Астана 33 ООД

Обща информация
 
0
Средни оценки
 
 

Няма активни арендатори.

Няма намерени резултати

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

0 дка
ОбщинаЗемлищеДекари

Това съдържание е ограничено. Можете да го отключите, като направите бартер или заплатите за него.

Примерни ренти по години

Землище

Ренти на арендаторите в undefined

Бели петна за община , ренти по НСИ, пасища, ливади и околни ренти

Ренти по години

Арендатор

Няма намерени резултати

Средни цени на земеделската земя в област undefined (2022)

Няма намерени резултати

ТримесечиеНСИ  Landlord  ОбявиМин.Макс

Допълнителна информация за Астана 33 ООД

Това съдържание е ограничено. Можете да го отключите, като направите бартер или заплатите за него.

 
Да
 
203692775
 
-
 
 
 
-
 
Зърнопроизводство
 
-
 
-
 
Бургас, Бургас, ул. Александър Стамболийски № 45, ет. 1, Бургас
 
100 лв.
 
2015 г.
 
-
 
-
 

Иван Стамов Гангаров

 

Симеон Иванов Кичуков (30.00 лв. / 30.00%)

Алтай Юсупов (70.00 лв. / 70.00%)

 
-
 

ПОКУПКА НА СТОКИ ИЛИ ДРУГИ ВЕЩИ С ЦЕЛ ПРЕПРОДАЖБА В ПЪРВОНАЧАЛЕН, ПРЕРАБОТЕН ИЛИ ОБРАБОТЕН ВИД, ПРОДАЖБА НА СТОКИ ОТ СОБСТВЕНО ПРОИЗВОДСТВО, ТЪРГОВСКО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО И ПОСРЕДНИЧЕСТВО, КОМИСИОННИ, СПЕДИЦИОННИ, ПРЕВОЗНИ СДЕЛКИ НА ПЪТНИЦИ И ТОВАРИ, СКЛАДОВИ СДЕЛКИ, СДЕЛКИ С ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ, ХОТЕЛИЕРСТВО И РЕСТОРАНТЬОРСТВО, ТУРИСТИЧЕСКИ, РЕКЛАМНИ, ИНФОРМАЦИОННИ, ПРОГРАМНИ, ИМПРЕСАРСКИ УСЛУГИ, ТУРОПЕРАТОРСКИ УСЛУГИ И ТУРИСТИЧЕСКО АГЕНТИРАНЕ, ПОКУПКА, СТРОЕЖ ИЛИ ОБЗАВЕЖДАНЕ НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ С ЦЕЛ ПРОДАЖБА, ЛИЗИНГ, ВНОС-ИЗНОС, СТРОИТЕЛНИ И СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИ УСЛУГИ, АВТОРЕМОНТНИ УСЛУГИ, ПРОИЗВОДСТВО, ИЗКУПУВАНЕ, ЗАГОТОВКА, ПРЕРАБОТКА И РЕАЛИЗАЦИЯ НА СЕЛСКОСТОПАНСКА ПРОДУКЦИЯ ОТ РАСТИТЕЛЕН И ЖИВОТИНСКИ ПРОИЗХОД, ДОБИВАНЕ И ПЪРВИЧНА ПРЕРАБОТКА НА ДЪРВЕСИНА, КАКТО И РЕАЛИЗАЦИЯ НА СЪЩАТА В СТРАНАТА И ЧУЖБИНА, СДЕЛКИ СЪС ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ, МАСИВИ И ТРАЙНИ НАСАЖДЕНИЯ, ПРОИЗВОДСТВО И ПРЕРАБОТКА НА СЕЛСКОСТОПАНСКИ И РИБНИ ПРОДУКТИ, ЗАСАЖДАНЕ И ОТГЛЕЖДАНЕ НА ЛОЗОВИ МАСИВИ, ОВОЩНИ НАСАЖДЕНИЯ, ЗЕЛЕНЧУЦИ, ЗЪРНЕНИ И ЕТЕРИЧНОМАСЛЕНИ КУЛТУРИ, БИЛКИ И ЦВЕТЯ, ИЗГРАЖДАНЕ НА ХЛАДИЛНИ БАЗИ И ПРИЛЕЖАЩИ ПЛОЩИ ЗА СЪХРАНЕНИЕ НА ЗЕМЕДЕЛСКА ПРОДУКЦИЯ, ИЗГРАЖДАНЕ НА ОРАНЖЕРИИ И МЕТАЛНИ ХАЛЕТА, ЛОВ И СПОРТЕН РИБОЛОВ, ПРОДАЖБА НА ХИМИЧЕСКИ ТОРОВЕ И ПРЕПАРАТИ ЗА ЗАЩИТА НА РАСТЕНИЯТА, ЗАСТЪПНИЧЕСТВО И ПРОДАЖБА

Няма намерени резултати

Финансови статистики в undefined по арендатори

Таблиците може да се сортират по години.

Обработвани декари от служител по години

Арендатор

Приход от служител (хил. лв.) по години

Арендатор

Приход от декар (лв.) по години

Арендатор

Печалба от декар (лв.) по години

Арендатор

История на декарите по години

Землище18
108
Общо108

Обща история на декарите по години

18
Астана 33 ООД108
Общо108

История на декарите по фирми по години

Арендатор
Общо

История на декарите по години

Землище18
108
Общо108

История на декарите по години

Арендатор
Общо

Landlord рейтинг по години

Арендатор

Landlord рейтинг по години

Астана 33 ООД

Landlord рейтинг по фирми по години

Арендатор

Финансови статистики за Астана 33 ООД

Това съдържание е ограничено. Можете да го отключите, като направите бартер или заплатите за него.

Няма намерени резултати

Анализ на почвата

Това съдържание е ограничено. Можете да го отключите, като направите бартер или заплатите за него.