Павликени обл. Велико Търново

Обща информация
 

Павликени

 
20
 
371 471 
 
146
 
3 / 92%
 
Обяви за земеделска земя в Павликени
Средни оценки
 
 
60
 
53

Арендатори в община Павликени

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

Landlord Арендатор Декари Землища Общини Области Холдинг
Категория: 3.11 / 89% 
Комасационен фактор: 4482 дка 
21 786 (-105) от 22 409 дка (-115) 
5 землища, 2 общини и 2 области

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Велико Търново21 786 дка (-105)
Павликени13 641 дка (-121)
Павликени5404 дка (+16)
Павликени1908 дка
Павликени833 дка
Област: Плевен623 дка (-10)
Левски623 дка (-10)
81
2019
ХОЛДИНГ 52 350 дка (+1196)  
80
2019
На печалба
Категория: 3.04 / 93% 
Комасационен фактор: 2369 дка 
16 584 от 16 584 дка (-200) 
7 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Велико Търново16 584 дка (-200)
Павликени6119 дка (-804)
Павликени4361 дка (+292)
Павликени1836 дка (+1)
Павликени1535 дка (+343)
Павликени1285 дка (+2)
Павликени1182 дка
Павликени266 дка (-34)
51
2019
На печалба
Категория: 3.17 / 86% 
Комасационен фактор: 15 687 дка 
15 687 от 15 687 дка (-240) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Велико Търново15 687 дка (-240)
Павликени15 687 дка (-240)
77
2019
На печалба
Категория: 2.98 / 96% 
Комасационен фактор: 2193 дка 
15 353 от 15 353 дка (-39) 
7 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Велико Търново15 353 дка (-39)
ПавликениПАВЛИКЕНИ7220 дка (+64)
ПавликениПаскалевец3053 дка (-26)
ПавликениПатреш2025 дка (+2)
ПавликениВърбовка1201 дка (+1)
ПавликениБутово1173 дка (-84)
ПавликениГорна Липница548 дка (+3)
ПавликениБяла Черква133 дка (+1)
81
2019
ХОЛДИНГ 52 350 дка (+1196)  
83
2019
На печалба
Категория: 3.11 / 89% 
Комасационен фактор: 1651 дка 
14 859 от 14 859 дка (+1004) 
9 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Велико Търново14 859 дка (+1004)
Павликени5520 дка (+123)
Павликени3606 дка (+256)
Павликени1502 дка (+421)
Павликени1417 дка
Павликени1133 дка (+1)
Павликени1121 дка (+291)
Павликени392 дка (-122)
Павликени146 дка (+34)
Павликени22 дка
57
2019
На печалба
Категория: 2.62 / 100% 
Комасационен фактор: 6788 дка 
13 575 от 13 575 дка (+213) 
2 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Велико Търново13 575 дка (+213)
Павликени8362 дка (+66)
Павликени5213 дка (+147)
47
2019
На печалба
Категория: 3.11 / 89% 
Комасационен фактор: 12 634 дка 
12 634 от 12 634 дка (+37) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Велико Търново12 634 дка (+37)
Павликени12 634 дка (+37)
59
2019
На печалба
Категория: 3.01 / 95% 
Комасационен фактор: 11 769 дка 
11 769 от 11 769 дка (+131) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Велико Търново11 769 дка (+131)
Павликени11 769 дка (+131)
38
2019
На печалба
Категория: 2.62 / 100% 
Комасационен фактор: 5832 дка 
11 520 (-268) от 11 663 дка (-250) 
2 землища, 2 общини и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Велико Търново11 663 дка (-250)
Павликени11 520 дка (-268)
Горна Оряховица143 дка (+18)
81
2019
ХОЛДИНГ 52 350 дка (+1196)  
82
2019
На печалба
Категория: 2.95 / 97% 
Комасационен фактор: 2253 дка 
11 266 от 11 266 дка (+5) 
5 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Велико Търново11 266 дка (+5)
Павликени5916 дка (-34)
Павликени2212 дка (-88)
Павликени1965 дка (+118)
Павликени1136 дка (+4)
Павликени37 дка (+5)
72
2019
ХОЛДИНГ 981 678 дка (+63 485)  
65
2019
На печалба
Категория: 3.7 / 65% 
Комасационен фактор: 4027 дка 
11 071 (+36) от 201 332 дка (+19 775) 
50 землища, 12 общини и 5 области

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Плевен127 784 дка (+141)
Левски19 162 дка (+583)
Гулянци18 373 дка (-3515)
Кнежа11 015 дка (-1132)
Кнежа8940 дка (+1100)
Гулянци8307 дка (-354)
Гулянци7935 дка (-2702)
ПОРДИМ7890 дка (+215)
ПОРДИМ7677 дка (+5260)
Гулянци6553 дка (+95)
Гулянци5995 дка (-76)
Плевен5823 дка (-412)
ПОРДИМ4730 дка (+82)
Гулянци3911 дка (-277)
Долни Дъбник3629 дка (+194)
ПОРДИМ2283 дка (+33)
Гулянци1502 дка (-94)
Гулянци1322 дка (+15)
ПОРДИМ1311 дка (+18)
ПОРДИМ1245 дка (+1013)
Гулянци181 дка (+95)
Област: Ловеч26 466 дка (+515)
Летница18 509 дка (+714)
Ловеч3452 дка (-185)
Ловеч1286 дка (-102)
Ловеч1124 дка (-19)
Ловеч1010 дка
Ловеч952 дка (+109)
Ловеч133 дка (-2)
Област: Видин19 102 дка (+19 102)
Димово6788 дка (+6788)
Димово4418 дка (+4418)
Димово3298 дка (+3298)
Димово2552 дка (+2552)
Димово1567 дка (+1567)
Димово385 дка (+385)
Димово94 дка (+94)
Област: Велико Търново16 681 дка (+25)
Павликени7874 дка (+10)
Полски Тръмбеш3098 дка
Павликени2620 дка (+33)
Полски Тръмбеш2512 дка (-11)
Павликени577 дка (-7)
Област: Габрово11 299 дка (-8)
Дряново2894 дка (-67)
Дряново2781 дка (-16)
Дряново1945 дка (-4)
Дряново751 дка (+10)
Дряново668 дка
Дряново646 дка (+51)
Дряново569 дка (+7)
Дряново355 дка
Дряново354 дка (+9)
Дряново204 дка (+1)
Дряново132 дка (+1)
52
2019
На печалба
Категория: 3.11 / 89% 
Комасационен фактор: 7967 дка 
7967 от 7967 дка (+193) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Велико Търново7967 дка (+193)
Павликени7967 дка (+193)
Комасационен фактор: 4558 дка 
7199 (+352) от 36 460 дка (+122) 
8 землища, 4 общини и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Велико Търново36 460 дка (+122)
Полски Тръмбеш13 624 дка (+176)
Полски Тръмбеш12 186 дка (-214)
Павликени6691 дка (+392)
Горна Оряховица1815 дка
Полски Тръмбеш1629 дка (-192)
Павликени508 дка (-40)
Стражица5 дка
Стражица2 дка
37
2019
На печалба
Категория: 3.2 / 84% 
Комасационен фактор: 3587 дка 
7174 от 7174 дка (-15) 
2 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Велико Търново7174 дка (-15)
Павликени6169 дка (-73)
Павликени1005 дка (+58)
36
2019
На печалба
Категория: 3.05 / 92% 
Комасационен фактор: 6699 дка 
6699 от 6699 дка (-352) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Велико Търново6699 дка (-352)
Павликени6699 дка (-352)
46
2019
На печалба
Категория: 3.18 / 85% 
Комасационен фактор: 2196 дка 
6587 от 6587 дка (+89) 
3 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Велико Търново6587 дка (+89)
Павликени3537 дка (+53)
Павликени1907 дка (+10)
Павликени1143 дка (+26)
44
2019
На печалба
Категория: 2.62 / 100% 
Комасационен фактор: 3062 дка 
6124 от 6124 дка (+39) 
2 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Велико Търново6124 дка (+39)
Павликени4531 дка (+2)
Павликени1593 дка (+37)
71
2019
На печалба
Категория: 2.95 / 97% 
Комасационен фактор: 1256 дка 
6005 (+20) от 6278 дка (+32) 
5 землища, 2 общини и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Велико Търново6278 дка (+32)
Павликени2781 дка (+14)
Павликени1746 дка (+218)
Павликени1084 дка (-212)
Павликени394 дка
СВИЩОВ273 дка (+12)
77
2019
На печалба
Категория: 2.62 / 100% 
Комасационен фактор: 5959 дка 
5959 от 5959 дка (+18) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Велико Търново5959 дка (+18)
Павликени5959 дка (+18)
Комасационен фактор: 2961 дка 
5921 от 5921 дка (-64) 
2 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Велико Търново5921 дка (-64)
Павликени5628 дка (-47)
Павликени293 дка (-17)
78
2019
На печалба
Категория: 2.88 / 98% 
Комасационен фактор: 2889 дка 
5778 от 5778 дка (-26) 
2 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Велико Търново5778 дка (-26)
Павликени5508 дка (-26)
Павликени270 дка
45
2019
На печалба
Категория: 2.62 / 100% 
Комасационен фактор: 2833 дка 
5666 от 5666 дка (+14) 
2 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Велико Търново5666 дка (+14)
Павликени4202 дка (+47)
Павликени1464 дка (-33)
65
2019
На печалба
Категория: 2.98 / 96% 
Комасационен фактор: 2824 дка 
5648 от 5648 дка (+192) 
2 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Велико Търново5648 дка (+192)
Павликени4838 дка (+184)
Павликени810 дка (+8)
50
2019
На печалба
Категория: 2.81 / 99% 
Комасационен фактор: 1880 дка 
5640 от 5640 дка (+2) 
3 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Велико Търново5640 дка (+2)
Павликени3938 дка (-59)
Павликени1644 дка (+3)
Павликени58 дка (+58)
55
2019
Категория: 2.95 / 97% 
Комасационен фактор: 1082 дка 
5370 (-121) от 5412 дка (-129) 
5 землища, 2 общини и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Велико Търново5412 дка (-129)
Павликени2357 дка (-196)
Павликени1286 дка (-110)
Павликени926 дка (+67)
Павликени801 дка (+118)
Сухиндол42 дка (-8)
78
2019
На печалба
Категория: 2.98 / 96% 
Комасационен фактор: 2637 дка 
5273 от 5273 дка (-87) 
2 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Велико Търново5273 дка (-87)
Павликени3869 дка (+4)
Павликени1404 дка (-91)
69
2019
На печалба
Категория: 3.13 / 88% 
Комасационен фактор: 2589 дка 
5055 от 5177 дка (+155) 
2 землища, 2 общини и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Велико Търново5177 дка (+155)
Павликени5055 дка (+155)
СВИЩОВ122 дка
55
2019
На печалба
Категория: 3.64 / 67% 
Комасационен фактор: 2216 дка 
5049 (-65) от 15 513 дка (+234) 
7 землища, 2 общини и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Велико Търново15 513 дка (+234)
Сухиндол5919 дка (-76)
Павликени4948 дка (-61)
Сухиндол2854 дка (+88)
Сухиндол658 дка (+280)
Сухиндол548 дка (-68)
Сухиндол485 дка (+75)
Павликени101 дка (-4)
70
2019
На печалба
Категория: 2.98 / 96% 
Комасационен фактор: 603 дка 
4821 от 4821 дка (+38) 
8 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Велико Търново4821 дка (+38)
Павликени1610 дка (-39)
Павликени1277 дка (-2)
Павликени744 дка (+11)
Павликени442 дка (+23)
Павликени240 дка (+44)
Павликени236 дка
Павликени233 дка
Павликени39 дка (+1)
81
2019
ХОЛДИНГ 52 350 дка (+1196)  
68
2019
На печалба
Категория: 3.27 / 81% 
Комасационен фактор: 1715 дка 
4529 (+258) от 6858 дка (+246) 
4 землища, 2 общини и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Велико Търново6858 дка (+246)
Павликени3930 дка (+254)
Велико Търново2202 дка (-12)
Павликени599 дка (+4)
Велико Търново127 дка

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

общ. Павликени обл. Велико Търново Страна Холдинг
Категория: 3.11 / 89% 
Комасационен фактор: 4482 дка 
21 786 (-105) от 22 409 дка (-115) 
Велико Търново: 8 Страна: 121
81
2019
ХОЛДИНГ 52 350 дка (+1196)  
Страна: 20
80
2019
На печалба
Категория: 3.04 / 93% 
Комасационен фактор: 2369 дка 
16 584 от 16 584 дка (-200) 
Велико Търново: 16 Страна: 232
51
2019
На печалба
Категория: 3.17 / 86% 
Комасационен фактор: 15 687 дка 
15 687 от 15 687 дка (-240) 
Велико Търново: 19 Страна: 261
77
2019
На печалба
Категория: 2.98 / 96% 
Комасационен фактор: 2193 дка 
15 353 от 15 353 дка (-39) 
Велико Търново: 21 Страна: 274
81
2019
ХОЛДИНГ 52 350 дка (+1196)  
Страна: 20
83
2019
На печалба
Категория: 3.11 / 89% 
Комасационен фактор: 1651 дка 
14 859 от 14 859 дка (+1004) 
Велико Търново: 22 Страна: 292
57
2019
На печалба
Категория: 2.62 / 100% 
Комасационен фактор: 6788 дка 
13 575 от 13 575 дка (+213) 
Велико Търново: 24 Страна: 360
47
2019
На печалба
Категория: 3.11 / 89% 
Комасационен фактор: 12 634 дка 
12 634 от 12 634 дка (+37) 
Велико Търново: 26 Страна: 403
59
2019
На печалба
Категория: 3.01 / 95% 
Комасационен фактор: 11 769 дка 
11 769 от 11 769 дка (+131) 
Велико Търново: 29 Страна: 467
38
2019
На печалба
Категория: 2.62 / 100% 
Комасационен фактор: 5832 дка 
11 520 (-268) от 11 663 дка (-250) 
Велико Търново: 30 Страна: 476
81
2019
ХОЛДИНГ 52 350 дка (+1196)  
Страна: 20
82
2019
На печалба
Категория: 2.95 / 97% 
Комасационен фактор: 2253 дка 
11 266 от 11 266 дка (+5) 
Велико Търново: 33 Страна: 516
72
2019
ХОЛДИНГ 981 678 дка (+63 485)  
Страна: 1
65
2019
На печалба
Категория: 3.7 / 65% 
Комасационен фактор: 4027 дка 
11 071 (+36) от 201 332 дка (+19 775) 
Велико Търново: 14 Страна: 4
52
2019
На печалба
Категория: 3.11 / 89% 
Комасационен фактор: 7967 дка 
7967 от 7967 дка (+193) 
Велико Търново: 56 Страна: 943
Комасационен фактор: 4558 дка 
7199 (+352) от 36 460 дка (+122) 
Велико Търново: 3 Страна: 35
37
2019
На печалба
Категория: 3.2 / 84% 
Комасационен фактор: 3587 дка 
7174 от 7174 дка (-15) 
Велико Търново: 66 Страна: 1103
36
2019
На печалба
Категория: 3.05 / 92% 
Комасационен фактор: 6699 дка 
6699 от 6699 дка (-352) 
Велико Търново: 74 Страна: 1204
46
2019
На печалба
Категория: 3.18 / 85% 
Комасационен фактор: 2196 дка 
6587 от 6587 дка (+89) 
Велико Търново: 76 Страна: 1226
44
2019
На печалба
Категория: 2.62 / 100% 
Комасационен фактор: 3062 дка 
6124 от 6124 дка (+39) 
Велико Търново: 84 Страна: 1348
71
2019
На печалба
Категория: 2.95 / 97% 
Комасационен фактор: 1256 дка 
6005 (+20) от 6278 дка (+32) 
Велико Търново: 82 Страна: 1292
77
2019
На печалба
Категория: 2.62 / 100% 
Комасационен фактор: 5959 дка 
5959 от 5959 дка (+18) 
Велико Търново: 88 Страна: 1398
Комасационен фактор: 2961 дка 
5921 от 5921 дка (-64) 
Велико Търново: 89 Страна: 1405
78
2019
На печалба
Категория: 2.88 / 98% 
Комасационен фактор: 2889 дка 
5778 от 5778 дка (-26) 
Велико Търново: 93 Страна: 1457
45
2019
На печалба
Категория: 2.62 / 100% 
Комасационен фактор: 2833 дка 
5666 от 5666 дка (+14) 
Велико Търново: 95 Страна: 1494
65
2019
На печалба
Категория: 2.98 / 96% 
Комасационен фактор: 2824 дка 
5648 от 5648 дка (+192) 
Велико Търново: 97 Страна: 1496
50
2019
На печалба
Категория: 2.81 / 99% 
Комасационен фактор: 1880 дка 
5640 от 5640 дка (+2) 
Велико Търново: 98 Страна: 1500
55
2019
Категория: 2.95 / 97% 
Комасационен фактор: 1082 дка 
5370 (-121) от 5412 дка (-129) 
Велико Търново: 103 Страна: 1566
78
2019
На печалба
Категория: 2.98 / 96% 
Комасационен фактор: 2637 дка 
5273 от 5273 дка (-87) 
Велико Търново: 107 Страна: 1604
69
2019
На печалба
Категория: 3.13 / 88% 
Комасационен фактор: 2589 дка 
5055 от 5177 дка (+155) 
Велико Търново: 108 Страна: 1647
55
2019
На печалба
Категория: 3.64 / 67% 
Комасационен фактор: 2216 дка 
5049 (-65) от 15 513 дка (+234) 
Велико Търново: 20 Страна: 267
70
2019
На печалба
Категория: 2.98 / 96% 
Комасационен фактор: 603 дка 
4821 от 4821 дка (+38) 
Велико Търново: 116 Страна: 1779
81
2019
ХОЛДИНГ 52 350 дка (+1196)  
Страна: 20
68
2019
На печалба
Категория: 3.27 / 81% 
Комасационен фактор: 1715 дка 
4529 (+258) от 6858 дка (+246) 
Велико Търново: 72 Страна: 1164

Ренти на арендаторите в undefined

Бели петна за община Павликени, ренти по НСИ, пасища, ливади и околни ренти

Ренти по години

Арендатор
ЕТ Чолаков - Раденко Чолаков

Няма намерени резултати

Средни цени на земеделската земя в община Павликени (2022)

20
ТримесечиеНСИ  Landlord  ОбявиМин.Макс
2020935
2021.4144183332800
2021.31339163332199
2021.2124384491900
2021.11967313002800
202112661394353332800
2022.4115383462999
2022.3208779903500
2022.22999329992999
2022.11422112992649
202217871671292993500
2023.34696242115181
2023.2311473115181
2023.13858632004850
20233623153115181

Допълнителна информация за undefined

Това съдържание е ограничено. Можете да го отключите, като направите бартер или заплатите за него.

Този арендатор е физическо лице. Ако искате да разберете повече за него, най-добрият вариант е да се свържете с кметството на землището.

Няма намерени резултати

Финансови статистики в undefined по арендатори

Таблиците може да се сортират по години.

Обработвани декари от служител по години

Арендатор
ЕТ Чолаков - Раденко Чолаков

Приход от служител (хил. лв.) по години

Арендатор
ЕТ Чолаков - Раденко Чолаков

Приход от декар (лв.) по години

Арендатор
ЕТ Чолаков - Раденко Чолаков

Печалба от декар (лв.) по години

Арендатор
ЕТ Чолаков - Раденко Чолаков

История на декарите по години

Землище
Общо

Обща история на декарите по години

Общо

История на декарите по фирми по години

Арендатор
ЕТ Чолаков - Раденко Чолаков
Общо

История на декарите по години

Землище
Общо

История на декарите по години

Арендатор
ЕТ Чолаков - Раденко Чолаков
Общо

Landlord рейтинг по години

Арендатор19
80
51
ЕТ Чолаков - Раденко Чолаков77
83
57
47
59
38
82
65
52
37
36
46
44
71
77
78
45
65
50
55
78
69
55
70
68

Landlord рейтинг по години

Landlord рейтинг по фирми по години

Арендатор19
80
51
ЕТ Чолаков - Раденко Чолаков77
83
57
47
59
38
82
65
52
37
36
46
44
71
77
78
45
65
50
55
78
69
55
70
68

Няма намерени резултати

356 061 дка
371 471 дка
79 932
43 535 (54%)
3.06
3
3

Декари по категория

КатегорияПлощ в дка
274 124
3226 901
428 605
521 788
62007
71843
9610
10184

Анализ на почвата

Това съдържание е ограничено. Можете да го отключите, като направите бартер или заплатите за него.