Васмир ООД

Обща информация
 
0
Средни оценки
 
 

Няма активни арендатори.

Няма намерени резултати

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

0 дка
ОбщинаЗемлищеДекари

Това съдържание е ограничено. Можете да го отключите, като направите бартер или заплатите за него.

Примерни ренти по години

Землище

Ренти на арендаторите в undefined

Бели петна за община , ренти по НСИ, пасища, ливади и околни ренти

Ренти по години

Арендатор

Няма намерени резултати

Средни цени на земеделската земя в област undefined (2022)

Няма намерени резултати

ТримесечиеНСИ  Landlord  ОбявиМин.Макс

Допълнителна информация за Васмир ООД

Това съдържание е ограничено. Можете да го отключите, като направите бартер или заплатите за него.

 
Да
 
201704130
 
-
 
 
 
-
 
-
 
-
 
"Цар Борис III "№16 ет.3 ап.офис 5 обл.БЛАГОЕВГРАД, гр.ПЕТРИЧ 2850
 
Благоевград, Петрич, бул./ул. "Цар Борис III "№ 16, ет. 3, ап. офис 5, Петрич
 
10 000 лв.
 
2011 г.
 
-
 
-
 

Божидар Атанасов Новков

 

Васил Христов Георгиев (8,000.00 лв. / 80.00%)

Божидар Атанасов Новков (2,000.00 лв. / 20.00%)

 

ХЕЛТ ИНТЕРНЕШАНЪЛ-ФУНТАС - ЕООД (5000 лв. от 5000 лв.)

 

ПОКУПКА НА СТОКИ ИЛИ ДРУГИ ВЕЩИ С ЦЕЛ ДА ГИ ПРЕПРОДАДЕ В ПЪРВОНАЧАЛЕН, ПРЕРАБОТЕН ИЛИ ОБРАБОТЕН ВИД, ПРОДАЖБА НА СТОКИ ОТ СОБСТВЕНО ПРОИЗВОДСТВО, ТЪРГОВСКО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО И ПОСРЕДНИЧЕСТВО, КОМИСИОННИ, СПЕДИЦИОННИ И ПРЕВОЗНИ СДЕЛКИ, СКЛАДОВИ СДЕЛКИ, СДЕЛКИ С ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ, ВЪНШНОТЪРГОВСКИ СДЕЛКИ, ХОТЕЛИЕРСКИ, ТУРИСТИЧЕСКИ, ПРОГРАМНИ, ИНФОРМАЦИОННИ И ИМПРЕСАРСКИ УСЛУГИ, ПОКУПКА, СТРОЕЖ ИЛИ ОБЗАВЕЖДАНЕ НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ С ЦЕЛ ПРОДАЖБА, ТЪРГОВИЯ СЪС СЕЛСКОСТОПАНСКА, ЖИВОТИНСКА, ПРОМИШЛЕНА ПРОДУКЦИЯ, РЕСТОРАНТЬОРСТВО, ТРАНСПОРТНИ, ДЪРВОДЕЛСКИ, ЖЕЛЕЗАРСКИ, СТРОИТЕЛНИ УСЛУГИ И АВТО-УСЛУГИ, КОНСУЛТАНТСКА ДЕЙНОСТ, КОНСУЛТАЦИЯ ЗА ПОДГОТОВКА И РЕАЛИЗАЦИЯ НА ПРОЕКТИ С НАЦИОНАЛНО И МЕЖДУНАРОДНО ФИНАНСИРАНЕ / В ТОВА ЧИСЛО И ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ/, ПОДГОТОВКА И ОЦЕНКА НА ТРЪЖНИ ДОСИЕТА И ТЕХНИЧЕСКИ ЗАДАНИЯ СЪГЛАСНО ЗАКОНА ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ, ПРЕВОДИ ОТ И НА ЧУЖДИ ЕЗИЦИ, ИЗРАБОТКА НА ПЛАНОВЕ, СТРАТЕГИИ, ДОКЛАДИ, ИЗВЪРШВАНЕ НА АНАЛИЗИ ЗА ОБЩИНИ, ПУБЛИЧНИ ИНСТИТУЦИИ, ФИРМИ И НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИ ОРГАНИЗАЦИИ, МАРКЕТИНГ И ПРОУЧВАНИЯ, НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКА И РАЗВОЙНА ДЕЙНОСТ, ОХРАНИТЕЛНА ДЕЙНОСТ, ПРОДАЖБА И ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА АВТОМОБИЛИ, КАТО ЗА УПРАЖНЯВАНЕ НА СЪОТВЕТНАТА ДЕЙНОСТ, ТЪРГОВЕЦЪТ ЩЕ ПРИДОБИВА НЕОБХОДИМИТЕ ЛИЦЕНЗНИ И РАЗРЕШЕНИЯ И ЩЕ ИЗВЪРШИ СЪОТВЕТНИТЕ РЕГИСТРАЦИИ, КАКТО И ВСЯКА ДРУГА ДЕЙНОСТ НЕ ЗАБРАНЕНА ОТ ЗАКОНА.

Няма намерени резултати

Финансови статистики в undefined по арендатори

Таблиците може да се сортират по години.

Обработвани декари от служител по години

Арендатор

Приход от служител (хил. лв.) по години

Арендатор

Приход от декар (лв.) по години

Арендатор

Печалба от декар (лв.) по години

Арендатор

История на декарите по години

Землище1920
107107
Общо107107

Обща история на декарите по години

1920
Васмир ООД107107
Общо107107

История на декарите по фирми по години

Арендатор
Общо

История на декарите по години

Землище1920
107107
Общо107107

История на декарите по години

Арендатор
Общо

Landlord рейтинг по години

Арендатор

Landlord рейтинг по години

Васмир ООД

Landlord рейтинг по фирми по години

Арендатор

Финансови статистики за Васмир ООД

Това съдържание е ограничено. Можете да го отключите, като направите бартер или заплатите за него.

Няма намерени резултати

Анализ на почвата

Това съдържание е ограничено. Можете да го отключите, като направите бартер или заплатите за него.