Ажи - 3 ЕООД

Обща информация
 
 
166 
Средни оценки
 
 

Няма активни арендатори.

Няма намерени резултати

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

166 дка (+35)
Комасационен фактор: 83 дка 
ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Бургас166 дка (+35)
Камено131 дка
Камено35 дка (+35)

Това съдържание е ограничено. Можете да го отключите, като направите бартер или заплатите за него.

Примерни ренти по години

Землище

Ренти на арендаторите в undefined

Бели петна за община , ренти по НСИ, пасища, ливади и околни ренти

Ренти по години

Арендатор

Няма намерени резултати

Средни цени на земеделската земя в област undefined (2022)

Няма намерени резултати

ТримесечиеНСИ  Landlord  ОбявиМин.Макс

Допълнителна информация за Ажи - 3 ЕООД

Това съдържание е ограничено. Можете да го отключите, като направите бартер или заплатите за него.

 
Да
 
204844205
 
-
 
 
 
-
 
Услуги за Поддръжка на Ферми
 
-
 
-
 
Бургас, Средец, бул./ул. Черни връх № 1, Средец
 
2 лв.
 
2017 г.
 
-
 
-
 

Станимир Иванов Янев

 

Станимир Иванов Янев (2.00 лв. / 100.00%)

 
-
 

производство и търговия със земеделски продукти, покупка на стоки или други вещи, с цел препродажбата им в първоначален, преработен или обработен вид, покупка, строеж, ремонт или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, продажба на стоки от собствено производство, комисионни, сделки с интелектуална собственост, консултантски, маркетингови и инженерингови сделки, рекламни и информационни услуги, транспортни сделки, спедиционни, складови и лизингови сделки, търговско представителство и посредничество, туристически и туроператорски сделки, в това число хотелиерски и ресторантьорски услуги, идруги дейности, незабранени със закон.

Няма намерени резултати

Финансови статистики в undefined по арендатори

Таблиците може да се сортират по години.

Обработвани декари от служител по години

Арендатор

Приход от служител (хил. лв.) по години

Арендатор

Приход от декар (лв.) по години

Арендатор

Печалба от декар (лв.) по години

Арендатор

История на декарите по години

Землище1819202122
35
132131131131131
Общо132131131131166

Обща история на декарите по години

1819202122
Ажи - 3 ЕООД132131131131166
Общо132131131131166

История на декарите по фирми по години

Арендатор
Общо

История на декарите по години

Землище1819202122
35
132131131131131
Общо132131131131166

История на декарите по години

Арендатор
Общо

Landlord рейтинг по години

Арендатор

Landlord рейтинг по години

Ажи - 3 ЕООД

Landlord рейтинг по фирми по години

Арендатор

Финансови статистики за Ажи - 3 ЕООД

Това съдържание е ограничено. Можете да го отключите, като направите бартер или заплатите за него.

Няма намерени резултати

Анализ на почвата

Това съдържание е ограничено. Можете да го отключите, като направите бартер или заплатите за него.