)
Макреш475 дка (-257)
Макреш447 дка (+447)
Брегово423 дка (+423)
Видин297 дка (+1)
Димово295 дка
Димово275 дка
Кула268 дка
Макреш265 дка (+265)
Видин228 дка (+228)
Брегово214 дка (+214)
Видин145 дка (+145)
Ружинци73 дка (+73)
Ново село43 дка (+43)
Димово34 дка (+34)
Димово22 дка (+22)
Димово12 дка (+12)
Област: Враца27 762 дка (+7809)
Хайредин7288 дка (-572)
Козлодуй4333 дка (+88)
Хайредин4280 дка (+252)
Борован4134 дка (+4134)
Хайредин1728 дка (+51)
Враца1668 дка (+1668)
Козлодуй1624 дка (+107)
Враца1405 дка (+1405)
Хайредин858 дка (+350)
Борован275 дка (+275)
Мизия126 дка (+126)
Хайредин43 дка (-75)
Категория: 4.07 / 50% 
Комасационен фактор: 1133 дка 
1133 от 1133 дка (+33) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Видин1133 дка (+33)
Брегово1133 дка (+33)
Категория: 4.77 / 30% 
Комасационен фактор: 1046 дка 
1046 от 1046 дка (+86) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Видин1046 дка (+86)
Брегово1046 дка (+86)
Категория: 4.5 / 36% 
Комасационен фактор: 466 дка 
932 от 932 дка (+12) 
2 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Видин932 дка (+12)
Брегово573 дка (+10)
Брегово359 дка (+2)
Категория: 4.77 / 30% 
Комасационен фактор: 745 дка 
745 от 745 дка (-45) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Видин745 дка (-45)
Брегово745 дка (-45)
Категория: 4.77 / 30% 
Комасационен фактор: 734 дка 
734 от 734 дка (-33) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Видин734 дка (-33)
Брегово734 дка (-33)
Категория: 4 / 53% 
Комасационен фактор: 575 дка 
575 от 575 дка (+347) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Видин575 дка (+347)
Брегово575 дка (+347)
Категория: 4.82 / 29% 
Комасационен фактор: 542 дка 
542 от 542 дка (+26) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Видин542 дка (+26)
Брегово542 дка (+26)
Категория: 4.22 / 44% 
Комасационен фактор: 1624 дка 
535 (+102) от 3247 дка (+75) 
2 землища, 2 общини и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Видин3247 дка (+75)
Видин2712 дка (-27)
Брегово535 дка (+102)
Комасационен фактор: 456 дка 
456 от 456 дка (+14) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Видин456 дка (+14)
Брегово456 дка (+14)
Комасационен фактор: 433 дка 
433 от 433 дка (+73) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Видин433 дка (+73)
Брегово433 дка (+73)
Комасационен фактор: 415 дка 
415 (+415) от 415 дка 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Видин415 дка (+415)
Брегово415 дка (+415)

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

общ. Брегово обл. Видин Страна Холдинг
70
2019
ХОЛДИНГ 35 367 дка (-209)  
Страна: 37
69
2019
Категория: 4.45 / 37% 
Комасационен фактор: 1974 дка 
17 770 от 17 770 дка (-215) 
Видин: 11 Страна: 193
Категория: 4.27 / 42% 
Комасационен фактор: 1975 дка 
9876 от 9876 дка (-77) 
Видин: 24 Страна: 675
Комасационен фактор: 2971 дка 
8887 от 8914 дка (-1000) 
Видин: 29 Страна: 791
67
2019
На печалба
Категория: 4.67 / 32% 
Комасационен фактор: 5450 дка 
7970 (+221) от 27 250 дка (-32) 
Видин: 4 Страна: 73
Категория: 4.5 / 36% 
Комасационен фактор: 1101 дка 
5929 (+39) от 6608 дка (-125) 
Видин: 41 Страна: 1220
33
2019
Категория: 4.12 / 48% 
Комасационен фактор: 1122 дка 
4488 от 4488 дка (+77) 
Видин: 59 Страна: 1914
Комасационен фактор: 807 дка 
4194 (-238) от 4843 дка (-240) 
Видин: 54 Страна: 1774
24
2019
Категория: 4 / 53% 
Комасационен фактор: 3840 дка 
3840 от 3840 дка (-521) 
Видин: 70 Страна: 2168
Категория: 4 / 53% 
Комасационен фактор: 3812 дка 
3812 от 3812 дка (-104) 
Видин: 71 Страна: 2180
62
2019
На печалба
Категория: 4.73 / 31% 
Комасационен фактор: 778 дка 
3110 от 3110 дка (+297) 
Видин: 79 Страна: 2553
50
2019
На печалба
Категория: 4.45 / 37% 
Комасационен фактор: 502 дка 
1919 (+362) от 7024 дка (-280) 
Видин: 36 Страна: 1131
56
2019
На печалба
Категория: 4.03 / 52% 
Комасационен фактор: 623 дка 
1870 от 1870 дка (+123) 
Видин: 97 Страна: 3557
Категория: 4.63 / 33% 
Комасационен фактор: 996 дка 
1677 (-167) от 4980 дка (+150) 
Видин: 51 Страна: 1718
Категория: 4 / 53% 
Комасационен фактор: 1518 дка 
1518 от 1518 дка (+13) 
Видин: 102 Страна: 4023
Категория: 4.82 / 29% 
Комасационен фактор: 1409 дка 
1409 от 1409 дка (+93) 
Видин: 108 Страна: 4193
Категория: 4 / 53% 
Комасационен фактор: 1339 дка 
1339 от 1339 дка (-11) 
Видин: 113 Страна: 4292
Категория: 4 / 53% 
Комасационен фактор: 1225 дка 
1225 от 1225 дка (+325) 
Видин: 117 Страна: 4506
Категория: 4.77 / 30% 
Комасационен фактор: 1198 дка 
1198 от 1198 дка (-16) 
Видин: 119 Страна: 4556
85
2019
ХОЛДИНГ 363 484 дка (+60 516)  
Страна: 2
86
2019
На печалба
Категория: 3.01 / 95% 
Комасационен фактор: 2868 дка 
1183 (+1183) от 306 854 дка (+52 825) 
Видин: 1 Страна: 1
Категория: 4.07 / 50% 
Комасационен фактор: 1133 дка 
1133 от 1133 дка (+33) 
Видин: 125 Страна: 4704
Категория: 4.77 / 30% 
Комасационен фактор: 1046 дка 
1046 от 1046 дка (+86) 
Видин: 131 Страна: 4904
Категория: 4.5 / 36% 
Комасационен фактор: 466 дка 
932 от 932 дка (+12) 
Видин: 140 Страна: 5224
Категория: 4.77 / 30% 
Комасационен фактор: 745 дка 
745 от 745 дка (-45) 
Видин: 154 Страна: 5948
Категория: 4.77 / 30% 
Комасационен фактор: 734 дка 
734 от 734 дка (-33) 
Видин: 158 Страна: 6005
Категория: 4 / 53% 
Комасационен фактор: 575 дка 
575 от 575 дка (+347) 
Видин: 177 Страна: 6879
Категория: 4.82 / 29% 
Комасационен фактор: 542 дка 
542 от 542 дка (+26) 
Видин: 185 Страна: 7132
Категория: 4.22 / 44% 
Комасационен фактор: 1624 дка 
535 (+102) от 3247 дка (+75) 
Видин: 78 Страна: 2478
Комасационен фактор: 456 дка 
456 от 456 дка (+14) 
Видин: 199 Страна: 7856
Комасационен фактор: 433 дка 
433 от 433 дка (+73) 
Видин: 204 Страна: 8096
Комасационен фактор: 415 дка 
415 (+415) от 415 дка 
Видин: 208 Страна: 8315

Ренти на арендаторите в undefined

Бели петна за община Брегово, ренти по НСИ, пасища, ливади и околни ренти

Ренти по години

Арендатор
Бен Хън Агро ООД

Няма намерени резултати

Средни цени на земеделската земя в община Брегово (2022)

10
ТримесечиеНСИ  Landlord  ОбявиМин.Макс
20201000
2021.41399113991399
2021.31500115001500
2021.21400114001400
20216621433313991500
2022.44281238754687
2022.33875138753875
2022.22892322003875
2022.11500115001500
20223230715004687
2023.22500224992500
2023.14687146874687
20233229324994687

Допълнителна информация за undefined

Това съдържание е ограничено. Можете да го отключите, като направите бартер или заплатите за него.

Този арендатор е физическо лице. Ако искате да разберете повече за него, най-добрият вариант е да се свържете с кметството на землището.

Няма намерени резултати

Финансови статистики в undefined по арендатори

Таблиците може да се сортират по години.

Обработвани декари от служител по години

Арендатор
Бен Хън Агро ООД

Приход от служител (хил. лв.) по години

Арендатор
Бен Хън Агро ООД

Приход от декар (лв.) по години

Арендатор
Бен Хън Агро ООД

Печалба от декар (лв.) по години

Арендатор
Бен Хън Агро ООД

История на декарите по години

Землище
Общо

Обща история на декарите по години

Общо

История на декарите по фирми по години

Арендатор
Бен Хън Агро ООД
Общо

История на декарите по години

Землище
Общо

История на декарите по години

Арендатор
Бен Хън Агро ООД
Общо

Landlord рейтинг по години

Арендатор19
69
Бен Хън Агро ООД67
33
24
62
50
56
86

Landlord рейтинг по години

Landlord рейтинг по фирми по години

Арендатор19
69
Бен Хън Агро ООД67
33
24
62
50
56
86

Няма намерени резултати

116 991 дка
98 315 дка
25 463
13 302 (52%)
4.2
4
4

Декари по категория

КатегорияПлощ в дка
3376
478 035
537 444
61135

Анализ на почвата

Това съдържание е ограничено. Можете да го отключите, като направите бартер или заплатите за него.