Адел Агро ЕООД

Обща информация
 
0
Средни оценки
 
 

Няма активни арендатори.

Няма намерени резултати

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

0 дка
ОбщинаЗемлищеДекари

Това съдържание е ограничено. Можете да го отключите, като направите бартер или заплатите за него.

Примерни ренти по години

Землище

Ренти на арендаторите в undefined

Бели петна за община , ренти по НСИ, пасища, ливади и околни ренти

Ренти по години

Арендатор

Няма намерени резултати

Средни цени на земеделската земя в област undefined (2022)

Няма намерени резултати

ТримесечиеНСИ  Landlord  ОбявиМин.Макс

Допълнителна информация за Адел Агро ЕООД

Това съдържание е ограничено. Можете да го отключите, като направите бартер или заплатите за него.

 
Да
 
204738807
 
31
 
55 000 лв.
 
0 лв.
 
 
 
-
 
Отглеждане на Плодове & Ядки
 
-
 
жк "Българка"№16 ет.2 ап.6 обл.СЛИВЕН, гр.СЛИВЕН 8800
 
Сливен, Сливен, ж.к. "Българка"№16, ет. 2, ап. 6, Сливен
 
100 лв.
 
2017 г.
 
-
 
-
 

Аделина Генова Генова

 

Аделина Генова Генова (100.00 лв. / 100.00%)

 
-
 

конвенционално и органично земеделие, производство, преработка, изкупуване, съхранение, заготовка, търговия със селскостопанска продукция от растителен произход. създаване и експлоатация на трайни насаждения. развиване, внедряване и трансфер на съвременни технологии (ноу-хау) и на оборудване в областта на селското стопанство и хранително-вкусовата промишленост. придобиване, обработка и търговия със земеделски земи, недвижими имоти, консултации в областта на земеделието и търговия със земя и земеделски продукти, други услуги, както и всякаква друга дейност, която не е забранена от закона и се извършва по търговски начин.

Финансови данни за Адел Агро ЕООД

Финансови статистики в undefined по арендатори

Таблиците може да се сортират по години.

Обработвани декари от служител по години

Арендатор

Приход от служител (хил. лв.) по години

Арендатор

Приход от декар (лв.) по години

Арендатор

Печалба от декар (лв.) по години

Арендатор

История на декарите по години

Землище18
370
Общо370

Обща история на декарите по години

18
Адел Агро ЕООД370
Общо370

История на декарите по фирми по години

Арендатор
Общо

История на декарите по години

Землище18
370
Общо370

История на декарите по години

Арендатор
Общо

Landlord рейтинг по години

Арендатор

Landlord рейтинг по години

Адел Агро ЕООД

Landlord рейтинг по фирми по години

Арендатор

Финансови статистики за Адел Агро ЕООД

Това съдържание е ограничено. Можете да го отключите, като направите бартер или заплатите за него.

Няма намерени резултати

Анализ на почвата

Това съдържание е ограничено. Можете да го отключите, като направите бартер или заплатите за него.