Златарица обл. Велико Търново

Обща информация
 

Златарица

 
8
 
29 508 
 
36
 
4.6 / 71%
 
Обяви за земеделска земя в Златарица
Средни оценки
 
 
29
 
53

Арендатори в община Златарица

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

Landlord Арендатор Декари Землища Общини Области
Категория: 3.38 / 76% 
Комасационен фактор: 2414 дка 
4827 от 4827 дка 
2 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Велико Търново4827 дка
Златарица3843 дка
Златарица984 дка
Категория: 3.17 / 86% 
Комасационен фактор: 2201 дка 
3980 от 4401 дка 
2 землища, 2 общини и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Велико Търново4401 дка
Златарица3980 дка
Лясковец421 дка
Категория: 3.41 / 75% 
Комасационен фактор: 3463 дка 
3463 от 3463 дка 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Велико Търново3463 дка
Златарица3463 дка
Категория: 3.27 / 81% 
Комасационен фактор: 2863 дка 
2863 от 2863 дка 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Велико Търново2863 дка
ЗлатарицаРОДИНА2863 дка
Категория: 3.77 / 63% 
Комасационен фактор: 438 дка 
2191 от 2191 дка (-36) 
5 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Велико Търново2191 дка (-36)
Златарица808 дка
Златарица760 дка
Златарица375 дка
Златарица130 дка
Златарица118 дка (-36)
Категория: 3.41 / 75% 
Комасационен фактор: 974 дка 
1947 от 1947 дка 
2 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Велико Търново1947 дка
Златарица1750 дка
Златарица197 дка
Категория: 3.33 / 78% 
Комасационен фактор: 903 дка 
1806 от 1806 дка 
2 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Велико Търново1806 дка
Златарица966 дка
Златарица840 дка
32
2019
На печалба
Категория: 3.27 / 81% 
Комасационен фактор: 1820 дка 
1001 от 7281 дка (+153) 
4 землища, 2 общини и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Велико Търново7281 дка (+153)
Лясковец4770 дка (-278)
Лясковец1510 дка (+431)
Златарица769 дка
Златарица232 дка
60
2019
Категория: 3.17 / 86% 
Комасационен фактор: 749 дка 
749 от 749 дка 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Велико Търново749 дка
Златарица749 дка
Категория: 4.88 / 28% 
Комасационен фактор: 1084 дка 
692 (+692) от 3253 дка (+2350) 
3 землища, 2 общини и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Велико Търново3253 дка (+2350)
Стражица1364 дка (+1134)
Стражица1197 дка (+524)
Златарица692 дка (+692)
Категория: 3.58 / 69% 
Комасационен фактор: 312 дка 
624 от 624 дка 
2 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Велико Търново624 дка
Златарица510 дка
Златарица114 дка
11
2019
На печалба
Категория: 7.91 / 3% 
Комасационен фактор: 258 дка 
515 от 515 дка 
2 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Велико Търново515 дка
Златарица367 дка
Златарица148 дка
Комасационен фактор: 489 дка 
489 от 489 дка 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Велико Търново489 дка
Златарица489 дка
Комасационен фактор: 452 дка 
452 от 452 дка 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Велико Търново452 дка
Златарица452 дка
Комасационен фактор: 449 дка 
449 (+449) от 449 дка 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Велико Търново449 дка (+449)
Златарица449 дка (+449)
Категория: 3.17 / 86% 
Комасационен фактор: 274 дка 
423 от 548 дка (+3) 
2 землища, 2 общини и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Велико Търново548 дка (+3)
Златарица423 дка
Лясковец125 дка (+3)
Категория: 3.41 / 75% 
Комасационен фактор: 329 дка 
388 от 986 дка (+64) 
3 землища, 3 общини и 2 области

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Велико Търново711 дка (+54)
Златарица388 дка
Лясковец323 дка (+54)
Област: Сливен275 дка (+10)
Сливен275 дка (+10)
Комасационен фактор: 126 дка 
377 от 377 дка (-24) 
3 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Велико Търново377 дка (-24)
Златарица165 дка
Златарица139 дка
Златарица73 дка (-24)
Комасационен фактор: 368 дка 
368 (+368) от 368 дка (+29) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Велико Търново368 дка (+368)
Златарица368 дка (+368)
Комасационен фактор: 160 дка 
320 от 320 дка (+54) 
2 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Велико Търново320 дка (+54)
Златарица200 дка
Златарица120 дка (+54)
Категория: 6.62 / 8% 
Комасационен фактор: 71 дка 
255 от 784 дка (-1222) 
11 землища, 3 общини и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Велико Търново784 дка (-1222)
Златарица255 дка
Елена199 дка
Елена118 дка
Елена118 дка
Елена28 дка (+11)
Елена25 дка
Елена15 дка
Елена11 дка
Елена9 дка
Елена5 дка (-120)
Велико Търново1 дка (-1113)
Комасационен фактор: 251 дка 
251 от 251 дка 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Велико Търново251 дка
Златарица251 дка
Комасационен фактор: 245 дка 
245 (+245) от 245 дка 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Велико Търново245 дка (+245)
Златарица245 дка (+245)
Комасационен фактор: 225 дка 
225 от 225 дка 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Велико Търново225 дка
Златарица225 дка
Комасационен фактор: 102 дка 
204 от 204 дка 
2 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Велико Търново204 дка
Златарица115 дка
Златарица89 дка
13
2019
На печалба
Категория: 6.17 / 11% 
Комасационен фактор: 115 дка 
203 (+26) от 1032 дка (+29) 
9 землища, 2 общини и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Велико Търново1032 дка (+29)
Елена311 дка (+23)
Златарица203 дка (+26)
Елена173 дка (+16)
Елена148 дка (+18)
Елена85 дка (+28)
Елена47 дка (-6)
Елена30 дка
Елена22 дка
Елена13 дка (-76)
Комасационен фактор: 161 дка 
161 от 161 дка 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Велико Търново161 дка
Златарица161 дка
Комасационен фактор: 123 дка 
123 от 123 дка 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Велико Търново123 дка
Златарица123 дка
Комасационен фактор: 113 дка 
113 (+113) от 113 дка 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Велико Търново113 дка (+113)
Златарица113 дка (+113)
Категория: 3.31 / 79% 
Комасационен фактор: 12 708 дка 
0 от 12 708 дка (+821)
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Велико Търново12 708 дка (+821)
Горна Оряховица12 708 дка (+821)

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

общ. Златарица обл. Велико Търново Страна
Категория: 3.38 / 76% 
Комасационен фактор: 2414 дка 
4827 от 4827 дка 
Велико Търново: 115 Страна: 1777
Категория: 3.17 / 86% 
Комасационен фактор: 2201 дка 
3980 от 4401 дка 
Велико Търново: 128 Страна: 1941
Категория: 3.41 / 75% 
Комасационен фактор: 3463 дка 
3463 от 3463 дка 
Велико Търново: 148 Страна: 2354
Категория: 3.27 / 81% 
Комасационен фактор: 2863 дка 
2863 от 2863 дка 
Велико Търново: 166 Страна: 2725
Категория: 3.77 / 63% 
Комасационен фактор: 438 дка 
2191 от 2191 дка (-36) 
Велико Търново: 191 Страна: 3231
Категория: 3.41 / 75% 
Комасационен фактор: 974 дка 
1947 от 1947 дка 
Велико Търново: 204 Страна: 3471
Категория: 3.33 / 78% 
Комасационен фактор: 903 дка 
1806 от 1806 дка 
Велико Търново: 212 Страна: 3635
32
2019
На печалба
Категория: 3.27 / 81% 
Комасационен фактор: 1820 дка 
1001 от 7281 дка (+153) 
Велико Търново: 65 Страна: 1087
60
2019
Категория: 3.17 / 86% 
Комасационен фактор: 749 дка 
749 от 749 дка 
Велико Търново: 303 Страна: 5924
Категория: 4.88 / 28% 
Комасационен фактор: 1084 дка 
692 (+692) от 3253 дка (+2350) 
Велико Търново: 153 Страна: 2470
Категория: 3.58 / 69% 
Комасационен фактор: 312 дка 
624 от 624 дка 
Велико Търново: 330 Страна: 6582
11
2019
На печалба
Категория: 7.91 / 3% 
Комасационен фактор: 258 дка 
515 от 515 дка 
Велико Търново: 370 Страна: 7344
Комасационен фактор: 489 дка 
489 от 489 дка 
Велико Търново: 375 Страна: 7549
Комасационен фактор: 452 дка 
452 от 452 дка 
Велико Търново: 389 Страна: 7901
Комасационен фактор: 449 дка 
449 (+449) от 449 дка 
Велико Търново: 391 Страна: 7928
Категория: 3.17 / 86% 
Комасационен фактор: 274 дка 
423 от 548 дка (+3) 
Велико Търново: 360 Страна: 7083
Категория: 3.41 / 75% 
Комасационен фактор: 329 дка 
388 от 986 дка (+64) 
Велико Търново: 316 Страна: 5064
Комасационен фактор: 126 дка 
377 от 377 дка (-24) 
Велико Търново: 419 Страна: 8771
Комасационен фактор: 368 дка 
368 (+368) от 368 дка (+29) 
Велико Търново: 424 Страна: 8892
Комасационен фактор: 160 дка 
320 от 320 дка (+54) 
Велико Търново: 444 Страна: 9544
Категория: 6.62 / 8% 
Комасационен фактор: 71 дка 
255 от 784 дка (-1222) 
Велико Търново: 297 Страна: 5759
Комасационен фактор: 251 дка 
251 от 251 дка 
Велико Търново: 509 Страна: 10748
Комасационен фактор: 245 дка 
245 (+245) от 245 дка 
Велико Търново: 517 Страна: 10848
Комасационен фактор: 225 дка 
225 от 225 дка 
Велико Търново: 537 Страна: 11209
Комасационен фактор: 102 дка 
204 от 204 дка 
Велико Търново: 558 Страна: 11562
13
2019
На печалба
Категория: 6.17 / 11% 
Комасационен фактор: 115 дка 
203 (+26) от 1032 дка (+29) 
Велико Търново: 255 Страна: 4946
Комасационен фактор: 161 дка 
161 от 161 дка 
Велико Търново: 602 Страна: 12358
Комасационен фактор: 123 дка 
123 от 123 дка 
Велико Търново: 659 Страна: 13085
Комасационен фактор: 113 дка 
113 (+113) от 113 дка 
Велико Търново: 666 Страна: 13279
Категория: 3.31 / 79% 
Комасационен фактор: 12 708 дка 
0 от 12 708 дка (+821)
Велико Търново: 25 Страна: 397

Ренти на арендаторите в undefined

Бели петна за община Златарица, ренти по НСИ, пасища, ливади и околни ренти

Ренти по години

Арендатор
Агрокрафт ЕООД

Няма намерени резултати

Средни цени на земеделската земя в община Златарица (2022)

8
ТримесечиеНСИ  Landlord  ОбявиМин.Макс
2021.41976212816000
2021.372673991200
2021.267663991199
2021.163742991250
20218001399382816000
2022.4121293496000
2022.3171975796000
2022.22416112996000
2022.11247283006000
20221535552996000
2023.3100624501563
2023.266652701563
2023.11195103503129
20231017172703129

Допълнителна информация за undefined

Това съдържание е ограничено. Можете да го отключите, като направите бартер или заплатите за него.

Този арендатор е физическо лице. Ако искате да разберете повече за него, най-добрият вариант е да се свържете с кметството на землището.

Няма намерени резултати

Финансови статистики в undefined по арендатори

Таблиците може да се сортират по години.

Обработвани декари от служител по години

Арендатор
Агрокрафт ЕООД

Приход от служител (хил. лв.) по години

Арендатор
Агрокрафт ЕООД

Приход от декар (лв.) по години

Арендатор
Агрокрафт ЕООД

Печалба от декар (лв.) по години

Арендатор
Агрокрафт ЕООД

История на декарите по години

Землище
Общо

Обща история на декарите по години

Общо

История на декарите по фирми по години

Арендатор
Агрокрафт ЕООД
Общо

История на декарите по години

Землище
Общо

История на декарите по години

Арендатор
Агрокрафт ЕООД
Общо

Landlord рейтинг по години

Арендатор19
Агрокрафт ЕООД
32
60
11
13

Landlord рейтинг по години

Landlord рейтинг по фирми по години

Арендатор19
Агрокрафт ЕООД
32
60
11
13

Няма намерени резултати

55 611 дка
29 508 дка
25 746
10 614 (41%)
5.14
3
4

Декари по категория

КатегорияПлощ в дка
23210
324 522
415 364
57944
82546
91691
10333

Анализ на почвата

Това съдържание е ограничено. Можете да го отключите, като направите бартер или заплатите за него.